Διατήρηση της ακεραιότητας αναφορών σε διαγράμματα μοντέλου βάσης δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Το διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες εκδόσεις του Visio. Ανατρέξτε στην ενότητα Δεν μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες μοντελοποίησης βάσης δεδομένων; για περισσότερες πληροφορίες.

Κατανόηση των κανόνων ακεραιότητας αναφορών

Οι κανόνες ακεραιότητας αναφορών διατηρούν τους χρήστες της βάσης δεδομένων να παραβιάζουν κατά λάθος την αντιστοίχιση μεταξύ των σχετικών στηλών.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια βάση δεδομένων που ονομάζεται Books με δύο πίνακες με το όνομα τίτλοι και συντάκτες. Για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος, κάθε τίτλος έχει μόνο έναν συντάκτη, αλλά κάθε συντάκτης μπορεί να έχει πολλούς τίτλους, δημιουργώντας αυτό που ονομάζεται σχέση "ένα-προς-πολλά". Ο πίνακας στην πλευρά "ένα" της σχέσης ονομάζεται " Γονικός πίνακας". Ο πίνακας στην πλευρά "πολλά" ονομάζεται "θυγατρικός Πίνακας".

Για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με κάθε βιβλίο και το συντάκτη του, ένα ερώτημα χρησιμοποιεί τα πλήκτρα για να αντιστοιχίσει κάθε βιβλίο στον πίνακα Titles με το συντάκτη του στον πίνακα Authors. Ο γονικός πίνακας (συντάκτες) πρέπει να έχει ένα πρωτεύον κλειδί που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε γραμμή. Ο πίνακας Titles πρέπει να έχει μια στήλη που να κρατάει την κάτοχος για κάθε τίτλο. Αυτή η στήλη ονομάζεται εξωτερικό κλειδί. Το πρωτεύον κλειδί προσδιορίζει κάθε συντάκτη και το εξωτερικό κλειδί προσδιορίζει ποια βιβλία γράφτηκαν από τον συγγραφέα.

Εάν ένας χρήστης αλλάξει το συντάκτη που έχει επιμείνει στον γονικό πίνακα, χωρίς να ενημερώσει τον πίνακα τίτλων, τα βιβλία στον πίνακα τίτλων δεν έχουν πλέον έγκυρο συντάκτη.

Αντί να πρέπει να αλλάξετε το τμήμα και στους δύο πίνακες, μπορείτε να καθορίσετε κανόνες ακεραιότητας αναφορών για να κάνετε την ενέργεια που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνονται συγκεκριμένες ενέργειες από το μοντέλο βάσης δεδομένων, όταν αλλάζει ή διαγράφεται ένα κλειδί στον γονικό πίνακα.

Σημείωση: Οι όροι "Γονικός και θυγατρικός" χρησιμοποιούνται για να σημαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό σε κατηγορίες, οι οποίες δημιουργούνται με το γονικό στοιχείο "κατηγορία", " κατηγορία" και " Κατηγορία" σε θυγατρικά σχήματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός κατηγοριών σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

Ορίστε ενέργειες για την ακεραιότητα αναφορών

 1. Κάντε διπλό κλικ στη σχέση για την οποία θέλετε να καθορίσετε μια ενέργεια αναφορών.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή ενέργεια αναφορών.

 3. Κάντε κλικ στην ενέργεια που θέλετε να λάβει η βάση δεδομένων στην αντίστοιχη τιμή του θυγατρικού πίνακα. Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Καμία ενέργεια     Όταν μια τιμή στο πρωτεύον κλειδί ενός γονικού πίνακα αλλάζει ή διαγράφεται, η αντίστοιχη τιμή στο εξωτερικό κλειδί του θυγατρικού πίνακα παραμένει αμετάβλητη.

  • Διαδοχικής     Όταν μια τιμή στο πρωτεύον κλειδί ενός γονικού πίνακα αλλάζει ή διαγράφεται, η αντίστοιχη τιμή στο εξωτερικό κλειδί του θυγατρικού πίνακα αλλάζει ή διαγράφεται ώστε να ταιριάζει με το πρωτεύον κλειδί.

  • Ορίστε την τιμή NULL     Όταν μια τιμή στο πρωτεύον κλειδί ενός γονικού πίνακα αλλάζει ή διαγράφεται, η αντίστοιχη τιμή στο εξωτερικό κλειδί του θυγατρικού πίνακα ορίζεται σε NULL.

  • Ρύθμιση προεπιλογής     Όταν μια τιμή στο πρωτεύον κλειδί ενός γονικού πίνακα αλλάζει ή διαγράφεται, η αντίστοιχη τιμή στο εξωτερικό κλειδί του θυγατρικού πίνακα ορίζεται σε μια προεπιλογή που επιλέγετε.

  • Να μην επιβληθεί     Αυτή η ενέργεια απενεργοποιεί τους κανόνες ακεραιότητας αναφορών για αυτήν τη σχέση.

