Διαθέσιμοι τύποι γραφημάτων στο Office

Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, σε ένα έγγραφο του Word ή σε μια παρουσίαση του PowerPoint, έχετε πολλές επιλογές. Είτε πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα που συνιστάται για τα δεδομένα σας είτε πρόκειται να διαλέξετε από τη λίστα με όλα τα γραφήματα, καλό θα ήταν να γνωρίζετε λίγες περισσότερες πληροφορίες για κάθε τύπο γραφήματος.

Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός γραφήματος.

Επιλογή ενός τύπου γραφήματος για να μάθετε περισσότερα για αυτόν

Για να δείτε μια περιγραφή για κάθε τύπο γραφήματος, επιλέξτε ένα στοιχείο από την αναπτυσσόμενη λίστα που ακολουθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένοι τύποι γραφημάτων είναι διαθέσιμοι μόνο στις εφαρμογές του Office 2013 και 2016.

Τα δεδομένα που οργανώνονται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να παρουσιαστούν σε γράφημα στηλών. Το γράφημα στηλών συνήθως εμφανίζει κατηγορίες κατά μήκος του οριζόντιου άξονα (κατηγορία) και τιμές κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα (τιμή), όπως φαίνεται σε αυτό το γράφημα:

Γράφημα ομαδοποιημένων στηλών

Τύποι γραφημάτων στήλης

 • Ομαδοποιημένη στήλη και ομαδοποιημένη στήλη 3-Δ   

  Γραφήματα ομαδοποιημένης στηλών και ομαδοποιημένων στηλών 3-Δ

  Ένα γράφημα ομαδοποιημένων στηλών εμφανίζει τιμές σε στήλες 2-Δ. Το γράφημα ομαδοποιημένων στηλών 3-Δ εμφανίζει στήλες σε μορφή 3-Δ, αλλά δεν χρησιμοποιεί τρίτο άξονα τιμών (άξονας βάθους). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα όταν έχετε κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν:

  • Περιοχές τιμών (π.χ. πλήθος στοιχείων).

  • Συγκεκριμένες διατάξεις κλίμακας (π.χ. μια κλίμακα Likert με καταχωρήσεις, όπως "Συμφωνώ απόλυτα", "Συμφωνώ", "Ουδέτερος/η", "Διαφωνώ", "Διαφωνώ απόλυτα").

  • Ονόματα που δεν βρίσκονται σε συγκεκριμένη σειρά (π.χ. ονόματα στοιχείων, γεωγραφικά ονόματα ή ονόματα προσώπων).

 • Σωρευμένη στήλη και σωρευμένη στήλη 3-Δ     Ένα γράφημα σωρευμένης στήλης εμφανίζει τιμές σε σωρευμένες στήλες 2-Δ. Το γράφημα σωρευμένων στηλών 3-Δ εμφανίζει τις σωρευμένες στήλες σε μορφή 3-Δ, αλλά δεν χρησιμοποιεί άξονα βάθους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα όταν έχετε πολλαπλές σειρά δεδομένων και θέλετε να δώσετε έμφαση στο σύνολο.

  Γραφήματα σωρευμένων στηλών και σωρευμένων στηλών 3-Δ

 • 100% σωρευμένη στήλη και 100% σωρευμένη στήλη 3-Δ    Ένα γράφημα 100% σωρευμένης στήλης εμφανίζει τιμές σε στήλες 2-Δ που είναι σωρευμένες ώστε να αντιπροσωπεύουν το 100%. Το γράφημα 100% σωρευμένων στηλών 3-Δ εμφανίζει τις στήλες σε μορφή 3-Δ, αλλά δεν χρησιμοποιεί άξονα βάθους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα όταν έχετε δύο ή περισσότερες σειρές δεδομένων και θέλετε να δώσετε έμφαση στις συνεισφορές στο σύνολο, ειδικά εάν το σύνολο είναι το ίδιο για κάθε κατηγορία.

