Διακόπτες γραμμής εντολών για τον Publisher

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να τροποποιήσετε τον τρόπο Microsoft Publisher ξεκινά, μπορείτε να προσθέσετε διακόπτες και παραμέτρους στην εντολή εκκίνησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε Publisher με μια κενή δημοσίευση, μια υπάρχουσα δημοσίευση ή ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα διακόπτη και τις σχετικές παραμέτρους μόνο μία φορά, μπορείτε να προσθέσετε διακόπτες στην εντολή Εκτέλεση των Microsoft Windows (μενούΈναρξη ). Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μέθοδο εκκίνησης συχνά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

Ένας Πίνακας παραθέτει τα πιο συνηθισμένα διακόπτες και παραμέτρους που είναι διαθέσιμες στο Publisher.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στις εντολές, τους διακόπτες και τις παραμέτρους

Χρήση διακόπτη μία φορά, με προσθήκη του στην εντολή "Εκτέλεση"

Επαναχρησιμοποίηση διακόπτη με τη δημιουργία συντόμευσης

Διαθέσιμοι διακόπτες και παράμετροι

Εισαγωγή στις εντολές, τους διακόπτες και τις παραμέτρους

Κάθε φορά που ξεκινάτε Publisher, στην πραγματικότητα εκτελείτε την εντολή MSPUB.exe, παρόλο που συνήθως δεν πληκτρολογείτε την εντολή ή ακόμη και να το δείτε. Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένα στοιχεία του πώς Publisher εκκίνησης, προσθέτοντας δευτερεύουσες εντολές που ονομάζονται διακόπτες στην εντολή MSPUB.exe.

Διακόπτη ζητά από την εφαρμογή για να κάνετε κάτι, όπως το άνοιγμα ενός αρχείου ή την κάνει να λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας. Ο διακόπτης εμφανίζεται μετά την κύρια εντολή, μετά από ένα διάστημα και μια κάθετο (/). Ορισμένες φορές το διακόπτη ακολουθείται από άλλο ένα διάστημα και, στη συνέχεια, μία ή περισσότερες συγκεκριμένες οδηγίες που ονομάζονται παράμετροι. Οι παράμετροι παρέχουν στο πρόγραμμα πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της εντολής MSPUB.exe.

Για παράδειγμα, η παρακάτω εντολή καθοδηγεί Publisher για να ξεκινήσετε και ανοίξτε το πρότυπο που ονομάζεται Contoso Business Card.pub αμέσως.

MSPUB.exe /o "Contoso Business Card.pub"

Αρχή της σελίδας

Χρήση διακόπτη μία φορά, με προσθήκη του στην εντολή "Εκτέλεση"

Αρχικά, πρέπει να επαληθεύσετε τη θέση του αρχείου MSPUB.exe στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε αποδεχτεί τις προεπιλεγμένες θέσεις φακέλου κατά την εγκατάσταση του Publisher, μπορείτε να βρείτε το αρχείο MSPUB.exe στο πρόγραμμα Files\Microsoft Office.

Την πλήρη προεπιλεγμένη θέση αρχείων μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως αν έχετε α:

 • έκδοση 32 bit ή 64-bit του Publisher.

 • η έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows.

 • Η έκδοση συνδρομής του Publisher.

Εάν δεν είστε βέβαιοι όπου έχετε εγκαταστήσει το Publisher, μπορείτε να δοκιμάσετε εκτελώντας αναζήτηση σε το αρχεία προγράμματος ή το πρόγραμμα αρχείων (x86) κύριο φακέλων. Εάν χρησιμοποιείτε μια έκδοση συνδρομής του Publisher, το αρχείο MSPUB.exe συνήθως είναι εγκατεστημένη στον ριζικό κατάλογο υποφάκελο ακολουθούμενο από τον υποφάκελο αριθμό έκδοσης.

