Διαστάσεις και μετρήσεις διαθέσιμη στο εργαλείων ποιότητας κλήσης για ομάδες της Microsoft και το Skype για επιχειρήσεις Online

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πίνακας εργαλείων κλήσεων ποιότητα (CQD) για Microsoft Teams και Skype για επιχειρήσεις Online σάς επιτρέπει να αποκτήσει ιδέες σε την ποιότητα της κλήσεις που έγιναν χρησιμοποιώντας Microsoft Teams και το Skype για επιχειρήσεις υπηρεσίες. Αυτό το θέμα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις και μετρήσεις που εκτίθεται από CQD. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με CQD και πώς να την ενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση και τη χρήση εργαλείων ποιότητας κλήσης για ομάδες της Microsoft και το Skype για επιχειρήσεις Online.

Πρώτο και το δεύτερο ταξινόμηση τελικού σημείου

Πολλές από τις διαστάσεις και μετρήσεις σε το πίνακα εργαλείων ποιότητας κλήσης (CQD) είναι με την ετικέτα ως πρώτο ή το δεύτερο. Η παρακάτω λογική καθορίζει ποιο τελικό σημείο που εμπλέκονται στη ροή ή είναι με την ετικέτα ως πρώτη κλήση:

 • Πρώτα θα είναι πάντα ένα τελικό σημείο διακομιστή (AV MCU, διακομιστή διαμεσολάβησης, κ.λπ.) Εάν ένα διακομιστή εμπλέκεται σε ροή κλήση.

 • Δεύτερο θα είναι πάντα ένα τελικό σημείο του προγράμματος-πελάτη, εκτός εάν η ροή είναι μεταξύ δύο τελικά σημεία διακομιστή.

 • Εάν και τα δύο τελικά σημεία είναι του ίδιου τύπου, η διάταξη για το οποίο είναι πρώτο έναντι δεύτερο βασίζεται σε εσωτερική ταξινόμηση της κατηγορίας παράγοντα χρήστη. Αυτό εξασφαλίζει την ταξινόμηση είναι συνεπείς.

Για παράδειγμα, κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει ένα ζεύγος παραγόντων χρήστη που περιλαμβάνονται σε μια ροή:

Κατηγορία παράγοντα χρήστη του καλούντος

Κατηγορία παράγοντα χρήστη καλούμενος

Πρώτο τελικό σημείο

Δεύτερο τελικού σημείου

Πρώτα είναι καλούντος

AV MCU

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

AV MCU

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

TRUE

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

AV MCU

AV MCU

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

FALSE

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

FALSE

AV MCU

Διακομιστή διαμεσολάβησης

Διακομιστή διαμεσολάβησης

AV MCU

Διακομιστή διαμεσολάβησης

AV MCU

Διακομιστή διαμεσολάβησης

AV MCU

TRUE

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

Τηλέφωνο OC (Skype για επιχειρήσεις τηλέφωνο IP)

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

Τηλέφωνο OC (Skype για επιχειρήσεις τηλέφωνο IP)

TRUE

Τηλέφωνο OC (Skype για επιχειρήσεις τηλέφωνο IP)

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

OC (Skype για επιχειρήσεις προγράμματος-πελάτη)

Τηλέφωνο OC (Skype για επιχειρήσεις τηλέφωνο IP)

FALSE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Την πρώτη και δεύτερη διαβάθμιση είναι ξεχωριστό από ποια τελικού σημείου είναι ο καλών ή καλούμενος. Την πρώτη καλούντος είναι διάσταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσετε ποια τελικού σημείου ήταν η καλούντος ή καλούμενος.

Διαστάσεις

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις διαστάσεις αυτήν τη στιγμή διαθέσιμα στο CQD:

Όνομα διάστασης

Τύπος δεδομένων / μονάδες

Περιγραφή

Τι υποδηλώνουν κενές τιμές

Παραδείγματα τιμών

Πρώτη δικτύου

Συμβολοσειρά

Υποδίκτυο χρησιμοποιείται για ροή πολυμέσων με πρώτη τελικού σημείου εάν υπάρχει υποδικτύου στο υποδίκτυο, να μισθωτή δόμησης δεδομένων που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου που δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή το δίκτυο δεν έχει οριστεί στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

10.0.1.12.0

Πρώτο όνομα δικτύου

Συμβολοσειρά

Όνομα του δικτύου που χρησιμοποιούνται για ροή πολυμέσων από πρώτο τελικό σημείο που βασίζονται σε αντιστοίχισης υποδικτύου για μισθωτή δόμησης δεδομένων που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου που δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή το δίκτυο δεν έχει όνομα δικτύου που ορίζονται από το υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

ΗΠΑ / ΑΤΤΙΚΗ / ΡΈΝΤΜΟΝΤ

Πρώτο εύρος δικτύου

Συμβολοσειρά

Δικτύου πρόθεμα/περιοχή υποδικτύου χρησιμοποιείται για ροή πολυμέσων με το πρώτο τελικό σημείο που βασίζονται σε αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου που δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή το δίκτυο δεν έχει περιοχή δικτύου που ορίζονται από το υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

24

Όνομα πρώτης δόμησης

Συμβολοσειρά

Όνομα της δόμησης όπου βρισκόταν το πρώτο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει κατασκευή όνομα που έχει οριστεί στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Κύριες

Πρώτος τύπος της κατοχής

Συμβολοσειρά

Τύπος κατοχής κτιρίου όπου βρισκόταν το πρώτο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν διαθέτει κατοχή ορίζεται στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Το Contoso-IT

Τύπος δόμησης πρώτης

Συμβολοσειρά

Τύπος δόμησης όπου βρισκόταν το πρώτο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδίκτυο, να μισθωτή δόμησης δεδομένων που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει κατασκευή τύπου που καθορίζεται στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Άνοιγμα Office

Τύπος δόμησης πρώτης Office

Συμβολοσειρά

Τύπος κτιρίου γραφείων όπου βρισκόταν το πρώτο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει κατασκευή office τύπου που καθορίζεται στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Office

Πρώτη Πόλη

Συμβολοσειρά

Πόλη όπου βρισκόταν το πρώτο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν διαθέτει πόλη που ορίζονται από το υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Redmond

Πρώτη Ταχυδρομικός κώδικας

Συμβολοσειρά

Ταχυδρομικός κώδικας όπου βρισκόταν το πρώτο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν διαθέτει Ταχυδρομικός κώδικας που ορίζονται από το υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

98052

Πρώτη χώρα

Συμβολοσειρά

Χώρα όπου βρισκόταν το πρώτο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν διαθέτει χώρα ορίζεται στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

USA

Πρώτη κατάσταση

Συμβολοσειρά

Κατάσταση όπου βρισκόταν το πρώτο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει οριστεί στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων κατάσταση.

WA

Πρώτη περιοχή

Συμβολοσειρά

Περιοχή όπου έχει εντοπιστεί το πρώτο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει περιοχή που καθορίζεται στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Βόρεια Αμερική

Πρώτη δρομολόγηση Express

Boolean

Επιστρέφει TRUE, εάν είναι ενεργοποιημένο το υποδίκτυο χρησιμοποιείται για ροή πολυμέσων με το πρώτο τελικό σημείο για τη διαδρομή Express βάση αντιστοίχισης υποδίκτυο, να μισθωτή Δημιουργία δεδομένων αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει οριστεί σε δεδομένα αντιστοίχισης υποδικτύου σημαία ταχείας δρομολόγηση.

TRUE

Δεύτερο δικτύου

Συμβολοσειρά

Υποδίκτυο χρησιμοποιείται για ροή πολυμέσων με δεύτερου τελικού σημείου εάν υπάρχει υποδικτύου στο υποδίκτυο, να μισθωτή δόμησης δεδομένων που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου που δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή το δίκτυο δεν έχει οριστεί στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

10.0.1.12.0

Δεύτερο όνομα δικτύου

Συμβολοσειρά

Όνομα του δικτύου που χρησιμοποιούνται για ροή πολυμέσων από δεύτερου τελικού σημείου βάση αντιστοίχισης υποδικτύου για μισθωτή δόμησης δεδομένων που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου που δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή το δίκτυο δεν έχει όνομα δικτύου που ορίζονται από το υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

ΗΠΑ / ΑΤΤΙΚΗ / ΡΈΝΤΜΟΝΤ

Δεύτερη περιοχή δικτύου

Συμβολοσειρά

Δικτύου πρόθεμα/περιοχή υποδικτύου χρησιμοποιείται για ροή πολυμέσων με το δεύτερο τελικού σημείου βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου που δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή το δίκτυο δεν έχει περιοχή δικτύου που ορίζονται από το υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

24

Όνομα του δεύτερου δόμησης

Συμβολοσειρά

Όνομα της δόμησης όπου βρισκόταν το δεύτερο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει κατασκευή όνομα που έχει οριστεί στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Κύριες

Δεύτερο τύπο της κατοχής

Συμβολοσειρά

Τύπος κατοχής κτιρίου όπου βρισκόταν το δεύτερο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν διαθέτει κατοχή ορίζεται στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Contoso - IT

Τύπος δόμησης δευτερόλεπτο

Συμβολοσειρά

Τύπος δόμησης όπου βρισκόταν το δεύτερο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδίκτυο, να μισθωτή δόμησης δεδομένων που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει κατασκευή τύπου που καθορίζεται στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Άνοιγμα Office

Τύπος δόμησης δεύτερης Office

Συμβολοσειρά

Τύπος κτιρίου γραφείων όπου βρισκόταν το δεύτερο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει κατασκευή office τύπου που καθορίζεται στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Office

Πόλη δευτερόλεπτο

Συμβολοσειρά

Πόλη όπου βρισκόταν το δεύτερο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν διαθέτει πόλη που ορίζονται από το υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Redmond

Δεύτερο Ταχυδρομικός κώδικας

Συμβολοσειρά

Ταχυδρομικός κώδικας όπου βρισκόταν το δεύτερο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν διαθέτει Ταχυδρομικός κώδικας που ορίζονται από το υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

98052

Δεύτερη χώρα

Συμβολοσειρά

Χώρα όπου βρισκόταν το δεύτερο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν διαθέτει χώρα ορίζεται στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

USA

Κατάσταση δευτερόλεπτο

Συμβολοσειρά

Κατάσταση όπου βρισκόταν το δεύτερο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει οριστεί στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων κατάσταση.

WA

Δεύτερη περιοχή

Συμβολοσειρά

Περιοχή όπου έχει εντοπιστεί το δεύτερο τελικό σημείο με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει περιοχή που καθορίζεται στο υποδίκτυο αντιστοίχισης δεδομένων.

Βόρεια Αμερική

Δεύτερο δρομολόγηση Express

Boolean

TRUE εάν χρησιμοποιείται το υποδίκτυο για τα πολυμέσα ροής με δεύτερου τελικού σημείου είναι ενεργοποιημένη για δρομολόγηση Express με βάση αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δικτύου δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, δικτύου δεν είναι εντός του εταιρικού δικτύου ή δικτύου δεν έχει οριστεί σε δεδομένα αντιστοίχισης υποδικτύου σημαία ταχείας δρομολόγηση.

TRUE

Πρώτα μέσα σε Corp

Απαρίθμηση

Υποδεικνύει εάν πρώτο τελικό σημείο βρισκόταν στο υποδίκτυο εντός του εταιρικού δικτύου που βασίζεται σε αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη. Από προεπιλογή, το τελικό σημείο θεωρείται εκτός.

Πιθανές τιμές:

 • Μέσα σε

 • Εκτός

-

Μέσα σε

Δεύτερο Corp εσωτερικό

Απαρίθμηση

Υποδεικνύει εάν δεύτερου τελικού σημείου βρισκόταν στο υποδίκτυο εντός του εταιρικού δικτύου που βασίζεται σε αντιστοίχισης υποδικτύου μισθωτή δόμησης δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην πύλη. Από προεπιλογή, το τελικό σημείο θεωρείται εκτός.

Πιθανές τιμές:

 • Μέσα σε

 • Εκτός

-

Μέσα σε

Αναγνωριστικό πρώτου μισθωτή

Συμβολοσειρά

Αναγνωριστικό μισθωτή του Office 365 για το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί το αναγνωριστικό μισθωτή για το πρώτο τελικό σημείο. Αυτό μπορεί να δηλώνει το τελικό σημείο που υπογράφτηκε σε μια εσωτερική εγκατάσταση του Skype για επιχειρήσεις Server ανάπτυξη.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Δεύτερο αναγνωριστικό μισθωτή

Συμβολοσειρά

Αναγνωριστικό μισθωτή του Office 365 για το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί το αναγνωριστικό μισθωτή για το δεύτερο τελικό σημείο. Αυτό μπορεί να δηλώνει το τελικό σημείο που υπογράφτηκε σε μια εσωτερική εγκατάσταση του Skype για επιχειρήσεις Server ανάπτυξη.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Πρώτη χώρου συγκέντρωσης

Συμβολοσειρά

Skype για επιχειρήσεις Online χώρος συγκέντρωσης FQDN στους οποίους έχουν ανατεθεί στο πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν του Skype για επιχειρήσεις Online χώρου συγκέντρωσης δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί για το πρώτο τελικό σημείο. Αυτό μπορεί να δηλώνει το τελικό σημείο που υπογράφτηκε σε μια εσωτερική εγκατάσταση του Skype για επιχειρήσεις Server ανάπτυξη.

pool1.Lync.com

Δεύτερο χώρου συγκέντρωσης

Συμβολοσειρά

Skype για επιχειρήσεις Online χώρος συγκέντρωσης FQDN στους οποίους έχουν ανατεθεί στο δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν του Skype για επιχειρήσεις Online χώρου συγκέντρωσης δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί για το δεύτερο τελικό σημείο. Αυτό μπορεί να δηλώνει το τελικό σημείο που υπογράφτηκε σε μια εσωτερική εγκατάσταση του Skype για επιχειρήσεις Server ανάπτυξη.

pool1.Lync.com

Είναι ομόσπονδες

Boolean

Επιστρέφει TRUE εάν ροών έχουν διαφορετικά μεταξύ των δύο ομόσπονδη μισθωτών, false.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το δεν ήταν δυνατός εάν αυτό ήταν μια ομόσπονδη ροή ή εάν δεν έχουν συλλεχθεί σηματοδότησης ορισμένα δεδομένα.

Ψευδής

Διαθέσιμες QoE εγγραφής

Boolean

Επιστρέφει TRUE εάν τουλάχιστον μία αναφορά ποιότητα της εμπειρίας ήταν διαθέσιμα για κλήση/περιόδου λειτουργίας. Πολλές διαστάσεις και μετρήσεις είναι διαθέσιμες μόνο εάν QoE εγγραφή ήταν διαθέσιμες. Εάν η κλήση δεν δημιουργήσετε με επιτυχία, QoE εγγραφής δεν θα είναι διαθέσιμη.

-

Αληθής

Εγγραφή CDR διαθέσιμη

Boolean

TRUE εάν τουλάχιστον μία κλήση εγγραφές λεπτομερειών ήταν διαθέσιμα για κλήση/περιόδου λειτουργίας.

-

Αληθής

Ετικέτα γραμμής μέσου

Ακέραιος

Ετικέτα στο SDP για τη γραμμή πολυμέσων. Χρησιμοποιήστε τον τύπο πολυμέσων για να καθορίσετε εάν θα χρησιμοποιούνται οι ετικέτας για το βίντεο, ήχο, κοινής χρήσης εφαρμογής ή κοινή χρήση βίντεο με βάση οθόνης.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

0

Τον τύπο πολυμέσου

Συμβολοσειρά

Τύπος πολυμέσων (βίντεο, ήχο, κοινής χρήσης εφαρμογής ή κοινή χρήση βίντεο που βασίζονται σε οθόνη).

-

Ήχος

Πρώτα είναι διακομιστής

Boolean

Επιστρέφει TRUE εάν το πρώτο τελικό σημείο είναι ένα τελικό σημείο διακομιστή, όπως ένα διακομιστή διασκέψεων (AVMCU, ASMCU) ή σε άλλους διακομιστές πολυμέσων (διακομιστή διαμεσολάβησης), ή ένα τελικό σημείο του προγράμματος-πελάτη. Πιθανές τιμές: προγράμματος-πελάτη, διακομιστή.

-

Πρόγραμμα-πελάτης

Δεύτερο είναι διακομιστής

Boolean

Επιστρέφει TRUE εάν η δεύτερη τελικού σημείου είναι ένα τελικό σημείο διακομιστή, όπως ένα διακομιστή διασκέψεων (AVMCU, ASMCU) ή σε άλλους διακομιστές πολυμέσων (διακομιστή διαμεσολάβησης), ή ένα τελικό σημείο του προγράμματος-πελάτη. Πιθανές τιμές: προγράμματος-πελάτη, διακομιστή.

-

Πρόγραμμα-πελάτης

Πρώτα είναι καλούντος

Boolean

Επιστρέφει TRUE, εάν το πρώτο τελικό σημείο έχει τον καλούντα (που ξεκινούν από τη δημιουργία περιόδου λειτουργίας).