  Γραφήματα 100% σωρευμένων στηλών και 100% σωρευμένων στηλών 3-Δ

 • Στήλη 3-Δ    Τα γραφήματα στηλών 3-Δ χρησιμοποιούν τρεις άξονες που μπορείτε να αλλάξετε (έναν οριζόντιο άξονα, έναν κατακόρυφο άξονα και έναν άξονα βάθους) και συγκρίνουν σημεία δεδομένων κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και του άξονα βάθους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα όταν θέλετε να συγκρίνετε δεδομένα τόσο στις κατηγορίες όσο και στις σειρές δεδομένων.

  Γράφημα στηλών με απεικόνιση 3-Δ

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα γραμμών. Στο γράφημα γραμμών, τα δεδομένα κατηγορίας ισοκατανέμονται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και όλα τα δεδομένα τιμών ισοκατανέμονται κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Τα γραφήματα γραμμών μπορούν να εμφανίσουν συνεχή δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου σε ισοκατανεμημένο άξονα και, επομένως, είναι ιδανικά για την εμφάνιση τάσεων σε δεδομένα σε ίσα διαστήματα, όπως μήνες, τρίμηνα ή οικονομικά έτη.

Γράφημα γραμμών με δείκτες

Τύποι γραφημάτων γραμμών

 • Γραμμή και γραμμή με δείκτες    Τα γραφήματα γραμμών, τα οποία εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων, μπορούν να εμφανίσουν τάσεις στη διάρκεια του χρόνου ή ισοκατανεμημένες κατηγορίες, ειδικά όταν έχετε πολλά σημεία δεδομένων και η σειρά στην οποία παρουσιάζονται είναι σημαντική. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι προσεγγιστικές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα γραμμών χωρίς δείκτες.

  Γραφήματα γραμμών και γραμμών με δείκτες

 • Σωρευμένη γραμμή και σωρευμένη γραμμή με δείκτες    Τα γραφήματα σωρευμένης γραμμής, τα οποία εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων, μπορούν να εμφανίσουν την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε ισοκατανεμημένες κατηγορίες.

  Γραφήματα σωρευμένης γραμμής και σωρευμένης γραμμής με δείκτες

 • 100% σωρευμένης γραμμής και 100% σωρευμένης γραμμής με δείκτες    Τα γραφήματα 100% σωρευμένης γραμμής, τα οποία εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων, μπορούν να εμφανίσουν την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε ισοκατανεμημένες κατηγορίες. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι προσεγγιστικές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα 100% σωρευμένης γραμμής χωρίς δείκτες.

  Γραφήματα 100% σωρευμένης γραμμής και 100% σωρευμένης γραμμής με δείκτες

 • Γραμμή 3-Δ    Τα γραφήματα γραμμής 3-Δ εμφανίζουν κάθε γραμμή ή στήλη δεδομένων ως κορδέλα 3-Δ. Το γράφημα γραμμής 3-Δ διαθέτει οριζόντιο άξονα, κατακόρυφο άξονα και άξονα βάθους τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε.

  Γράφημα γραμμών 3-Δ

  Σημειώσεις: 

  • Τα γραφήματα γραμμών έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν έχετε πολλαπλές σειρές δεδομένων στο γράφημά σας. Εάν έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς.

  • Τα γραφήματα σωρευμένης γραμμής αθροίζουν τα δεδομένα, το οποίο μπορεί να μην είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορεί να μην είναι εύκολο να δείτε ότι οι γραμμές είναι σωρευμένες. Γι' αυτό, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό τύπο γραφήματος γραμμών ή ένα γράφημα σωρευμένης περιοχής.

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε μία στήλη ή γραμμή ενός φύλλου εργασίας μπορούν να απεικονιστούν σε γράφημα πίτας. Τα γραφήματα πίτας εμφανίζουν το μέγεθος των στοιχείων σε μία σειρά σειρά δεδομένων, σε αναλογία με το σύνολο των στοιχείων. Τα σημεία δεδομένων σε ένα γράφημα πίτας εμφανίζονται ως ποσοστό ολόκληρης της πίτας.

Γράφημα πίτας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα πίτας όταν:

 • Έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων.

 • Καμία από τις τιμές στα δεδομένα σας δεν είναι αρνητική.

 • Σχεδόν καμία από τις τιμές στα δεδομένα σας δεν είναι μηδενική.

