Διαμόρφωση παραμέτρων ρυθμίσεων ελέγχου για μια συλλογή τοποθεσιών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ελέγχου του Microsoft SharePoint Server 2010 για να παρακολουθείτε τους χρήστες που έχουν τεθεί σε ποιες ενέργειες σε το τοποθεσίες, τύπους περιεχομένου, λίστες, βιβλιοθήκες, στοιχεία λίστας και αρχείων βιβλιοθήκης με συλλογές τοποθεσιών. Γνωρίζετε ποιος έχει κάνει τι με ποια πληροφορία είναι σημαντικό για πολλές επιχειρηματικές απαιτήσεις, όπως η εφαρμογή ρυθμιστικών διατάξεων και τη διαχείριση εγγραφών.

Ως διαχειριστής μια συλλογής τοποθεσιών μπορείτε να ανακτήσετε το ιστορικό των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί από ένα συγκεκριμένο χρήστη, ενώ μπορείτε επίσης να ανακτήσετε το ιστορικό των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου εύρους ημερομηνιών. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε τους χρήστες που έχουν επεξεργαστεί ένα συγκεκριμένο έγγραφο, καθώς και το χρόνο που έκαναν αυτή την ενέργεια.

Ακολουθεί η σελίδα διαμόρφωση παραμέτρων ρυθμίσεων ελέγχου. Μπορείτε να διαχειριστείτε το μέγεθος του αρχείου καταγραφής ελέγχου στην ενότητα Περικοπή αρχείου καταγραφής ελέγχου και καθορίστε τα συμβάντα που θα υποβληθούν στις ενότητες έγγραφα και στοιχεία και λίστες, βιβλιοθήκες και τοποθεσίες.

Σελίδα 'Διαμόρφωση παραμέτρων ρυθμίσεων ελέγχου'

Τα συμβάντα που επιλέγετε να ελέγξετε καταγράφονται σε αναφορές ελέγχου που βασίζονται σε Microsoft Excel 2010 και είναι διαθέσιμες από τη σελίδα αναφορών ελέγχου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά που περιλαμβάνει έναν αριθμό από αυτά τα συμβάντα από μια συγκεκριμένη περιοχή ημερομηνιών, μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή της συλλογής τοποθεσιών, ή φιλτραρισμένο για ένα μεμονωμένο χρήστη. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε συμβάντα αφού συνδεθεί, αλλά οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών να διαγραφή στοιχείων από το αρχείο καταγραφής ελέγχου και ρύθμιση παραμέτρων της αυτόματης περικοπής των δεδομένων αρχείου καταγραφής ελέγχου.

Πληροφορίες συμβάντων ελέγχου

Το αρχείο καταγραφής ελέγχου καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες για τα συμβάντα που έχουν επιλεγεί να υποβληθούν σε έλεγχο.

 • Τοποθεσία που δημιουργήθηκε το συμβάν

 • Αναγνωριστικό, τύπος, όνομα και θέση στοιχείου

 • Αναγνωριστικό χρήστη που συσχετίζεται με το συμβάν

 • Τύπος, ημερομηνία, ώρα και προέλευση συμβάντος

 • Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για το στοιχείο

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δεδομένων σε αναφορά αρχείου καταγραφής ελέγχου διαγραφής. Με αυτήν την αναφορά, μπορείτε να προσδιορίσετε ποιος έχει διαγράψει ή επαναφέρει δεδομένα μέσα στη συλλογή τοποθεσιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Excel για φιλτράρισμα, ταξινόμηση και ανάλυση των δεδομένων.

Δεδομένα αναφοράς ελέγχου διαγραφής

Σημείωση: Έλεγχος παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε αλλάζει ένα στοιχείο, αλλά όχι τις λεπτομέρειες του τι έχει αλλάξει. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως τήρηση ιστορικού εκδόσεων εγγράφων ή εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Περικοπή των αρχείων καταγραφής ελέγχου

Όταν επιλέγετε να γίνει έλεγχος ενός συμβάντος για μια συλλογή τοποθεσιών, όπως διαγραφή και επαναφορά, γίνεται έλεγχος για κάθε στοιχείο στη συλλογή τοποθεσιών κάθε φορά που εμφανίζεται το συμβάν. Ο έλεγχος ενδέχεται να δημιουργήσει μεγάλο αριθμό συμβάντων ελέγχου, δημιουργώντας ένα μεγάλο αρχείο καταγραφής ελέγχου. Αυτό μπορεί να γεμίσει το σκληρό δίσκο, επηρεάζοντας τις επιδόσεις και άλλες πτυχές μιας συλλογής τοποθεσιών.

Σημαντικό: Για να μην γεμίσει ο σκληρός δίσκος από το αρχείο καταγραφής ελέγχου και να μην μειωθεί η απόδοση της συλλογής τοποθεσιών, συνιστάται η ενεργοποίηση της περικοπής του αρχείου καταγραφής ελέγχου για συλλογές τοποθεσιών με εκτεταμένο έλεγχο.