-

Αληθής

Πρώτη λεπτομέρεια σύνδεσης δικτύου

Συμβολοσειρά

Τύπος δικτύου που χρησιμοποιούνται από το πρώτο τελικό σημείο. Πιθανές τιμές:

 • Ενσύρματο δίκτυο

 • WiFi

 • MobileBB

 • Διοχέτευσης

 • Άλλο

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

Ενσύρματο δίκτυο

Δεύτερο λεπτομερειών σύνδεσης δικτύου

Συμβολοσειρά

Τύπος δικτύου που χρησιμοποιούνται από το δεύτερο τελικό σημείο. Πιθανές τιμές:

 • Ενσύρματο δίκτυο

 • WiFi

 • MobileBB

 • Διοχέτευσης

 • Άλλο

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

Ενσύρματο δίκτυο

Κατεύθυνση ροής

Συμβολοσειρά

Υποδεικνύει την κατεύθυνση της μια ροή μεταξύ τα τελικά σημεία. Πιθανές τιμές:

 • Πρώτη προς δεύτερη

 • Δεύτερο-πρώτης

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς δεδομένα αναφέρθηκε για να υποδείξετε την κατεύθυνση της ροής.

Πρώτη προς δεύτερη

Περιγραφή φορτίο

Συμβολοσειρά

Όνομα της τελευταίας κωδικοποιητή που χρησιμοποιήθηκε στη ροή.

Κενές τιμές υποδεικνύουν δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη.

SILKWide

Κλήση ήχου και βίντεο

Boolean

TRUE, εάν η κλήση είχατε ροών ήχο και βίντεο, false διαφορετικά

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς δεδομένα αναφέρθηκε για να υποδείξετε τους τύπους πολυμέσων της ροής.

Αληθής

Διάρκεια 5 δευτερόλεπτα ή μικρότερο

Boolean

TRUE εάν η ροή είχε διάρκειας 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο, false διαφορετικά.

-

TRUE

Διάρκεια 60 δευτερόλεπτα ή περισσότερο

Boolean

TRUE εάν η ροή είχε τη διάρκεια της 60 δευτερόλεπτα για περισσότερες πληροφορίες, false διαφορετικά.

-

TRUE

Διάρκεια (δευτερόλεπτα)

Περιοχή (δευτερόλεπτα)

Διάρκεια της ροής σε δευτερόλεπτα. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

-

062: [1 -2)

Διάρκεια (λεπτά)

Περιοχή (λεπτά)

Διάρκεια της ροής σε λεπτά. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

-

065: [3-4)

Ώρα λήξης

Ημερομηνία ώρα

Ροή ώρα λήξει. Σημείωση Αυτή τη διάσταση μπορεί να έχει υπερβολικά πολλές γραμμές που θα χρησιμοποιηθεί ως διάσταση σε μια αναφορά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα φίλτρο αντί για αυτό.

-

2017 02--01 T00:00:01

Έτος

Ακέραιος

Έτος από την έναρξη της ροής.

-

2017

Μήνας

Ακέραιος

Ο μήνας του την έναρξη της ροής.

-

2

Ημέρα

Ακέραιος

Η ημέρα από την έναρξη της ροής.

-

1

Ώρα

Ακέραιος

Η ώρα από την έναρξη της ροής.

-

1

Λεπτό

Ακέραιος

Τα λεπτά από την έναρξη της ροής.

-

30

Δεύτερη

Ακέραιος

Δεύτερο από την έναρξη της ροής.

-

12

Ημέρα του έτους

Ακέραιος

Η ημέρα του έτους από την έναρξη της ροής.

-

32

Ημέρα της εβδομάδας

Συμβολοσειρά

Ημέρα της εβδομάδας από την έναρξη της ροής.

-

Τετάρτη

Αριθμός ημέρας της εβδομάδας

Ακέραιος

Αριθμός ημέρας της εβδομάδας από την έναρξη της ροής.

-

3

Μήνας έτος

Συμβολοσειρά

Μήνα και έτους από την έναρξη της ροής.

-

2017-02

Πλήρης μήνα

Ημερομηνία ώρα

Πλήρης μήνα από την έναρξη της ροής.

-

2017 02--01 T00:00:00

Πρώτη τομέα

Συμβολοσειρά

Τομέα από το χρήστη που χρησιμοποιεί το πρώτο τελικό σημείο. Εάν το πρώτο τελικό σημείο είναι ένας διακομιστής διάσκεψης, πρόκειται για τον τομέα από το διοργανωτή της σύσκεψης. Μπορεί επίσης να τον τομέα της υπηρεσίας λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται σε σενάριο.

-

contoso.com

Δεύτερο τομέα

Συμβολοσειρά

Τομέα από το χρήστη που χρησιμοποιεί το δεύτερο τελικό σημείο. Εάν το δεύτερο τελικό σημείο είναι ένας διακομιστής διάσκεψης, πρόκειται για τον τομέα από το διοργανωτή της σύσκεψης. Μπορεί επίσης να τον τομέα της υπηρεσίας λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται σε σενάριο.

-

contoso.com

Πρώτη κατηγορία παράγοντα χρήστη

Συμβολοσειρά

Κατηγορία από τον παράγοντα χρήστη του πρώτου τελικού σημείου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν έναν παράγοντα χρήστη που δεν διαθέτει προς το παρόν αντιστοίχισης όπως παράγοντα χρήστη τρίτου κατασκευαστή.

OC

Δεύτερη κατηγορία παράγοντα χρήστη

Συμβολοσειρά

Κατηγορία από τον παράγοντα χρήστη του δεύτερου τελικού σημείου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν έναν παράγοντα χρήστη που δεν διαθέτει προς το παρόν αντιστοίχισης όπως παράγοντα χρήστη τρίτου κατασκευαστή.

OC

Πρώτη παράγοντα χρήστη

Συμβολοσειρά

Συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του πρώτου τελικού σημείου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς παράγοντα χρήστη που αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype για επιχειρήσεις)

Δεύτερο παράγοντα χρήστη

Συμβολοσειρά

Συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του δεύτερου τελικού σημείου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς παράγοντα χρήστη αναφέρεται από δεύτερου τελικού σημείου.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype για επιχειρήσεις)

Τύπος διάσκεψης

Συμβολοσειρά

Τύπος URI διάσκεψης. Πιθανές τιμές:

 • conf:applicationsharing

 • conf:Audio-βίντεο

 • conf:Focus

Κενές τιμές υποδεικνύουν ένα σενάριο μη διάσκεψης.

conf:Audio-βίντεο

Αναγνωριστικό διάσκεψης

Συμβολοσειρά

Αναγνωριστικό διάσκεψης που σχετίζονται με τις ροές. Σημείωση Αυτή τη διάσταση μπορεί να έχει υπερβολικά πολλές γραμμές που θα χρησιμοποιηθεί ως διάσταση σε μια αναφορά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα φίλτρο αντί για αυτό.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ένα σενάριο μη διάσκεψης.

0001P6GK

Πρώτη έκδοση εφαρμογή προγράμματος-πελάτη

Συμβολοσειρά

Η έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείται για το πρώτο τελικό σημείο. Ανάλυση δεδομένων από τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν τη συμβολοσειρά έκδοσης δεν ήταν δυνατή η ανάλυση ή η τιμή δεν αναφέρθηκε.

16.0.7766.2047

Δεύτερη έκδοση εφαρμογή προγράμματος-πελάτη

Συμβολοσειρά

Η έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείται για το δεύτερο τελικό σημείο. Ανάλυση δεδομένων από τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη.

Κενές τιμές υποδεικνύουν τη συμβολοσειρά έκδοσης δεν ήταν δυνατή η ανάλυση ή η τιμή δεν αναφέρθηκε.

16.0.7766.2047

Μεταφορά

Συμβολοσειρά

Τύπος μεταφοράς δικτύου που χρησιμοποιείται με ροή. Πιθανές τιμές:

 • UDP

 • TCP

 • Δεν αναγνωρίζεται

 • Άγνωστες υποδεικνύουν ότι το σύστημα δεν μπόρεσε να προσδιορίσει εάν ο τύπος μεταφοράς ήταν TCP ή UDP.

Κενές τιμές υποδεικνύει τον τύπο μεταφοράς δεν αναφέρθηκε ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

UDP

Πρώτη Ice συνδεσιμότητας

Συμβολοσειρά

Τύπος συνδεσιμότητας ICE που χρησιμοποιείται από το πρώτο τελικό σημείο. Πιθανές τιμές:

 • Διαδρομή δικτύου ΆΜΕΣΟΥΣ - άμεσα

 • ΜΕΤΆΔΟΣΗ - μέσω μεταγωγής

 • HTTP - μέσω του διακομιστή μεσολάβησης HTTP

 • ΑΠΈΤΥΧΕ - συνδεσιμότητας απέτυχε

Κενές τιμές υποδεικνύει τον τύπο συνδεσιμότητας δεν αναφέρθηκε ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

ΆΜΕΣΗ

Δεύτερο Ice συνδεσιμότητας

Συμβολοσειρά

Τύπος συνδεσιμότητας ICE που χρησιμοποιείται από το δεύτερο τελικό σημείο. Πιθανές τιμές:

 • Διαδρομή δικτύου ΆΜΕΣΟΥΣ - άμεσα

 • ΜΕΤΆΔΟΣΗ - μέσω μεταγωγής

 • HTTP - μέσω του διακομιστή μεσολάβησης HTTP

 • ΑΠΈΤΥΧΕ - συνδεσιμότητας απέτυχε

Κενές τιμές υποδεικνύει τον τύπο συνδεσιμότητας δεν αναφέρθηκε ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

ΆΜΕΣΗ

Πρώτη διεύθυνση IP

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση IP για το πρώτο τελικό. Σημείωση Αυτή τη διάσταση μπορεί να έχει υπερβολικά πολλές γραμμές που θα χρησιμοποιηθεί ως διάσταση σε μια αναφορά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο αντί για αυτό.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

10.0.0.10

Δεύτερη διεύθυνση IP

Συμβολοσειρά

Η διεύθυνση IP για το δεύτερο τελικού σημείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η διάσταση μπορεί να έχει πάρα πολλές γραμμές που θα χρησιμοποιηθεί ως διάσταση σε μια αναφορά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο αντί για αυτό.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

10.0.0.10

Πρώτη η ταχύτητα σύνδεσης

Bit ανά δευτερόλεπτο

Η ταχύτητα σύνδεσης σε bit ανά δευτερόλεπτο αναφερθεί από τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιούνται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

10000000

Δεύτερο η ταχύτητα σύνδεσης

Bit ανά δευτερόλεπτο

Η ταχύτητα σύνδεσης σε bit ανά δευτερόλεπτο αναφερθεί από τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιούνται από το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

10000000

Πρώτη θύρα

Αριθμός θύρας

Αριθμός θύρας δικτύου που χρησιμοποιούνται από το πρώτο τελικό σημείο για τα πολυμέσα.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

50018

Δεύτερη θύρα

Αριθμός θύρας

Αριθμός θύρας δικτύου που χρησιμοποιούνται από το δεύτερο τελικό σημείο για τα πολυμέσα.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

50018

Πρώτη αυτοπαθή τοπική διεύθυνση IP

Συμβολοσειρά

Διεύθυνση IP του πρώτου τελικού σημείου όπως φαίνεται από το διακομιστή μετάδοση πολυμέσων. Αυτό είναι συνήθως στο internet δημόσια διεύθυνση IP που σχετίζεται με το πρώτο τελικό σημείο για τη ροή.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

104.43.195.251

Δεύτερο αυτοπαθή τοπική διεύθυνση IP

Συμβολοσειρά

Διεύθυνση IP του δεύτερου τελικού σημείου όπως φαίνεται από το διακομιστή μετάδοση πολυμέσων. Αυτό είναι συνήθως στο internet δημόσια διεύθυνση IP που σχετίζεται με το δεύτερο τελικό σημείο για τη ροή.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

104.43.195.251

Πρώτα αναμετάδοσης IP

Συμβολοσειρά

Διεύθυνση IP του μέσου αναμετάδοσης διακομιστή που εκχωρήθηκε από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

104.43.195.251

Δεύτερο αναμετάδοσης IP

Συμβολοσειρά

Διεύθυνση IP του μέσου αναμετάδοσης διακομιστή που εκχωρήθηκε από το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

104.43.195.251

Πρώτη μετάδοση θύρα

Ακέραιος

Θύρα πολυμέσων που έχει εκχωρηθεί στο διακομιστή μετάδοση πολυμέσων κατά το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

3478

Θύρα μεταγωγής δευτερόλεπτο

Ακέραιος

Θύρα πολυμέσων που έχει εκχωρηθεί στο διακομιστή μετάδοση πολυμέσων κατά το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

3478

Πρώτη υποδίκτυο

Συμβολοσειρά

Υποδίκτυο χρησιμοποιούνται για ροή πολυμέσων από πρώτο τελικό σημείο με το διαχωρισμό κάθε οκτάδας παύλες.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων ή ότι το IPv6 που χρησιμοποιήθηκε.

104.43.195.0

Δεύτερο υποδίκτυο

Συμβολοσειρά

Υποδίκτυο χρησιμοποιούνται για ροή πολυμέσων από δεύτερου τελικού σημείου με το διαχωρισμό κάθε οκτάδας παύλες.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων ή ότι το IPv6 που χρησιμοποιήθηκε.

104.43.195.0

Πρώτη VPN

Boolean

TRUE εάν η προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείται από το πρώτο τελικό σημείο που υποδεικνύεται το ήταν μια σύνδεση VPN, false διαφορετικά. Ορισμένες VPN δεν σωστά η αναφορά αυτών των δεδομένων σωστά.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

Αληθής

Δεύτερο VPN

Boolean

TRUE εάν η προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείται από το δεύτερο τελικού σημείου που υποδεικνύεται το ήταν μια σύνδεση VPN, false διαφορετικά. Ορισμένες VPN δεν σωστά η αναφορά αυτών των δεδομένων σωστά.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

Αληθής

Έχουν εφαρμοστεί εύρους ζώνης προέλευσης

Συμβολοσειρά

Προσδιορίζει την προέλευση του εύρους ζώνης που έχουν εφαρμοστεί στη ροή. Πιθανές τιμές:

 • Στατική Max

 • Μορφή API

 • API Modality_All

 • API SendSide BWLimit

 • Τιμή προτίμησης

 • ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ

 • ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ReceiveSide

 • Μορφή API SDP, απομακρυσμένο RecvSide BWLimit

 • API ServiceQuality

 • API SDP

 • Λήψη SidePDP

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

StaticMax

Εκτιμώμενη εύρους ζώνης

Περιοχή (bit ανά δευτερόλεπτο)

Μέσος όρος εκτιμώμενο διαθέσιμο εύρος ζώνης μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης τελικού σημείου σε bit ανά δευτερόλεπτο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

026: [260000-270000)

Σημαία παράκαμψης διακομιστή διαμεσολάβησης

Boolean

TRUE εάν η ροή πολυμέσων θα παραλειφθούν διακομιστή διαμεσολάβησης και πήγε απευθείας μεταξύ του προγράμματος-πελάτη και πύλης/συσκευής PBX PSTN, false διαφορετικά.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

Αληθής

Πρώτος τύπος συνδεσιμότητας Cdr

Συμβολοσειρά

Προσδιορίζει τη διαδρομή συνδεσιμότητας ICE επιλεγμένο από το πρώτο τελικό σημείο για χρήση για αυτήν τη ροή. Πιθανές τιμές:

 • Λειτουργικό σύστημα

 • PeerDerived

 • Των

 • Ενεργοποίηση

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

Λειτουργικό σύστημα

Δεύτερος τύπος συνδεσιμότητας Cdr

Συμβολοσειρά

Προσδιορίζει τη διαδρομή συνδεσιμότητας ICE επιλεγμένο από το δεύτερο τελικό σημείο για χρήση για αυτήν τη ροή. Πιθανές τιμές:

 • Λειτουργικό σύστημα

 • PeerDerived

 • Των

 • Ενεργοποίηση

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο ή ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων.

Λειτουργικό σύστημα

Καταγραφή πρώτα την

Συμβολοσειρά

Όνομα από τη συσκευή καταγραφής που χρησιμοποιούνται από το πρώτο τελικό σημείο. Για:

 • Ροές ήχου - συσκευή που χρησιμοποιείται για το μικρόφωνο

 • Ροές βίντεο - συσκευή που χρησιμοποιείται για τη φωτογραφική μηχανή

 • Βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ξύστρα ροών – οθόνης

 • Κοινή χρήση ροών - κενό εφαρμογής

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων ή ότι οι ροές ήταν κοινή χρήσης οθόνης που βασίζεται σε βίντεο ή κοινής χρήσης εφαρμογών.

