Διακοπή κατάστασης απενεργοποίησης από τον αποκλεισμό ενός ερωτήματος

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν προσπαθείτε να εκτελέσετε ένα ερώτημα και δεν λειτουργεί, το ερώτημα μπορεί να έχει αποκλειστεί επειδή το Microsoft Office Access βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης. Κατάσταση απενεργοποίησης είναι μια κατάσταση μειωμένης λειτουργίας πραγματοποιείται όταν η Access δεν μπορεί να καθορίσει εάν το περιεχόμενο στη βάση δεδομένων είναι αξιόπιστη.

Για να κάνετε το ερώτημα λειτουργεί, πρέπει να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων, υποδεικνύοντας ότι θεωρείτε αξιόπιστη τη βάση δεδομένων περιεχομένου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων για μια περίοδο λειτουργίας ή να καθορίσετε ότι μια βάση δεδομένων είναι αξιόπιστη και θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Σημείωση: Μπορείτε να επίσης εκφράζει την έγκρισή ότι είναι αξιόπιστη μια βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή υπογραφή. Αυτό το θέμα περιγράφει ψηφιακές υπογραφές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση αξιοπιστίας, προσθέτοντας μια ψηφιακή υπογραφή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ενεργοποίηση περιεχομένου της βάσης δεδομένων για μια περίοδο λειτουργίας

Ενεργοποίηση μιας βάσης δεδομένων από προεπιλογή

Ενεργοποίηση περιεχομένου της βάσης δεδομένων για μια περίοδο λειτουργίας

Για να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων για μια περίοδο λειτουργίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή μηνυμάτων.

Γραμμή μηνυμάτων

Η γραμμή μηνυμάτων εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την κορδέλα και είναι μέρος του Microsoft Office Fluent περιβάλλον εργασίας χρήστη. Εάν η γραμμή μηνυμάτων δεν είναι ορατό, μπορείτε πρώτα πρέπει να εμφανίσετε τη γραμμή μηνυμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε τη γραμμή μηνυμάτων. Μόλις η γραμμή μηνυμάτων εμφανιστεί και ενεργοποιηθεί, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων για μια περίοδο λειτουργίας.

Βήμα 1: Εμφάνιση της γραμμής μηνυμάτων

Αν η γραμμή μηνυμάτων εμφανίζεται ήδη, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

 • Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή μηνυμάτων.

Εάν το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή μηνυμάτων είναι απενεργοποιημένη, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε.

Βήμα 2: Ενεργοποίηση της γραμμής μηνυμάτων

Εάν το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, στην περιοχή Κέντρο αξιοπιστίας της Microsoft Office Access, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας.

 4. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Κέντρο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή μηνυμάτων.

 5. Στο δεξιό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση της γραμμής μηνυμάτων σε όλες τις εφαρμογές, όταν έχει αποκλειστεί περιεχόμενο και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κλείστε και ανοίξτε ξανά τη βάση δεδομένων για να εφαρμόσετε την αλλαγμένη ρύθμιση.

Βήμα 3: Ενεργοποίηση περιεχομένου της βάσης δεδομένων για μια περίοδο λειτουργίας

 1. Στη "Γραμμή μηνυμάτων", κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση αυτού του περιεχομένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση μιας βάσης δεδομένων από προεπιλογή

Για να καθορίσετε ότι μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι αξιόπιστη και ότι πρέπει να ενεργοποιείται από προεπιλογή, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο της βάσης δεδομένων βρίσκεται σε μια αξιόπιστη θέση. Μια αξιόπιστη θέση είναι ένας φάκελος ή διαδρομή αρχείου στον υπολογιστή ή μια θέση στο intranet από όπου θεωρείται ασφαλής η εκτέλεση κώδικα. Οι προεπιλεγμένες αξιόπιστες θέσεις περιλαμβάνουν τους φακέλους ’Πρότυπα’, ’Πρόσθετα’ και ’Εκκίνηση’. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις δικές σας αξιόπιστες θέσεις.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να γνωρίζετε τη διαδρομή της τρέχουσας βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων. Στην καρτέλα Γενικά του παραθύρου διαλόγου Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων εμφανίζεται η πλήρης διαδρομή της θέσης της τρέχουσας βάσης δεδομένων.

Μετακίνηση αρχείου βάσης δεδομένων σε αξιόπιστη θέση

 • Ανοίξτε το φάκελο όπου βρίσκεται το αρχείο της βάσης δεδομένων τη δεδομένη στιγμή και, στη συνέχεια, αντιγράψτε το αρχείο της βάσης δεδομένων στην αξιόπιστη θέση που θέλετε.

Καθορισμός αξιόπιστης θέσης

 1. Στη "Γραμμή μηνυμάτων", κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

 2. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα του Κέντρου αξιοπιστίας.

 3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Κέντρο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες θέσεις.

 4. Για να προσθέσετε μια θέση δικτύου, στο δεξιό παράθυρο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπονται οι αξιόπιστες θέσεις στο δίκτυό μου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέας θέσης.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Αξιόπιστη θέση του Microsoft Office, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο πλαίσιο Διαδρομή, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή της θέσης που θέλετε να προσθέσετε.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να αναζητήσετε τη θέση.

 7. Για να καθορίσετε ότι οι υποφάκελοι των νέων αξιόπιστων θέσεων πρέπει επίσης να θεωρούνται αξιόπιστοι, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Οι υποφάκελοι αυτής της θέσης θεωρούνται επίσης αξιόπιστοι.

 8. Προαιρετικά, στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την αξιόπιστη θέση.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×