Διακοπή συγχρονισμού βιβλιοθηκών με την εφαρμογή OneDrive για επιχειρήσεις

Διακοπή συγχρονισμού βιβλιοθηκών με την εφαρμογή OneDrive για επιχειρήσεις

Εάν έχετε συγχρονίσει το OneDrive για επιχειρήσεις ή μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας SharePoint σε φακέλους στον υπολογιστή σας, μπορείτε να διακόψετε το συγχρονισμό αυτών των φακέλων οποιαδήποτε στιγμή. Όταν διακόπτετε το συγχρονισμό ενός φακέλου, αποσυνδέετε το φάκελο στον υπολογιστή σας από τη βιβλιοθήκη στο διακομιστή. Μπορείτε πάντα να συγχρονίσετε ξανά τη βιβλιοθήκη στον υπολογιστή σας.

Γιατί να διακόψετε το συγχρονισμό μιας βιβλιοθήκης;

Συνήθως, διακόπτετε τον συγχρονισμό όταν δεν χρειάζεται πλέον να συγχρονίζετε τις ενημερώσεις μεταξύ του φακέλου και της βιβλιοθήκης στο διακομιστή ή επειδή ολοκληρώσατε ένα έργο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση μεταξύ του φακέλου και της βιβλιοθήκης στο διακομιστή, συχνά μπορείτε να διορθώσετε το πρόβλημα διακόπτοντας την τρέχουσα σχέση συγχρονισμού και αρχίζοντας ξανά το συγχρονισμό της βιβλιοθήκης, σαν να επρόκειτο για την πρώτη φορά.

Σημείωση:  Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα συγχρονισμού, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε την Επιδιόρθωση. Η Επιδιόρθωση αποσυνδέει και επανασυνδέει όλες τις βιβλιοθήκες που συγχρονίζετε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε παύση του συγχρονισμού ενός φακέλου. Αυτό σας επιτρέπει να διακόψετε προσωρινά το συγχρονισμό ενός φακέλου χωρίς να τον αποσυνδέσετε από τη βιβλιοθήκη στο διακομιστή. Μπορείτε να κάνετε παύση του συγχρονισμού εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τους πόρους του συστήματός σας για συγχρονισμό τη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορείτε να συνεχίσετε το συγχρονισμό οποιαδήποτε στιγμή.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Ο συγχρονισμός μιας βιβλιοθήκης του OneDrive για επιχειρήσεις είναι μια λειτουργία των Windows και της εφαρμογής OneDrive για επιχειρήσεις και προορίζεται ειδικά για τον υπολογιστή σας. Μπορείτε μόνο να διακόψετε προσωρινά ή οριστικά το συγχρονισμό από τον τοπικό υπολογιστή, όχι από την online εφαρμογή.

Αφού έχετε διακόψει το συγχρονισμό ενός συνόλου αρχείων, μπορείτε να τα διαγράψετε είτε από τον τοπικό υπολογιστή είτε από το OneDrive για επιχειρήσεις. Εάν διαγράψετε ένα αρχείο από OneDrive για επιχειρήσεις online και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσετε συγχρονισμό ξανά, αυτό το αρχείο θα διαγραφεί από τον τοπικό υπολογιστή.

Μπορείτε να διακόψετε το συγχρονισμό μιας βιβλιοθήκης, αλλά όχι το συγχρονισμό μεμονωμένων αρχείων ή φακέλων κάτω από αυτή τη βιβλιοθήκη.

Για μια λίστα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό βιβλιοθηκών στο OneDrive για επιχειρήσεις ή το OneDrive για επιχειρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός βιβλιοθηκών με χρήση του OneDrive για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε τον συγχρονισμό μιας βιβλιοθήκης μόνο εάν χρησιμοποιείτε το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις. Δεν είστε βέβαιοι ποιο πρόγραμμα-πελάτη χρησιμοποιείτε;

Όταν διακόπτετε το συγχρονισμό ενός φακέλου, ο φάκελος αποσυνδέεται από τη βιβλιοθήκη. Όλα τα αρχεία διατηρούνται στο φάκελο που συγχρονίστηκε προηγουμένως. Μπορείτε να συγχρονίσετε ξανά τη βιβλιοθήκη στον υπολογιστή σας οποιαδήποτε στιγμή. Όταν ξεκινήσετε το συγχρονισμό μιας βιβλιοθήκης ξανά, θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος στον υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα, θα προσθέσει έναν αριθμό στο τέλος, όπως 1, 2 και ούτω καθεξής.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις Το εικονίδιο "Προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις". στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή συγχρονισμού φακέλου….