Μικρόφωνο (Microsoft LifeChat LX-6000)

Δεύτερο την καταγραφή

Συμβολοσειρά

Όνομα από τη συσκευή καταγραφής που χρησιμοποιούνται από το δεύτερο τελικό σημείο. Για:

 • Ροές ήχου - συσκευή που χρησιμοποιείται για το μικρόφωνο

 • Ροές βίντεο - συσκευή που χρησιμοποιείται για τη φωτογραφική μηχανή

 • Βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ξύστρα ροών – οθόνης

 • Κοινή χρήση ροών - κενό εφαρμογής

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων ή ότι οι ροές ήταν κοινή χρήσης οθόνης που βασίζεται σε βίντεο ή κοινής χρήσης εφαρμογών.

Μικρόφωνο (Microsoft LifeChat LX-6000)

Καταγραφή πρώτα το πρόγραμμα οδήγησης ανάπτυξης

Συμβολοσειρά

Το όνομα του προγράμματος οδήγησης συσκευής καταγραφής που χρησιμοποιούνται από το πρώτο τελικό σημείο με τη μορφή "κατασκευαστή: έκδοση". Για:

 • Ροές ήχου - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για το μικρόφωνο

 • Ροές βίντεο - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για τη φωτογραφική μηχανή

 • Βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης και κοινή χρήση ροών - κενό εφαρμογής

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων ή ότι οι ροές ήταν κοινή χρήσης οθόνης που βασίζεται σε βίντεο ή κοινής χρήσης εφαρμογών.

Microsoft: 10.0.14393.0

Καταγραφή δεύτερο πρόγραμμα οδήγησης ανάπτυξης

Συμβολοσειρά

Το όνομα του προγράμματος οδήγησης συσκευής καταγραφής που χρησιμοποιούνται από το δεύτερο τελικό σημείο με τη μορφή "κατασκευαστή: έκδοση". Για:

 • Ροές ήχου - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για το μικρόφωνο

 • Ροές βίντεο - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για τη φωτογραφική μηχανή

 • Βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης και κοινή χρήση ροών - κενό εφαρμογής

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων ή ότι οι ροές ήταν κοινή χρήσης οθόνης που βασίζεται σε βίντεο ή κοινής χρήσης εφαρμογών.

Microsoft: 10.0.14393.0

Την πρώτη απόδοση

Συμβολοσειρά

Το όνομα της συσκευής απόδοση χρησιμοποιούνται από το πρώτο τελικό σημείο. Για:

 • Ροές ήχου - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για το μικρόφωνο

 • Ροές βίντεο - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για τη φωτογραφική μηχανή

 • Βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης και κοινή χρήση ροών - κενό εφαρμογής

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων ή ότι οι ροές ήταν κοινή χρήσης οθόνης που βασίζεται σε βίντεο ή κοινής χρήσης εφαρμογών.

Μικρόφωνο (Microsoft LifeChat LX-6000)

Δεύτερο την απόδοση

Συμβολοσειρά

Το όνομα της συσκευής απόδοση χρησιμοποιούνται από το δεύτερο τελικό σημείο. Για:

 • Ροές ήχου - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για το μικρόφωνο

 • Ροές βίντεο - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για τη φωτογραφική μηχανή

 • Βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης και κοινή χρήση ροών - κενό εφαρμογής

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων ή ότι οι ροές ήταν κοινή χρήσης οθόνης που βασίζεται σε βίντεο ή κοινής χρήσης εφαρμογών.

Μικρόφωνο (Microsoft LifeChat LX-6000)

Απόδοση πρώτα το πρόγραμμα οδήγησης ανάπτυξης

Συμβολοσειρά

Το όνομα του προγράμματος οδήγησης συσκευής απόδοσης που χρησιμοποιούνται από το πρώτο τελικό σημείο. Για:

 • Ροές ήχου - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για το μικρόφωνο

 • Ροές βίντεο - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για τη φωτογραφική μηχανή

 • Βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης και κοινή χρήση ροών - κενό εφαρμογής

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων ή ότι οι ροές ήταν κοινή χρήσης οθόνης που βασίζεται σε βίντεο ή κοινής χρήσης εφαρμογών.

Microsoft: 10.0.14393.0

Δεύτερο απόδοση αποκλίσεις πρόγραμμα οδήγησης

Συμβολοσειρά

Το όνομα του προγράμματος οδήγησης συσκευής απόδοσης που χρησιμοποιούνται από το δεύτερο τελικό σημείο. Για:

 • Ροές ήχου - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για το μικρόφωνο

 • Ροές βίντεο - πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για τη φωτογραφική μηχανή

 • Βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης και κοινή χρήση ροών - κενό εφαρμογής

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο, ότι δεν έχει οριστεί η διαδρομή πολυμέσων ή ότι οι ροές ήταν κοινή χρήσης οθόνης που βασίζεται σε βίντεο ή κοινής χρήσης εφαρμογών.

Microsoft: 10.0.14393.0

Πρώτο όνομα CPU

Συμβολοσειρά

Όνομα της CPU που χρησιμοποιείται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

Contoso CPU X11 @ 1,80 GHz

Δεύτερο όνομα CPU

Συμβολοσειρά

Όνομα της CPU που χρησιμοποιείται από το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

Contoso CPU X11 @ 1,80 GHz

Πρώτο αριθμό CPU πυρήνων

Αριθμός πυρήνων

Αριθμός πυρήνων CPU που είναι διαθέσιμα σε το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

8

Δεύτερος αριθμός CPU πυρήνων

Αριθμός πυρήνων

Αριθμός πυρήνων CPU που είναι διαθέσιμα σε δεύτερου τελικού σημείου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

8

Πρώτη ταχύτητα επεξεργαστή CPU

Ταχύτητα Επεξεργαστή σε MHz

Ταχύτητα σε MHz της CPU που χρησιμοποιείται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

1800

Δεύτερη ταχύτητα επεξεργαστή CPU

Ταχύτητα Επεξεργαστή σε MHz

Ταχύτητα σε MHz της CPU που χρησιμοποιείται από το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

1800

Πρώτο τελικό σημείο

Συμβολοσειρά

Το όνομα του υπολογιστή αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο εάν το τελικό σημείο είναι ένα διακομιστή ή ένα πρόγραμμα-πελάτη υπηρεσία cloud.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

ΌΝΟΜΑ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ

Δεύτερο τελικού σημείου

Συμβολοσειρά

Το όνομα του υπολογιστή αναφέρεται από το δεύτερο τελικού σημείου εάν το τελικό σημείο είναι ένα διακομιστή ή ένα πρόγραμμα-πελάτη υπηρεσία cloud.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

ΌΝΟΜΑ_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ

Πρώτο λειτουργικό σύστημα

Συμβολοσειρά

Πλήρης λειτουργικό σύστημα και την αρχιτεκτονική συμβολοσειρά αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

SP Windows 10.0.14996: τύπος 0.0: οικογένεια 1(Workstation): 256 αρχιτεκτονική: x64 WOW64: True

Δεύτερο λειτουργικό σύστημα

Συμβολοσειρά

Πλήρης λειτουργικό σύστημα και την αρχιτεκτονική συμβολοσειρά αναφερθεί κατά το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

SP Windows 10.0.14996: τύπος 0.0: οικογένεια 1(Workstation): 256 αρχιτεκτονική: x64 WOW64: True

Πρώτη OS φιλτραρισμένο

Συμβολοσειρά

Λειτουργικό σύστημα όνομα και μια κύρια και δευτερεύουσα έκδοση αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συμβολοσειρά αυτή περιέχει περισσότερους χαρακτήρες από το όνομα του λειτουργικού Συστήματος και η έκδοση.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρει δεν παραλήφθηκε αυτές τις πληροφορίες ή την αναφορά από αυτό το τελικό σημείο.

Windows 10

Δεύτερο OS φιλτραρισμένο

Συμβολοσειρά

Λειτουργικό σύστημα όνομα και μια κύρια και δευτερεύουσα έκδοση αναφέρεται από το δεύτερο τελικό σημείο. Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συμβολοσειρά αυτή περιέχει περισσότερους χαρακτήρες από το όνομα του λειτουργικού Συστήματος και η έκδοση.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρει δεν παραλήφθηκε αυτές τις πληροφορίες ή την αναφορά από αυτό το τελικό σημείο.

Windows 10

Πρώτη αρχιτεκτονικής λειτουργικού Συστήματος

Συμβολοσειρά

Αρχιτεκτονική υλικού αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρει αυτές τις πληροφορίες, την αναφορά από αυτό το τελικό σημείο δεν παραλήφθηκε ή η μορφή της αρχιτεκτονικής δεν αναγνωρίζεται.

x64

Δεύτερο αρχιτεκτονικής λειτουργικού Συστήματος

Συμβολοσειρά

Αρχιτεκτονική υλικού αναφερθεί κατά το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρει αυτές τις πληροφορίες, την αναφορά από αυτό το τελικό σημείο δεν παραλήφθηκε ή η μορφή της αρχιτεκτονικής δεν αναγνωρίζεται.

x64

Πρώτη σημαία Application Virtualization

Συμβολοσειρά

Σημαία που υποδεικνύει τον τύπο του περιβάλλοντος virtualization αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο. Πιθανές τιμές:

 • "0x00 -" Κανένα "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtual PC

 • "0x08" - Xen PC

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο.

0x00

Δεύτερο σημαία Application Virtualization

Συμβολοσειρά

Σημαία που υποδεικνύει τον τύπο του περιβάλλοντος virtualization αναφερθεί κατά το δεύτερο τελικό σημείο. Πιθανές τιμές:

 • "0x00 -" Κανένα "

 • "0x01" - HyperV

 • "0x02" - VMWare

 • "0x04" - virtual PC

 • "0x08" - Xen PC

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο.

0x00

Πρώτη πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft μέσω Wi-Fi

Συμβολοσειρά

Όνομα του προγράμματος οδήγησης Microsoft WiFi χρησιμοποιούνται αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο. Τιμή μπορεί να έχουν μεταφραστεί με βάση τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν WiFi δεν χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο είτε το πρόγραμμα οδήγησης πληροφορίες δεν αναφέρθηκε.

Microsoft Virtual κεντρικό δίκτυο προσαρμογέα

Δεύτερο πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft μέσω Wi-Fi

Συμβολοσειρά

Όνομα του προγράμματος οδήγησης Microsoft WiFi χρησιμοποιούνται αναφερθεί κατά το δεύτερο τελικό σημείο. Τιμή μπορεί να έχουν μεταφραστεί με βάση τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν WiFi δεν χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο είτε το πρόγραμμα οδήγησης πληροφορίες δεν αναφέρθηκε.

Microsoft Virtual κεντρικό δίκτυο προσαρμογέα

Πρόγραμμα οδήγησης πρώτη Wifi προμηθευτή

Συμβολοσειρά

Προμηθευτή και το όνομα του προγράμματος οδήγησης WiFi αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν WiFi δεν χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο είτε το πρόγραμμα οδήγησης πληροφορίες δεν αναφέρθηκε.

Το πρόγραμμα οδήγησης Wireless AC Contoso διπλής ζώνης

Πρόγραμμα οδήγησης δεύτερο Wifi προμηθευτή

Συμβολοσειρά

Προμηθευτή και το όνομα του προγράμματος οδήγησης WiFi αναφερθεί κατά το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν WiFi δεν χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο είτε το πρόγραμμα οδήγησης πληροφορίες δεν αναφέρθηκε.

Το πρόγραμμα οδήγησης Wireless AC Contoso διπλής ζώνης

Πρώτη έκδοση του προγράμματος οδήγησης Microsoft μέσω Wi-Fi

Συμβολοσειρά

Έκδοση του προγράμματος οδήγησης Microsoft WiFi αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν WiFi δεν χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο είτε το πρόγραμμα οδήγησης πληροφορίες δεν αναφέρθηκε.

Microsoft: 10.0.14393.0

Δεύτερη έκδοση του προγράμματος οδήγησης Microsoft μέσω Wi-Fi

Συμβολοσειρά

Έκδοση του προγράμματος οδήγησης Microsoft WiFi αναφερθεί κατά το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν WiFi δεν χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο είτε το πρόγραμμα οδήγησης πληροφορίες δεν αναφέρθηκε.

Microsoft: 10.0.14393.0

Πρώτη έκδοση προγράμματος οδήγησης Wifi προμηθευτή

Συμβολοσειρά

Προμηθευτή και την έκδοση του προγράμματος οδήγησης WiFi αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν WiFi δεν χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο είτε το πρόγραμμα οδήγησης πληροφορίες δεν αναφέρθηκε.

Contoso:15.1.1.0

Δεύτερη έκδοση προγράμματος οδήγησης Wifi προμηθευτή

Συμβολοσειρά

Προμηθευτή και η έκδοση του προγράμματος οδήγησης WiFi αναφερθεί κατά το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν WiFi δεν χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο είτε το πρόγραμμα οδήγησης πληροφορίες δεν αναφέρθηκε.

Contoso:15.1.1.0

Πρώτη Wifi καναλιού

Συμβολοσειρά

Το κανάλι μέσω Wi-Fi χρησιμοποιούνται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδηλώνουν είτε WiFi δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν αναφέρθηκε το κανάλι.

10

Δεύτερο Wifi καναλιού

Συμβολοσειρά

Το κανάλι μέσω Wi-Fi χρησιμοποιούνται από το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδηλώνουν είτε WiFi δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν αναφέρθηκε το κανάλι.

10

Πρώτος τύπος επιλογής μέσω Wi-Fi

Συμβολοσειρά

Τύπος επιλογής WiFi που χρησιμοποιούνται από το πρώτο τελικό σημείο. HRDSSS είναι ισοδύναμο με 802.11b.

Κενές τιμές υποδηλώνουν είτε WiFi δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν αναφέρθηκε τον τύπο μέσω Wi-Fi.

802.11ac

Δεύτερο τύπο επιλογής μέσω Wi-Fi

Συμβολοσειρά

Τύπος επιλογής WiFi που χρησιμοποιούνται από το δεύτερο τελικό σημείο. HRDSSS είναι ισοδύναμο με 802.11b.

Κενές τιμές υποδηλώνουν είτε WiFi δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν αναφέρθηκε τον τύπο μέσω Wi-Fi.

802.11ac

Πρώτη επίθημα DNS

Συμβολοσειρά

Επίθημα DNS που σχετίζεται με τον προσαρμογέα δικτύου που αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο. Σημείωση Αυτή η τιμή μπορεί να αναφερθεί για οποιονδήποτε τύπο προσαρμογέα δικτύου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτή η τιμή δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

Corp.contoso.com

Δεύτερο επίθημα DNS

Συμβολοσειρά

Επίθημα DNS που σχετίζεται με τον προσαρμογέα δικτύου που αναφέρεται από το δεύτερο τελικό σημείο. Σημείωση Αυτή η τιμή μπορεί να αναφερθεί για οποιονδήποτε τύπο προσαρμογέα δικτύου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτή η τιμή δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

Corp.contoso.com

Πρώτη Wifi ζώνης

Συμβολοσειρά

Η ζώνη WiFi χρησιμοποιούνται ως αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε την τιμή έχει υπολογιστεί δεν από το τελικό σημείο ή δεν αναφέρεται.

5.0 Ghz

Δεύτερο Wifi ζώνης

Συμβολοσειρά

Η ζώνη WiFi χρησιμοποιούνται ως αναφερθεί κατά το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε την τιμή έχει υπολογιστεί δεν από το τελικό σημείο ή δεν αναφέρεται.

5.0 Ghz

Πρώτη ισχύς Wifi σήματος

Συμβολοσειρά

Ισχύς σήματος WiFi σε ποσοστό [0-99] αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε την τιμή έχει υπολογιστεί δεν από το τελικό σημείο ή δεν αναφέρεται.

081: [90-100)

Δεύτερο ισχύς Wifi σήματος

Συμβολοσειρά

Ισχύς σήματος WiFi σε ποσοστό [0-99] αναφέρεται από το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε την τιμή έχει υπολογιστεί δεν από το τελικό σημείο ή δεν αναφέρεται.

081: [90-100)

Πρώτη φόρτιση Wifi

Περιοχή (ποσοστό)

Χρόνος που απομένει μπαταριών χρέωση σε ποσοστό [0-99] αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές. η τιμή 0 δηλώνει ότι η συσκευή έχει συνδεδεμένη.

Κενές τιμές υποδηλώνουν είτε WiFi δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν αναφέρθηκε την τιμή χρέωση.

081: [90-100)

Δεύτερο φόρτιση Wifi

Περιοχή (ποσοστό)

Χρόνος που απομένει μπαταριών χρέωση σε ποσοστό [0-99] αναφέρεται από το δεύτερο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές. η τιμή 0 δηλώνει ότι η συσκευή έχει συνδεδεμένη.

Κενές τιμές υποδηλώνουν είτε WiFi δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν αναφέρθηκε την τιμή χρέωση.

