Διαγραφή μίας ή περισσοτέρων εγγραφών από μια βάση δεδομένων

Η διαγραφή ανακριβών ή παλιών δεδομένων μπορεί να κάνει τη βάση δεδομένων της Access πιο γρήγορη και πιο εύχρηστη. Για παράδειγμα, εάν μετακινήσετε δεδομένα από το προηγούμενο ημερολόγιο ή οικονομικό τρίμηνο σε ένα σύνολο από πίνακες αρχειοθέτησης μιας άλλης βάσης δεδομένων, μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος της βάσης δεδομένων εργασίας ώστε να εκτελείται πιο γρήγορα. Εάν καταργήσετε ανακριβή ή διπλότυπα δεδομένα, μπορείτε να μειώσετε το κόστος για την επιχείρησή σας.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων της Access. Επίσης, εξηγεί πώς μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα από μεμονωμένα πεδία, το οποίο είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, καθώς και πώς μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρες εγγραφές, μια διαδικασία που μπορεί να είναι πολύ πιο σύνθετη.

Σημείωση: Για να κατανοήσετε και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αυτού του άρθρου, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τις έννοιες "Πρωτεύον" και "Εξωτερικό" κλειδί. Για εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με τα πρωτεύοντα και τα εξωτερικά κλειδιά, ανατρέξτε στο άρθρο Βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τη διαγραφή δεδομένων

Διαγραφή των δεδομένων σε ένα πεδίο

Διαγραφή των δεδομένων σε μια λίστα

Διαγραφή μη συσχετισμένων εγγραφών από μια βάση δεδομένων

Διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών από μια βάση δεδομένων με χρήση ενός ερωτήματος διαγραφής

Σχετικά με τη διαγραφή δεδομένων

Η Access παρέχει αρκετούς τύπους ή επίπεδα, διαγραφής δεδομένων. Μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα από μεμονωμένα σημεία δεδομένων μιας εγγραφής, μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρες εγγραφές από έναν πίνακα και μπορείτε επίσης να διαγράψετε ολόκληρους πίνακες.

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένες τιμές όταν θέλετε να κάνετε ορισμένα ή όλα τα σημεία δεδομένων μιας εγγραφής κενά, αλλά να αφήσετε την ίδια την εγγραφή (γραμμή) στη θέση της στον πίνακα. Η διαγραφή μιας τιμής δεδομένων είναι σχετικά εύκολη, επιλέξτε ένα μέρος ή όλα τα δεδομένα στο πεδίο και πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Όταν διαγράφετε μια ολόκληρη εγγραφή, καταργείτε όλα τα δεδομένα σε κάθε πεδίο, καθώς και την τιμή κλειδιού που καθιστά την εγγραφή μοναδική. Αυτή η διαδικασία καταργεί ολόκληρη τη γραμμή από τον πίνακα. Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένες εγγραφές με μη αυτόματο τρόπο ή μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα που καταργούν μεγάλους αριθμούς εγγραφών ταυτόχρονα.

Εάν οι εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα στη βάση δεδομένων, η διαδικασία διαγραφής είναι αρκετά απλή. Μπορείτε να επιλέξετε μια ολόκληρη γραμμή και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE ή μπορείτε να δημιουργήσετε και να εκτελέσετε ένα ερώτημα διαγραφής. Ωστόσο, εάν οι εγγραφές που πρόκειται να διαγραφούν σχετίζονται με άλλα δεδομένα και βρίσκονται στην πλευρά "ένα" μιας σχέσης ένα-προς-πολλά, πρέπει να εκτελέσετε κάποια επιπλέον βήματα, επειδή από προεπιλογή η Access δεν επιτρέπει τη διαγραφή συσχετισμένων δεδομένων. Επίσης, να θυμάστε ότι όταν διαγράφετε μια ολόκληρη εγγραφή, δεν μπορείτε να αναιρέσετε αυτή τη διαγραφή. Για το λόγο αυτό, πριν από τη διαγραφή δεδομένων, θα πρέπει πάντα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

