Διαφορές μεταξύ της χρήσης ενός εγγράφου στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Word

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Microsoft Word Web App σάς επιτρέπει να κάνετε βασικές επεξεργασίες και αλλαγές μορφοποίησης στο έγγραφό σας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web. Για πιο σύνθετες δυνατότητες, χρησιμοποιήστε την εντολή Άνοιγμα στο Word Word Web App. Όταν αποθηκεύετε το έγγραφο στο Word, αποθηκεύεται στην τοποθεσία Web όπου το ανοίξατε στο web app.

Το έγγραφο που ανοίγετε στο Word Web App είναι το ίδιο με το έγγραφο που ανοίγετε στην εφαρμογή Word για υπολογιστές, αλλά ορισμένες δυνατότητες λειτουργούν διαφορετικά στα δύο περιβάλλοντα.

Σε αυτό το άρθρο

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο Word Web App

Δυνατότητες που υποστηρίζονται για προβολή και εκτύπωση

Δυνατότητες που διαφέρουν μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και της επιφάνειας εργασίας

Άνοιγμα και αποθήκευση

Επεξεργασία και μορφοποίηση

Αναθεώρηση

Αντικείμενα

Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο Word Web App

Το Word Web App ανοίγει έγγραφα σε αυτές τις μορφές:

 • Έγγραφο του Word (.docx)

 • Πρότυπο του Word (.dotx)

 • Έγγραφο Word με ενεργοποιημένες μακροεντολές (.docm) ή Πρότυπο Word με ενεργοποιημένες μακροεντολές (.dotm)
  Το έγγραφο μπορεί να ανοίξει, αλλά οι μακροεντολές δεν εκτελούνται.

 • Έγγραφο του Word 97-2003 (.doc) ή πρότυπο Word 97-2003 (.dot)
  Word Web App εμφανίζει έγγραφα σε αυτές τις μορφές, αλλά για να επεξεργαστείτε το έγγραφο στο πρόγραμμα περιήγησης, το Word Web App αποθηκεύει ένα νέο αντίγραφο του εγγράφου σε μορφή .docx ή .dotx. Το Word Web App δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσετε έγγραφα στις μορφές .doc ή .dot.

 • Κείμενο OpenDocument (.odt)
  Αυτή η μορφή υποστηρίζεται για έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint.

Το Word Web App δεν μπορεί να ανοίξει έγγραφα σε άλλες μορφές αρχείων. Για παράδειγμα, δεν υποστηρίζονται αυτές τις μορφές: άνοιγμα μορφοποίηση εγγράφου (ODF), μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF), γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HTML), / γενικές Internet Mail επεκτάσεις HTML (MHTML)) και Portable Document Format (PDF). Μορφή ODT δεν υποστηρίζεται για έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε OneDrive.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες που υποστηρίζονται για προβολή και εκτύπωση

Όταν προβάλλετε ή εκτυπώνετε ένα έγγραφο στο Word Web App, το έγγραφο είναι το ίδιο με αυτό στη διάταξη εκτύπωσης προβολή σε το Word Web App του υπολογιστή app. Word χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης PDF για να εκτυπώσετε έγγραφα (δείτε τη λίστα των υποστηριζόμενα προγράμματα ανάγνωσης PDF). Εάν θέλετε τις δυνατότητες του Word για εκτύπωση (όπως Προσαρμογή περιθωρίων σελίδας), κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word και εκτύπωση στην εφαρμογή υπολογιστή Word.

Όταν προβάλλετε ένα έγγραφο, ορισμένες δυνατότητες λειτουργούν διαφορετικά στο πρόγραμμα περιήγησης από ό, τι στην εφαρμογή υπολογιστή Word. Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες που δεν είναι διαθέσιμες στο Word Web App, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word.

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής στο Word Web App

Προβολή "Διάταξη εκτύπωσης"

Σε προβολή ανάγνωσης, το Word Web App εμφανίζεται ένα έγγραφο εμφανίζεται σε προβολή διάταξης εκτύπωσης. Δεν είναι διαθέσιμες στο Word Web App. Παρομοίως, το παράθυρο περιήγησης, δίπλα-δίπλα προβολή, άλλες προβολές που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή Word για υπολογιστή (διάρθρωσης, σχέδιο, διάταξη Web και ανάγνωσης σε πλήρη οθόνη) και διαίρεση windows δεν είναι διαθέσιμες στο Word Web App.

Χάρακες και γραμμές πλέγματος

Το Word Web App δεν εμφανίζει χάρακες και γραμμές πλέγματος.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες που διαφέρουν μεταξύ της εφαρμογής για προγράμματα περιήγησης και της εφαρμογής για υπολογιστές

Όταν επεξεργάζεστε ένα έγγραφο στο Word Web App, παρουσιάζεται το έγγραφο σε προβολή επεξεργασίας, ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε και να μορφοποιήσετε το κείμενο. Προβολή επεξεργασίας δεν εμφανίζει σελίδα τη μορφοποίηση, όπως περιθώρια ή αλλαγές σελίδας, συνοδευτικές σελίδες, ή κεφαλίδων και υποσέλιδων. Επιπλέον, πολλοί τύποι αντικειμένων εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης.

Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν πώς το Word Web App υποστηρίζει δυνατότητες που ενδέχεται να ισχύουν για τα έγγραφά σας. Για να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες πέρα από τα διαθέσιμα στο Word Web App, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word.

Άνοιγμα και αποθήκευση

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής στο Word Web App

Προστασία αρχείων: IRM ή κωδικός πρόσβασης

Το Word Web App δεν μπορεί να ανοίξει έγγραφα που είναι κρυπτογραφημένα με κωδικό πρόσβασης ή που προστατεύεται με Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών. Ανοίξτε αυτά τα έγγραφα στην εφαρμογή υπολογιστή Word.

Δικαίωμα για τροποποίηση

Ανοίγει ένα έγγραφο που απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης για να το τροποποιήσετε στο Word Web App σε προβολή ανάγνωσης, αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του εγγράφου στο πρόγραμμα περιήγησης. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word για να καταργήσετε τους περιορισμούς επεξεργασίας.

Αποθήκευση

Αποθήκευση εγγράφου με μη αυτόματο τρόπο στο Word Web App; δεν υπάρχει υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης.

Διαχείριση εκδόσεων

Εκδόσεις πραγματοποιείται στο διακομιστή και όχι στο Word Web App. Εάν το έγγραφό σας είναι αποθηκευμένο σε OneDrive, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Ιστορικό εκδόσεων" στον OneDrive. Εάν το έγγραφό σας είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα εάν έχει ρυθμιστεί η δυνατότητα "Ιστορικό εκδόσεων" για τη βιβλιοθήκη.

Επεξεργασία και μορφοποίηση

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής στο Word Web App

Αντιγραφή και επικόλληση

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου. Το κείμενο είναι μορφοποιημένο ώστε να ταιριάζει με το κείμενο που το περιβάλλει όπου έχει επικολληθεί στο Word Web App.

Μορφοποίηση γραμματοσειράς

Εφαρμόστε έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση, διακριτή διαγραφή, δείκτη, εκθέτη, γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα και επισήμανση. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τη μορφοποίηση γραμματοσειράς.

Μορφοποίηση παραγράφου

Στοίχιση παραγράφων αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο; εκτέλεση κειμένου δεξιά προς τα αριστερά ή αριστερά προς τα δεξιά; αύξηση ή μείωση εσοχής; Μορφοποίηση παραγράφων ως λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τη μορφοποίηση. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε το διάστιχο στο Word Web App.

Αρίθμηση και κουκκίδες

Εφαρμόστε ένα από τα πολλά ενσωματωμένα στυλ αρίθμησης ή κουκκίδων.

Στυλ

Εφαρμόστε ένα από μια συλλογή από τα ενσωματωμένα στυλ. Μπορείτε επίσης να κάνετε Απαλοιφή μορφοποίησης. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα στυλ ή τροποποίηση στυλ στο Word Web App.

Εύρεση

Εύρεση είναι διαθέσιμη μόνο σε προβολή ανάγνωσης. Εύρεση και αντικατάσταση δεν είναι διαθέσιμη στο Word Web App.

Ζουμ

Η δυνατότητα ζουμ είναι διαθέσιμη μόνο σε προβολή ανάγνωσης. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις προβολής του προγράμματος περιήγησης για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε προβολή επεξεργασίας.

Περιθώρια και προσανατολισμός σελίδας

Διάταξη σελίδας διατηρείται αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία στο Word Web App.

Αλλαγές γραμμών και αλλαγές σελίδων

Οι αλλαγές γραμμών και σελίδων εμφανίζονται σε προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας, οι αλλαγές γραμμών αναπαρίστανται με σύμβολα κράτησης θέσης, ενώ οι αλλαγές σελίδων δεν υποδεικνύονται.

Στήλες

Διάταξη σελίδας διατηρείται αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία στο Word Web App.

Θέμα, χρώμα σελίδας, υδατογραφήματα

Το θέμα και σελίδα φόντου διατηρούνται στο έγγραφο, αλλά δεν είναι δυνατή η επεξεργασία στο Word Web App.

Σύνταξη από κοινού

Πολλοί συντάκτες μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα στο Word Web App για έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε OneDrive. Σύνταξη από κοινού λειτουργεί σε Word 2010, Word για Mac 2011 και το Word Web App. Για έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο SharePoint βιβλιοθήκη συντάκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν Word 2010 ή/και το Word για Mac 2011 αλλά όχι το Word Web App.

Αναθεώρηση

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής στο Word Web App

Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου

Ορθογραφικός έλεγχος και ορίστε τη γλώσσα ελέγχου, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο λεξικό. Το Word Web App δεν χρησιμοποιεί το προσαρμοσμένο λεξικό και δεν περιλαμβάνει γραμματικό έλεγχο, μετάφραση ή θησαυρό.

Σχόλια

Τα σχόλια εμφανίζονται σε προβολή ανάγνωσης. Για να προσθέσετε σχόλια ή για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο που περιέχει σχόλια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word.

