Διαμόρφωση παραμέτρων ρυθμίσεων ελέγχου για μια συλλογή τοποθεσιών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η δυνατότητα ελέγχου του SharePoint Server ή SharePoint Online σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις ενέργειες των χρηστών σε τύπους περιεχομένου μιας τοποθεσίας, λίστες, βιβλιοθήκες, στοιχεία λίστας και αρχείων βιβλιοθήκης σε συλλογές τοποθεσιών. Γνωρίζετε ποιος έχει κάνει τι με ποια πληροφορία είναι σημαντικό για πολλές επιχειρηματικές απαιτήσεις, όπως η εφαρμογή ρυθμιστικών διατάξεων και τη διαχείριση εγγραφών.

Σημείωση: Σελίδες, όπως .aspx, δεν θεωρούνται έγγραφα, ώστε αυτές δεν είναι δυνατό να υποβληθούν σε έλεγχο σε SharePoint Server 2016.

SharePoint Online

Οθόνη ρυθμίσεις ελέγχου συλλογής τοποθεσιών

Στον SharePoint Server

Διαμόρφωση παραμέτρων ρυθμίσεων ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις τοποθεσίας"

Μπορείτε να διαχειριστείτε το μέγεθος του αρχείου καταγραφής ελέγχου στην ενότητα Περικοπή αρχείου καταγραφής ελέγχου και να καθορίσετε τα συμβάντα που θα υποβληθούν στις ενότητες έγγραφα και στοιχεία και λίστες, βιβλιοθήκες και τοποθεσίες . Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον μέγιστο αριθμό των ημερών που θα διατηρηθούν τα στοιχεία. Από προεπιλογή, όλα τα στοιχεία καταργούνται στο τέλος του μήνα.

Σημείωση: Όταν πολλοί χρήστες επεξεργάζονται από κοινού ένα έγγραφο, τα συμβάντα ελέγχου από πολλούς συντάκτες ή επιμελητές μπορεί να είναι δύσκολο να ερμηνευτούν. Εάν αυτό σας απασχολεί, εξετάστε το ενδεχόμενο να περιορίσετε το δικαίωμα επεξεργασίας σε έναν ελάχιστο αριθμό χρηστών.

Ως διαχειριστής μια συλλογής τοποθεσιών μπορείτε να ανακτήσετε το ιστορικό των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί από ένα συγκεκριμένο χρήστη, ενώ μπορείτε επίσης να ανακτήσετε το ιστορικό των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου εύρους ημερομηνιών. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε τους χρήστες που έχουν επεξεργαστεί ένα συγκεκριμένο έγγραφο, καθώς και το χρόνο που έκαναν αυτή την ενέργεια.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Εάν δεν βρίσκεστε στον ριζικό κατάλογο της συλλογής τοποθεσιών σας, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, επιλέξτε Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου.

  Σημείωση: Η ενότητα "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών" δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα.

 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, επιλέξτε Ρυθμίσεις ελέγχου συλλογής τοποθεσιών.

  Η ρυθμίσεις ελέγχου συλλογής τοποθεσιών επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις τοποθεσίας".
 4. Στη σελίδα "Διαμόρφωση παραμέτρων ρυθμίσεων ελέγχου", στην ενότητα περικοπή αρχείου καταγραφής ελέγχου, ορίστε Αποκοπή αυτόματα το αρχείο καταγραφής ελέγχου για αυτήν την τοποθεσία; σε Ναι.

  Σημείωση: Για SharePoint Online, Αποκοπή αυτόματα το αρχείο καταγραφής ελέγχου για αυτήν την τοποθεσία; έχει οριστεί σε Ναι από προεπιλογή. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από το διαχειριστή.

 5. Προαιρετικά, καθορίστε τον αριθμό των ημερών για να διατηρήσετε τα δεδομένα αρχείου καταγραφής ελέγχου. SharePoint Online διαθέτει μια περιοχή 1 έως 90 ημερών, στον SharePoint Server δεν έχει όριο.

  Σημείωση: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη διατήρηση δεδομένων αρχείου καταγραφής ελέγχου είναι μηδέν ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν καθορίσετε μια περίοδο διατήρησης διαφορετικά, διαγράφονται όλες τις καταχωρήσεις αρχείου καταγραφής ελέγχου στο τέλος του μήνα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση για να διατηρήσετε καταχωρήσεις του αρχείου καταγραφής ελέγχου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, εάν καθορίσετε 30 ημέρες και κατόπιν δεδομένα καταγραφής που δημιουργήθηκε σε μήνα Σεπτεμβρίου ελέγχου δεν θα διαγραφεί μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Για να διατηρήσετε τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής ελέγχου, μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το σε μια αναφορά αρχείου καταγραφής ελέγχου πριν αποκοπεί το αρχείο καταγραφής ελέγχου.