081: [90-100)

Υποβάθμιση ήχου Avg

Περιοχή (ο όρος γνώμη βαθμολογία 0-5)

Μέσος όρος υποβάθμιση βαθμολογία γνώμη σημαίνουν δικτύου για ροή. Αντιπροσωπεύει την έκταση την ποιότητα του ήχου received περιλαμβάνει επηρεάζεται η απώλεια δικτύου και τρεμόπαιγμα. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς υποβάθμιση MOS δικτύου οι τελικού σημείου λαμβάνει τη ροή ή εάν η ροή δεν είναι μια ροή ήχου.

015: [0.01-0.02)

Τρεμόπαιγμα

Περιοχή (χιλιοστά του δευτερολέπτου)

Μέσος όρος τρεμόπαιγμα για ροή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς δεδομένα τρεμόπαιγμα αναφέρεται από τελικού σημείου λαμβάνει τη ροή.

065: [2-3)

Max τρεμόπαιγμα

Περιοχή (χιλιοστά του δευτερολέπτου)

Μέγιστο τρεμόπαιγμα για ροή σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς δεδομένα τρεμόπαιγμα αναφέρεται από τελικού σημείου λαμβάνει τη ροή.

065: [2-3)

Ρυθμός απώλεια πακέτων

Περιοχή (ποσοστό)

Μέσος όρος πακέτων απώλεια επιτόκιο για ροή. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς δεδομένα απώλεια πακέτων που αναφέρονται από τελικού σημείου λαμβάνει τη ροή.

050: [1.8-1.9)

Max επιτόκιο απώλεια πακέτων

Περιοχή (ποσοστό)

Ρυθμός απώλεια μέγιστο πακέτο για ροή. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς δεδομένα απώλεια πακέτων που αναφέρονται από τελικού σημείου λαμβάνει τη ροή.

041: [0.95-1)

Συνολική Avg δικτύου MOS

Περιοχή (MOS)

Μέσος όρος MOS δικτύου για ροή. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς υποβάθμιση MOS δικτύου οι τελικού σημείου λαμβάνει τη ροή ή εάν η ροή δεν είναι μια ροή ήχου.

076: [4.4-4.5)

Αναλογία κρυμμένων δείγματα Avg

Εύρος (αναλογία)

Ο λόγος του αριθμού των πλαισίων ήχου με δείγματα που δημιουργούνται με απόκρυψης απώλεια πακέτων με τον συνολικό αριθμό των πλαισίων ήχου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές. 0,1 υποδεικνύει δείγματα 10% των πλαισίων περιέχονται αποκρύπτεται.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτή η τιμή δεν αναφέρθηκε από το δέκτη της ροής ή η ροή δεν ήταν μια ροή ήχου.

015: [0.01-0.02)

Αναλογία επεκταθεί δείγματα Avg

Εύρος (αναλογία)

Ο λόγος του αριθμού των πλαισίων ήχου με τα δείγματα που διαθέτετε έχει επεκταθεί για την αποζημίωση για τρεμόπαιγμα ή απώλεια με τον συνολικό αριθμό των πλαισίων ήχου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές. 0,1 υποδεικνύει 10% ήχου πλαισίων περιέχονται παραμόρφωσης δείγματα.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτή η τιμή δεν αναφέρθηκε από το δέκτη της ροής ή η ροή δεν ήταν μια ροή ήχου.

017: [0.03-0.04)

Χρόνο αποστολής και επιστροφής

Περιοχή (χιλιοστά του δευτερολέπτου)

Μέσος όρος δικτύου μετάδοση μετρημένο χρόνο υπολογιστεί όπως καθορίζεται στα RFC3550 σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε την τιμή έχει υπολογιστεί δεν από το τελικό σημείο ή δεν αναφέρεται.

070: [15-20)

Μέγιστο χρόνο αποστολής και επιστροφής

Περιοχή (χιλιοστά του δευτερολέπτου)

Μέγιστο δικτύου μετάδοση μετρημένο χρόνο υπολογιστεί όπως καθορίζεται στα RFC3550 σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε την τιμή έχει υπολογιστεί δεν από το τελικό σημείο ή δεν αναφέρεται.

098: [350-375)

Avg τρεμόπαιγμα δικτύου

Περιοχή (χιλιοστά του δευτερολέπτου)

Μέσος όρος τρεμόπαιγμα δικτύου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου υπολογιστεί πάνω από 20 δεύτερο windows κατά την περίοδο λειτουργίας. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν μια ροή ήχου ή ότι τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο που λαμβάνει τη ροή.

066: [3-4)

Δημοσίευση βίντεο FECPLR

Εύρος (αναλογία)

Ρυθμός απώλεια πακέτων μετά την εφαρμογή FEC για συναθροίζονται σε όλες τις ροές βίντεο και τους κωδικοποιητές. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν ροή βίντεο ή βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο που λαμβάνει τη ροή.

014: [0-0.01)

Avg ποσοστό απώλεια τοπικό πλαισίου βίντεο

Περιοχή (ποσοστό)

Μέσος όρος ποσοστού καρέ βίντεο χαθεί όπως εμφανίζεται στο χρήστη. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές. Αυτό περιλαμβάνει πλαίσια ανακτώνται από διαφυγόντα δικτύου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν ροή βίντεο ή βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο που λαμβάνει τη ροή.

160: [80-85)

Μέσος όρος επιτόκιο λήψη πλαισίου

Περιοχή (πλαίσια ανά δευτερόλεπτο)

Μέσος όρος καρέ ανά δευτερόλεπτο για όλες τις ροές βίντεο υπολογιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν ροή βίντεο ή βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο που λαμβάνει τη ροή.

101: [14.5-15)

Ποσοστό κλήση επιτόκιο χαμηλής πλαισίου

Περιοχή (ποσοστό)

Ποσοστό του χρόνου από την κλήση όπου ρυθμός καρέ είναι μικρότερο του 7.5 καρέ το δευτερόλεπτο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν ροή βίντεο ή βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο που λαμβάνει τη ροή.

099: [13.5-14)

Χαμηλή ανάλυση τοις εκατό κλήσης

Περιοχή (ποσοστό)

Ποσοστό του χρόνου της κλήσης όπου είναι χαμηλή ανάλυση. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές. Όριο είναι 120 pixel για μικρότερες διάσταση.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν ροή βίντεο ή βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο που λαμβάνει τη ροή.

Ρυθμός απώλεια πακέτων βίντεο

Εύρος (αναλογία)

Μέσος όρος κλάσμα πακέτα χαθούν, όπως καθορίζονται στο RFC3550, υπολογιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν ροή βίντεο ή βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο που λαμβάνει τη ροή.

037: [0.75-0.8)

Avg επιτόκιο πλαισίου βίντεο

Περιοχή (πλαίσια ανά δευτερόλεπτο)

Μέσος όρος καρέ ανά δευτερόλεπτο για ροή βίντεο, υπολογιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν ροή βίντεο ή βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο που λαμβάνει τη ροή.

135: [31.5-32)

Η δυνατότητα δυναμικής τοις εκατό

Περιοχή (ποσοστό)

Ποσοστό του χρόνου που ο υπολογιστής-πελάτης εκτελεί < 70% αναμένεται τις δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο για αυτόν τον τύπο της CPU ομαδοποιημένα κατά περιοχή

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν ροή βίντεο ή βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο που λαμβάνει τη ροή.

122: [25-25.5)

Δημιουργία πλακίδιο ποσοστού συνόλου

Περιοχή (ποσοστό)

Ποσοστό των πλακιδίων που απορρίπτονται αντί για που αποστέλλονται σε έναν απομακρυσμένο ομότιμης σύνδεσης (για παράδειγμα, από το MCU με ένα πρόγραμμα προβολής). Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές. Απορρίφθηκαν πλακίδια μπορεί να οφείλεται σε περιορισμούς εύρους ζώνης μεταξύ του προγράμματος-πελάτη και διακομιστή.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν μια ροή κοινής χρήσης εφαρμογής ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο αποστολή της ροής.

140: [34-34.5)

Μέσος όρος σχετική OneWay AppSharing

Περιοχή (χιλιοστά του δευτερολέπτου)

Μέσος όρος σχετική μονόδρομη καθυστέρηση μεταξύ τα τελικά σημεία σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για κοινή χρήση ροών εφαρμογών. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν μια ροή κοινής χρήσης εφαρμογής ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο αποστολή της ροής.

126: [27-27.5)

Πλακίδιο AppSharing RDP μέσος λανθάνων χρόνος επεξεργασίας

Περιοχή (χιλιοστά του δευτερολέπτου)

Μέσο λανθάνοντα χρόνο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου επεξεργασίας πλακίδια στη στοίβα RDP στο διακομιστή διασκέψεων. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν μια ροή κοινής χρήσης εφαρμογής σε μια διάσκεψη ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο αποστολή της ροής.

103: [15.5-16)

Ήχου FEC χρησιμοποιούνται

Boolean

TRUE υποδεικνύει ότι διόρθωση σφάλματος ήχου προς τα εμπρός (FEC) που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο σημείο στη διάρκεια της κλήσης. FALSE διαφορετικά

Κενές τιμές υποδεικνύουν είτε η ροή δεν ήταν μια ροή ήχου ή τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο αποστολή της ροής.

Αληθής

ClassifiedPoorCall

Boolean

TRUE εάν η ροή έχει ταξινομηθεί ως κακής με βάση τα μετρικά που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Κενές τιμές υποδεικνύουν τη ροή δεν είχε επαρκή μετρικά αναφερθεί ταξινομούνται ως καλή ή κακή.

Αληθής

Βίντεο κακής λόγω VideoPostFecplr

Boolean

TRUE εάν η ροή έχει ταξινομηθεί ως κακής με βάση το όριο μετρικό PLR FEC δημοσίευση βίντεο που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν ροή βίντεο.

TRUE

Βίντεο κακής λόγω βίντεο τοπική πλαισιώσετε απώλεια ποσοστό Avg

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση το βίντεο τοπικό πλαισίου απώλεια ποσοστό Avg μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν ροή βίντεο.

TRUE

Βίντεο κακής λόγω πλαισίου λήψη χαρακτηρισμός μέσο όρο

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση τη λήψη πλαισίου επιτόκιο Average μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν ροή βίντεο.

TRUE

Βίντεο κακής λόγω χαμηλής πλαισίου επιτόκιο κλήσεων τοις εκατό

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση το ρυθμό καρέ χαμηλή κλήση ποσοστού μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν ροή βίντεο.

TRUE

Βίντεο κακής λόγω χαμηλή ανάλυση κλήσεων τοις εκατό

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση την κλήση χαμηλή ανάλυση ποσοστού μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν ροή βίντεο.

TRUE

Βίντεο κακής λόγω επιτόκιο απώλεια πακέτων βίντεο

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση το βίντεο επιτόκιο απώλεια πακέτων μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE; Θα είναι πάντα false για τις ροές μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν ροή βίντεο.

TRUE

Βίντεο κακής λόγω πλαισίου βίντεο χαρακτηρισμός Avg

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση το βίντεο Avg επιτόκιο πλαισίου μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν ροή βίντεο.

TRUE

Βίντεο κακής λόγω τη δυνατότητα δυναμικής τοις εκατό

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση τη δυνατότητα δυναμικής ποσοστού μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν ροή βίντεο.

TRUE

Κακή παράδοσης προς Fec δημοσίευση βίντεο VBSS plr

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο βάσει-κοινή χρήση οθόνης ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση το βίντεο Fec δημοσίευση μετρικό όριο plr παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές βάσει-κοινή χρήση οθόνης μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν βίντεο που βασίζονται σε οθόνη κοινής χρήσης ροής.

TRUE

VBSS κακής λόγω βίντεο τοπική πλαισιώσετε απώλεια ποσοστό Avg

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο βάσει-κοινή χρήση οθόνης ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση το βίντεο τοπικό πλαισίου απώλεια ποσοστό Avg μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές βάσει-κοινή χρήση οθόνης μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν βίντεο που βασίζονται σε οθόνη κοινής χρήσης ροής.

TRUE

VBSS κακής λόγω πλαισίου λήψη χαρακτηρισμός μέσο όρο

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο βάσει-κοινή χρήση οθόνης ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση τη λήψη πλαισίου επιτόκιο Average μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές βάσει-κοινή χρήση οθόνης μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν βίντεο που βασίζονται σε οθόνη κοινής χρήσης ροής.

TRUE

VBSS κακής λόγω χαμηλής πλαισίου επιτόκιο κλήσεων τοις εκατό

Boolean

TRUE εάν η ροή βίντεο βάσει-κοινή χρήση οθόνης ήταν ταξινομούνται ως κακής με βάση το ρυθμό καρέ χαμηλή κλήση ποσοστού μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές βάσει-κοινή χρήση οθόνης μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν βίντεο που βασίζονται σε οθόνη κοινής χρήσης ροής.

TRUE

Κακής VBSS λόγω LowResolutionCallPercent

Boolean

TRUE εάν η ροή VBSS έχει ταξινομηθεί ως κακής με βάση την κλήση χαμηλή ανάλυση ποσοστού μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές βάσει-κοινή χρήση οθόνης μη βίντεο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν βίντεο που βασίζονται σε οθόνη κοινής χρήσης ροής.

TRUE

AppSharing κακής λόγω δημιουργία πλακίδιο ποσοστού συνόλου

Boolean

TRUE εάν η εφαρμογή κοινής χρήσης ροή έχει ταξινομηθεί ως κακής με βάση το Spoiled πλακίδιο τοις εκατό σύνολο μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις μη εφαρμογή κοινής χρήσης ροών.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν μια εφαρμογή κοινής χρήσης ροής.

TRUE

AppSharing κακής λόγω σχετική OneWay μέσο όρο

Boolean

TRUE εάν η εφαρμογή κοινής χρήσης ροή έχει ταξινομηθεί ως κακής με βάση τη σχετική ΑΤΤΙΚΗ ένα όριο μετρικό yAverage παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις μη εφαρμογή κοινής χρήσης ροών.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν μια εφαρμογή κοινής χρήσης ροής.

TRUE

AppSharing κακής λόγω πλακίδιο RDP μέσος λανθάνων χρόνος επεξεργασίας

Boolean

TRUE εάν η εφαρμογή κοινής χρήσης ροή έχει ταξινομηθεί ως κακής με βάση το RDP πλακίδιο επεξεργασίας λανθάνων χρόνος Average μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις μη εφαρμογή κοινής χρήσης ροών.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν μια εφαρμογή κοινής χρήσης ροής.

TRUE

Ήχου κακής λόγω τρεμόπαιγμα

Boolean

TRUE εάν η ροή ήχου έχει ταξινομηθεί ως κακής με βάση το τρεμόπαιγμα μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη ήχου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν μια κοινής χρήσης ροή ήχου.

TRUE

Ήχου κακής λόγω απόκρισης

Boolean

TRUE εάν η ροή ήχου έχει ταξινομηθεί ως κακής με βάση το χρόνο αποστολής και επιστροφής μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη ήχου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν μια κοινής χρήσης ροή ήχου.

TRUE

Ήχου κακής λόγω απώλεια πακέτων

Boolean

TRUE εάν η ροή ήχου έχει ταξινομηθεί ως κακής με βάση την απώλεια πακέτων μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη ήχου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν μια κοινής χρήσης ροή ήχου.

TRUE

Ήχου κακής λόγω υποβάθμιση

Boolean

TRUE εάν η ροή ήχου έχει ταξινομούνται ως κακής με βάση την υποβάθμιση μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη ήχου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν μια κοινής χρήσης ροή ήχου.

TRUE

Ήχου κακής λόγω κρυφούς αναλογία

Boolean

TRUE εάν η ροή ήχου έχει ταξινομηθεί ως κακής με βάση το λόγο αποκρύπτεται μετρικό όριο παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;. Θα είναι πάντα false για τις ροές μη ήχου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν το τελικό σημείο δεν αναφέρεται αυτά τα δεδομένα ή τη ροή δεν ήταν μια κοινής χρήσης ροή ήχου.

TRUE

Μη ταξινομημένο

Boolean

0 Εάν η ροή έχει επαρκή δεδομένα ταξινομούνται ως την αγαθό ή κακής. 1 διαφορετικά.

-

1

OnePercent PacketLoss

Boolean

1 εάν απώλεια πακέτων υπερβεί 1%, διαφορετικά 0.

-

1

Κακή λόγο

Σημαίες

Λίστα με σημαίες προσδιορίσετε γιατί η ροή έχει επισημανθεί ως κακή. Μπορεί να υπάρχουν πολλές σημαίες Ορισμός επειδή μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι, γιατί η ροή έχει επισημανθεί ως κακή. Αναφορά σε Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE; Για λεπτομέρειες.

