Διακοπή κοινής χρήσης προσωρινής μνήμης δεδομένων μεταξύ αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Από προεπιλογή, οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα που βασίζονται στο ίδιο αρχείο προέλευσης δεδομένων — μια περιοχή κελιών σε ένα φύλλο εργασίας ή μια σύνδεση δεδομένων  — κάνουν κοινή χρήση μιας προσωρινής μνήμης δεδομένων, όμως μπορείτε να διακόψετε την κοινή χρήση αυτής της προσωρινής μνήμης δεδομένων χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το cache δεδομένων Συγκεντρωτικού πίνακα

Κατάργηση της κοινής χρήσης του cache δεδομένων μεταξύ αναφορών Συγκεντρωτικού πίνακα

Μάθετε περισσότερα για την προσωρινή μνήμη δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Η προσωρινή μνήμη δεδομένων μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα είναι μια περιοχή εσωτερικής μνήμης στον υπολογιστή σας που χρησιμοποιείται από το Microsoft Office Excel για την αποθήκευση των δεδομένων για την αναφορά. Για τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση του μεγέθους του βιβλίου εργασίας σας, το Excel θέτει αυτόματα σε κοινή χρήση την προσωρινή μνήμη δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα μεταξύ δύο ή περισσότερων αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα που βασίζονται στην ίδια περιοχή κελιών ή στην ίδια σύνδεση δεδομένων. Εάν η περιοχή κελιών ή η σύνδεση δεδομένων για δύο ή περισσότερες αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα διαφέρουν, η προσωρινή μνήμη δεδομένων δεν μπορεί να τεθεί σε κοινή χρήση μεταξύ των αναφορών αυτών.

Ωστόσο, πολλές φορές δεν θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση μια προσωρινή μνήμη δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα που βασίζονται στο ίδιο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Για παράδειγμα:

 • Δεν θέλετε να εμφανίζονται υπολογιζόμενα πεδία και στοιχεία σε όλες τις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 • Δεν θέλετε να ομαδοποιούνται τα πεδία με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 • Δεν θέλετε να ανανεώνονται όλες οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα ταυτόχρονα.

 • Θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια δυνατότητα που δεν υποστηρίζεται όταν χρησιμοποιείτε μια κοινόχρηστη προσωρινή μνήμη δεδομένων, όπως ανάκτηση δεδομένων σε μια αναφορά για ένα επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο αναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το cache δεδομένων για μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα που είναι συνδεδεμένη με μια προέλευση δεδομένων ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) δεν είναι δυνατό να είναι κοινόχρηστη, επειδή χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο από προελεύσεις δεδομένων δεν είναι OLAP.

Αρχή της σελίδας

Διακοπή κοινής χρήσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων μεταξύ αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διακοπής της κοινής χρήσης μιας προσωρινής μνήμης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Χρήση του "Οδηγού Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος" για τη δημιουργία μιας νέας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα που βασίζεται στην ίδια περιοχή κελιών με κάποια άλλη αναφορά, χωρίς κοινή χρήση της προσωρινής μνήμης δεδομένων.

 • Διακοπή κοινής χρήσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων μεταξύ αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα που βασίζονται στην ίδια περιοχή κελιών, επαναπροσδιορίζοντας προσωρινά την περιοχή κελιών επιβάλλοντας στο Excel να διακόψει την κοινή χρήση της προσωρινής μνήμης δεδομένων.

 • Διακοπή κοινής χρήσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα που βασίζονται στην ίδια σύνδεση δεδομένων, δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση δεδομένων για κάθε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα στο βιβλίο εργασίας.

Συμβουλή

Για να δείτε πόσες προσωρινές μνήμες δεδομένων υπάρχουν σε ένα βιβλίο εργασίας, ανοίξτε το παράθυρο Immediate στην Επεξεργασία Visual Basic πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F11 και το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+G και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το εξής:

?ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

Δημιουργία αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα που βασίζεται στην ίδια περιοχή κελιών με κάποια άλλη αναφορά, χωρίς κοινή χρήση της προσωρινής μνήμης δεδομένων

 1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ήδη μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα η οποία βασίζεται στην ίδια περιοχή κελιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη νέα αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί του φύλλου εργασίας εκτός της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 3. Για να εκκινήσετε τον "Οδηγό Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+D+P.

  Συμβουλή

  Για να προσθέσετε τον "Οδηγό Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε τις εξής ενέργειες:

  1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από τη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες εντολές.

  2. Κάτω από το πλαίσιο Επιλογή εντολών από, επιλέξτε Όλες οι εντολές.

  3. Στη λίστα, επιλέξτε Οδηγός Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ΟΚ.

 4. Στη σελίδα Βήμα 1 του οδηγού, κάντε κλικ στο στοιχείο Λίστα ή βάση δεδομένων του Microsoft Office Excelκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στη σελίδα Βήμα 2 του οδηγού, επιλέξτε την περιοχή δεδομένων όπου θέλετε να βασίσετε τη νέα αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Όταν ο "Οδηγός Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος" εμφανίσει ένα μήνυμα ρωτώντας σας εάν θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση την προσωρινή μνήμη δεδομένων, κάντε κλικ στο Όχι.