  Στιγμιότυπο του προηγούμενου μενού του OneDrive για επιχειρήσεις με επιλεγμένη την επιλογή "Διακοπή συγχρονισμού".

  Σημείωση: Εάν το εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις Το εικονίδιο "Προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις". δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων Κουμπί για την εμφάνιση των εικονιδίων ειδοποίησης στην περιοχή ειδοποιήσεων. Εάν εξακολουθείτε να μην βλέπετε το εικονίδιο, το OneDrive για επιχειρήσεις ενδέχεται να μην εκτελείται. Μεταβείτε στην Έναρξη, πληκτρολογήστε OneDrive στο πλαίσιο αναζήτησης και επιλέξτε OneDrive για επιχειρήσεις.

 2. Επιλέξτε το φάκελο του οποίου το συγχρονισμό θέλετε να διακόψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή συγχρονισμού.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να συμφωνήσετε με την οριστική διακοπή του συγχρονισμού του φακέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να διατηρήσετε τη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του διακομιστή, αλλά να διακόψετε προσωρινά το συγχρονισμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε παύση μιας σχέσης συγχρονισμού.

Παύση συγχρονισμού μιας βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας το νέο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OneDrive για επιχειρήσεις Το εικονίδιο "Νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις". στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows στο κάτω μέρος της οθόνης, μετακινήστε τον δρομέα πάνω από την επιλογή Παύση συγχρονισμού και επιλέξτε 2 ώρες, 8 ώρες ή 24 ώρες.

  Στιγμιότυπο του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις με επιλεγμένη την επιλογή "Παύση συγχρονισμού".

  Σημείωση: Εάν το εικονίδιο του OneDrive Το εικονίδιο "Νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις". δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων Κουμπί για την εμφάνιση των εικονιδίων ειδοποίησης στην περιοχή ειδοποιήσεων. Εάν εξακολουθείτε να μην βλέπετε το εικονίδιο, το OneDrive ενδέχεται να μην εκτελείται. Μεταβείτε στην Έναρξη, πληκτρολογήστε OneDrive στο πλαίσιο αναζήτησης και επιλέξτε OneDrive.

 2. Η ενέργεια αυτή διακόπτει προσωρινά τον συγχρονισμό του OneDrive για επιχειρήσεις. Για να συνεχίσετε τον συγχρονισμό, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OneDrive για επιχειρήσεις Το εικονίδιο "Νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις". στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχιση συγχρονισμού.

Παύση συγχρονισμού μιας βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OneDrive για επιχειρήσεις Το εικονίδιο "Προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις". στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παύση συγχρονισμού.

  Στιγμιότυπο του προηγούμενου μενού του OneDrive για επιχειρήσεις με επιλεγμένη την επιλογή "Παύση συγχρονισμού".

  Σημείωση: Εάν το εικονίδιο του OneDrive για επιχειρήσεις Το εικονίδιο "Προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive για επιχειρήσεις". δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων Κουμπί για την εμφάνιση των εικονιδίων ειδοποίησης στην περιοχή ειδοποιήσεων. Εάν εξακολουθείτε να μην βλέπετε το εικονίδιο, το OneDrive για επιχειρήσεις ενδέχεται να μην εκτελείται. Μεταβείτε στην Έναρξη, πληκτρολογήστε OneDrive στο πλαίσιο αναζήτησης και επιλέξτε OneDrive για επιχειρήσεις.

 2. Η ενέργεια αυτή διακόπτει προσωρινά το συγχρονισμό για όλες τις βιβλιοθήκες που έχετε συγχρονίσει με τον υπολογιστή σας. Για να συνεχίσετε το συγχρονισμό, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OneDrive για επιχειρήσεις στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχιση συγχρονισμού.

Δείτε επίσης

Συγχρονισμός βιβλιοθηκών του OneDrive για επιχειρήσεις ή βιβλιοθηκών τοποθεσίας με τον υπολογιστή

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×