Διαφορές μεταξύ της μορφής υπολογιστικού φύλλου OpenDocument (.ods) και της μορφής του Excel Online (.xlsx)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν ανοίξετε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου OpenDocument (.ods) με το Excel Online, ίσως παρατηρήσετε ορισμένες διαφορές στις δυνατότητες που αποθηκεύονται μετά την επεξεργασία του υπολογιστικού φύλλου σε σύγκριση με τη μορφή Excel (.xlsx). Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές δυνατότητες που υποστηρίζουν οι μορφές αρχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διαφορές που θα διαπιστώσετε κατά την εργασία με τις δύο μορφές αρχείων περιορίζονται γενικά σε διαφορές μορφοποίησης και στη διαθεσιμότητα δυνατοτήτων. Τα περισσότερα είδη δεδομένων και περιεχομένου μετατρέπονται, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μορφοποιείτε και αλληλεπιδράτε με τα δεδομένα και το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρει μεταξύ των μορφών.

Τι συμβαίνει όταν επεξεργάζομαι ένα υπολογιστικό φύλλο στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument;

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες του Excel Online που υποστηρίζονται πλήρως, μερικώς ή καθόλου στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument (.ods).

  • Υποστηρίζεται    Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται τόσο από το Excel Online, όσο και από τη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument. Το περιεχόμενο, η μορφοποίηση και η χρηστικότητα διατηρούνται.

  • Υποστηρίζεται μερικώς    Τόσο το Excel Online όσο και η μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ωστόσο η μορφοποίηση και η χρηστικότητα ενδέχεται να επηρεαστούν. Δεν χάνονται δεδομένα ή κείμενο, αλλά η μορφοποίησή τους και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με το κείμενο ή τα γραφικά ενδέχεται να διαφέρουν.

  • Δεν υποστηρίζεται    Η δυνατότητα στο Excel Online δεν υποστηρίζεται στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument. Χρησιμοποιώντας τη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument, υπάρχει κίνδυνος να χάσετε το περιεχόμενο, τη μορφοποίηση και τη χρηστικότητα του συγκεκριμένου τμήματος του υπολογιστικού σας φύλλου.

  • Δεν ισχύει Η δυνατότητα Παρουσιάστηκε σε νεότερη έκδοση του Excel για Windows.

Περιοχή

Υποπεριοχή

Επίπεδο υποστήριξης

Σχόλια

Αντικείμενο γραμμής υπογραφής

Δεν υποστηρίζεται

Η ψηφιακή υπογραφή έχει καταργηθεί μόλις κάνετε τυχόν αλλαγές στο αρχείο. Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο για να επεξεργαστείτε και να την υπογραφή έχει καταργηθεί από το αρχείο που αντιγράφηκε

Μορφοποίηση

Ύψη γραμμών/Πλάτη στηλών

Υποστηρίζεται

Η εμφάνιση θα πρέπει να είναι παρόμοια.

Μορφοποίηση

Κελί

Υποστηρίζεται

Μορφοποίηση

Στυλ κελιών

Υποστηρίζεται

Υπερ-συνδέσεις

Υποστηρίζεται

Τα στυλ υπερσυνδέσεων ενδέχεται να αλλάξουν.

Τύποι

Υποστηρίζεται

Τύποι

Ονόματα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μορφής .ods στο Excel Online, τα τοπικά ονόματα, οι παραστάσεις με όνομα και τα ονόματα μη συνεχιζόμενων περιοχών δεν υποστηρίζονται.

Τύποι

Οι κανονικές εκφράσεις

Δεν υποστηρίζεται

Χρησιμοποιήστε σύνθετα φίλτρα.

Ημερομηνίες

Ημερομηνίες πριν από την 01-01-1900

Δεν υποστηρίζεται

Αν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας με ημερομηνίες πριν από την 01-01-1900 ως .ods, οι ημερομηνίες πριν από το 1900 δεν θα αποθηκευτούν σωστά.

Εργαλεία δεδομένων

Ομαδοποίηση και διάρθρωση

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι τύποι υποστηρίζονται, αλλά οι ρυθμίσεις για εκ νέου εφαρμογή δεν υποστηρίζονται.

Εργαλεία δεδομένων

Ταξινόμηση

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένες ρυθμίσεις για προχωρημένους δεν υποστηρίζονται.

Εργαλεία δεδομένων

Φίλτρο

Υποστηρίζεται μερικώς

Το βασικό φιλτράρισμα υποστηρίζεται, αλλά δεν υποστηρίζονται πιο περίπλοκα φίλτρα όπως τα φίλτρα ημερομηνίας.

Εργαλεία δεδομένων

Μερικό άθροισμα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι τύποι υποστηρίζονται, αλλά οι ρυθμίσεις για εκ νέου εφαρμογή δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Γραμμές τάσης

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μορφής .ods στο Excel Online, δεν υποστηρίζονται ορισμένες γραμμές τάσης.

Γραφήματα

Υπομνήματα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μορφής .ods στο Excel Online, δεν υποστηρίζονται ορισμένες ρυθμίσεις.

Γραφήματα

Γραμμές σφάλματος

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μορφής .ods στο Excel Online, δεν υποστηρίζονται ορισμένες γραμμές σφαλμάτων.

Γραφήματα

Ετικέτες δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μορφής .ods στο Excel Online, δεν υποστηρίζονται ορισμένες ετικέτες δεδομένων.

Γραφήματα

Πίνακες δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές ύψους

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές ακραίων τιμών

Υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές-οδηγοί σε ετικέτες δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Αραχνοειδή γραφήματα με γέμισμα

Υποστηρίζεται

Γραφήματα

Συγκεντρωτικά Γραφήματα

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Φύλλα γραφημάτων

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Πίτα από πίτα ή ράβδος από πίτα

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Πλαίσιο και Whisker

Δεν ισχύει.

Γραφήματα

Ιστόγραμμα

Δεν ισχύει.

Γραφήματα

Γράφημα Pareto

Δεν ισχύει.

Γραφήματα

Γράφημα Sunburst

Δεν ισχύει.

Γραφήματα

Γράφημα Treemap

Δεν ισχύει.

Γραφήματα

Γράφημα καταρράκτη

Δεν ισχύει

Συνεργασία

Σύνταξη από κοινού

Δεν υποστηρίζεται

Σχόλια κελιών

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα σχόλια με περιεχόμενο αποστέλλονται και επιστρέφουν. Η μορφοποίηση του σχολίου ενδέχεται να μην υποστηρίζεται όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel.

Προστασία

Προστασία φύλλου

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, η προστασία χωρίς κωδικό πρόσβασης υποστηρίζεται. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να ανοίξετε αρχεία που περιέχουν φύλλα που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Πίνακες

Στυλ πινάκων

Δεν υποστηρίζεται

Τα στυλ πινάκων δεν αποθηκεύονται για αρχεία που ανοίγουν στη μορφή .ods.

Πίνακες

Γραμμή αθροίσματος

Υποστηρίζεται μερικώς

Οι γραμμές πίνακα που προστίθενται στα αρχεία μορφής .ods στο Excel Online μετατρέπονται σε τύπους στο επόμενο άνοιγμα του αρχείου.

Εκτύπωση

Περιοχές εκτύπωσης

Υποστηρίζεται

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×