 6. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε στη βιβλιοθήκη εγγράφων για να αποθηκεύσετε το αρχείο καταγραφής ελέγχου αναφέρει πριν από το αρχείο καταγραφής ελέγχου έχει περικοπεί. Ορίστε αυτήν την επιλογή, εάν πρέπει να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα του αρχείου καταγραφής ελέγχου με αναφορές αρχείου καταγραφής ελέγχου, αφού το αρχείο καταγραφής ελέγχου έχει έχουν περικοπεί.

 7. Επιλέξτε OK.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Εάν δεν βρίσκεστε στον ριζικό κατάλογο της συλλογής τοποθεσιών σας, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, επιλέξτε Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου.

  Σημείωση: Η ενότητα "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών" δεν είναι διαθέσιμη εάν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα.

 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, επιλέξτε Ρυθμίσεις ελέγχου συλλογής τοποθεσιών.

  Η ρυθμίσεις ελέγχου συλλογής τοποθεσιών επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις τοποθεσίας".
 4. Στη σελίδα "Διαμόρφωση παραμέτρων ρυθμίσεων ελέγχου", στην έγγραφα και στοιχεία και ενότητες λιστών και βιβλιοθηκών, και τοποθεσίας, επιλέξτε τα συμβάντα που θέλετε να υποβληθούν σε έλεγχο και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Η επιλογή των συμβάντων που ελέγχετε βασίζεται στις ανάγκες ελέγχου που έχετε. Για παράδειγμα, η συμμόρφωση με τους κανονισμούς, συνήθως έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις που υπαγορεύουν ποια συμβάντα χρειάζεται να ελέγχετε. Συνιστάται ο έλεγχος μόνο των συμβάντων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών σας. Ο πρόσθετος, μη αναγκαίος έλεγχος μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις και άλλους τομείς της συλλογής τοποθεσιών.

Σημειώσεις: 

 • Για SharePoint Online, το συμβάν Άνοιγμα ή λήψη εγγράφων, προβολή στοιχείων σε λίστες, ή Προβολή ιδιοτήτων στοιχείου δεν είναι διαθέσιμη.

 • Για τον SharePoint Server 2013, συνιστάται να επιλέξετε μόνο το συμβάν Άνοιγμα ή λήψη εγγράφων, προβολή στοιχείων σε λίστες, ή Προβολή ιδιοτήτων στοιχείου όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτή η επιλογή είναι πιθανό για τη δημιουργία μεγάλου αριθμού συμβάντα που ενδεχομένως θα μειωθεί η απόδοση και άλλες πτυχές της τις συλλογές τοποθεσιών.

Τα συμβάντα που επιλέγετε να υποβάλλετε σε έλεγχο καταγράφονται σε αναφορές ελέγχου που βασίζονται στο Microsoft Excel 2013 και είναι διαθέσιμες από τη σελίδα "Αναφορές ελέγχου". Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά που περιλαμβάνει κάποια από αυτά τα συμβάντα μέσα σε ένα καθορισμένο εύρος ημερομηνιών, μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή της συλλογής τοποθεσιών ή με φιλτράρισμα για κάποιο συγκεκριμένο χρήστη. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα συμβάντα από τη στιγμή που έχουν καταγραφεί, αλλά οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν στοιχεία από το αρχείο καταγραφής ελέγχου και να διαμορφώσουν τις παραμέτρους της αυτόματης περικοπής των δεδομένων του αρχείου καταγραφής ελέγχου.

Το αρχείο καταγραφής ελέγχου καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες για τα συμβάντα που έχουν επιλεγεί να υποβληθούν σε έλεγχο.

 • Τοποθεσία που δημιουργήθηκε το συμβάν

 • Αναγνωριστικό, τύπος, όνομα και θέση στοιχείου

 • Αναγνωριστικό χρήστη που συσχετίζεται με το συμβάν

 • Τύπος, ημερομηνία, ώρα και προέλευση συμβάντος

 • Ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για το στοιχείο

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δεδομένων σε αναφορά αρχείου καταγραφής ελέγχου διαγραφής. Με αυτήν την αναφορά, μπορείτε να προσδιορίσετε ποιος έχει διαγράψει ή επαναφέρει δεδομένα μέσα στη συλλογή τοποθεσιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Excel για φιλτράρισμα, ταξινόμηση και ανάλυση των δεδομένων.