 • Πιθανές τιμές:

 • Κρυφούς αναλογία

 • Υποβάθμιση

 • Τρεμόπαιγμα

 • Απώλεια πακέτων

 • Χρόνο αποστολής και επιστροφής

 • Η δυνατότητα δυναμικής τοις εκατό

 • Ποσοστό κλήση επιτόκιο χαμηλής πλαισίου

 • Μέσος όρος επιτόκιο λήψη πλαισίου

 • Avg επιτόκιο πλαισίου βίντεο

 • Avg ποσοστό απώλεια τοπικό πλαισίου βίντεο

 • Ρυθμός απώλεια πακέτων βίντεο

 • Βίντεο plr Fec δημοσίευση

 • Μέσος όρος λανθάνων χρόνος επεξεργασίας πλακίδιο RDP

 • Δημιουργία σχετική μέσο όρο OneWay ποσοστού συνόλου πλακιδίων

Κενές τιμές υποδεικνύουν τη ροή δεν έχει ταξινομηθεί ως κακή.

ConcealedRatio | Υποβάθμιση

Κακή

Boolean

1 εάν η ροή έχει επαρκή δεδομένα για να ταξινομούνται ως καλή ή κακή και ροή ταξινομείται ως κακή 0 διαφορετικά.

-

1

Καλό

Boolean

1 εάν η ροή έχει επαρκή δεδομένα για να ταξινομούνται ως καλή ή κακή και ροή ταξινομείται ως καλή. Διαφορετικά 0.

-

1

Πρώτη χαρακτηρισμού σχολίων

Χαρακτηρισμό χρήστη (1-5)

Αξιολόγηση της κλήσης που σχετίζονται με τη ροή, το πρώτο τελικό σημείο σε κλίμακα 1-5 (5 = άριστος). τιμή 0 δείχνει ότι ο χρήστης έχει εμφανίζεται στην έρευνα χαρακτηρισμού κλήση αλλά δεν χαρακτηρίσετε την εμπειρία τους.

Κενές τιμές υποδεικνύουν έρευνα δεν ήταν εμφανίζεται στο πρώτο τελικό σημείο.

5

Δεύτερο χαρακτηρισμού σχολίων

Χαρακτηρισμό χρήστη (1-5)

Αξιολόγηση της κλήσης που σχετίζονται με τη ροή, η δεύτερη τελικού σημείου σε κλίμακα 1-5 (5 = άριστος). τιμή 0 δείχνει ότι ο χρήστης έχει εμφανίζεται στην έρευνα χαρακτηρισμού κλήση αλλά δεν χαρακτηρίσετε την εμπειρία τους.

Κενές τιμές υποδεικνύουν έρευνα δεν ήταν εμφανίζεται στο δεύτερο τελικό σημείο.

5

Πρώτη διακριτικά σχολίων

Συμβολοσειρά

Συμβολοσειρά που περιέχει λίστα με τα διακριτικά σχολίων με σημαία δυαδικής τιμής που υποδεικνύει εάν διακριτικό ορίστηκε από το χρήστη παροχής σχολίων από το πρώτο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν σχολίων δεν παρέχεται από το χρήστη του πρώτου τελικού σημείου.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Αντήχηση: 1;}

Δεύτερο διακριτικά σχολίων

Συμβολοσειρά

Συμβολοσειρά που περιέχει λίστα με τα διακριτικά σχολίων με σημαία δυαδικής τιμής που υποδεικνύει εάν διακριτικό ορίστηκε από το χρήστη παροχής σχολίων από το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές υποδεικνύουν σχολίων δεν παρέχεται από το χρήστη του δεύτερου τελικού σημείου.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Αντήχηση: 1;}

Πρώτη σχολίων παρουσιάζει πρόβλημα ήχου

Boolean

Επιστρέφει TRUE εάν υποδείξετε διακριτικά σχολίων από το πρώτο τελικό σημείο ροή είχατε ήχου πρόβλημα, false διαφορετικά.

-

false

Δεύτερο σχολίων παρουσιάζει πρόβλημα ήχου

Boolean

Επιστρέφει TRUE εάν υποδείξετε διακριτικά σχολίων από το τελικό σημείο δεύτερη ροή είχατε ήχου πρόβλημα, false διαφορετικά.

-

false

Πρώτη σχολίων παρουσιάζει πρόβλημα βίντεο

Boolean

Επιστρέφει TRUE εάν υποδείξετε διακριτικά σχολίων από το πρώτο τελικό σημείο ροή είχατε ένα ζήτημα βίντεο, false διαφορετικά.

-

false

Δεύτερο σχολίων παρουσιάζει πρόβλημα βίντεο

Boolean

Επιστρέφει TRUE εάν υποδείξετε διακριτικά σχολίων από το τελικό σημείο δεύτερη ροή είχατε ένα ζήτημα βίντεο, false διαφορετικά.

-

false

Πρώτο προκαλεί συμβάν αντήχηση

Σημαίες

Σημαίες για τους λόγους που το DeviceEchoEvent ήταν υψωμένο σε το πρώτο τελικό σημείο. Μπορεί να υπάρχουν πολλές σημαίες για μια μεμονωμένη ροή. Σημαίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • BAD_TIMESTAMP - δείγμα ήχου χρονικές σημάνσεις από συσκευή που χρησιμοποιείται η απόδοση ή καταγραφή έχουν κακή ποιότητα

 • POSTAEC_ECHO - υψηλό επίπεδο Αντήχηση παρέμεινε μετά την αντήχηση ακύρωσης

 • MIC_CLIPPING - σήμα επιπέδου από συσκευή καταγραφής είχαν σημαντική παρουσίες του επιπέδου μέγιστο σήματος

 • EVENT_ANLP - ήχου δείγματα από καταγραφής περιέχουν υψηλή θορύβου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή χωρίς αιτίες συμβάν αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Δεύτερο αιτίες συμβάν αντήχηση

Σημαίες

Σημαίες για τους λόγους που το DeviceEchoEvent ήταν υψωμένο σε δεύτερου τελικού σημείου. Μπορεί να υπάρχουν πολλές σημαίες για μια μεμονωμένη ροή. Σημαίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • BAD_TIMESTAMP - δείγμα ήχου χρονικές σημάνσεις από συσκευή που χρησιμοποιείται η απόδοση ή καταγραφή έχουν κακή ποιότητα

 • POSTAEC_ECHO - υψηλό επίπεδο Αντήχηση παρέμεινε μετά την αντήχηση ακύρωσης

 • MIC_CLIPPING - σήμα επιπέδου από συσκευή καταγραφής είχαν σημαντική παρουσίες του επιπέδου μέγιστο σήματος

 • EVENT_ANLP - ήχου δείγματα από καταγραφής περιέχουν υψηλή θορύβου.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή χωρίς αιτίες συμβάν αναφέρεται από το πρώτο τελικό σημείο.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Πρώτη Αντήχηση ποσοστού μικροφώνου στο

Περιοχή (ποσοστό)

Ποσοστό του χρόνου όταν εντοπίζεται Αντήχηση στο ήχο από τη συσκευή καταγραφής ή το μικρόφωνό σας πριν από την αντήχηση ακύρωσης από το πρώτο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

068: [5-10)

Δεύτερο Αντήχηση ποσοστού μικροφώνου στο

Περιοχή (ποσοστό)

Ποσοστό του χρόνου όταν εντοπίζεται Αντήχηση στο ήχο από τη συσκευή καταγραφής ή το μικρόφωνό σας πριν από την αντήχηση ακύρωσης από το δεύτερο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

068: [5-10)

Αποστολή πρώτης Αντήχηση τοις εκατό

Περιοχή (ποσοστό)

Ποσοστό του χρόνου κατά Αντήχηση εντοπίζεται στο ήχο από τη συσκευή καταγραφής ή μικρόφωνο μετά την αντήχηση ακύρωσης από το πρώτο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

068: [5-10)

Αποστολή δεύτερο Αντήχηση τοις εκατό

Περιοχή (ποσοστό)

Ποσοστό του χρόνου κατά Αντήχηση εντοπίζεται στο ήχο από τη συσκευή καταγραφής ή μικρόφωνο μετά την αντήχηση ακύρωσης από το δεύτερο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

068: [5-10)

Αποστολή πρώτα το σήμα επιπέδου

Περιοχή (dB ντεσιμπέλ)

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο αποστέλλονται ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός ομιλίας, ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού ομιλίας κατά το πρώτο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

055: [-15--10)

Δεύτερο αποστολή επιπέδου σήματος

Περιοχή (dB ντεσιμπέλ)

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο αποστέλλονται ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός ομιλίας, ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού ομιλίας κατά το δεύτερο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

055: [-15--10)

Πρώτο επίπεδο λήψη σήματος

Περιοχή (dB ντεσιμπέλ)

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο λήψη ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός ομιλίας, ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού ομιλίας κατά το πρώτο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

056: [-10--5)

Δεύτερο επίπεδο λήψη σήματος

Περιοχή (dB ντεσιμπέλ)

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο λήψη ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός ομιλίας, ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού ομιλίας κατά το δεύτερο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

056: [-10--5)

Αποστολή πρώτα το θόρυβο επιπέδου

Περιοχή (dB ντεσιμπέλ)

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο αποστέλλονται ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός θορύβου ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού θορύβου κατά το πρώτο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

048: [-45 -50)

Αποστολή δεύτερο θορύβου επιπέδου

Περιοχή (dB ντεσιμπέλ)

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο αποστέλλονται ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός θορύβου ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού θορύβου κατά το δεύτερο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

048: [-45 -50)

Πρώτο επίπεδο θορύβου λήψη

Περιοχή (dB ντεσιμπέλ)

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο λήψη ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός θορύβου ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού θορύβου κατά το πρώτο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

048: [-45 -50)

Δεύτερο επίπεδο θορύβου λήψη

Περιοχή (dB ντεσιμπέλ)

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο λήψη ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός θορύβου ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού θορύβου κατά το δεύτερο τελικό σημείο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

048: [-45 -50)

Πρώτη δικτύου αποστολή αναλογία συμβάν ποιότητα

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει το δίκτυο προκαλούν κακή ποιότητα του ήχου αποστέλλονται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

015: [0.01-0.02)

Δεύτερο αναλογία συμβάν ποιότητα αποστολή δικτύου

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει το δίκτυο προκαλούν κακή ποιότητα του ήχου αποστέλλονται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

015: [0.01-0.02)

Πρώτη δικτύου λαμβάνουν αναλογία συμβάν ποιότητα

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει το δίκτυο προκαλούν κακή ποιότητα του ήχου λάβει. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

015: [0.01-0.02)

Δεύτερο δικτύου λαμβάνουν αναλογία συμβάν ποιότητα

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει το δίκτυο προκαλούν κακή ποιότητα του ήχου λάβει. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

015: [0.01-0.02)

Πρώτη αναλογία συμβάν καθυστέρηση δικτύου

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει την καθυστέρηση δικτύου έχει αρκετά σημαντικά ώστε να επηρεάσουν τη δυνατότητα να έχουν αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο αναλογία συμβάν καθυστέρηση δικτύου

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει την καθυστέρηση δικτύου έχει αρκετά σημαντικά ώστε να επηρεάσουν τη δυνατότητα να έχουν αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη αναλογία χαμηλής συμβάν εύρους ζώνης δικτύου

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει το διαθέσιμο εύρος ζώνης ή εύρους ζώνης πολιτικής ήταν αρκετά χαμηλή ώστε να προκαλούν κακή ποιότητα του ήχου αποστέλλονται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο αναλογία χαμηλής συμβάν εύρους ζώνης δικτύου

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει το διαθέσιμο εύρος ζώνης ή εύρους ζώνης πολιτικής ήταν αρκετά χαμηλή ώστε να προκαλούν κακή ποιότητα του ήχου αποστέλλονται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη αναλογία ανεπαρκές συμβάν CPU

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίζονται οι διαθέσιμοι πόροι CPU ήταν ανεπαρκές και προκάλεσε το πρόβλημα κακή ποιότητα του ήχου στέλνονται και λαμβάνονται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο αναλογία ανεπαρκές συμβάν CPU

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίζονται οι διαθέσιμοι πόροι CPU ήταν ανεπαρκές και προκάλεσε το πρόβλημα κακή ποιότητα του ήχου στέλνονται και λαμβάνονται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη τις αναλογία συμβάν μισή διπλής όψης AEC συσκευή

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης που το πρώτο τελικό σημείο εντοπίζονται θέματα και διαχειρίζεται το ακουστικό Αντήχηση Ακυρωτής σε αμφίδρομη λειτουργία, που επηρεάζεται τη δυνατότητα να έχουν αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο αναλογία συμβάν μισή διπλής όψης AEC συσκευή

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης που το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίζονται θέματα και διαχειρίζεται το ακουστικό Αντήχηση Ακυρωτής σε αμφίδρομη λειτουργία, που επηρεάζεται τη δυνατότητα να έχουν αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή απόδοση δεν λειτουργεί αναλογία συμβάντος

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει τη συσκευή απόδοση δεν λειτουργεί σωστά. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερη συσκευή απόδοση δεν λειτουργεί αναλογία συμβάντος

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει τη συσκευή απόδοση δεν λειτουργεί σωστά. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή καταγραφή δεν λειτουργεί αναλογία συμβάντος

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει τη συσκευή καταγραφής δεν λειτουργεί σωστά. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερη συσκευή καταγραφή δεν λειτουργεί αναλογία συμβάντος

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει τη συσκευή καταγραφής δεν λειτουργεί σωστά. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή προβλήματα συμβάν αναλογία

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει προβλήματα ή κενά στο το αρχείο ήχου αναπαράγεται ή καταγράφονται που προκαλείται κακή ποιότητα του ήχου που στάλθηκε ή παραλήφθηκε. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο αναλογία συμβάν προβλήματα συσκευή

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει προβλήματα ή κενά στο το αρχείο ήχου αναπαράγεται ή καταγράφονται που προκαλείται κακή ποιότητα του ήχου που στάλθηκε ή παραλήφθηκε. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή χαμηλής SNR συμβάν αναλογία

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει χαμηλής ομιλίας επίπεδο θορύβου που προκάλεσαν κακή ποιότητα του ήχου που στέλνεται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο αναλογία συμβάν χαμηλής SNR συσκευή

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει χαμηλής ομιλίας επίπεδο θορύβου που προκάλεσαν κακή ποιότητα του ήχου που στέλνεται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή χαμηλής ομιλίας επιπέδου συμβάν αναλογία

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει επίπεδο χαμηλής ομιλίας που προκάλεσαν κακή ποιότητα του ήχου που στέλνεται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο αναλογία επιπέδου συμβάν χαμηλής ομιλίας συσκευή

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει επίπεδο χαμηλής ομιλίας που προκάλεσαν κακή ποιότητα του ήχου που στέλνεται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή απόσπασμα συμβάν αναλογία

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης που αποστέλλεται το πρώτο τελικό σημείο εντοπίζονται απόσπασμα τραβήξατε ήχου που προκάλεσαν κακή ποιότητα του ήχου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο αναλογία συμβάν απόσπασμα συσκευή

εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης που αποστέλλεται το δεύτερο απόσπασμα τελικού σημείου εντοπίζονται τραβήξατε ήχου που προκάλεσαν κακή ποιότητα του ήχου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή Αντήχηση συμβάν αναλογία

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης που αποστέλλεται την πρώτη Αντήχηση εντοπίζεται το τελικό σημείο που προκάλεσαν κακή ποιότητα του ήχου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο αναλογία συμβάν Αντήχηση συσκευή

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης που αποστέλλεται η δεύτερη Αντήχηση εντοπίζεται το τελικό σημείο που προκάλεσαν κακή ποιότητα του ήχου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή κοντά End για να αναλογία συμβάν αναλογία αντήχηση

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει μια αναλογία του επιπέδου σήματος κοντά στο τέλος στο επίπεδο Αντήχηση που προκάλεσαν κακή ποιότητα του ήχου που στέλνεται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερη συσκευή κοντά End για να αναλογία συμβάν αναλογία αντήχηση

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει μια αναλογία του επιπέδου σήματος κοντά στο τέλος στο επίπεδο Αντήχηση που προκάλεσαν κακή ποιότητα του ήχου που στέλνεται. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή απόδοση μηδέν αναλογία συμβάν έντασης ήχου

Εύρος (αναλογία)

Το τμήμα της κλήσης ότι πρώτο τελικό σημείο εντοπίζονται συσκευή απόδοση ένταση έχει οριστεί σε 0. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερη συσκευή απόδοση μηδέν αναλογία συμβάν έντασης ήχου

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης που δεύτερο τελικού σημείου εντοπίστηκε συσκευή απόδοση ένταση έχει οριστεί σε 0. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή απόδοση αναλογία Σίγαση συμβάντος

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης που πρώτο τελικό σημείο εντοπίζονται συσκευή απόδοση είναι σε Σίγαση. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο αναλογία Σίγαση συμβάν απόδοση συσκευή

Εύρος (αναλογία)

Κλάσμα της κλήσης που δεύτερο τελικού σημείου εντοπίστηκε συσκευή απόδοση είναι σε Σίγαση. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Καταμέτρηση συμβάντων πολλά τελικά σημεία πρώτη συσκευή

Εύρος (αναλογία)

Πόσες φορές στη διάρκεια της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει πολλών τελικά σημεία στο ίδιο δωμάτιο ή ακουστικό περιβάλλον. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερο συσκευή πλήθος συμβάντων πολλά τελικά σημεία

Εύρος (αναλογία)

Πόσες φορές στη διάρκεια της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει πολλών τελικά σημεία στο ίδιο δωμάτιο ή ακουστικό περιβάλλον. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Πρώτη συσκευή Howling καταμέτρηση συμβάντος

Εύρος (αναλογία)

Πόσες φορές στη διάρκεια της κλήσης ότι το πρώτο τελικό σημείο εντοπίσει δύο ή περισσότερες τελικά σημεία στο ίδιο το κανάλι ή ακουστικό περιβάλλον των που προκάλεσαν κακή ποιότητα ήχου στη φόρμα howling ή screeching ήχου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το πρώτο τελικό σημείο.