Σημείωση: Εάν οι προεπιλεγμένες επιλογές " Ρύθμιση null " και " Ρύθμιση " είναι απενεργοποιημένες, είναι πιθανό ότι η σχέση έχει καθοριστεί σε προαιρετική στην καρτέλα διάφορα του παραθύρου "Ιδιότητες βάσης δεδομένων" για τη σχέση.

Ορίστε μια προεπιλεγμένη τιμή για μια στήλη

Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ενέργεια " Ρύθμιση ", πρέπει να δώσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για τη στήλη.

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στο διάγραμμα για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων.

 2. Στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή στήλες, κάντε κλικ στη στήλη για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια προεπιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 3. Στην καρτέλα Ορισμός του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες στήλης , εισαγάγετε μια τιμή για την προεπιλογή.

Εμφάνιση ακεραιότητας αναφορών με χρήση σημειογραφίας

Μπορείτε να καθορίσετε τις επιλογές του εγγράφου σας για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τη σημειογραφία της ακεραιότητας αναφορών δίπλα στις γραμμές σχέσης του μοντέλου σας.

Τι σημαίνουν οι επιστολές στη σημειογραφία ακεραιότητας αναφορών;

Η σημειογραφία ακεραιότητας αναφορών εμφανίζει σχέσεις με δύο γράμματα που διαχωρίζονται με άνω και κάτω τελεία, στη φόρμα [ενέργεια που έχει ληφθεί στον γονικό πίνακα]: [αποτέλεσμα στον θυγατρικό πίνακα]. Για παράδειγμα, το d:C σημαίνει ότι όταν διαγράφεται κάτι στον γονικό πίνακα, η αλλαγή γίνεται διαδοχικά στον θυγατρικό πίνακα.

Οι ενέργειες στον γονικό πίνακα υποδεικνύονται με ένα πεζό γράμμα:

 • u    Τα δεδομένα στον γονικό πίνακα ενημερώνονται.

 • δ    Τα δεδομένα στον γονικό πίνακα διαγράφονται.

Τα αποτελέσματα στον θυγατρικό πίνακα υποδεικνύονται με κεφαλαία γράμματα:

 • R χωρίς ενέργεια    Μην αλλάξετε τον θυγατρικό πίνακα.

 • Καταρράκτης C     Αναπαραγωγή της αλλαγής στον θυγατρικό πίνακα.

 • D Ορίστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση    Εισαγάγετε την προεπιλεγμένη τιμή που είχατε προηγουμένως καθορίσει για τη συγκεκριμένη στήλη στον θυγατρικό πίνακα.

 • N Ορίστε την τιμή null     Ορίστε τον θυγατρικό πίνακα σε NULL.

 • Κενό     Να μην επιβάλετε την ακεραιότητα αναφορών σε αυτή τη σχέση.

Σημείωση: Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν το τι συμβαίνει σε μια πραγματική βάση δεδομένων και όχι σε ένα μοντέλο. Σε ένα μοντέλο που αντιστρέφει το μηχανικό από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, μπορείτε να δείτε πώς έχει σχεδιαστεί η βάση δεδομένων όσον αφορά την ακεραιότητα αναφορών. Σε ένα μοντέλο που δημιουργείτε από την αρχή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να τεκμηριώσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να συμπεριφέρεται η βάση δεδομένων που κάνετε μοντελοποίηση.

Εμφάνιση ακεραιότητας αναφορών στο Visio 2010

 1. Στην καρτέλα Βάση δεδομένων, στην ομάδα Διαχείριση, κάνε κλικ στο στοιχείο Επιλογές εμφάνισης.

 2. Στην καρτέλα σχέσεις , στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενέργειες αναφορών .

Δεν μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες μοντελοποίησης βάσης δεδομένων;

Ορισμένες εκδόσεις του Visio δεν διαθέτουν το πρότυπο διαΓράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

Το Microsoft Visio Standard δεν περιλαμβάνει πρότυπο Διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

Οι εκδόσεις Visio Professional και Premium υποστηρίζουν τις δυνατότητες αποσυμπίλησης για το πρότυπο του Διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων (δηλαδή, τη χρήση υπάρχουσας βάσης δεδομένων για τη δημιουργία ενός μοντέλου στο Visio), αλλά δεν υποστηρίζει την αντίστροφη διεργασία (δηλαδή τη χρήση μοντέλου βάσης δεδομένων του Visio για την παραγωγή κώδικα SQL).

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε την πλήρη οικογένεια δυνατοτήτων μοντελοποίησης βάσης δεδομένων, για αποσυμπίληση και αντίστροφα, στο Visio for Enterprise Architects. Το Visio for Enterprise Architects περιλαμβάνεται στη συνδρομή για το MSDN Premium, η οποία είναι διαθέσιμη μαζί με το Visual Studio Professional και τις εκδόσεις βάσει ρόλων του Visual Studio Team System.

Αν χρησιμοποιείτε το Visio Online Πρόγραμμα 2 και θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη συμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα μοντέλο βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Αποσυμπίληση υπάρχουσας βάσης δεδομένων..

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×