 • Έχετε μέχρι επτά κατηγορίες και όλες αντιπροσωπεύουν τμήματα ολόκληρης της πίτας.

Τύποι γραφημάτων πίτας

 • Πίτα και πίτα 3-Δ    Τα γραφήματα πίτας εμφανίζουν τη συνεισφορά κάθε τιμής σε ένα σύνολο σε μορφή 2-Δ ή 3-Δ. Μπορείτε να αποσπάσετε φέτες από ένα γράφημα πίτας με μη αυτόματο τρόπο για να τους δώσετε έμφαση.

  Γραφήματα πίτας και πίτας 3-Δ

 • Πίτα από πίτα ή ράβδος από πίτα    Τα γραφήματα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα εμφανίζουν γραφήματα πίτας με τις μικρότερες τιμές να έχουν αποσπαστεί σε μια δευτερεύουσα πίτα ή γράφημα σωρευμένων ράβδων, χάρη στο οποίο μπορείτε να τα ξεχωρίσετε ευκολότερα.

  Γραφήματα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα

Γραφήματα δακτυλίου

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές μόνο σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα δακτυλίου. Όπως και στο γράφημα πίτας, το γράφημα δακτυλίου εμφανίζει τη σχέση των τμημάτων ως προς το σύνολο, αλλά μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία σειρές σειρά δεδομένων.

Γράφημα δακτυλίου

Τύποι γραφημάτων δακτυλίου

 • Δακτύλιος    Τα γραφήματα δακτυλίου εμφανίζουν δακτυλίους δεδομένων, όπου κάθε δακτύλιος αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων. Εάν εμφανίζονται ποσοστά στις ετικέτες δεδομένων, κάθε δακτύλιος αθροίζεται στο 100%.

  Γράφημα δακτυλίου

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανάγνωση των γραφημάτων δακτυλίου δεν είναι εύκολη. Αντί για αυτά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα σωρευμένων στηλών ή ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων.

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα ράβδων. Τα γραφήματα ράβδων αναπαριστούν συγκρίσεις μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων. Στο γράφημα ράβδων, οι κατηγορίες οργανώνονται συνήθως κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα και οι τιμές κατά μήκος του οριζόντιου άξονα.

Γράφημα ράβδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα ράβδων όταν:

 • Οι ετικέτες του άξονα είναι μεγάλες.

 • Οι τιμές που εμφανίζονται είναι διάρκειες.

Τύποι γραφημάτων ράβδου

 • Ομαδοποιημένες ράβδοι και ομαδοποιημένες ράβδοι 3-Δ    Ένα γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων εμφανίζει ράβδους σε μορφή 2-Δ. Το γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων 3-Δ εμφανίζει ράβδους σε μορφή 3-Δ. Δεν χρησιμοποιεί άξονα βάθους.

  Γραφήματα ομαδοποιημένων ράβδων και ομαδοποιημένων ράβδων 3-Δ

 • Σωρευμένες ράβδοι και σωρευμένες ράβδοι 3-Δ    Τα γραφήματα σωρευμένων ράβδων εμφανίζουν τη σχέση μεμονωμένων στοιχείων ως προς το σύνολο σε ράβδους 2-Δ. Το γράφημα σωρευμένων ράβδων 3-Δ εμφανίζει ράβδους σε μορφή 3-Δ. Δεν χρησιμοποιεί άξονα βάθους.

  Γραφήματα σωρευμένων ράβδων και σωρευμένων ράβδων 3-Δ

 • 100% σωρευμένων ράβδων και 100% σωρευμένων ράβδων 3-Δ    Ένα γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων εμφανίζει ράβδους 2-Δ που συγκρίνουν το ποσοστό συνεισφοράς κάθε τιμής σε ένα σύνολο μεταξύ των κατηγοριών. Το γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων 3-Δ εμφανίζει ράβδους σε μορφή 3-Δ. Δεν χρησιμοποιεί άξονα βάθους.

  Γραφήματα 100% σωρευμένων ράβδων και 100% σωρευμένων ράβδων 3-Δ

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα περιοχών. Τα γραφήματα περιοχών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση της αλλαγής στη διάρκεια του χρόνου και την έμφαση στη συνολική τιμή σε μια τάση. Με την εμφάνιση του αθροίσματος των σχεδιασμένων τιμών, ένα γράφημα περιοχών εμφανίζει επίσης τη σχέση των τμημάτων ως προς ένα σύνολο.