016: [0.02-0.03)

Δεύτερη συσκευή Howling καταμέτρηση συμβάντος

Εύρος (αναλογία)

Πόσες φορές στη διάρκεια της κλήσης ότι το δεύτερο τελικό σημείο εντοπίσει δύο ή περισσότερες τελικά σημεία στο ίδιο το κανάλι ή ακουστικό περιβάλλον των που προκάλεσαν κακή ποιότητα ήχου στη φόρμα howling ή screeching ήχου. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ροή μη ήχου ή δεδομένων δεν έχουν δηλωθεί από το δεύτερο τελικού σημείου.

016: [0.02-0.03)

Αποστολέας αναφορά σφάλματος

Συμβολοσειρά

Υποδεικνύει ποια τελικό σημείο έστειλε η αναφορά σφάλματος κλήσης για τη ροή. Αυτή η αναφορά περιέχει πρόσθετες τηλεμετρίας και μπορεί να υποδεικνύουν κλήση εγκατάστασης ή κλήση απόθεσης πρόβλημα με την κλήση.

Κενές τιμές υποδεικνύουν στάλθηκε δεν υπάρχει αναφορά σφάλματος κλήσης.

Πρώτη

Είναι σφάλμα πολυμέσων

Συμβολοσειρά

Υποδεικνύει εάν η αναφορά σφάλματος κλήσης για τη ροή έχει ένα σφάλμα επιπέδου πολυμέσων ή όχι. Αυτή η αναφορά περιέχει πρόσθετες τηλεμετρίας και μπορεί να υποδεικνύουν κλήση εγκατάστασης ή κλήση απόθεσης πρόβλημα με την κλήση.

Κενές τιμές υποδεικνύουν στάλθηκε δεν υπάρχει αναφορά σφάλματος κλήσης.

Αληθής

Τύπος αποτυχίας πολυμέσων

Συμβολοσειρά

Ο τύπος του αποτυχία πολυμέσων που σχετίζεται με τη ροή. Πιθανές τιμές είναι:

 • Midcall

 • CallSetup

 • NotMediaFailure.

Κενές τιμές υποδεικνύουν στάλθηκε δεν υπάρχει αναφορά σφάλματος κλήσης.

Midcall

RTP Rtcp Mux

Boolean

TRUE υποδηλώνει ότι έχουν πολυσύνθετο RTP και RTCP στις ίδιες θύρες. FALSE διαφορετικά.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο.

Αληθής

Αναισθητοποίηση έκδοση

Ακέραιος

Έκδοση του πρωτοκόλλου των χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της κλήσης.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν έχουν δηλωθεί από το τελικό σημείο.

2

Μετάδοση πολυμέσων

Συμβολοσειρά

Διεύθυνση IP για relay(s) πολυμέσων που χρησιμοποιείται για την περίοδο λειτουργίας. Ενδέχεται να αναφέρει ένα ζεύγος μεταγωγής διαχωρισμένα με ένα '+' αν η ροή.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από τα τελικά σημεία.

"13.107.8.2 + 13.107.8.2"

Κλήση λόγο Αποτυχία εγκατάστασης

Απαρίθμηση

Ταξινόμηση γιατί πολυμέσων δεν ήταν δυνατή σύνδεση για κλήση. Πιθανές τιμές:

 • Λείπουν FW βαθύ πακέτων επιθεώρησης κανόνα εξαίρεσης - υποδεικνύει ότι εξοπλισμού δικτύου κατά μήκος της διαδρομής πιθανότατα μπορούν να τη διαδρομή πολυμέσων που έχει δημιουργηθεί λόγω κανόνες επιθεώρησης πακέτων βαθύ. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διακομιστή μεσολάβησης ή τείχος προστασίας των κανόνων δεν που έχουν ρυθμιστεί σωστά.

 • Λείπουν κανόνα εξαίρεσης μπλοκ διευθύνσεων IP FW - υποδεικνύει ότι εξοπλισμού δικτύου κατά μήκος της διαδρομής πιθανότατα μπορούν να τη διαδρομή πολυμέσων που έχει δημιουργηθεί στο δίκτυο του Office 365. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κανόνες διακομιστή μεσολάβησης ή τείχος προστασίας δεν που έχουν ρυθμιστεί σωστά για να επιτρέψετε την πρόσβαση στις διευθύνσεις IP και θύρες που χρησιμοποιούνται για το Skype για επιχειρήσεις κίνηση.

 • Άλλο – δηλώνει τη διαδρομή πολυμέσων για δεν ήταν δυνατή η κλήση, αλλά δεν μπορεί να ταξινομηθεί η αρχική αιτία.

 • Δεν πολυμέσων αποτυχία - υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εντοπίστηκε με τον καθορισμό της διαδρομής πολυμέσων.

Κενές τιμές υποδεικνύουν κλήση ρύθμιση δεν αποτύχει οφείλεται σε ένα ζήτημα γνωστά πολυμέσων.

Λείπουν κανόνα εξαίρεσης μπλοκ διευθύνσεων IP FW

Είναι ανώνυμη συμμετοχή σε περίοδο λειτουργίας

Boolean

TRUE εάν χρήστη τη συμμετοχή σε διάσκεψη έχει διαφορετικά ανώνυμος, False.

Κενές τιμές υποδεικνύουν χωρίς δεδομένα για να προσδιορίσετε εάν χρήστης έχει συνδεθεί ανώνυμα ή όχι.

Αληθής

Έχει Blob Diag πολυμέσων

Boolean

Επιστρέφει TRUE εάν περιόδου λειτουργίας περιείχε δεδομένα Διαγνωστικά πολυμέσων, False διαφορετικά.

Κενές τιμές υποδεικνύουν ορισμένα δεδομένα σηματοδότησης δεν έχουν συλλεχθεί για αυτήν τη ροή.

Αληθής

Χρησιμοποιείται επίλυση Dns Cache

Boolean

Επιστρέφει TRUE εάν τελικού σημείου χρησιμοποιείται DNS cache για την επίλυση διεύθυνση μετάδοση πολυμέσων, False διαφορετικά.

Κενές τιμές υποδεικνύουν αυτά τα δεδομένα δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

Ψευδής

Ζεύγος λεπτομερειών σύνδεσης δικτύου

Απαρίθμηση ζεύγος

Ζεύγος λεπτομερειών σύνδεσης δικτύου για το πρώτο και το δεύτερο τελικό σημείο. Πιθανές τιμές:

 • WiFi: wifi

 • WiFi: ενσύρματο δίκτυο

 • Ενσύρματο δίκτυο: wifi

 • Ενσύρματο δίκτυο: ενσύρματο δίκτυο

 • MobileBB: MobileBB

 • MobileBB: άλλες

 • MobileBB: διοχέτευσης

 • MobileBB: wifi

 • MobileBB: ενσύρματο δίκτυο

 • Άλλο: άλλους

 • Άλλο: wifi

 • Άλλο: ενσύρματο δίκτυο

 • Διοχέτευσης: διοχέτευσης

 • Διοχέτευσης: wifi

 • Διοχέτευσης: ενσύρματο δίκτυο

 • : MobileBB

 • : Άλλες

 • : Διοχέτευσης

 • : wifi

 • : Ενσύρματο δίκτυο

 • :

Κενές τιμές σε απαρίθμηση υποδεικνύουν τύπος συνδεσιμότητας δικτύου τελικού σημείου ήταν άγνωστος. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν δεν ήταν δυνατή η κλήση.

Ενσύρματο δίκτυο: ενσύρματο δίκτυο

Ζεύγος κατηγορία παράγοντα χρήστη

Απαρίθμηση ζεύγος

Ζεύγος της κατηγορίας παράγοντα χρήστη για το πρώτο και το δεύτερο τελικού σημείου.

Κενές τιμές σε απαρίθμηση υποδεικνύουν παράγοντα χρήστη τελικού σημείου δεν ήταν γνωστού τύπου.

AV MCU: OC

Είναι ζεύγος διακομιστή

Απαρίθμηση ζεύγος

Ζεύγος αναγνώρισης της πρώτης και της δεύτερης τελικά σημεία ως πρόγραμμα-πελάτη ή διακομιστή. Οι πιθανές τιμές είναι: προγράμματος-πελάτη: πρόγραμμα-πελάτης, πρόγραμμα-πελάτη: Server, διακομιστή: διακομιστή.

χωρίς κενές τιμές

Πρόγραμμα-πελάτη: διακομιστή

Συνδεσιμότητα Ice ζεύγος

Απαρίθμηση ζεύγος

Σύζευξη του τύπου της συνδεσιμότητας ICE που χρησιμοποιούνται από κάθε τελικού σημείου. Πιθανές τιμές:

 • ΆΜΕΣΗ: ΆΜΕΣΗ

 • ΆΜΕΣΗ: ΑΠΈΤΥΧΕ

 • ΆΜΕΣΗ: HTTP

 • ΑΠΈΤΥΧΕ Η: ΑΠΈΤΥΧΕ

 • ΑΠΈΤΥΧΕ Η: ΜΕΤΆΔΟΣΗ

 • HTTP: ΜΕΤΆΔΟΣΗ

 • :

 • : ΚΑΤΕΥΘΎΝΕΤΕ

 • : ΑΠΈΤΥΧΕ

 • : HTTP

 • : ΜΕΤΆΔΟΣΗ

Κενές τιμές σε απαρίθμηση υποδεικνύουν συνδεσιμότητας ICE που χρησιμοποιείται από το τελικό σημείο δεν έχει γνωστά ή να αναφερθεί.

ΆΜΕΣΗ: ΜΕΤΆΔΟΣΗ

Ζεύγος λειτουργικό σύστημα

Απαρίθμηση ζεύγος

Σύζευξη του ονόματος λειτουργικό σύστημα και έκδοση για το πρώτο και το δεύτερο τελικού σημείου.

Κενές τιμές σε απαρίθμηση υποδεικνύουν όνομα OS δεν ήταν δυνατή η ανάλυση ή δεν αναφέρθηκε από το τελικό σημείο.

Windows 10: Windows 10

Ζεύγος αναγνωριστικό μισθωτή

Απαρίθμηση ζεύγος

Ζεύγος από τα αναγνωριστικά μισθωτή για το πρώτο και το δεύτερο τελικού σημείου.

Κενές τιμές σε απαρίθμηση υποδεικνύουν δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί το αναγνωριστικό μισθωτή. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν τελικό σημείο έχει συνδεθεί μια εσωτερική εγκατάσταση του Skype για επιχειρήσεις Server ανάπτυξης.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000: 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Ζεύγος ονόματος δόμησης

Απαρίθμηση ζεύγος

Σύζευξη του ονόματος της δόμησης για το πρώτο και το δεύτερο τελικό σημείο.

Κενές τιμές σε απαρίθμηση υποδεικνύουν δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί το όνομα δόμησης για ένα τελικό σημείο. Αυτό μπορεί να οφείλεται το τελικό σημείο βρίσκεται εκτός του εταιρικού δικτύου ή έχει πρόσβαση στο δίκτυο από μια τοποθεσία χωρίς αντιστοίχισης υποδικτύου.

Κύριες δόμησης: Δόμησης τοποθεσίας κλάδο

Εσωτερικά Corp ζεύγος

Απαρίθμηση ζεύγος

Ζεύγος που δείχνει αν βρίσκονται εντός ή εκτός του εταιρικού δικτύου με βάση την αντιστοίχιση υποδικτύου τα τελικά σημεία. Πιθανές τιμές:

 • Μέσα: μέσα

 • Μέσα: εξωτερικά

 • Εξωτερικά: εξωτερικά

-

Μέσα: μέσα

Σενάριο ζεύγος

Απαρίθμηση ζεύγος

Ζεύγος που δείχνει αν τα τελικά σημεία έχουν βρίσκονται εντός ή εκτός του εταιρικού δικτύου με βάση την αντιστοίχιση υποδικτύου και τις λεπτομέρειες της σύνδεσης δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ζεύγη διαχωρίζονται με το '--'.

Κενές τιμές σε απαρίθμηση υποδεικνύει τον τύπο της συνδεσιμότητας δικτύου έχει άγνωστη για τα τελικά σημεία ή και τα δύο.

Πρόγραμμα-πελάτη-εσωτερικό--προγράμματος-πελάτη-εσωτερικό-wifi

IsTeams

Boolean

TRUE υποδεικνύει ότι το πρώτο και το δεύτερο παραγόντων χρήστη για τη ροή τελικά σημεία ομάδα της Microsoft.

FALSE υποδεικνύει ότι η παραγόντων χρήστη του Skype για επιχειρήσεις τα τελικά σημεία.

Αληθής

Σημειώσεις στη διάσταση τύπου/μονάδες δεδομένων:

Περιοχή

Διαστάσεις που παρέχονται ως περιοχή ή μια ομάδα τιμές εμφανίζονται χρησιμοποιώντας την παρακάτω μορφή:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

Για παράδειγμα, η διάσταση διάρκεια (λεπτά) αντιπροσωπεύει τη διάρκεια κλήσης σε δευτερόλεπτα με την τιμή που αναφέρεται ως μια περιοχή τιμών.

Διάρκεια (λεπτά)

Πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε

062: [0-0)

Ροή διάρκεια = 0 λεπτά

064: [1-2)

1 λεπτό < = διάρκεια ροή < 2 λεπτά

065: [2-3)

2 λεπτά < = διάρκεια ροή < 3 λεπτά

066: [3-4)

3 λεπτά < = διάρκεια ροή < 4 λεπτά

Η < συμβολοσειρά σειρά ταξινόμησης > χρησιμοποιείται για να ελέγξετε τη σειρά ταξινόμησης κατά την παρουσίαση των δεδομένων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φιλτράρισμα. Για παράδειγμα, ένα φίλτρο στη διάρκεια (λεπτά) < "065", θα εμφανίζουν ροές με διάρκεια μικρότερη από 2 λεπτά (το αρχικό "0" είναι απαραίτητη για το φίλτρο για να εργαστείτε με τον αναμενόμενο τρόπο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η πραγματική τιμή της συμβολοσειράς σειράς ταξινόμησης δεν είναι σημαντική.

Απαρίθμηση ζεύγος

Διαστάσεις που παρέχονται ως ένα ζεύγος απαρίθμηση εμφανίζονται χρησιμοποιώντας την παρακάτω μορφή:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

Η ταξινόμηση των τιμών απαρίθμησης είναι συνεπή, αλλά δεν αντικατοπτρίζει ταξινόμηση από το πρώτο ή το δεύτερο τελικά σημεία.

Για παράδειγμα, το ζεύγος λεπτομερειών σύνδεσης δικτύου εμφανίζει τις τιμές λεπτομερειών σύνδεσης δικτύου για τα δύο τελικά σημεία:

Ζεύγος λεπτομερειών σύνδεσης δικτύου

Πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε

Ενσύρματο δίκτυο: ενσύρματο δίκτυο

Πρώτο και το δεύτερο τελικά σημεία και οι δύο χρησιμοποιούνται ενσύρματο δίκτυο συνδέσεις ethernet.

Ενσύρματο δίκτυο: wifi

Πρώτο τελικό σημείο χρησιμοποιούνται ενσύρματη σύνδεση ethernet και δεύτερη σύνδεση Wi-Fi τελικού σημείου που χρησιμοποιείται, ή το δεύτερο τελικό σημείο χρησιμοποιούνται ενσύρματη σύνδεση ethernet και πρώτο τελικό σημείο χρησιμοποιούνται σύνδεση Wi-Fi.

: wifi

Πρώτο τελικό σημείο χρησιμοποιείται μια σύνδεση μέσω Wi-Fi και η σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιούνται από το δεύτερο τελικό σημείο είναι άγνωστη, ή το δεύτερο τελικό σημείο χρησιμοποιείται μια σύνδεση μέσω Wi-Fi και η σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιούνται από το πρώτο τελικό σημείο είναι άγνωστη.

Κενές τιμές

Ο παραπάνω πίνακας παραθέτει πιθανές αιτίες γιατί μια διάσταση μπορεί να είναι κενό. Πολλές διαστάσεις και μετρήσεις θα είναι κενή, εάν η QoE εγγραφή διαθέσιμη διάσταση είναι false. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν η κλήση δεν δημιουργήθηκε με επιτυχία.

