Διακοπή δουλειάς σε μια εργασία (διαίρεση εργασίας)

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν θέλετε να διακόψετε την εργασία σε ένα εργασία, μπορείτε να διαιρέσετε την εργασία ώστε να ξεκινά το τμήμα του αργότερα στο χρονοδιάγραμμα.

Κατά την μετακίνηση των διαιρεμένων εργασιών, μπορείτε να επιλέξετε να μετακινήσετε μόνο ένα τμήμα της διαιρεμένης εργασίας ή μπορείτε να επιλέξετε να μεταφέρετε ολόκληρη την διαιρεμένη εργασία με τα κενά της.

Τι θέλετε να κάνετε;

Διαίρεση εργασίας

Μετακίνηση τμήματος μιας διαιρεμένης εργασίας

Μετακίνηση όλων των τμημάτων μιας διαιρεμένης εργασίας

Ρύθμιση της διάρκειας μιας διαιρεμένης εργασίας

Να τροποποιήσετε το στυλ γραμμής Gantt για διαίρεση εργασιών

Διαίρεση εργασίας

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, επιλέξτε Γράφημα Gantt.

 2. Στην καρτέλα Εργασία, στην ομάδα Χρονοδιάγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαίρεση εργασίας.

 3. Στη γραμμή Gantt της εργασίας, κάντε κλικ στην περιοχή της γραμμής στην ημερομηνία που θέλετε να εκτελεστεί η διαίρεση και σύρετε το δεύτερο τμήμα της γραμμής στην ημερομηνία που θέλετε να ξεκινήσει ξανά η δουλειά.

Σημείωση: 

 • Μπορείτε να διαιρέσετε την εργασία πολλές φορές.

 • Για την κατάργηση μιας διαίρεσης σε μια εργασία, σύρετε το τμήμα της γραμμής Gantt ώστε να ακουμπήσει στο άλλο τμήμα.

 • Εάν προσδιορίζετε τον μη εργάσιμο χρόνο σε ένα ημερολόγιο, για να υποδείξετε μια διαίρεση, ο μη εργάσιμος χρόνος δεν θα εμφανίζεται ως διαιρεμένη εργασία στην προβολή γραφήματος Gantt.

 • Εάν το έργο σας έχει εργασίες που έχουν ήδη διαιρεθεί, αλλά δεν είστε βέβαιοι για ποιο λόγο, το έργο σας μπορεί να έχουν έχουν εξισορρόπηση επιτρέποντας διαιρέσεις για να προκύψει. Στην καρτέλα " πόρος ", στην ομάδα επίπεδο, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ισοστάθμισης. Στο παράθυρο διαλόγου Ισοστάθμιση πόρων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ισοστάθμιση μπορεί να δημιουργήσει διαιρέσεις στον υπόλοιπο όγκο εργασίας για να επιτρέπονται οι διαιρέσεις ως αποτέλεσμα της ισοστάθμισης ή καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποτρέψετε την διαιρέσεις κατά την ισοστάθμιση πόρων.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση τμήματος της διαιρεμένης εργασίας

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, επιλέξτε Γράφημα Gantt.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε οποιοδήποτε τμήμα της διαιρεμένης εργασίας εκτός από το πρώτο μέρος. Ο δρομέας αλλάζει σε ένα τετραπλό βέλος Δείκτης διαίρεσης .

 3. Σύρετε τη γραμμή εργασιών αριστερά για την έναρξη του τμήματος νωρίτερα ή σύρετέ τη δεξιά για την έναρξη του τμήματος αργότερα.

Σημείωση: 

 • Εάν σύρετε το πρώτο τμήμα της διαιρεμένης εργασίας, μετακινείται ολόκληρη η εργασία.

 • Εάν σύρετε το τμήμα μιας διαιρεμένης εργασίας και το αποθέσετε απευθείας δίπλα σε ένα άλλο τμήμα, θα ενσωματωθεί με το άλλο τμήμα διαιρεμένης εργασίας.