Γράφημα περιοχής

Τύποι γραφημάτων περιοχών

 • Περιοχή και περιοχή 3-Δ    Τα γραφήματα περιοχών, τα οποία εμφανίζονται σε μορφή 2-Δ ή 3-Δ, εμφανίζουν την τάση τιμών στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Τα γραφήματα περιοχών 3-Δ χρησιμοποιούν τρεις άξονες (οριζόντιος, κατακόρυφος και βάθους) τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε. Ως κανόνα, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα γραμμών αντί για ένα γράφημα μη σωρευμένων περιοχών, καθώς τα δεδομένα μιας σειράς μπορούν να κρυφτούν πίσω από άλλες σειρές.

  Γραφήματα περιοχών και περιοχών 3-Δ

 • Σωρευμένη περιοχή και σωρευμένη περιοχή 3-Δ    Τα γραφήματα σωρευμένης περιοχής εμφανίζουν την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας σε μορφή 2-Δ. Το γράφημα σωρευμένης περιοχής 3-Δ έχει την ίδια λειτουργία, αλλά εμφανίζει περιοχές σε μορφή 3-Δ χωρίς τη χρήση άξονα βάθους.

  Γραφήματα σωρευμένης περιοχής και σωρευμένης περιοχής 3-Δ

 • 100% σωρευμένης περιοχής και 100% σωρευμένης περιοχής 3-Δ    Τα γραφήματα 100% σωρευμένης περιοχής εμφανίζουν την τάση του ποσοστού συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Το γράφημα 100% σωρευμένης περιοχής 3-Δ έχει την ίδια λειτουργία, αλλά εμφανίζει περιοχές σε μορφή 3-Δ χωρίς τη χρήση άξονα βάθους.

  Γραφήματα 100% σωρευμένης περιοχής και 100% σωρευμένης περιοχής 3-Δ

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα xy (διασποράς). Τοποθετήστε τις τιμές x σε μια γραμμή ή στήλη και κατόπιν εισαγάγετε τις αντίστοιχες τιμές y στις γειτονικές γραμμές ή στήλες.

Το γράφημα διασποράς έχει δύο άξονες τιμών: Έναν οριζόντιο (x) και έναν κατακόρυφο (y) άξονα τιμών. Συνδυάζει τις τιμές x και y σε μεμονωμένα σημεία δεδομένων και τα εμφανίζει σε ακανόνιστα διαστήματα ή συσσωρεύσεις. Τα γραφήματα διασποράς χρησιμοποιούνται συνήθως για την εμφάνιση και τη σύγκριση αριθμητικών τιμών, όπως επιστημονικών, στατιστικών και μηχανολογικών δεδομένων.

Γράφημα διασποράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς όταν:

 • Θέλετε να αλλάξετε την κλίμακα του οριζόντιου άξονα.

 • Θέλετε να μετατρέψετε αυτόν τον άξονα σε λογαριθμική κλίμακα.

 • Οι τιμές του οριζόντιου άξονα δεν είναι ισοκατανεμημένες.

 • Υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων στον οριζόντιο άξονα.

 • Θέλετε να προσαρμόσετε τις ανεξάρτητες κλίμακες των αξόνων ενός γραφήματος διασποράς ώστε να αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δεδομένα που περιλαμβάνουν ζεύγη ή ομαδοποιημένα σύνολα τιμών.

 • Θέλετε να παρουσιάσετε ομοιότητες μεταξύ μεγάλων συνόλων δεδομένων αντί για διαφορές μεταξύ σημείων δεδομένων.

 • Θέλετε να συγκρίνετε πολλά σημεία δεδομένων ανεξάρτητα από το χρόνο — όσο περισσότερα δεδομένα περιλαμβάνετε σε ένα γράφημα διασποράς, τόσο καλύτερες είναι οι συγκρίσεις που μπορείτε να κάνετε.

Τύποι γραφημάτων διασποράς

 • Διασπορά    Αυτό το γράφημα εμφανίζει σημεία δεδομένων χωρίς συνδετικές γραμμές για τη σύγκριση ζευγών τιμών.

