Διαθέσιμες μορφές αριθμών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν εφαρμόζετε διαφορετικές μορφοποιήσεις σε αριθμούς, μπορείτε να αλλάζετε την εμφάνιση ενός αριθμού χωρίς να αλλάζετε τον ίδιο τον αριθμό. Η μορφοποίηση ενός αριθμού δεν επηρεάζει την πραγματική τιμή του κελιού που χρησιμοποιεί το Excel για την πραγματοποίηση των υπολογισμών. Η πραγματική τιμή εμφανίζεται στη γραμμή τύπων.

Γραμμή τύπων και σχετικό κελί
Γραμμή τύπων και σχετικό κελί

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια σύνοψη των μορφών αριθμών που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Αριθμός. Για να δείτε όλες τις διαθέσιμες μορφές αριθμών, κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου δίπλα στο στοιχείο Αριθμός.

Κουμπί στοιχείου εκκίνησης παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Αριθμός"

Μορφή

Περιγραφή

Γενική

Η προεπιλεγμένη μορφοποίηση αριθμών που εφαρμόζεται στο Excel όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό. Οι περισσότεροι από τους αριθμούς που έχουν Γενική μορφή εμφανίζονται ακριβώς όπως τους πληκτρολογείτε. Ωστόσο, εάν το κελί δεν έχει αρκετό πλάτος ώστε να εμφανίζεται ολόκληρος ο αριθμός, η Γενική μορφοποίηση στρογγυλοποιεί τους αριθμούς με δεκαδικά ψηφία. Επίσης, η Γενική μορφοποίηση αριθμών χρησιμοποιεί επιστημονική (εκθετική) γραφή για τους μεγάλους αριθμούς (12 ή περισσότερα ψηφία).

Αριθμός

Χρησιμοποιείται για τη γενική εμφάνιση των αριθμών. Μπορείτε να καθορίσετε το πλήθος των δεκαδικών θέσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαχωριστικό χιλιάδων και τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι αρνητικοί αριθμοί.

Νομισματική μονάδα

Χρησιμοποιείται για γενικές νομισματικές τιμές και εμφανίζει το προεπιλεγμένο σύμβολο νομισματικής μονάδας με αριθμούς. Μπορείτε να καθορίσετε το πλήθος των δεκαδικών θέσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαχωριστικό χιλιάδων και τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι αρνητικοί αριθμοί.

Λογιστική

Χρησιμοποιείται επίσης για νομισματικές τιμές, αλλά στοιχίζει τα σύμβολα νομισματικών μονάδων και τις θέσεις υποδιαστολής σε μια στήλη.

Ημερομηνία

Εμφανίζει τους σειριακούς αριθμούς ημερομηνίας και ώρας σε τιμές ημερομηνίας, σύμφωνα με τον τύπο και τις τοπικές ρυθμίσεις (τοποθεσία) που έχετε καθορίσει. Οι μορφές ημερομηνίας που ξεκινούν με έναν αστερίσκο (*) επηρεάζονται από τις αλλαγές των ρυθμίσεων τοπικής ημερομηνίας και ώρας που καθορίζονται στον Πίνακα Ελέγχου των Windows. Οι μορφές χωρίς αστερίσκο δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου.

Ώρα

Εμφανίζει τους σειριακούς αριθμούς ημερομηνίας και ώρας σε τιμές ώρας, σύμφωνα με τον τύπο και τις τοπικές ρυθμίσεις (τοποθεσία) που έχετε καθορίσει. Οι μορφές ώρας που ξεκινούν με έναν αστερίσκο (*) επηρεάζονται από τις αλλαγές των ρυθμίσεων τοπικής ημερομηνίας και ώρας που καθορίζονται στον Πίνακα Ελέγχου των Windows. Οι μορφές χωρίς αστερίσκο δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου.

Ποσοστό

Πολλαπλασιάζει την τιμή του κελιού επί 100 και εμφανίζει το αποτέλεσμα με ένα σύμβολο επί τοις εκατό (%). Μπορείτε να καθορίσετε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Κλάσμα

Εμφανίζει τον αριθμό σε μορφή κλάσματος, σύμφωνα με τον τύπο κλάσματος που έχετε καθορίσει.

Επιστημονική

Εμφανίζει έναν αριθμό σε εκθετική γραφή, αντικαθιστώντας μέρος του αριθμού με E+ν, όπου ο E (που σημαίνει Εκθετικός) πολλαπλασιάζει τον προηγούμενο αριθμό επί 10 στην ν δύναμη. Για παράδειγμα, σε μια μορφή Επιστημονική 2 δεκαδικών, ο αριθμός 12345678901 εμφανίζεται ως 1,23E+10, που είναι 1,23 φορές το 10 στην 10η δύναμη. Μπορείτε να καθορίσετε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Κείμενο

Χειρίζεται το περιεχόμενο ενός κελιού ως κείμενο και εμφανίζει το περιεχόμενο ακριβώς όπως το πληκτρολογείτε, ακόμη και όταν πληκτρολογείτε αριθμούς.

Ειδική

Εμφανίζει έναν αριθμό ως ταχυδρομικό κώδικα, αριθμό τηλεφώνου ή αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης.

Προσαρμοσμένη

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα αντίγραφο ενός κωδικού μορφής αριθμού. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μορφή για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού που θα προστεθεί στη λίστα των κωδικών μορφής αριθμού. Μπορείτε να προσθέσετε μεταξύ 200 και 250 προσαρμοσμένες μορφές αριθμών, ανάλογα με την έκδοση γλώσσας του Excel που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμοσμένες μορφές, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×