Η διαγραφή ολόκληρων πινάκων δεν είναι τόσο περίπλοκη όπως η διαγραφή δεδομένων από πεδία ή η διαγραφή ολόκληρων εγγραφών, αλλά να θυμάστε ότι όταν διαγράφετε έναν ολόκληρο πίνακα, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ενός μέρους και πιθανότατα ολόκληρης, της βάσης δεδομένων σας σε περίπτωση που δεν καταργήσετε σωστά τον πίνακα. Επιπλέον, θα χάσετε οριστικά όλα τα δεδομένα του διαγραμμένου πίνακα. Για τους λόγους αυτούς, πριν από τη διαγραφή δεδομένων, θα πρέπει πάντα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

Τέλος, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα, σε λιγότερο χρόνο και με μεγαλύτερη ακρίβεια εάν κατανοείτε τη σχεδίαση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την Access ή με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων γενικά, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές αρχές σχεδίασης μιας βάσης δεδομένων.

Οι διαδικασίες στις ακόλουθες ενότητες εξηγούν πώς μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα από μεμονωμένα πεδία, πώς μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρες εγγραφές και πώς μπορείτε να διαγράψετε ολόκληρους πίνακες. Κάθε ενότητα παρέχει τις συνοδευτικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε μια συγκεκριμένη εργασία.

Διαγραφή των δεδομένων σε ένα πεδίο

Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα από μεμονωμένα πεδία, όταν έχετε πίνακες ή ερωτήματα ανοιχτά σε προβολή φύλλου δεδομένων Εικόνα κουμπιού και όταν έχετε φόρμες καταχώρησης δεδομένων ανοιχτές στις προβολές φόρμας Εικόνα κουμπιού και διάταξης Εικόνα κουμπιού .

Διαγραφή δεδομένων από ένα φύλλο δεδομένων

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα ή το ερώτημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο πίνακας ή το ερώτημα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε.

  Μπορείτε να επισημάνετε ένα μέρος ή όλα τα δεδομένα ή απλώς να τοποθετήσετε το δρομέα στο πεδίο.

 3. Εάν επιλέξετε όλα τα δεδομένα στο πεδίο, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  -ή-

  Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  -ή-

  Εάν τοποθετήσετε το δρομέα στο πεδίο, πατήστε το πλήκτρο DELETE ή BACKSPACE, ανάλογα με τις ανάγκες.

Διαγραφή δεδομένων από μια φόρμα

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στη φόρμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η ενέργεια αυτή ανοίγει τη φόρμα σε προβολή φόρμας.

  -ή-

  Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης.

 2. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε.

  Μπορείτε να επισημάνετε ένα μέρος ή όλα τα δεδομένα ή απλώς να τοποθετήσετε το δρομέα στο πεδίο.

 3. Εάν επιλέξετε όλα τα δεδομένα στο πεδίο, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  -ή-

  Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  -ή-

  Εάν τοποθετήσετε το δρομέα στο πεδίο, πατήστε το πλήκτρο DELETE ή BACKSPACE, ανάλογα με τις ανάγκες.

  Σημειώσεις: Η Access μπορεί να εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος και να αποτρέψει τη διαγραφή των δεδομένων. Διάφοροι παράγοντες που μπορεί να διακόψουν τη διαγραφή:

  • Εξ ορισμού, δεν μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα από ορισμένους τύπους ερωτημάτων    Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα που επιστρέφονται από ένα ερώτημα διασταύρωσης και δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε πεδία υπολογισμού — τιμές που υπολογίζει ένας τύπος καθώς χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων, αλλά που δεν βρίσκονται σε έναν πίνακα. Εάν η φόρμα σας βασίζεται σε ένα ερώτημα που δεν έχει δυνατότητα διαγραφής δεδομένων, δεν θα μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα από τη φόρμα.

  • Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη διαγραφή δεδομένων     Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος ή το σχεδιαστή της βάσης δεδομένων.

  • Το πεδίο δεν αποδέχεται κενά ή μηδενικές τιμές     Εάν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, αλλάξτε την ιδιότητα πίνακα Απαιτείται από Ναι σε Όχι.