  Γράφημα διασποράς

 • Διασπορά με ομαλές γραμμές και δείκτες και διασπορά με ομαλές γραμμές    Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια ομαλή καμπύλη που συνδέει τα σημεία δεδομένων. Οι ομαλές γραμμές μπορούν να εμφανιστούν με ή χωρίς δείκτες. Χρησιμοποιήστε μια ομαλή γραμμή χωρίς δείκτες εάν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων.

  Γραφήματα διασποράς με ομαλές γραμμές και δείκτες και διασποράς με ομαλές γραμμές

 • Διασπορά με ευθείες γραμμές και δείκτες καιδιασπορά με ευθείες γραμμές    Αυτό το γράφημα εμφανίζει ευθείες συνδετικές γραμμές μεταξύ σημείων δεδομένων. Οι ευθείες γραμμές μπορούν να εμφανιστούν με ή χωρίς δείκτες.

  Γραφήματα διασποράς με ευθείες γραμμές και δείκτες και διασποράς με ευθείες γραμμές

Γραφήματα φυσαλίδων

Όπως και το γράφημα διασποράς, το γράφημα φυσαλίδων προσθέτει μια τρίτη στήλη, προκειμένου να καθοριστεί το μέγεθος των φυσαλίδων που εμφανίζει ώστε να αντιπροσωπεύει τα σημεία δεδομένων στη σειρά δεδομένων.

Γράφημα φυσαλίδων

Τύποι γραφημάτων φυσαλίδων

 • Φυσαλίδα ή φυσαλίδα με εφέ 3-Δ    Και τα δύο γραφήματα φυσαλίδων συγκρίνουν σύνολα τριών τιμών αντί για δύο, εμφανίζοντας φυσαλίδες σε μορφή 2-Δ ή 3-Δ (χωρίς τη χρήση άξονα βάθους). Η τρίτη τιμή καθορίζει το μέγεθος του δείκτη φυσαλίδων.

  Γραφήματα φυσαλίδας και φυσαλίδας με εφέ 3-Δ

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές με μια συγκεκριμένη σειρά σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα μετοχών. Όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, τα γραφήματα μετοχών μπορούν να απεικονίσουν διακυμάνσεις σε τιμές μετοχών. Ωστόσο, αυτό το γράφημα μπορεί επίσης να απεικονίσει διακυμάνσεις σε άλλα δεδομένα, όπως την ημερήσια βροχόπτωση ή τις ετήσιες θερμοκρασίες. Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα μετοχών, βεβαιωθείτε ότι έχετε οργανώσει τα δεδομένα σας στη σωστή σειρά.

Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα γράφημα μετοχών "ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος", θα πρέπει να τακτοποιήσετε τα δεδομένα σας κάτω από τις επικεφαλίδες στήλης "Ανώτερη", "Κατώτερη", "Κλεισίματος", με αυτή τη σειρά.

Γράφημα μετοχών

Τύποι γραφημάτων μετοχών

 • Ανώτερη-Κατώτερη-Κλεισίματος    Αυτό το γράφημα μετοχών χρησιμοποιεί τρεις σειρές τιμών με την εξής σειρά: ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

  Γράφημα μετοχών "ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος"

 • Ανοίγματος-Ανώτερη-Κατώτερη-Κλεισίματος    Αυτό το γράφημα μετοχών χρησιμοποιεί τέσσερις σειρές τιμών με την εξής σειρά: ανοίγματος, ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

  Γράφημα μετοχών "ανοίγματος-ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος"

 • Όγκος-Ανώτερη-Κατώτερη-Κλεισίματος    Αυτό το γράφημα μετοχών χρησιμοποιεί τέσσερις σειρές τιμών με την εξής σειρά: όγκος, ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος. Υπολογίζει τον όγκο των συναλλαγών χρησιμοποιώντας δύο άξονες τιμών: έναν για τις στήλες που υπολογίζουν τον όγκο των συναλλαγών και έναν άλλο για τις τιμές των μετοχών.

