Διακόπτες στη γραμμή εντολών για τον Publisher 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για την τροποποίηση του τρόπου εκκίνησης του Microsoft Office Publisher 2007, μπορείτε να προσθέσετε διακόπτες και παραμέτρους στην εντολή εκκίνησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκκινήσετε τον Office Publisher 2007 με μια κενή δημοσίευση, μια υπάρχουσα δημοσίευση ή ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα διακόπτη και τις συσχετιζόμενες παραμέτρους μόνο μία φορά, μπορείτε να προσθέσετε το διακόπτη στην εντολή Εκτέλεση των Microsoft Windows (μενού Έναρξη). Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε συχνά μια προσαρμοσμένη μέθοδο εκκίνησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

Ένας Πίνακας παραθέτει τα πιο συνηθισμένα διακόπτες και παράμετροι που διατίθενται στο Office Publisher 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στις εντολές, τους διακόπτες και παράμετροι

Χρήση διακόπτη μία φορά, με προσθήκη του στην εντολή Εκτέλεση

Πραγματοποίηση Επαναχρησιμοποίηση διακόπτη με τη δημιουργία μιας συντόμευσης

Διαθέσιμοι διακόπτες και παράμετροι

Εισαγωγή στις εντολές, τους διακόπτες και τις παραμέτρους

Κάθε φορά που κάνετε εκκίνηση του Office Publisher 2007, στην πραγματικότητα εκτελείτε την εντολή MSPUB.exe, παρόλο που συνήθως δεν πληκτρολογείτε την εντολή, ούτε καν τη βλέπετε. Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες πλευρές του τρόπου εκκίνησης του Office Publisher 2007, προσθέτοντας δευτερεύουσες εντολές που ονομάζονται διακόπτες στην εντολή MSPUB.exe.

Ο διακόπτης ωθεί την εφαρμογή να εκτελέσει μια ενέργεια όπως το άνοιγμα ενός αρχείου, ή την κάνει να λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας. Ο διακόπτης εμφανίζεται μετά την κύρια εντολή, αμέσως μετά από ένα διάστημα και μια κάθετο (/). Μερικές φορές η κάθετος ακολουθείται από άλλο ένα διάστημα και μία ή περισσότερες συγκεκριμένες οδηγίες που ονομάζονται παράμετροι. Οι παράμετροι παρέχουν στο πρόγραμμα πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της εντολής MSPUB.exe.

Για παράδειγμα, η παρακάτω εντολή δίνει στον Office Publisher 2007 την οδηγία να ξεκινήσει και να ανοίξει αμέσως το πρότυπο που ονομάζεται Contoso Business Card.pub.

MSPUB.exe /o "Contoso Business Card.pub"

Αρχή της σελίδας

Χρήση ενός διακόπτη για μία φορά, προσθέτοντάς τον στην εντολή "Εκτέλεση"

Αρχικά, πρέπει να επαληθεύσετε τη θέση του αρχείου MSPUB.exe στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε αποδεχτεί τις προεπιλεγμένες θέσεις κατά την εγκατάσταση του Office Publisher 2007, το αρχείο MSPUB.exe βρίσκεται πιθανώς στη θέση:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

Εάν δεν βρείτε το αρχείο MSPUB.exe σε αυτή τη θέση, πραγματοποιήστε αναζήτηση του αρχείου, σημειώστε την πλήρη διαδρομή και βεβαιωθείτε ότι το Office Publisher 2007 έχει εγκατασταθεί σωστά στον υπολογιστή σας.

 1. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Τα Windows Vista    Κάντε κλικ στην επιλογή το κουμπί Εικόνα κουμπιού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

  • Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι μετά κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του αρχείου MSPUB.exe (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του αρχείου), ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να το εντοπίσετε.

 3. Μετά το τέλος της διαδρομής, πληκτρολογήστε ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη και τις παραμέτρους. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o "Contoso Business Card.pub"

Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το Office Publisher 2007, το πρόγραμμα επαναφέρει τις προηγούμενες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του. Για να κάνετε την προσαρμοσμένη σας εκκίνηση διαθέσιμη για επαναλαμβανόμενες χρήσεις, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Σημειώσεις: 

 • Οι διακόπτες και οι παράμετροι δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, το "/Α" είναι ίδιο με το "/a".

 • Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε από ένα κενό διάστημα πριν το διακόπτη και πριν από κάθε παράμετρο.

 • Εάν η διαδρομή του ονόματος του αρχείου περιέχει διαστήματα, περικλείστε ολόκληρο το όνομα σε εισαγωγικά — για παράδειγμα, "Contoso Business Card.pub".

Αρχή της σελίδας

Διαθεσιμότητα ενός διακόπτη για επαναχρησιμοποίηση, δημιουργώντας μια συντόμευση

Αρχικά, πρέπει να επαληθεύσετε τη θέση του αρχείου MSPUB.exe στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε αποδεχτεί τις προεπιλεγμένες θέσεις κατά την εγκατάσταση του Office Publisher 2007, το αρχείο MSPUB.exe βρίσκεται πιθανώς στη θέση:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

Εάν δεν βρείτε το αρχείο MSPUB.exe σε αυτή τη θέση, πραγματοποιήστε αναζήτηση του αρχείου, σημειώστε την πλήρη διαδρομή και βεβαιωθείτε ότι το Office Publisher 2007 έχει εγκατασταθεί σωστά στον υπολογιστή σας.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δημιουργία και μετά κάντε κλικ στην εντολή Συντόμευση του μενού συντόμευσης.