Ακολουθούν παραδείγματα από το σημείο όπου μπορεί να σας φανούν Publisher, αλλά η διαδρομή θα διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο εγκατάσταση και τη ρύθμιση:

 • Ο Publisher 2016    C:\Program αρχεία (x86) \Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.exe

 • Ο Publisher 2013    C:\Program αρχεία (x86) \Microsoft Office\root\Office15\MSPUB.exe

 • Ο Publisher 2010    C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSPUB.exe

 • Ο Publisher 2007    C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Windows 8 ή 10    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε Εκτέλεση στο πλαίσιο αναζήτησης των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση στην περιοχή Βέλτιστη αντιστοίχιση.

  • Τα Windows Vista    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

  • Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003    Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του αρχείου MSPUB.exe (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου) ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να το εντοπίσετε.

 3. Στο τέλος της διαδρομής, πληκτρολογήστε ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη και οποιεσδήποτε παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε:"c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o "Contoso Business Card.pub"

Την επόμενη φορά που ξεκινάτε να Publisher, το πρόγραμμα επιστρέφει τις προηγούμενες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να κάνετε την προσαρμοσμένη εκκίνηση διαθέσιμη για επαναλαμβανόμενες χρήσεις, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Σημειώσεις: 

 • Διακόπτες και παράμετροι δεν είναι διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, τις επιλογές /A είναι ίδια με / a.

 • Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε ένα κενό διάστημα πριν από το όνομα του διακόπτη και πριν από κάθε παράμετρο.

 • Εάν η διαδρομή ή το όνομα αρχείου περιέχει κενά διαστήματα, περικλείστε το πλήρες όνομα σε εισαγωγικά — για παράδειγμα, "Contoso Business Card.pub".

Αρχή της σελίδας

Επαναχρησιμοποίηση διακόπτη με τη δημιουργία συντόμευσης

Αρχικά, πρέπει να επαληθεύσετε τη θέση του αρχείου MSPUB.exe στον υπολογιστή σας. Εάν έχετε αποδεχτεί τις προεπιλεγμένες θέσεις φακέλου κατά την εγκατάσταση του Publisher, μπορείτε να βρείτε το αρχείο MSPUB.exe στο πρόγραμμα Files\Microsoft Office.

Την πλήρη προεπιλεγμένη θέση αρχείων μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως αν έχετε α:

 • έκδοση 32 bit ή 64-bit του Publisher.

 • η έκδοση 32 bit ή 64 bit των Windows.

 • Η έκδοση συνδρομής του Publisher.

Εάν δεν είστε βέβαιοι όπου έχετε εγκαταστήσει το Publisher, μπορείτε να δοκιμάσετε εκτελώντας αναζήτηση σε το αρχεία προγράμματος ή το πρόγραμμα αρχείων (x86) κύριο φακέλων. Εάν χρησιμοποιείτε μια έκδοση συνδρομής του Publisher, το αρχείο MSPUB.exe συνήθως είναι εγκατεστημένη στον ριζικό κατάλογο υποφάκελο ακολουθούμενο από τον υποφάκελο αριθμό έκδοσης.

Ακολουθούν παραδείγματα από το σημείο όπου μπορεί να σας φανούν Publisher, αλλά η διαδρομή θα διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο εγκατάσταση και τη ρύθμιση:

 • Ο Publisher 2016    C:\Program αρχεία (x86) \Microsoft Office\root\Office16\MSPUB.exe

 • Ο Publisher 2013    C:\Program αρχεία (x86) \Microsoft Office\root\Office15\MSPUB.exe

 • Ο Publisher 2010    C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSPUB.exe

 • Ο Publisher 2007    C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

 1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συντόμευση στο μενού συντόμευσης.

 2. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση του στοιχείου, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του αρχείου MSPUB.exe (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αρχείου) ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να το εντοπίσετε.

 3. Στο τέλος της διαδρομής, πληκτρολογήστε ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το διακόπτη και οποιεσδήποτε παραμέτρους. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε: "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o c:\MyPublication.pub

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο πλαίσιο, Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτό το πλαίσιο συντόμευσης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συντόμευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Η συντόμευση εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας.

 6. Κάθε φορά που θέλετε να ξεκινήσετε Publisher σε αυτόν τον συγκεκριμένο προσαρμοσμένο τρόπο, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση.