  Γράφημα μετοχών "όγκος-ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος"

 • Όγκος-Ανοίγματος-Ανώτερη-Κατώτερη-Κλεισίματος    Αυτό το γράφημα μετοχών χρησιμοποιεί πέντε σειρές τιμών με την εξής σειρά: όγκος, ανοίγματος, ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

  Γράφημα μετοχών "όγκος-ανοίγματος-ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος"

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα επιφάνειας. Αυτό το γράφημα είναι χρήσιμο όταν θέλετε να βρείτε τους βέλτιστους συνδυασμούς ανάμεσα σε δύο σύνολα δεδομένων. Όπως και σε έναν τοπογραφικό χάρτη, τα χρώματα και τα μοτίβα υποδεικνύουν περιοχές που βρίσκονται στην ίδια περιοχή τιμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα επιφάνειας όταν τόσο οι κατηγορίες όσο και οι σειρές δεδομένων είναι αριθμητικές τιμές.

Γράφημα επιφάνειας

Τύποι γραφημάτων επιφάνειας

 • Επιφάνεια 3-Δ    Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια προβολή δεδομένων 3-Δ, την οποία μπορείτε να φανταστείτε ως ένα ελαστικό φύλλο που έχει τυλιχτεί γύρω από ένα γράφημα στηλών 3-Δ. Χρησιμοποιείται συνήθως για την εμφάνιση σχέσεων μεταξύ μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων που δεν μπορείτε να δείτε εύκολα. Οι λωρίδες χρώματος σε ένα γράφημα επιφάνειας δεν αναπαριστούν τις σειρές δεδομένων, αλλά υποδεικνύουν τις διαφορές μεταξύ των τιμών.

  Γράφημα επιφάνειας 3-Δ

 • Περίγραμμα επιφάνειας 3-Δ    Το γράφημα επιφάνειας 3-Δ, το οποίο εμφανίζεται χωρίς χρώμα στην επιφάνεια, ονομάζεται γράφημα περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ. Αυτό το γράφημα εμφανίζει μόνο τις γραμμές. Η ανάγνωση του γραφήματος περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, αυτό το γράφημα μπορεί να σχεδιάσει μεγάλα σύνολα δεδομένων πολύ γρηγορότερα σε σύγκριση με το γράφημα επιφάνειας 3-Δ.

  Γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ

 • Άποψη επιφάνειας    Τα γραφήματα άποψης επιφάνειας είναι γραφήματα επιφάνειας που προβάλλονται σε κάτοψη και μοιάζουν με τοπογραφικούς χάρτες 2-Δ. Σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας, οι λωρίδες χρώματος αναπαριστούν συγκεκριμένες περιοχές τιμών. Οι γραμμές σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας συνδέουν παρεμβαλλόμενα σημεία ίσης τιμής.

  Γράφημα άποψης επιφάνειας

 • Άποψη περιγράμματος επιφάνειας    Τα γραφήματα άποψης περιγράμματος επιφάνειας είναι επίσης γραφήματα επιφάνειας που προβάλλονται σε κάτοψη. Χωρίς λωρίδες χρώματος στην επιφάνεια, το γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας εμφανίζει μόνο γραμμές. Η ανάγνωση των γραφημάτων άποψης περιγράμματος επιφάνειας δεν είναι εύκολη. Ίσως να χρησιμοποιήσετε καλύτερα ένα γράφημα επιφάνειας 3-Δ.

  Γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε αραχνοειδές γράφημα. Τα αραχνοειδή γραφήματα συγκρίνουν τις συγκεντρωτικές τιμές αρκετών σειρά δεδομένων.

Αραχνοειδές γράφημα

Τύποι αραχνοειδών γραφημάτων

 • Αραχνοειδές και αραχνοειδές με δείκτες    Με ή χωρίς δείκτες για μεμονωμένα σημεία δεδομένων, τα αραχνοειδή γραφήματα εμφανίζουν αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο.

  Αραχνοειδή γραφήματα και αραχνοειδή γραφήματα με δείκτες

 • Αραχνοειδές με γέμισμα    Σε ένα αραχνοειδές γράφημα με γέμισμα, η περιοχή που καλύπτεται από μια σειρά δεδομένων περιέχει γέμισμα με χρώμα.