Μετρήσεις

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις μετρήσεις που αυτήν τη στιγμή διαθέσιμα στο το πίνακα εργαλείων ποιότητας κλήσης (CQD):

Όνομα μέτρησης

Μονάδες

Περιγραφή

Ροή συνολικό πλήθος

Αριθμός ροών

Ο αριθμός ροές πολυμέσων ανεξάρτητα από τον τύπο των πολυμέσων.

Καταμέτρηση ροή ήχου

Αριθμός ροών

Αριθμός ροές ήχου.

Καταμέτρηση ροή AppSharing

Αριθμός ροών

Αριθμός RDP βάσει ροών κοινής χρήσης εφαρμογής.

Καταμέτρηση ροή βίντεο

Αριθμός ροών

Αριθμός των ροών βίντεο.

VBSS ροή Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών κοινής χρήσης οθόνης με βάση το βίντεο.

Καταμέτρηση κακή ροή ήχου

Αριθμός ροών

Αριθμός ήχου ροών ταξινομούνται ως κακής βάσει μετρικών δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Καταμέτρηση καλή ροή ήχου

Αριθμός ροών

Αριθμός ήχου ροών κατατάσσονται με βάση τα μετρικά δικτύου καλό είναι να παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Καταμέτρηση μη ταξινομημένο ροή ήχου

Αριθμός ροών

Αριθμός ήχου ροών που δεν διαθέτουν επαρκή δεδομένα ταξινομούνται ως την αγαθό ή κακής βάσει μετρικών δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Ήχου κακή ποσοστό

Ποσοστό

Ποσοστό του όλες τις ροές ήχου που έχουν ταξινομηθεί ως κακής βάσει μετρικών δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Πλήθος PacketLoss OnePercent ήχου

Αριθμός ροών

Αριθμός ροές ήχου με απώλεια πακέτων μεγαλύτερο από 1%.

Ποσοστό PacketLoss OnePercent ήχου

Ποσοστό

Ποσοστό όλων ροές ήχου με απώλεια πακέτων μεγαλύτερο από 1%.

Ήχου κακής λόγω τρεμόπαιγμα Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ήχου ροών όπου τη μέτρηση τρεμόπαιγμα υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Ήχου κακής λόγω PacketLoss Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ήχου ροών όπου τη μέτρηση απώλεια πακέτων υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ:Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Ήχου κακής λόγω υποβάθμιση Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ήχου ροών όπου τη μέτρηση υποβάθμιση υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Ήχου κακής λόγω Count απόκρισης

Αριθμός ροών

Αριθμός ήχου ροών όπου το χρόνο αποστολής και επιστροφής υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Ήχου κακής λόγω ConcealedRatio Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ήχου ροών όπου η αναλογία κρυφούς υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Κακής AppSharing λόγω SpoiledTilePercentTotal Count

Αριθμός ροών

Αριθμός της εφαρμογής κοινής χρήσης ροών όπου τη μέτρηση ποσοστού συνόλου δημιουργία πλακίδιο υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Κακής AppSharing λόγω RelativeOneWayAverage Count

Αριθμός ροών

Αριθμός της εφαρμογής κοινής χρήσης ροών όπου τη μέτρηση ποσοστού συνόλου δημιουργία πλακίδιο υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Κακής AppSharing λόγω RDPTileProcessingLatencyAverage Count

Αριθμός ροών

Αριθμός της εφαρμογής κοινής χρήσης ροών όπου το πλακίδιο RDP επεξεργασίας μέσος λανθάνων χρόνος υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Βίντεο κακής λόγω VideoPostFecplr Count

Αριθμός ροών

Αριθμός των ροών βίντεο όπου το plr βίντεο Fec δημοσίευση υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Βίντεο κακής λόγω VideoLocalFrameLossPercentageAvg Count

Αριθμός ροών

Αριθμός των ροών βίντεο όπου το βίντεο τοπικό Avg ποσοστό στην απώλεια πλαισίου υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Βίντεο κακής λόγω RecvFrameRateAverage Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο όπου η λήψη πλαισίου επιτόκιο μέσος όρος υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Βίντεο κακής λόγω LowFrameRateCallPercent Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο όπου το ποσοστό κλήση ρυθμό καρέ χαμηλή υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Βίντεο κακής λόγω LowResolutionCallPercent Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο όπου το ποσοστό κλήση χαμηλή ανάλυση υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Βίντεο κακής λόγω VideoPacketLossRate Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο όπου το επιτόκιο απώλεια πακέτων βίντεο υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Βίντεο κακής λόγω VideoFrameRateAvg Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο όπου το Avg επιτόκιο πλαισίου βίντεο υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Βίντεο κακής λόγω DynamicCapabilityPercent Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο όπου το ποσοστό τη δυνατότητα δυναμικής υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Κακής VBSS λόγω VideoPostFecplr Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης όπου το plr βίντεο Fec δημοσίευση υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Κακής VBSS λόγω VideoLocalFrameLossPercentageAvg Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης όπου το βίντεο τοπικό Avg ποσοστό στην απώλεια πλαισίου υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Κακής VBSS λόγω RecvFrameRateAverage Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης όπου η λήψη πλαισίου επιτόκιο μέσος όρος υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Κακής VBSS λόγω LowFrameRateCallPercent Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης όπου το ποσοστό κλήση ρυθμό καρέ χαμηλή υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE; .

Κακής VBSS λόγω LowResolutionCallPercent Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης όπου το ποσοστό κλήση χαμηλή ανάλυση υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE; .

Καταμέτρηση κακή ροή βίντεο

Αριθμός ροών

Αριθμός ταξινομημένες κατά μετρικά κακή βάσει δικτύου που παρατίθενται εδώ https://aka.ms/cqd_quality_thresholdsροών βίντεο.

Καταμέτρηση καλή ροή βίντεο

Αριθμός ροών

Αριθμός των ροών βίντεο κατατάσσονται με βάση τα μετρικά δικτύου καλό είναι να παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Καταμέτρηση μη ταξινομημένο ροή βίντεο

Αριθμός ροών

Αριθμός των ροών βίντεο που δεν διαθέτουν επαρκή δεδομένα ταξινομούνται ως την αγαθό ή κακής βάσει μετρικών δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Βίντεο κακή ποσοστό

Ποσοστό

Ποσοστό του συνόλου ροών βίντεο που έχουν ταξινομηθεί κατά μετρικά κακή βάσει δικτύου που παρατίθενται εδώ https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

Καταμέτρηση κακή ροή AppSharing

Αριθμός ροών

Αριθμός των ροών ταξινομούνται ως κακής βάσει μετρικών δικτύου κοινής χρήσης εφαρμογών που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Καταμέτρηση καλή ροή AppSharing

Αριθμός ροών

Αριθμός των ροών ταξινομούνται ως καλή βάσει μετρικών δικτύου κοινής χρήσης εφαρμογών που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Μη ταξινομημένο AppSharing ροή Count

Αριθμός ροών

Αριθμός των ροών που δεν διαθέτουν επαρκή δεδομένα να ταξινομηθούν ως καλή ή κακή κοινής χρήσης εφαρμογών που βασίζονται σε μετρικά δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Κακή ποσοστό AppSharing

Ποσοστό

Ποσοστό της κοινής χρήσης ροών που έχουν ταξινομηθεί ως κακής βάσει μετρικών δικτύου σύνολο εφαρμογών που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

VBSS κακής ροή Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ταξινομούνται ως κακής βάσει μετρικών δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Καλή VBSS ροή Count

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης κατατάσσονται με βάση τα μετρικά δικτύου καλό είναι να παρατίθεται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Μη ταξινομημένο VBSS ροή Count

Αριθμός ροών

Αριθμός βίντεο-βάσει-κοινή χρήση οθόνης ροών που δεν διαθέτουν επαρκή δεδομένα ταξινομούνται ως την αγαθό ή κακής βάσει μετρικών δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Κακή ποσοστό VBSS

Ποσοστό

Ποσοστό του συνόλου βάσει-οθόνη-κοινής χρήσης βίντεο ροές που ταξινομούνται ως κακής βάσει μετρικών δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Διάρκεια κλήσης Avg

Δευτερόλεπτα

Μέσος όρος των ροών διάρκεια σε δευτερόλεπτα.

Πρώτη Avg χαρακτηρισμού σχολίων

Χαρακτηρισμό χρήστη (1-5)

Μέσος χαρακτηρισμός των ροών αναφέρεται από το χρήστη που χρησιμοποιεί το πρώτο τελικό σημείο. Κλήσεις χαρακτηρίζονται από 1-5 και ο χαρακτηρισμός εφαρμόζεται σε όλες τις ροές της κλήσης.

Δεύτερο Avg χαρακτηρισμού σχολίων

Χαρακτηρισμό χρήστη (1-5)

Μέσος χαρακτηρισμός των ροών αναφέρεται από το χρήστη που χρησιμοποιεί το δεύτερο τελικό σημείο. Κλήσεις χαρακτηρίζονται από 1-5 και ο χαρακτηρισμός εφαρμόζεται σε όλες τις ροές της κλήσης.

Πρώτη καταμέτρηση χαρακτηρισμού σχολίων

Αριθμός ονομαστική ροών

Αριθμός ροών χαρακτηρισμός με το χρήστη που χρησιμοποιεί το πρώτο τελικό σημείο. Κλήσεις χαρακτηρίζονται από 1-5 και ο χαρακτηρισμός εφαρμόζεται σε όλες τις ροές της κλήσης.

Δεύτερη καταμέτρηση χαρακτηρισμού σχολίων

Αριθμός ονομαστική ροών

Αριθμός ροών χαρακτηρισμός με το χρήστη που χρησιμοποιεί το δεύτερο τελικό σημείο. Κλήσεις χαρακτηρίζονται από 1-5 και ο χαρακτηρισμός εφαρμόζεται σε όλες τις ροές της κλήσης.

Πρώτη καταμέτρηση κακή χαρακτηρισμού σχολίων

Αριθμός ονομαστική ροών

Αριθμός ροών χαρακτηρισμός από το χρήστη που χρησιμοποιεί το πρώτο τελικό σημείο ως 1 ή 2. Κλήσεις χαρακτηρίζονται από 1-5 και ο χαρακτηρισμός εφαρμόζεται σε όλες τις ροές της κλήσης.

Δεύτερη καταμέτρηση κακή χαρακτηρισμού σχολίων

Αριθμός ονομαστική ροών

Αριθμός ροών χαρακτηρισμός από το χρήστη που χρησιμοποιεί το δεύτερο τελικό σημείο ως 1 ή 2. Κλήσεις χαρακτηρίζονται από 1-5 και ο χαρακτηρισμός εφαρμόζεται σε όλες τις ροές της κλήσης.

Πρώτο κακή ποσοστό χαρακτηρισμού σχολίων

Αριθμός ονομαστική ροών

Ποσοστό όλες τις ονομαστικές ροές που έχουν χαρακτηρισμός από το χρήστη που χρησιμοποιεί το πρώτο τελικό σημείο ως 1 ή 2. Κλήσεις χαρακτηρίζονται από 1-5 και ο χαρακτηρισμός εφαρμόζεται σε όλες τις ροές της κλήσης.

Δεύτερο κακή ποσοστό χαρακτηρισμού σχολίων

Αριθμός ονομαστική ροών

Ποσοστό όλες τις ονομαστικές ροές που έχουν χαρακτηρισμός από το χρήστη που χρησιμοποιεί το δεύτερο τελικό σημείο ως 1 ή 2. Κλήσεις χαρακτηρίζονται από 1-5 και ο χαρακτηρισμός εφαρμόζεται σε όλες τις ροές της κλήσης.

Πρώτη τις καταμέτρηση ζήτημα διακριτικού ήχου σχολίων

Αριθμός χαρακτηρισμός ροών

Αριθμός ροών όπου χρήστη που χρησιμοποιεί το πρώτο τελικό σημείο που αναφέρεται σε ένα ζήτημα με ήχο.

Δεύτερη τις καταμέτρηση ζήτημα διακριτικού ήχου σχολίων

Αριθμός χαρακτηρισμός ροών

Αριθμός ροών όπου χρήστη που χρησιμοποιεί το δεύτερο τελικό σημείο που αναφέρεται σε ένα ζήτημα με ήχο.

Πρώτη τις καταμέτρηση ζήτημα διακριτικού βίντεο σχολίων

Αριθμός ονομαστική ροών

Αριθμός ροών όπου χρήστη που χρησιμοποιεί το πρώτο τελικό σημείο που υποδεικνύεται κάποιο πρόβλημα με το βίντεο.

Δεύτερη τις καταμέτρηση ζήτημα διακριτικού βίντεο σχολίων

Αριθμός ονομαστική ροών

Αριθμός ροών όπου χρήστη που χρησιμοποιεί το δεύτερο τελικό σημείο που υποδεικνύεται κάποιο πρόβλημα με το βίντεο.

Καταμέτρηση καλή κλήση ήχου SLA

Αριθμός κλήσεων

Αριθμός κλήσεις ήχου στο εφαρμογής του Skype για επιχειρήσεις φωνής ποιότητα SLA (Volume Licensing για προϊόντα της Microsoft και ηλεκτρονικές υπηρεσίες) ταξινομούνται ως σύσκεψη τους στόχους επιδόσεων δικτύου.

Καταμέτρηση κακή κλήση ήχου SLA

Αριθμός κλήσεων

Αριθμός κλήσεις ήχου στο εφαρμογής του Skype για επιχειρήσεις φωνής ποιότητα SLA (Volume Licensing για προϊόντα της Microsoft και ηλεκτρονικές υπηρεσίες) ταξινομούνται ως δεν πληρούν τους στόχους επιδόσεων δικτύου.

Καταμέτρηση κλήση ήχου SLA

Αριθμός κλήσεων

Αριθμός κλήσεις ήχου στο εφαρμογής του Skype για επιχειρήσεις φωνής ποιότητα SLA (Volume Licensing για προϊόντα της Microsoft και ηλεκτρονικές υπηρεσίες).

Ποσοστό καλή κλήση ήχου SLA

Ποσοστό

Ποσοστό κλήσεις ήχου στο εφαρμογής του Skype για επιχειρήσεις φωνής ποιότητα SLA (Volume Licensing για προϊόντα της Microsoft και ηλεκτρονικές υπηρεσίες) που έχουν ταξινομηθεί με τους στόχους επιδόσεων δικτύου της σύσκεψης.

Καταμέτρηση ροή καλή κλήσης ήχου

Αριθμός ροών

Αριθμός ήχου ροών όπου δύο ροές ήχου στην κλήση (κλήση-πόδι) δεν έχουν ταξινομηθεί ως κακής βάσει μετρικών δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Καταμέτρηση ροή κακή κλήσης ήχου

Αριθμός ροών

Αριθμός ήχου ροών όπου έχει ταξινομηθεί τουλάχιστον μία ροή ήχου στην κλήση (κλήση-πόδι) ως κακής βάσει μετρικών δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Καταμέτρηση ροή μη ταξινομημένο κλήσης ήχου

Αριθμός ροών

Αριθμός ροές ήχου όπου δύο ροές ήχου στην κλήση (κλήση-πόδι) δεν μπορεί να ταξινομηθεί λόγω λείπουν μετρικά δικτύου.

Ποσοστό κακή κλήσης ήχου

Ποσοστό

Ποσοστό του όλες τις ροές ήχου όπου έχει ταξινομηθεί τουλάχιστον μία ροή ήχου στην κλήση (κλήση-πόδι) ως κακής βάσει μετρικών δικτύου που παρατίθενται εδώ: Τι είναι η βάση για την ταξινόμηση σε κλήση ως κακής στο Lync 2013 QoE;.

Πρώτη AVG Αντήχηση ποσοστού μικροφώνου στο

Ποσοστό

Μέσος όρος ποσοστού χρόνου κατά τη διάρκεια της ροής ότι τα τελικά σημεία πρώτη εντοπίσει Αντήχηση στο ήχο από τη συσκευή καταγραφής ή το μικρόφωνό σας πριν από την αντήχηση ακύρωσης.

Δεύτερο AVG Αντήχηση ποσοστού μικροφώνου στο

Ποσοστό

Μέσος όρος ποσοστού χρόνου κατά τη διάρκεια της ροής ότι τα τελικά σημεία δεύτερο εντοπίσει Αντήχηση στο ήχο από τη συσκευή καταγραφής ή το μικρόφωνό σας πριν από την αντήχηση ακύρωσης.

Αποστολή πρώτης AVG Αντήχηση ποσοστό

Ποσοστό

Μέσος όρος ποσοστού χρόνου κατά τη διάρκεια της ροής ότι τα τελικά σημεία πρώτη εντοπίζεται Αντήχηση στο ήχο από τη συσκευή καταγραφής ή μικρόφωνο μετά την αντήχηση ακύρωσης.

Αποστολή τοις εκατό Αντήχηση δεύτερης Avg

Ποσοστό

Μέσος όρος ποσοστού χρόνου κατά τη διάρκεια της ροής ότι τα τελικά σημεία δεύτερο εντοπίζεται Αντήχηση στο ήχο από τη συσκευή καταγραφής ή μικρόφωνο μετά την αντήχηση ακύρωσης.