 7. Στη σελίδα Βήμα 3 του οδηγού, επιλέξτε μια θέση για τη νέα αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Διακοπή κοινής χρήσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων μεταξύ αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα που βασίζονται στην ίδια περιοχή κελιών

 1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα που βασίζονται στην ίδια περιοχή κελιών και ότι οι αναφορές αυτές κάνουν κοινή χρήση της ίδιας προσωρινής μνήμης δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα για την οποία θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση της προσωρινής μνήμης δεδομένων.

 3. Για να εκκινήσετε τον "Οδηγό Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+D+P.

  Συμβουλή

  Για να προσθέσετε τον "Οδηγό Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε τις εξής ενέργειες:

  1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από τη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες εντολές.

  2. Κάτω από το πλαίσιο Επιλογή εντολών από, επιλέξτε Όλες οι εντολές.

  3. Στη λίστα, επιλέξτε Οδηγός Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ΟΚ.

 4. Στη σελίδα Βήμα 3 του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω για να επιστρέψετε στη σελίδα Βήμα 2.

 5. Στη σελίδα Βήμα 2 του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ίδια περιοχή δεδομένων στην οποία θέλετε να βασίσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, περιλαμβάνοντας, όμως, τουλάχιστον μία γραμμή λιγότερη.

  Για παράδειγμα, εάν η περιοχή είναι $A$1:$E$286, αλλάξτε την περιοχή σε $A$1:$E$285.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στη σελίδα Βήμα 3 του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο Στο υπάρχον φύλλο εργασίας και ότι η θέση είναι η ίδια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα διαθέτει τώρα διαφορετική προσωρινή μνήμη δεδομένων, αλλά βασίζεται σε διαφορετική περιοχή δεδομένων.

 8. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ένα κελί στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα για την οποία θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση της προσωρινής μνήμης δεδομένων.

 9. Για να εκκινήσετε ξανά τον "Οδηγό Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+D+P.

 10. Στη σελίδα Βήμα 3 του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω για να επιστρέψετε στη σελίδα Βήμα 2.

 11. Στη σελίδα Βήμα 2 του οδηγού, αλλάξτε την περιοχή των δεδομένων στην αρχική περιοχή.

  Για παράδειγμα, εάν η τρέχουσα περιοχή είναι $A$1:$E$285, αλλάξτε την περιοχή ξανά σε $A$1:$E$286.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 13. Στη σελίδα Βήμα 3 του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο Στο υπάρχον φύλλο εργασίας και ότι η θέση είναι η ίδια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Η νέα αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα βασίζεται τώρα στην ίδια περιοχή δεδομένων με την άλλη αναφορά, αλλά διαθέτει διαφορετική προσωρινή μνήμη δεδομένων.

Διακοπή κοινής χρήσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων δύο ή περισσότερων αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα που βασίζονται στην ίδια σύνδεση δεδομένων

 1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα που βασίζονται στην ίδια σύνδεση δεδομένων και ότι οι αναφορές αυτές κάνουν κοινή χρήση της ίδιας προσωρινής μνήμης δεδομένων.

  Επιβεβαίωση ότι χρησιμοποιείται η ίδια σύνδεση δεδομένων μεταξύ αναφορών Συγκεντρωτικού πίνακα

  1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνδεση.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις βιβλίου εργασίας, επιλέξτε τη σύνδεση των αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  3. Στην περιοχή Θέσεις όπου χρησιμοποιούνται οι συνδέσεις σε αυτό το βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στη σύνδεση με το κείμενο Κάντε κλικ εδώ για να δείτε πού χρησιμοποιούνται οι επιλεγμένες συνδέσεις.

   Εμφανίζονται οι αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα που χρησιμοποιούν αυτή τη σύνδεση δεδομένων.

 2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα αρχείο σύνδεσης για τη σύνδεση δεδομένων στον υπολογιστή ή στο δίκτυό σας.

  Δημιουργία αρχείου σύνδεσης για μια σύνδεση δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας

  1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνδεση.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις βιβλίου εργασίας, επιλέξτε τη σύνδεση των αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Ορισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Εξαγωγή αρχείου σύνδεσης.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Αρχείου, αποθηκεύστε τις πληροφορίες τρέχουσας σύνδεσης ως αρχείο .odc.

  6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Kλείσιμο.

 3. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα για την οποία θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση της προσωρινής μνήμης δεδομένων.

 4. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, στην εντολή Αλλαγή προέλευσης δεδομένων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή προέλευσης δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 5. Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε Χρήση εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή σύνδεσης.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις.

 6. Επιλέξτε μια σύνδεση δεδομένων από τη λίστα Επιλέξτε σύνδεση είτε στην κατηγορία Αρχεία σύνδεσης στο δίκτυο είστε στην κατηγορία Αρχεία σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ενδεχομένως να πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο σύνδεσης.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα έχει πλέον διαφορετική προσωρινή μνήμη δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×