  Αραχνοειδές γράφημα με γέμισμα

Το γράφημα Treemap παρέχει μια ιεραρχική προβολή των δεδομένων σας και έναν εύκολο τρόπο σύγκρισης των διαφόρων επιπέδων κατηγοριοποίησης. Το γράφημα Treemap εμφανίζει τις κατηγορίες κατά χρώμα και εγγύτητα και εμφανίζει εύκολα πολλά δεδομένα, το οποίο θα ήταν δύσκολο με άλλους τύπους γραφημάτων. Το γράφημα Treemap μπορεί να σχεδιαστεί όταν υπάρχουν άδεια (κενά) κελιά στην ιεραρχική δομή. Τα γραφήματα Treemap είναι καλά για σύγκριση των αναλογιών εντός της ιεραρχίας.

Παράδειγμα γραφήματος Treemap στο Office 2016 για Windows

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα Treemap.

Το γράφημα Sunburst είναι ιδανικό για την εμφάνιση ιεραρχικών δεδομένων και μπορεί να σχεδιαστεί όταν υπάρχουν άδεια (κενά) κελιά στην ιεραρχική δομή. Κάθε επίπεδο της ιεραρχίας αντιπροσωπεύεται από έναν δακτύλιο ή κύκλο, με τον εσωτερικό κύκλο να αντιπροσωπεύει το ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας. Ένα γράφημα Sunburst χωρίς ιεραρχική δομή δεδομένων (ένα επίπεδο κατηγοριών) μοιάζει με γράφημα δακτυλίου. Ωστόσο, ένα γράφημα Sunburst με πολλά επίπεδα κατηγοριών εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εξωτερικοί δακτύλιοι σχετίζονται με τους εσωτερικούς δακτυλίους. Το γράφημα Sunburst είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για την εμφάνιση του τρόπου με τον οποίο ένας δακτύλιος διασπάται στα μέρη που τον αποτελούν.

Εικόνα γραφήματος Sunburst στο Office 2016 για Windows

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα Sunburst.

Τα δεδομένα που σχεδιάζονται σε ένα γράφημα ιστογράμματος δείχνουν τις συχνότητες μέσα σε μια κατανομή. Κάθε στήλη του γραφήματος ονομάζεται θέση αποθήκευσης και μπορεί να αλλάξει, για περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων σας.

Δείγμα ιστογράμματος

Τύποι γραφημάτων ιστογράμματος

 • Ιστόγραμμα    Το γράφημα ιστογράμματος εμφανίζει την κατανομή των δεδομένων σας ομαδοποιημένα σε θέσεις αποθήκευσης συχνότητας.

  Γράφημα ιστογράμματος στο δευτερεύοντα τύπο ιστογράμματος
 • Γράφημα Pareto    Ένα γράφημα Pareto είναι ένα ταξινομημένο γράφημα ιστογράμματος που περιέχει και τις δύο στήλες ταξινομημένες σε φθίνουσα σειρά, καθώς και μια γραμμή που αντιπροσωπεύει το αθροιστικό συνολικό ποσοστό.

  Δευτερεύων τύπος γραφήματος Pareto στα διαθέσιμα γραφήματα ιστογράμματος

Ένα γράφημα "Πλαίσιο και Whisker" εμφανίζει την κατανομή δεδομένων σε τεταρτημόρια, επισημαίνοντας τον αριθμητικό μέσο και τα έκτοπα. Τα πλαίσια μπορεί να έχουν γραμμές που εκτείνονται κατακόρυφα, οι οποίες ονομάζονται "whisker". Αυτές οι γραμμές υποδεικνύουν τη μεταβλητότητα εκτός των επάνω και κάτω τεταρτημορίων και οποιοδήποτε σημείο εκτός αυτών των γραμμών ή whisker θεωρείται έκτοπο. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο γραφήματος, όταν έχετε πολλά σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με κάποιον τρόπο μεταξύ τους.

Δείγμα γραφήματος πλαισίου και Whisker

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα Πλαίσιο και Whisker.