 2. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση του στοιχείου, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του αρχείου MSPUB.exe (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του αρχείου), ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να το εντοπίσετε.

 3. Στο τέλος της διαδρομής, πληκτρολογήστε ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη και τις παραμέτρους. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε: "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o c:\MyPublication.pub

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο πλαίσιο "Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη συντόμευση", πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συντόμευση και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Η συντόμευση εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας.

 6. Κάθε φορά που θέλετε να ξεκινήσετε το Office Publisher 2007 με αυτόν το συγκεκριμένο προσαρμοσμένο τρόπο, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση.

 7. Για να προσθέσετε τη συντόμευση της επιφάνειας εργασίας στο μενού Έναρξη των Windows, κάντε δεξιό κλικ στη συντόμευση και μετά κάντε κλικ στην εντολή Καρφίτσωμα στο μενού Έναρξη του μενού συντόμευσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ποικιλία συντομεύσεων, κάθε μία από τις οποίες θα εφαρμόζει διαφορετικούς διακόπτες και παραμέτρους στο πρόγραμμα, με την εκκίνηση.

Σημειώσεις: 

 • Οι διακόπτες και οι παράμετροι δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, το "/Α" είναι ίδιο με το "/a".

 • Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε από ένα κενό διάστημα πριν το διακόπτη και πριν από κάθε παράμετρο.

 • Εάν η διαδρομή του ονόματος του αρχείου περιέχει διαστήματα, περικλείστε ολόκληρο το όνομα σε εισαγωγικά — για παράδειγμα, "Contoso Business Card.pub".

Αρχή της σελίδας

Διαθέσιμες επιλογές και παράμετροι

Διακόπτης και παράμετροι

Περιγραφή

/safe

Εκκίνηση του Publisher σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας.

Παράδειγμα    Για να εκκινήσετε τον Publisher σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας μετά την αποτυχία της κανονικής εκκίνησης, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στη γραμμή εντολών:

/safe

/b

Εκκίνηση του Publisher με μια κενή δημοσίευση ανοιχτή.

Παράδειγμα    Για να εκκινήσετε τον Publisher με μια κενή δημοσίευση ανοιχτή, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στη γραμμή εντολών.

/b

/t filename

Εκκίνηση του Publisher και άνοιγμα ενός υπάρχοντος αρχείου ως πρότυπο.

Παράδειγμα    Για να εκκινήσετε τον Publisher με χρήση ενός αρχείου ως πρότυπο, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στη γραμμή εντολών.

/t filename

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η μεταβλητή filename μπορεί να προσδιορίσει το αρχείο από τη διαδρομή προς το αρχείο, από μια διεύθυνση URL ή από τη διαδρομή του αρχείου προς τη συντόμευση της Εξερεύνησης των Windows (*. (LNK) για το αρχείο ή διεύθυνση URL. Εάν το όνομα αρχείου περιέχει κενά διαστήματα, περικλείστε το πλήρες όνομα σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε /t "Contoso Business Card.pub"

/o filename

Εκκίνηση του Publisher και άνοιγμα ενός υπάρχοντος αρχείου.

Παράδειγμα    Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στη γραμμή εντολών:

/o filename

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η μεταβλητή filename μπορεί να προσδιορίσει το αρχείο από τη διαδρομή προς το αρχείο, από μια διεύθυνση URL ή από τη διαδρομή του αρχείου προς τη συντόμευση της Εξερεύνησης των Windows (*. (LNK) για το αρχείο ή διεύθυνση URL. Εάν το όνομα αρχείου περιέχει κενά διαστήματα, περικλείστε το πλήρες όνομα σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, /t "Contoso Business Card.pub"

/w

Εκκίνηση του Publisher με τον κατάλογο των τύπων δημοσίευσης ανοιχτό, ακόμη και αν η επιλογή Εμφάνιση των τύπων δημοσίευσης κατά την εκκίνηση του Publisher δεν είναι ενεργοποιημένη.

Παράδειγμα    Για να εκκινήσετε τον Publisher με τον κατάλογο των τύπων δημοσίευσης ανοιχτό, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στη γραμμή εντολών.

/w

/p filename

Εκτύπωση του αρχείου που κατονομάζετε και κλείσιμο του Publisher.

Παράδειγμα    Για να εκτυπώσετε ένα αρχείο και κατόπιν να κλείσετε το Office Publisher 2007, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στη γραμμή εντολών:

/p filename

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η μεταβλητή filename μπορεί να προσδιορίσει το αρχείο από τη διαδρομή προς το αρχείο, από μια διεύθυνση URL ή από τη διαδρομή του αρχείου προς τη συντόμευση της Εξερεύνησης των Windows (*. (LNK) για το αρχείο ή διεύθυνση URL. Εάν το όνομα αρχείου περιέχει κενά διαστήματα, περικλείστε το πλήρες όνομα σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, /t "Contoso Business Card.pub"


Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×