Για να διαχειριστείτε το μέγεθος του αρχείου καταγραφής ελέγχου, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ώστε να κάνει αυτόματα περικοπή και προαιρετικά να αρχειοθετεί τα τρέχοντα δεδομένα του αρχείου καταγραφής ελέγχου σε μια βιβλιοθήκη δεδομένων, πριν γίνει η περικοπή των δεδομένων. Οι παράμετροι του χρονοδιαγράμματος για την περικοπή του αρχείου καταγραφής ελέγχου ρυθμίζονται από το διαχειριστή διακομιστή στην "Κεντρική διαχείριση". Η προεπιλογή είναι το τέλος του μήνα.

Ρύθμιση παραμέτρων της περικοπής του αρχείου καταγραφής ελέγχου

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού 'Ενέργειες τοποθεσίας' , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Εάν δεν βρίσκεστε στον ριζικό κατάλογο της συλλογής τοποθεσιών σας, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου.

  Σημείωση:  Η ενότητα "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών" δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ελέγχου συλλογής τοποθεσιών.

 4. Στη σελίδα "Διαμόρφωση παραμέτρων ρυθμίσεων ελέγχου", στην ενότητα Περικοπή αρχείου καταγραφής ελέγχου, ορίστε τη ρύθμιση Να γίνεται αυτόματη περικοπή του αρχείου καταγραφής ελέγχου για αυτήν την τοποθεσία; σε Ναι.

 5. Προαιρετικά, καθορίστε πόσες ημέρες θέλετε να διατηρούνται τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής ελέγχου.

  Σημείωση: Συνιστάται να μην ορίσετε αυτήν την επιλογή, εκτός εάν καθορίσετε κάτι διαφορετικό που χρειάζεται η επιχείρησή. Εάν δεν έχει οριστεί αυτή η επιλογή θα χρησιμοποιήσει τη ρύθμιση συστοιχία, η οποία είναι το τέλος του μήνα από προεπιλογή. Επιχειρηματική ανάγκη μπορεί να είναι ότι ο οργανισμός σας διαθέτει μια απαίτηση για να διατηρήσετε το αρχείο καταγραφής ελέγχου σε μορφή μη επίτευξη για μια διαφορετική χρονική περίοδο. Η μορφή επιτευχθείσες είναι της αναφοράς αρχείου καταγραφής ελέγχου.

 6. Προαιρετικά, ορίστε τη βιβλιοθήκη εγγράφων στην οποία θα αποθηκεύονται οι αναφορές ελέγχου πριν από την περικοπή του αρχείου καταγραφής ελέγχου. Ορίστε αυτή την επιλογή εάν χρειάζεστε πρόσβαση στα δεδομένα του αρχείου καταγραφής ελέγχου, χρησιμοποιώντας αναφορές αρχείου καταγραφής ελέγχου, μετά από την περικοπή του αρχείου καταγραφής ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων για τα συμβάντα που θα υποβληθούν σε έλεγχο

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού 'Ενέργειες τοποθεσίας' , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Εάν δεν βρίσκεστε στον ριζικό κατάλογο της συλλογής τοποθεσιών σας, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου.

  Σημείωση:  Η ενότητα "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών" δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας" στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ελέγχου συλλογής τοποθεσιών.

 4. Στη σελίδα "Διαμόρφωση παραμέτρων ρυθμίσεων ελέγχου" στις ενότητες Έγγραφα και στοιχεία και Λίστες, βιβλιοθήκες και τοποθεσίες, επιλέξτε τα συμβάντα που θέλετε να υποβληθούν σε έλεγχο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Η επιλογή των συμβάντων που ελέγχετε βασίζεται στις ανάγκες ελέγχου. Για παράδειγμα, η συμμόρφωση με τους κανονισμούς συνήθως έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις που υπαγορεύουν ποια συμβάντα χρειάζεται να υποβάλλετε σε έλεγχο. Συνιστάται η υποβολή σε έλεγχο μόνο των συμβάντων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών σας. Ο πρόσθετος, μη αναγκαίος έλεγχος μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις και άλλους τομείς της συλλογής τοποθεσιών.

Σημαντικό: 

 • Εάν χρησιμοποιείτε του SharePoint Online για το Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις, τον έλεγχο για το άνοιγμα ή λήψη εγγράφων, προβολή στοιχείων σε λίστες, ή Προβολή ιδιοτήτων στοιχείου δεν είναι διαθέσιμη λόγω ανησυχίες χώρου αποθήκευσης και επιδόσεων.

 • Συνιστάται να ότι μόνο επιλέγετε Άνοιγμα ή λήψη εγγράφων, προβολή στοιχείων σε λίστες, ή Προβολή ιδιοτήτων στοιχείου για τις τοποθεσίες του SharePoint Server 2010 όταν απολύτως απαραίτητο. Αυτή η επιλογή είναι πιθανό να δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό των συμβάντων που θα μην μειωθεί η απόδοση και άλλες πτυχές της συλλογής τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×