 7. Για να προσθέσετε τη συντόμευση επιφάνειας εργασίας για να το μενού Έναρξη των Windows, κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Καρφίτσωμα στην Έναρξη από το μενού συντόμευσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορες συντομεύσεις, κάθε μία από τις οποίες θα εφαρμόζει διαφορετικούς διακόπτες και παραμέτρους στο πρόγραμμα κατά την εκκίνηση.

Σημειώσεις: 

 • Διακόπτες και παράμετροι δεν είναι διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, τις επιλογές /A είναι ίδια με / a.

 • Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε ένα κενό διάστημα πριν από το όνομα του διακόπτη και πριν από κάθε παράμετρο.

 • Εάν η διαδρομή ή το όνομα αρχείου περιέχει κενά διαστήματα, περικλείστε το πλήρες όνομα σε εισαγωγικά — για παράδειγμα, "Contoso Business Card.pub".

Αρχή της σελίδας

Διαθέσιμοι διακόπτες και παράμετροι

Διακόπτες και παράμετροι

Περιγραφή

/safe

Εκκίνηση του Publisher σε ασφαλή λειτουργία.

Παράδειγμα    Για να ξεκινήσετε τον Publisher σε ασφαλή λειτουργία, μετά την απέτυχε να ξεκινήσει κανονικά, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/safe

/b

Εκκίνηση του Publisher με μια κενή δημοσίευση ανοιχτό.

Παράδειγμα    Για να ξεκινήσετε τον Publisher με μια κενή δημοσίευση άνοιγμα, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/b

/t filename

Εκκίνηση του Publisher και ανοίγει ένα υπάρχον αρχείο ως πρότυπο.

Παράδειγμα    Για να ξεκινήσετε τον Publisher χρησιμοποιώντας ένα αρχείο ως πρότυπο, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/t filename

Σημείωση: Η μεταβλητή filename μπορεί να προσδιορίσει το αρχείο από τη διαδρομή προς το αρχείο, από μια διεύθυνση URL ή από τη διαδρομή του αρχείου προς τη συντόμευση της Εξερεύνησης των Windows (*. (LNK) για το αρχείο ή διεύθυνση URL. Εάν το όνομα αρχείου περιέχει κενά διαστήματα, περικλείστε το πλήρες όνομα σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε /t "Contoso Business Card.pub"

/o filename

Εκκίνηση του Publisher και ανοίγει ένα υπάρχον αρχείο.

Παράδειγμα    Για να ανοίξετε ένα αρχείο, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/o filename

Σημείωση: Η μεταβλητή filename μπορεί να προσδιορίσει το αρχείο από τη διαδρομή προς το αρχείο, από μια διεύθυνση URL ή από τη διαδρομή του αρχείου προς τη συντόμευση της Εξερεύνησης των Windows (*. (LNK) για το αρχείο ή διεύθυνση URL. Εάν το όνομα αρχείου περιέχει κενά διαστήματα, περικλείστε το πλήρες όνομα σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, /t "Contoso Business Card.pub"

/w

Εκκίνηση του Publisher με τον κατάλογο των τύπων δημοσίευσης ανοιχτό, ακόμα και αν δεν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Εμφάνιση των τύπων δημοσίευσης κατά την εκκίνηση του Publisher.

Παράδειγμα    Για να ξεκινήσετε τον Publisher με τον κατάλογο των τύπων δημοσίευσης ανοιχτό, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/w

/p filename

Εκτυπώνει το αρχείο αυτό που το όνομα και, στη συνέχεια, κλείνει τον Publisher.

Παράδειγμα    Για να εκτυπώσετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, κλείστε το Office Publisher 2007, πληκτρολογήστε τα εξής στη γραμμή εντολών:

/p filename

Σημείωση: Η μεταβλητή filename μπορεί να προσδιορίσει το αρχείο από τη διαδρομή προς το αρχείο, από μια διεύθυνση URL ή από τη διαδρομή του αρχείου προς τη συντόμευση της Εξερεύνησης των Windows (*. (LNK) για το αρχείο ή διεύθυνση URL. Εάν το όνομα αρχείου περιέχει κενά διαστήματα, περικλείστε το πλήρες όνομα σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, /t "Contoso Business Card.pub"

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×