  • Προσπαθείτε να διαγράψετε πληροφορίες από μια λίστα     Σε ένα φύλλο δεδομένων για μια φόρμα, μπορείτε πάντα να εντοπίσετε μια λίστα επειδή η Access τοποθετεί ένα κάτω βέλος στο ένα άκρο, όπως αυτό: Μια κενή λίστα αναζήτησης . Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή τιμών σε μια λίστα, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα αυτού του άρθρου.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή των δεδομένων σε μια λίστα

Μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα από δύο τύπους λιστών: λίστες τιμών και λίστες αναζήτησης. Οι λίστες τιμών εμφανίζουν ένα σύνολο προκαθορισμένων τιμών — τιμών που εσείς ή ο σχεδιαστής της βάσης δεδομένων εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο. Αντίθετα, οι λίστες αναζήτησης χρησιμοποιούν ένα ερώτημα για την ανάκτηση τιμών από έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα και αυτές οι τιμές που επιστρέφονται, στη συνέχεια, συμπληρώνουν τη λίστα.

Τα στοιχεία σε μια λίστα τιμών βρίσκονται στον ίδιο πίνακα με τις άλλες τιμές μιας εγγραφής. Αντίθετα, τα δεδομένα σε μια λίστα αναζήτησης βρίσκονται σε έναν ή περισσότερους άλλους πίνακες. Για να καταργήσετε δεδομένα από μια λίστα τιμών, μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία.

Η κατάργηση δεδομένων από μια λίστα αναζήτησης απαιτεί πρόσθετα βήματα και αυτά τα βήματα διαφέρουν, ανάλογα με το αν το ερώτημα για τις λίστες αναζήτησης λαμβάνει δεδομένα από έναν πίνακα ή ένα άλλο ερώτημα. Εάν το ερώτημα για τη λίστα αναζήτησης βασίζεται σε έναν πίνακα, προσδιορίζετε αυτόν τον πίνακα και το πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη λίστα. Μπορείτε, στη συνέχεια, να ανοίξετε τον πίνακα προέλευσης και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε αυτό το πεδίο.

Εάν το ερώτημα για τη λίστα αναζήτησης βασίζεται σε ένα άλλο ερώτημα, πρέπει να ανοίξετε αυτό το δεύτερο ερώτημα, να βρείτε τον πίνακα προέλευσης και το πεδίο από το οποίο το δεύτερο ερώτημα λαμβάνει τα δεδομένα και να αλλάξετε τις τιμές σε αυτόν τον πίνακα.

Οι ακόλουθες διαδικασίες εξηγούν πώς μπορείτε να διαγράψετε δεδομένα από μια λίστα τιμών και μια λίστα αναζήτησης.

Κατάργηση δεδομένων από μια λίστα τιμών

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή σχεδίασης από το μενού συντόμευσης.

 2. Στο επάνω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης, επιλέξτε το πεδίο πίνακα που περιέχει τη λίστα τιμών.

 3. Στο κάτω τμήμα του πλέγματος, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση και, στη συνέχεια, εντοπίστε την ιδιότητα Προέλευση γραμμής.

  Από προεπιλογή, τα στοιχεία σε μια λίστα τιμών περικλείονται από διπλά εισαγωγικά και κάθε στοιχείο διαχωρίζεται με ερωτηματικό: "Excellent";"Fair";"Average";"Poor"

 4. Ανάλογα με τις ανάγκες, καταργήστε στοιχεία από τη λίστα. Μην ξεχάσετε να διαγράψετε τα εισαγωγικά που περικλείουν κάθε διαγραμμένο στοιχείο. Επίσης, μην αφήνετε ερωτηματικό στην αρχή, μην αφήνετε ζεύγη ερωτηματικών μαζί (;;) και, εάν καταργήσετε το τελευταίο στοιχείο στη λίστα, διαγράψτε το τελικό ερωτηματικό.

  Σημείωση: Εάν διαγράψετε ένα στοιχείο από μια λίστα τιμών και οι εγγραφές στον πίνακα χρησιμοποιούν ήδη το διαγραμμένο στοιχείο, το διαγραμμένο στοιχείο παραμένει μέρος της εγγραφής μέχρι να το αλλάξετε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία σας έχει μια αποθήκη στην Πόλη Α, αλλά, στη συνέχεια, πουλά αυτό το κτίριο. Εάν καταργήσετε το στοιχείο "Πόλη Α" από τη λίστα των αποθηκών, θα εξακολουθείτε να βλέπετε το στοιχείο "Πόλη Α" στον πίνακά σας μέχρι να αλλάξετε αυτές τις τιμές.

