Διαγραφή του Cache εγγράφων του Office

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το Cache εγγράφων του Office περιέχει τα αρχεία που χρησιμοποιεί το Office για να βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές σας αποθηκεύονται στο cloud. Μερικές φορές αποτύχει όταν χρησιμοποιείτε το Office με άλλες εφαρμογές του στο cloud, τις εφαρμογές για να συγχρονίσετε σωστά πριν κλείσετε Office και αυτό να καταστροφή, ή είναι κατεστραμμένο, το Cache εγγράφων του Office. Συνήθως, Office να επιδιορθώσετε αρχεία cache έχει καταστραφεί. Ωστόσο, όταν μια εφαρμογή στο cloud δεν έχει συγχρονιστεί σωστά, αυτό μπορεί να αποτρέψει Office τις επιδιορθώσεις.

Σημειώσεις: 

 • Σε αυτό το άρθρο περιγράφει ζητήματα Cache εγγράφων του Office που ενδεχομένως προκύπτουν όταν χρησιμοποιείτε το OneDrive. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε παρόμοια προβλήματα κατά τη χρήση άλλων εφαρμογών. Εάν χρησιμοποιείτε μια άλλη εφαρμογή στο cloud, ανατρέξτε στο της εφαρμογής που Βοήθειας ή προϊόντος πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με την επιδιόρθωση προβλημάτων συγχρονισμού.

 • Εάν αντιμετωπίζετε OneDrive για επιχειρήσεις θέματα, ενημερώστε το πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive, ακολουθώντας τις οδηγίες στο Γρήγορα αποτελέσματα με το OneDrive για επιχειρήσεις επόμενης γενιάς προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού στα Windows.

Διόρθωση του Cache εγγράφων του Office

Όταν συμβαίνει καταστροφή του αρχείου cache, θα φαίνεται ότι το αρχείο σας να έχει κολλήσει στο Κέντρο αποστολής του Office. Θα δείτε μια ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης που αναφέρει ότι το Cache εγγράφων του Microsoft Office εντόπισε ένα πρόβλημα, με μια σύνδεση για την επιδιόρθωση. Όταν κάνετε κλικ για να επιδιορθώσετε, το Κέντρο αποστολής του παράγει ένα άλλο μήνυμα σφάλματος, σας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του cache και δημιουργήστε ένα νέο για εσάς. Μπορείτε επίσης να δείτε σφάλματα που σχετίζεται με τα άλλα εφαρμογή cloud που χρησιμοποιείτε. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί επιδιόρθωση στο Κέντρο αποστολής του μήνυμα σφάλματος, αποτυγχάνει ξανά.

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο το Cache εγγράφων του Microsoft Office. Διαγραφή του cache δεν είναι επικίνδυνος και το ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα συγχρονισμού. Μετά τη διαγραφή του cache, ο συγχρονισμός μπορεί να συμβεί αυτόματα ή ίσως χρειαστεί να συγχρονίσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Ακολουθεί μια επισκόπηση της διαδικασίας για να διαγράψετε το cache εγγράφων του Microsoft Office:

 1. Εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης: Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία cache δεν φορτώνονται κατά την εκκίνηση. Εάν έχει αλλάξει, αυτά θα είναι κλειδωμένο και δεν είναι δυνατή η διαγραφή τους.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση.

 2. Διαγράψετε αρχεία cache: Συχνά, αυτό το βήμα διορθώνει το πρόβλημα. Office επιδιορθώνει συνήθως τα αρχεία cache εγγράφων αν εντοπίσει ζητήματα. Εάν τα αρχεία cache είναι κατεστραμμένο και ανεπανόρθωτη, τη διαγραφή τους επιτρέπει στο Office να επιδιορθωθεί, αντικαθιστώντας τα κατεστραμμένα αρχεία.

 3. Επανεκκίνηση της και να συγχρονίσετε: Αυτό το βήμα είναι όταν Office επιδιορθώνει το cache. Μετά την επιδιόρθωση του cache, μια λειτουργία συγχρονισμού πρέπει να αντιμετωπίσουν τα αρχεία που "έχει κολλήσει".

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση αυτά τα βήματα, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν τα βήματα σε αυτό το άρθρο δεν διορθώσει το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να καταργήστε και επανεγκαταστήστε το Office. Βήματα για τη συγκεκριμένη διεργασία δεν που παρέχονται εδώ. Για βοήθεια σχετικά με την επανεγκατάσταση του Office, ανατρέξτε στο θέμα Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac. Εάν δεν είστε το άτομο που είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση υπολογιστές στο σημείο της επιχείρησής, συνιστάται να μπορείτε να συνομιλήσετε με το διαχειριστή του συστήματός σας πριν από την επανεγκατάσταση του Office. Μπορεί να υπάρχουν ειδικές συνθήκες που μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία εγκατάστασης.

Τα ακριβή βήματα για την εκτέλεση καθαρής εκκίνησης ποικίλλουν ανάλογα με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στο άρθρο υποστήριξης τον τρόπο εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows και δείτε τα βήματα για την έκδοση των Windows.

 1. Για να ανοίξετε το Κέντρο αποστολής του Office, κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με την έκδοση των Windows:

  • Στα Windows 10, κάντε κλικ στο κουμπί των Windows, πληκτρολογήστε Κέντρο αποστολής του Microsoft στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή Κέντρο αποστολής του Microsoft με τα αποτελέσματα της αναζήτησης (, μπορεί να υπάρχει η ένδειξη 2010 ή 2013, ανάλογα με την έκδοση του Office).

  • Στα Windows 8 ή 8.1, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Κέντρο αποστολής του Microsoft στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή Κέντρο αποστολής του Microsoft με τα αποτελέσματα της αναζήτησης (, μπορεί να υπάρχει η ένδειξη 2010 ή 2013, ανάλογα με την έκδοση του Office).

  • Στα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, στη συνέχεια, στο Microsoft Office, τοποθετήστε το δείκτη, στη συνέχεια, στην επιλογή Εργαλεία του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αποστολής του Microsoft Office.

 2. Στο Κέντρο αποστολής του, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων στο cache.

Παρακάτω θα δείτε πού θα βρείτε εκτός εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν η καταστροφή του αρχείου cache εγγράφων ήταν το λόγο για τον Office δεν ήταν δυνατό να επιδιορθώσετε το cache εγγράφων του, το πρόβλημα θα πρέπει να επιλύσετε μετά την είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση Office και τα αρχεία σας cloud έχουν τη δυνατότητα να συγχρονίσετε.

Πρώτα, επανεκκινήστε κανονικά. Τα βήματα για την επανεκκίνηση παρέχονται επίσης στο άρθρο υποστήριξης τον τρόπο εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή για να ξεκινήσει κανονικά μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης". Βρείτε την έκδοση των Windows σε αυτήν την ενότητα και ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα.

Μετά την επανεκκίνηση που έχετε, είναι καιρός να συγχρονίζετε τα αρχεία του OneDrive. Βήματα για το συγχρονισμό του OneDrive για επιχειρήσεις παρέχονται στο άρθρο επιδιόρθωση συνδέσεων συγχρονισμού στο OneDrive για επιχειρήσεις.

Σχετικές πληροφορίες

Κέντρο αποστολής του Microsoft Office

Ρυθμίσεις του Cache εγγράφων του Office

Επίλυση διενέξεων στο Κέντρο αποστολής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×