Ένα γράφημα καταρράκτη εμφανίζει ένα τρέχον σύνολο των χρηματοοικονομικών δεδομένων σας, καθώς προστίθενται ή αφαιρούνται τιμές. Είναι χρήσιμο για την κατανόηση του τρόπου μια αρχική τιμή επηρεάζεται από μια σειρά από θετικές και αρνητικές τιμές. Οι στήλες έχουν χρωματική κωδικοποίηση, ώστε να μπορείτε να ξεχωρίζετε γρήγορα τους θετικούς από τους αρνητικούς αριθμούς.

Παράδειγμα γραφήματος καταρράκτη

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα καταρράκτη.

Τα γραφήματα ομαδοποίησης εμφανίζουν τιμές σε πολλά στάδια σε μια διεργασία.

Γράφημα ομαδοποίησης που εμφανίζει μια διοχέτευση πωλήσεων: τα στάδια περιλαμβάνονται στην πρώτη στήλη, οι τιμές στη δεύτερη

Συνήθως, οι τιμές μειώνονται σταδιακά, επιτρέποντας στις ράβδους να μοιάζουν με χωνί. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα γραφήματα ομαδοποίησης εδώ.

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες και γραμμές μπορούν να παρουσιαστούν γραφικά σε σύνθετο γράφημα. Τα σύνθετα γραφήματα συνδυάζουν δύο ή περισσότερους τύπους γραφήματος για να διευκολύνουν την κατανόηση των δεδομένων, ειδικά όταν τα δεδομένα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Η ανάγνωση αυτού του γραφήματος, το οποίο εμφανίζεται με ένα δευτερεύοντα άξονα, είναι ακόμη ευκολότερη. Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε ένα γράφημα στηλών για την εμφάνιση του αριθμού σπιτιών που πουλήθηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε ένα γράφημα γραμμών για να διευκολύνουμε τους αναγνώστες να αναγνωρίζουν γρήγορα τη μέση τιμή πώλησης ανά μήνα.

Σύνθετο γράφημα με δευτερεύοντα άξονα

Τύποι σύνθετων γραφημάτων

 • Ομαδοποιημένη στήλη – γραμμή και ομαδοποιημένη στήλη – γραμμή σε δευτερεύοντα άξονα    Με ή χωρίς δευτερεύοντα άξονα, αυτό το γράφημα συνδυάζει μια ομαδοποιημένη στήλη και ένα γράφημα γραμμών, εμφανίζοντας ορισμένες σειρές δεδομένων ως στήλες και άλλες ως γραμμές στο ίδιο γράφημα.

  Γραφήματα ομαδοποιημένων στηλών

 • Σωρευμένη περιοχή - ομαδοποιημένη στήλη    Αυτό το γράφημα συνδυάζει ένα γράφημα σωρευμένης περιοχής και ένα γράφημα ομαδοποιημένης στήλης, εμφανίζοντας ορισμένες σειρές δεδομένων ως σωρευμένες περιοχές και άλλες ως στήλες στο ίδιο γράφημα.

  Σωρευμένη περιοχή - γράφημα ομαδοποιημένων στηλών

 • Προσαρμοσμένο σύνθετο    Αυτό το γράφημα σας επιτρέπει να συνδυάσετε τα γραφήματα που θέλετε να εμφανίσετε στο ίδιο γράφημα.

  Προσαρμοσμένο σύνθετο γράφημα

Αλλαγή τύπου γραφήματος

Εάν έχετε ήδη ένα γράφημα, αλλά απλώς θέλετε να αλλάξετε τον τύπο του:

 1. Επιλέξτε το γράφημα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση και επιλέξτε Αλλαγή τύπου γραφήματος.

  Αλλαγή τύπου γραφήματος

 2. Επιλέξτε έναν νέο τύπο γραφήματος στο πλαίσιο Αλλαγή τύπου γραφήματος.

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος ομαδοποίησης

Παρουσίαση δεδομένων σε γράφημα Gantt

Δημιουργία ιστογράμματος

Δημιουργία γραφήματος Pareto

Δημιουργία γραφήματος sunburst στο Office 2016

Δημιουργία γραφήματος treemap στο Office 2016

Δημιουργία γραφήματος καταρράκτη στο Office 2016

Δημιουργία γραφήματος "Πλαίσιο και Whisker"

Προσθήκη γραφήματος πίτας

Δημιουργία γραφήματος στο Excel 2016 για Windows

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×