Πρώτη AVG ήχου αποστολή σήμα επιπέδου

Ντεσιμπέλ

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο αποστέλλονται ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός ομιλίας, ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού ομιλίας που αποστέλλονται από την πρώτη τελικά σημεία.

AVG δεύτερου επιπέδου σήματος Αποστολή ήχου

Ντεσιμπέλ

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο αποστέλλονται ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός ομιλίας, ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού ομιλίας που αποστέλλονται από το δεύτερο τελικά σημεία.

Επίπεδο σήματος AVG πρώτα λήψη ήχου

Ντεσιμπέλ

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο λήψη ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός ομιλίας, ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού ομιλίας από την πρώτη τελικά σημεία.

AVG δεύτερου επιπέδου σήματος λήψη ήχου

Ντεσιμπέλ

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο λήψη ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός ομιλίας, ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού ομιλίας κατά το δεύτερο τελικά σημεία.

Επίπεδο θορύβου ήχου Αποστολή πρώτης Avg

Ντεσιμπέλ

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο αποστέλλονται ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός θορύβου ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού θορύβου από την πρώτη τελικά σημεία.

AVG δεύτερου επιπέδου θορύβου Αποστολή ήχου

Ντεσιμπέλ

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο αποστέλλονται ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός θορύβου ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού θορύβου κατά το δεύτερο τελικά σημεία.

Επίπεδο θορύβου AVG πρώτα λήψη ήχου

Ντεσιμπέλ

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο λήψη ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός θορύβου ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού θορύβου από την πρώτη τελικά σημεία.

AVG δεύτερου επιπέδου θορύβου λήψη ήχου

Ντεσιμπέλ

Μέσος όρος ενέργειας επίπεδο λήψη ήχου για τον ήχο ταξινομούνται ως μονοφωνικός θορύβου ή αριστερό κανάλι στερεοφωνικού θορύβου κατά το δεύτερο τελικά σημεία.

Πρώτη καταμέτρηση BAD_TIMESTAMP ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου η αντήχηση προκλήθηκε από χρονικές σημάνσεις εσφαλμένες συσκευή από το πρώτο τελικά σημεία ότι η αποστολή ακύρωσης περιορισμένη Αντήχηση σε ήχο.

Πρώτη καταμέτρηση POSTAEC_ECHO ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου η υψηλή Αντήχηση εντοπίστηκε μετά την αντήχηση ακύρωσης για τον ήχο που αποστέλλονται από την πρώτη τελικά σημεία.

Πρώτη καταμέτρηση EVENT_ANLP ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου τα τελικά σημεία πρώτη εντοπίζονται θορύβου στο την καταγραφή ήχου που περιορισμένη Αντήχηση ακύρωσης στο ήχο αποστέλλονται.

Πρώτη καταμέτρηση EVENT_DNLP ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου τα τελικά σημεία πρώτη εντοπίζονται θορύβου στο την καταγραφή ήχου που περιορισμένη Αντήχηση ακύρωσης στο ήχο αποστέλλονται.

Πρώτη καταμέτρηση MIC_CLIPPING ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου τα τελικά σημεία πρώτη εντοπίζονται απόσπασμα σε την καταγραφή ήχου που περιορισμένη Αντήχηση ακύρωσης στο ήχο αποστέλλονται.

Πρώτη καταμέτρηση BAD_STATE ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου τα τελικά σημεία πρώτη εντοπίσει θέματα με το εσωτερικό κατάστασης που περιορισμένη Αντήχηση ακύρωσης στο ήχο αποστέλλονται.

Δεύτερη καταμέτρηση BAD_TIMESTAMP ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου η αντήχηση προκλήθηκε από χρονικές σημάνσεις εσφαλμένες συσκευή από τη δεύτερη τελικά σημεία ότι η αποστολή ακύρωσης περιορισμένη Αντήχηση σε ήχο.

Δεύτερη καταμέτρηση POSTAEC_ECHO ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου η υψηλή Αντήχηση εντοπίστηκε μετά την αντήχηση ακύρωσης για τον ήχο που αποστέλλονται από το δεύτερο τελικά σημεία.

Δεύτερη καταμέτρηση EVENT_ANLP ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου τα τελικά σημεία δεύτερο εντοπίζονται θορύβου στο την καταγραφή ήχου που περιορισμένη Αντήχηση ακύρωσης στο ήχο αποστέλλονται.

Δεύτερη καταμέτρηση EVENT_DNLP ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου τα τελικά σημεία δεύτερο εντοπίζονται θορύβου στο την καταγραφή ήχου που περιορισμένη Αντήχηση ακύρωσης στο ήχο αποστέλλονται.

Δεύτερη καταμέτρηση MIC_CLIPPING ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου τα τελικά σημεία δεύτερο εντοπίζονται απόσπασμα σε την καταγραφή ήχου που περιορισμένη Αντήχηση ακύρωσης στο ήχο αποστέλλονται.

Δεύτερη καταμέτρηση BAD_STATE ήχου αντήχηση

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου τα τελικά σημεία δεύτερο εντοπίσει θέματα με το εσωτερικό κατάστασης που περιορισμένη Αντήχηση ακύρωσης στο ήχο αποστέλλονται.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης συνολικό κλήση απέτυχε Count ροής

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου διαδρομή πολυμέσων δεν ήταν δυνατή η δημιουργία μεταξύ τα τελικά σημεία κατά την έναρξη της κλήσης.

Συνολικό κλήση αποτεθεί Count ροής

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου διαδρομή πολυμέσων τερματιστεί κανονικά.

Συνολικό πολυμέσων απέτυχε η καταμέτρηση ροής

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου είτε διαδρομή του αρχείου πολυμέσων δεν ήταν δυνατή η δημιουργία ή τερματιστεί κανονικά.

Συνολικό πολυμέσων ολοκληρώθηκε με επιτυχία Count ροής

Αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου πολυμέσων διαδρομή ήταν σε εξέλιξη και τερματίστηκε κανονικά.

Συνολικό κλήση εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία Count ροής

αριθμός ροών

Αριθμός ροών όπου ήταν δυνατή η δημιουργία πολυμέσων διαδρομή μεταξύ τα τελικά σημεία κατά την έναρξη της κλήσης.

Ποσοστό Αποτυχία εγκατάστασης συνολικό κλήσης

Ποσοστό

Ποσοστό όλες τις ροές όπου διαδρομή πολυμέσων δεν ήταν δυνατή η δημιουργία μεταξύ τα τελικά σημεία κατά την έναρξη της κλήσης.

Συνολικό κλήση αποτεθεί αποτυχία ποσοστό

Ποσοστό

Ποσοστό με επιτυχία δημιουργίας ροών όπου διαδρομή πολυμέσων τερματιστεί κανονικά.

Σύνολο απαντήσεων κατάσχεση αναλογία

Αναλογία

Ο λόγος των κλήσεων με διάρκεια μικρότερη από 5 δευτερόλεπτα επάνω από τον συνολικό αριθμό των κλήσεων.

Ποσοστό του συνόλου σύντομο κλήσης

Ποσοστό

Ποσοστό του συνόλου κλήσεις μεγάλη λιγότερο από 1 λεπτά.

Ποσοστό αποτυχία συνολικό πολυμέσων

Ποσοστό

Ποσοστό όλες τις ροές όπου είτε διαδρομή του αρχείου πολυμέσων δεν ήταν δυνατή η δημιουργία ή τερματιστεί κανονικά.

Υποβάθμιση AVG ήχου

Ο όρος γνώμη βαθμολογία (0-5)

Μέσος όρος υποβάθμιση βαθμολογία γνώμη σημαίνουν δικτύου για ροές. Αντιπροσωπεύει την έκταση την ποιότητα του ήχου received περιλαμβάνει επηρεάζεται η απώλεια δικτύου και τρεμόπαιγμα.

Τρεμόπαιγμα Avg

Χιλιοστά του δευτερολέπτου

Μέσος όρος τρεμόπαιγμα δικτύου για ροές σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Max τρεμόπαιγμα Avg

Χιλιοστά του δευτερολέπτου

Μέγιστο δικτύου jitter για ροές σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ρυθμός απώλεια πακέτων Avg

Ποσοστό

Μέσος όρος μέσος όρος ποσοστού πακέτα χαθούν που υπολογίζεται με χρήση του 5 δεύτερο διάστημα για ροές.

Max επιτόκιο απώλεια πακέτων Avg

Ποσοστό

Μέσος όρος των μέγιστο ποσοστό πακέτα χαθούν κατά τη διάρκεια κάθε 5 δεύτερο διάστημα για ροές.

Συνολικό AVG MOS Avg δικτύου

Ο όρος γνώμη βαθμολογία (0-5)

Το μέσο όρο ή μέσου δίκτυο σημαίνουν βαθμολογία γνώμη για ροές. Αντιπροσωπεύει την average προβλεπόμενες ποιότητα του ληφθέντος ήχου μορφής σε απώλεια δικτύου, τρεμόπαιγμα και κωδικοποιητή.

Αναλογία AVG κρυμμένων δείγματα

Αναλογία

Μέσος όρος των average αναλογία του αριθμού των πλαισίων ήχου με δείγματα που δημιουργούνται με απόκρυψης απώλεια πακέτων με τον συνολικό αριθμό των πλαισίων ήχου για ροές. 0,1 υποδεικνύει δείγματα 10% των πλαισίων περιέχονται αποκρύπτεται.

Αναλογία AVG επεκταθεί δείγματα

Αναλογία

Μέσος όρος των average αναλογία του αριθμού των πλαισίων ήχου με τα δείγματα που διαθέτετε έχει επεκταθεί για την αποζημίωση για τρεμόπαιγμα ή απώλεια με τον συνολικό αριθμό των πλαισίων ήχου για ροές. 0,1 υποδεικνύει 10% ήχου πλαισίων περιέχονται παραμόρφωσης δείγματα.

AVG χρόνο αποστολής και επιστροφής

Χιλιοστά του δευτερολέπτου

Μέσος όρος των average δικτύου μετάδοση μετρημένο χρόνο υπολογιστεί όπως καθορίζεται στα RFC3550 σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για ροές.

Max ταξιδιού AVG Round

Χιλιοστά του δευτερολέπτου

Μέσος όρος των μέγιστο δικτύου μετάδοση μετρημένο χρόνο υπολογιστεί όπως καθορίζεται στα RFC3550 σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για ροές.

Τρεμόπαιγμα δικτύου Avg

Χιλιοστά του δευτερολέπτου

Μέσος όρος τρεμόπαιγμα δικτύου average σε χιλιοστά του δευτερολέπτου υπολογιστεί πάνω από 20 δεύτερο windows κατά την περίοδο λειτουργίας για ροές.

Δημοσίευση βίντεο AVG FECPLR

Αναλογία

Μέσος όρος των χρεώσεων απώλεια πακέτων μετά την εφαρμογή FEC για συναθροίζονται σε όλες τις ροές βίντεο και τους κωδικοποιητές για ροές.

Ποσοστό απώλεια τοπικό πλαισίου AVG βίντεο

Ποσοστό

Μέσος όρος ποσοστού καρέ βίντεο χαθεί όπως εμφανίζεται στο χρήστη για ροές. Αυτό περιλαμβάνει πλαίσια ανακτώνται από διαφυγόντα δικτύου.

Μέσος όρος επιτόκιο πλαισίου λήψη βίντεο Avg

Καρέ ανά δευτερόλεπτο

Μέσος όρος των average καρέ ανά δευτερόλεπτο, για όλες τις ροές βίντεο υπολογιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας για ροές.

Βίντεο AVG χαμηλής πλαισίου επιτόκιο κλήση τοις εκατό

Ποσοστό

Ο μέσος όρος ποσοστό του χρόνου από την κλήση όπου ρυθμός καρέ είναι μικρότερο του 7.5 καρέ ανά δευτερόλεπτο για ροές.

Ποσοστό κλήση βίντεο AVG χαμηλή ανάλυση

Ποσοστό

Μέσος όρος ποσοστού χρόνου της κλήσης όπου η ανάλυση είναι χαμηλή για ροές. Όριο είναι 120 pixel για μικρότερες διάσταση.

Ρυθμός απώλεια πακέτων AVG βίντεο

Αναλογία

Μέσος όρος κλάσμα μέσος όρος των πακέτων χάθηκε, όπως καθορίζονται στο RFC3550, υπολογιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας για ροές.

Ρυθμός καρέ βίντεο Avg

Καρέ ανά δευτερόλεπτο

Μέσος όρος καρέ ανά δευτερόλεπτο για ροή βίντεο, υπολογιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας. Ομαδοποίηση κατά περιοχή τιμές.

Ποσοστό τη δυνατότητα δυναμικής AVG βίντεο

Χιλιοστά του δευτερολέπτου

Μέσος όρος ποσοστό του χρόνου που ο υπολογιστής-πελάτης εκτελεί < 70% αναμένεται τις δυνατότητες επεξεργασίας βίντεο για αυτόν τον τύπο της CPU για ροές.

Δημιουργία AVG AppSharing ποσοστού συνόλου πλακιδίων

Χιλιοστά του δευτερολέπτου

Ο μέσος όρος ποσοστό των πλακιδίων που απορρίπτονται αντί για που στέλνεται σε έναν απομακρυσμένο ομότιμης σύνδεσης (για παράδειγμα, από το MCU με ένα πρόγραμμα προβολής) για ροές. Απορρίφθηκαν πλακίδια μπορεί να οφείλεται σε περιορισμούς εύρους ζώνης μεταξύ του προγράμματος-πελάτη και διακομιστή.

Σχετική OneWay AVG AppSharing

Χιλιοστά του δευτερολέπτου

Μέσος όρος των μέση σχετική μονόδρομη καθυστέρηση μεταξύ των τελικών σημείων σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για κοινή χρήση ροών εφαρμογών.

Λανθάνων χρόνος επεξεργασίας πλακίδιο RDP AVG AppSharing

Χιλιοστά του δευτερολέπτου

Μέσος όρος των μέσο λανθάνοντα χρόνο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου επεξεργασίας πλακίδια στη στοίβα RDP στο διακομιστή διάσκεψης για ροές.

Πολυμέσα απέτυχε λόγω τείχος προστασίας Count ροή αποκλεισμένων διευθύνσεων IP

Αριθμός ροών

Αριθμός των ροών που απέτυχε να καθοριστούν λόγω αποκλείει την πρόσβαση στο Skype για επιχειρήσεις διακομιστές του εξοπλισμού δικτύου. Αυτές οι αποτυχίες υποδηλώνουν συνήθως ένα διακομιστή μεσολάβησης, τείχος προστασίας ή άλλη συσκευή ασφαλείας δικτύου δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για να αποκτήσετε πρόσβαση της διεύθυνσης IP και θύρες που χρησιμοποιούνται από το Skype για επιχειρήσεις στο Office 365.

Τείχος προστασίας IP αποκλείονται ποσοστό αποτυχία πολυμέσων

Ποσοστό

Ποσοστό ροές που απέτυχε να καθοριστούν λόγω αποκλείει την πρόσβαση στο Skype για επιχειρήσεις διακομιστές του εξοπλισμού δικτύου. Αυτές οι αποτυχίες υποδηλώνουν συνήθως ένα διακομιστή μεσολάβησης, τείχος προστασίας ή άλλη συσκευή ασφαλείας δικτύου δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για να αποκτήσετε πρόσβαση της διεύθυνσης IP και θύρες που χρησιμοποιούνται από το Skype για επιχειρήσεις στο Office 365.

Απέτυχε λόγω Count ροή τείχος προστασίας DPI πολυμέσων

Αριθμός ροών

Αριθμός των ροών που απέτυχε να καθοριστούν λόγω αποκλείει την πρόσβαση λόγω επιθεώρησης πακέτων βαθύ άρνησης Skype για επιχειρήσεις κυκλοφορία του εξοπλισμού δικτύου. Συνήθως, αυτές οι αποτυχίες υποδεικνύει ένα διακομιστή μεσολάβησης, τείχος προστασίας ή άλλη συσκευή ασφαλείας δικτύου δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για να αποκτήσετε πρόσβαση της διεύθυνσης IP και θύρες που χρησιμοποιούνται από το Skype για επιχειρήσεις στο Office 365.

Ποσοστό αποτυχία τείχος προστασίας DPI πολυμέσων

Ποσοστό

Ποσοστό ροές που απέτυχε να καθοριστούν λόγω αποκλείει την πρόσβαση λόγω επιθεώρησης πακέτων βαθύ άρνησης Skype για επιχειρήσεις κυκλοφορία του εξοπλισμού δικτύου. Συνήθως, αυτές οι αποτυχίες υποδεικνύει ένα διακομιστή μεσολάβησης, τείχος προστασίας ή άλλη συσκευή ασφαλείας δικτύου δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για να αποκτήσετε πρόσβαση της διεύθυνσης IP και θύρες που χρησιμοποιούνται από το Skype για επιχειρήσεις στο Office 365.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×