Παρακολούθηση αλλαγών

Εντοπισμένες αλλαγές εμφανίζονται σε προβολή ανάγνωσης. Για να παρακολουθείτε τις αλλαγές σας ή να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο με εντοπισμένες αλλαγές σε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word. Αυτό ισχύει επίσης εάν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα παρακολούθηση αλλαγών κατά την τελευταία έχει αποθηκευτεί το έγγραφο στο Word. Η δυνατότητα για τη σύγκριση εκδόσεων δεν είναι διαθέσιμη στο Word Web App.

Αντικείμενα

Αυτή η δυνατότητα

Λειτουργεί ως εξής στο Word Web App

Υπερ-συνδέσεις

Εισαγωγή, επεξεργασία και ακολουθήσετε υπερ-συνδέσεις. Σελιδοδείκτης και παραπομπή συνδέσεις λειτουργούν και μπορείτε να επεξεργαστείτε το εμφανιζόμενο κείμενο, αλλά δεν τον προορισμό τους, στο Word Web App.

Πίνακες

Εισαγωγή πινάκων. Επιλέξτε, πίνακα, στήλης, γραμμής ή κελί. Διαγραφή, πίνακα, στήλη ή γραμμή. Εισαγωγή γραμμών και στηλών. Στοίχιση αριστερά, δεξιά ή στο κέντρο κείμενο του κελιού. Εξελιγμένες δυνατότητες πίνακα--όπως στυλ πίνακα, μέγεθος κελιού, κατεύθυνση κειμένου και σειρά ταξινόμησης--διατηρούνται στο έγγραφο, αλλά δεν μπορεί να ρυθμιστεί στο Word Web App.

Εικόνες και εικόνες clip art

Εισαγάγετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας ή εισαγωγή εικόνας clip art που είναι διαθέσιμα στο Office.com. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος εικόνες και εικόνες clip art και μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε αυτά. Για να μετακινήσετε μια εικόνα της εικόνας ή εικόνας clip art, αποκοπή και επικόλληση του. Εξελιγμένες δυνατότητες για την εργασία με εικόνες, όπως η εφαρμογή εφέ και την περικοπή, δεν είναι διαθέσιμες στο Word Web App. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε στιγμιότυπα οθόνης απευθείας στο Word Web App, αλλά στιγμιότυπα οθόνης στο την εμφάνιση ενός εγγράφου ως εικόνες στο Word Web App.

Σχήματα, γραφήματα, πλαίσια κειμένου, SmartArt, αντικειμένου WordArt

Αυτά εμφανίζεται στο έγγραφο, όπως αναμένεται στην προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης που μπορείτε να διαγράψετε αλλά όχι να τα επεξεργαστείτε. Δεν μπορούν να είναι μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους στο Word Web App.

Εξισώσεις, σύμβολα, γραφή

Αυτά εμφανίζεται στο έγγραφο, όπως αναμένεται στην προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης που μπορείτε να διαγράψετε αλλά όχι να τα επεξεργαστείτε. Δεν μπορούν να είναι μετακινηθεί ή αλλάξει μέγεθος στο Word Web App.

Πεδία, στοιχεία ελέγχου περιεχομένου, συνοδευτική σελίδα

Αυτά εμφανίζονται στο έγγραφο με τον αναμενόμενο τρόπο, στην προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης που μπορείτε να διαγράψετε αλλά όχι να επεξεργαστείτε ή να ενημερώσετε. Μια συνοδευτική σελίδα εμφανίζεται ως σύμβολο κράτησης θέσης για ένα στοιχείο ελέγχου περιεχομένου.

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Αυτά εμφανίζονται στο έγγραφο με τον αναμενόμενο τρόπο, στην προβολή ανάγνωσης. Κεφαλίδες και υποσέλιδα, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών σελίδας, είναι κρυφά στην προβολή επεξεργασίας.

Υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, βιβλιογραφία, πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο

Αυτά εμφανίζονται στο έγγραφο με τον αναμενόμενο τρόπο, στην προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης που μπορείτε να διαγράψετε αλλά όχι να επεξεργαστείτε ή να ενημερώσετε.

Μακροεντολές

Μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε, να εκτυπώσετε και να κάνετε κοινή χρήση εγγράφων που περιέχουν μακροεντολές, αλλά για να εκτελέσετε τις μακροεντολές, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Word.

Στοιχεία ελέγχου ActiveX, ενσωματωμένα αντικείμενα OLE, γραμμή υπογραφής

Αυτά εμφανίζεται στο έγγραφο, όπως αναμένεται στην προβολή ανάγνωσης. Στην προβολή επεξεργασίας εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης που μπορείτε να διαγράψετε αλλά όχι να τα επεξεργαστείτε. Δεν μπορούν να είναι μετακινηθεί ή αλλάξει μέγεθος στο Word Web App.

Συνδεδεμένες εικόνες, ενσωματωμένα αρχεία

Αυτά διατηρούνται στο έγγραφο, αλλά εμφανίζονται ως σύμβολα κράτησης θέσης στο Word Web App.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×