 • Εάν το έργο σας έχει εργασίες που έχουν ήδη διαιρεθεί, αλλά δεν είστε βέβαιοι για ποιο λόγο, το έργο σας μπορεί να έχουν έχουν εξισορρόπηση επιτρέποντας διαιρέσεις για να προκύψει. Στην καρτέλα " πόρος ", στην ομάδα επίπεδο, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ισοστάθμισης. Στο παράθυρο διαλόγου Ισοστάθμιση πόρων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ισοστάθμιση μπορεί να δημιουργήσει διαιρέσεις στον υπόλοιπο όγκο εργασίας για να επιτρέπονται οι διαιρέσεις ως αποτέλεσμα της ισοστάθμισης ή καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποτρέψετε την διαιρέσεις κατά την ισοστάθμιση πόρων.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση όλων των τμημάτων μιας διαιρεμένης εργασίας

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, επιλέξτε Γράφημα Gantt.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο πρώτο τμήμα της διαιρεμένης εργασίας. Ο δρομέας αλλάζει σε ένα τετραπλό βέλος Δείκτης διαίρεσης .

 3. Σύρετε τη γραμμή εργασιών αριστερά για την έναρξη της εργασίας νωρίτερα ή σύρετέ τη δεξιά για την έναρξη της εργασίας αργότερα.

Σημείωση: 

 • Εάν σύρετε οποιοδήποτε τμήμα μιας διαιρεμένης εργασίας εκτός από το πρώτο, θα μετακινηθεί μόνο εκείνο το τμήμα της εργασίας, και όχι ολόκληρη η εργασία.

 • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης ή λήξης, για να μετακινήσετε ολόκληρη την εργασία και τα σχετικά τμήματα.

 • Εάν το έργο σας έχει εργασίες που έχουν ήδη διαιρεθεί, αλλά δεν είστε βέβαιοι για ποιο λόγο, το έργο σας μπορεί να έχουν έχουν εξισορρόπηση επιτρέποντας διαιρέσεις για να προκύψει. Στην καρτέλα " πόρος ", στην ομάδα επίπεδο, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ισοστάθμισης. Στο παράθυρο διαλόγου Ισοστάθμιση πόρων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ισοστάθμιση μπορεί να δημιουργήσει διαιρέσεις στον υπόλοιπο όγκο εργασίας για να επιτρέπονται οι διαιρέσεις ως αποτέλεσμα της ισοστάθμισης ή καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποτρέψετε την διαιρέσεις κατά την ισοστάθμιση πόρων.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση της διάρκειας μιας διαιρεμένης εργασίας

Για να αλλάξετε τη διάρκεια ολόκληρης της διαιρεμένης εργασίας (συμπεριλαμβανομένων και όλων των διαιρεμένων τμημάτων της), πληκτρολογήστε μια νέα διάρκεια στο πεδίο Διάρκεια για την εργασία στην προβολή γραφήματος Gantt. Ενδέχεται να θέλετε να μετακινήσετε τμήματα της διαιρεμένης εργασίας μετά την αλλαγή της διάρκειας.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια του κάθε τμήματος μιας διαιρεμένης εργασίας.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, επιλέξτε Γράφημα Gantt.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο δεξιό άκρο οποιοδήποτε τμήμα της διαιρεμένης εργασίας, μέχρι ο δρομέας να αλλάξει σε ένα βέλος επέκτασης Βέλος επέκτασης .

 3. Σύρετε προς τα αριστερά για τη μείωση της διάρκειας του τμήματος ή σύρετε προς τα δεξιά για την αύξηση της διάρκειας του τμήματος.

  Συμβουλή: Για την κατάργηση της διαίρεσης σε μια εργασία, σύρετε το τμήμα της διαιρεμένης γραμμής Gantt προς το άλλο τμήμα, μέχρι οι δύο πλευρές να ακουμπήσουν και να ενωθούν.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση του στυλ της γραμμής Gantt για τις διαιρεμένες εργασίες

Από προεπιλογή, οι διαιρεμένες εργασίες αναπαρίστανται στην προβολή γραφήματος Gantt με διάστικτες γραμμές που ενώνουν το κάθε διαιρεμένο τμήμα. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της διαίρεσης, τροποποιώντας το στυλ της διαιρεμένης γραμμής.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, επιλέξτε Γράφημα Gantt.

 2. Στην καρτέλα Μορφή, επιλέξτε το πλαίσιο στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ γραφήματος Gantt.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Στυλ γραμμών, επιλέξτε Διαίρεση στη στήλη Όνομα του πίνακα.

 4. Στην καρτέλα Γραμμές, στην περιοχή Μέση, κάντε κλικ στις επιλογές για τη γραμμή διαίρεσης στις λίστες Σχήμα, Μοτίβο και Χρώμα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×