Δεδομένα αναφοράς ελέγχου διαγραφής

Όταν επιλέγετε να γίνει έλεγχος ενός συμβάντος για μια συλλογή τοποθεσιών, όπως διαγραφή και επαναφορά, γίνεται έλεγχος για κάθε στοιχείο στη συλλογή τοποθεσιών κάθε φορά που εμφανίζεται το συμβάν. Ο έλεγχος ενδέχεται να δημιουργήσει μεγάλο αριθμό συμβάντων ελέγχου, δημιουργώντας ένα μεγάλο αρχείο καταγραφής ελέγχου. Αυτό μπορεί να γεμίσει το σκληρό δίσκο, επηρεάζοντας τις επιδόσεις και άλλες πτυχές μιας συλλογής τοποθεσιών.

Σημαντικό: Για να μην γεμίσει ο σκληρός δίσκος από το αρχείο καταγραφής ελέγχου και να μην μειωθεί η απόδοση της συλλογής τοποθεσιών, συνιστάται η ενεργοποίηση της περικοπής του αρχείου καταγραφής ελέγχου για συλλογές τοποθεσιών με εκτεταμένο έλεγχο.

Για να διαχειριστείτε το μέγεθος της αναφοράς αρχείου καταγραφής ελέγχου, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ώστε να κάνει αυτόματα περικοπή και προαιρετικά να αρχειοθετεί τα τρέχοντα δεδομένα του αρχείου καταγραφής ελέγχου σε μια βιβλιοθήκη δεδομένων, πριν γίνει η περικοπή των δεδομένων. Οι παράμετροι του χρονοδιαγράμματος για την περικοπή του αρχείου καταγραφής ελέγχου ρυθμίζονται από το διαχειριστή διακομιστή στην "Κεντρική διαχείριση". Η προεπιλογή είναι το τέλος του μήνα.

Για να δείτε μια αναφορά αρχείου καταγραφής ελέγχου:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  Σημείωση:  Η ενότητα "Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών" δεν θα είναι διαθέσιμη εάν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, όπως εάν δεν είστε μέλος της προεπιλεγμένης ομάδας "Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών".

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή αναφορές αρχείου καταγραφής ελέγχου στην ενότητα Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών .

 3. Επιλέξτε την αναφορά που θέλετε, όπως για παράδειγμα Διαγραφή στη σελίδα "Προβολή αναφορών ελέγχου".

 4. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL ή να μεταβείτε στη βιβλιοθήκη όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την αναφορά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στη σελίδα λειτουργία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στην επιλογή κάντε κλικ εδώ για προβολή αυτής της αναφοράς. Εάν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος, μπορεί να είναι επειδή αρχεία καταγραφής ελέγχου δεν ενεργοποιηθεί ή δεν υπήρχαν δεδομένα για να εμφανίσετε.

  Σημειώσεις: 

  • At τουλάχιστον Excel πρέπει να έχει εγκατασταθεί έκδοση 2013 για να προβάλετε αναφορές αρχείου καταγραφής ελέγχου κάνοντας κλικ στην επιλογή κάντε κλικ εδώ για προβολή αυτής της αναφοράς.

  • Εναλλακτικά, εάν είναι ενεργοποιημένο το άνοιγμα εγγράφων στο πρόγραμμα περιήγησης για τη βιβλιοθήκη, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη όπου έχετε αποθηκεύσει την αναφορά αρχείου καταγραφής ελέγχου, τοποθετήστε το δείκτη στην αναφορά αρχείου καταγραφής ελέγχου, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σε πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βασικές δυνατότητες του Excel για να περιορίσετε τις πληροφορίες των αναφορών σε αυτές που θέλετε. Ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναλύσετε και να δείτε τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί είναι οι εξής:

 • Φιλτράρισμα της αναφοράς αρχείου καταγραφής ελέγχου για μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

 • Φιλτράρισμα της αναφοράς αρχείου καταγραφής ελέγχου για μια συγκεκριμένη περιοχή ημερομηνιών.

 • Ταξινόμηση της αναφοράς καταγραφής ελέγχου.

 • Προσδιορισμός του χρήστη που έχει ενημερωμένο περιεχόμενο.

 • Προσδιορισμός του περιεχομένου που έχει διαγραφεί αλλά δεν έχει αποκατασταθεί.

 • Προβολή των αλλαγών στα δικαιώματα ενός στοιχείου.

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε

Ενημερωμένο 19 Ιουλίου 2017

Ήταν χρήσιμα σε αυτό το άρθρο; Αυτό υπάρχει περιεχόμενο; Εάν Ναι, πείτε μας τι προκαλέσουν σύγχυση ή λείπουν στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Συμπεριλάβετε την έκδοση του SharePoint, λειτουργικό σύστημα, και το πρόγραμμα περιήγησης. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξετε ξανά τα στοιχεία, πληροφορίες για την προσθήκη και ενημέρωση σε αυτό το άρθρο.

Σχετικά θέματα

Προβολή αναφορών αρχείου καταγραφής ελέγχου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×