Κατάργηση δεδομένων από μια λίστα αναζήτησης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή σχεδίασης από το μενού συντόμευσης.

 2. Στο επάνω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης, επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης.

 3. Στο κάτω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση και, στη συνέχεια, εντοπίστε τις ιδιότητες Τύπος προέλευσης γραμμής και Προέλευση γραμμής.

  Η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής πρέπει να εμφανίζει Πίνακας/Ερώτημα και η ιδιότητα Προέλευση γραμμής πρέπει να περιέχει ένα ερώτημα που αναφέρεται σε έναν πίνακα ή ένα άλλο ερώτημα.

  Σημείωση: Τα ερωτήματα για τα πεδία αναζήτησης ξεκινούν πάντα με τη λέξη SELECT.

  Συνήθως (αλλά όχι πάντα), ένα ερώτημα επιλογής χρησιμοποιεί αυτή τη βασική σύνταξη: SELECT [όνομα_πίνακα_ή_ερωτήματος]. [όνομα_πεδίου] FROM [όνομα_πίνακα_ή_ερωτήματος].

  Σε αυτή την περίπτωση, το ερώτημα περιέχει δύο όρους (SELECT και FROM). Ο πρώτος όρος παραπέμπει σε έναν πίνακα και σε ένα πεδίο σε αυτού του πίνακα. Αντίθετα, ο δεύτερος όρος αναφέρεται μόνο στον πίνακα. Κάτι που πρέπει να θυμάστε: Ο όρος FROM αναφέρει πάντα το όνομα του πίνακα ή ερωτήματος προέλευσης. Οι όροι SELECT ενδέχεται να μην περιέχουν πάντα το όνομα ενός πίνακα ή ερωτήματος, παρόλο που περιέχουν πάντα το όνομα τουλάχιστον ενός πεδίου. Ωστόσο, όλοι οι όροι FROM πρέπει να αναφέρονται σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το ερώτημα στο πεδίο αναζήτησης παραπέμπει σε ένα άλλο ερώτημα, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" Επόμενο) για να ανοίξετε το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης. Σημειώστε το όνομα του πίνακα που εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της σχεδίασης ερωτήματος και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 5.

  • Εάν το ερώτημα στο πεδίο αναζήτησης παραπέμπει σε έναν πίνακα, σημειώστε το όνομα του πίνακα και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 5.

 5. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα προέλευσης για να τον ανοίξετε σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 6. Εντοπίστε το πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στη λίστα αναζήτησης και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε αυτά τα δεδομένα ανάλογα με τις ανάγκες.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μη συσχετισμένων εγγραφών από μια βάση δεδομένων

Όταν διαγράφετε ολόκληρες εγγραφές από μια βάση δεδομένων, διαγράφετε τα δεδομένα σε κάθε πεδίο και επίσης διαγράφετε την τιμή κλειδιού — η τιμή που καθιστά την εγγραφή μοναδική. Εάν η εγγραφή δεν σχετίζεται με άλλες εγγραφές (δηλαδή, εάν η τιμή κλειδιού δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις άλλες εγγραφές ή πίνακες της βάσης δεδομένων), μπορείτε να διαγράψετε την εγγραφή, επιλέγοντάς την και πατώντας το πλήκτρο DELETE. Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα μεγάλο αριθμό μη συσχετισμένων εγγραφών — περισσότερες από αυτές που θέλετε να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο — μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα διαγραφής για να τις καταργήσετε. Οι διαδικασίες στις ακόλουθες ενότητες εξηγούν πώς μπορείτε να εκτελέσετε και τις δύο εργασίες.

Διαγραφή μη συσχετισμένης εγγραφής με μη αυτόματο τρόπο

 1. Σε προβολή φύλλου δεδομένων, ανοίξτε τον πίνακα ή το ερώτημα που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Εντοπίστε την εγγραφή (γραμμή) που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων — το τετράγωνο που βρίσκεται στο αριστερό ή το δεξιό άκρο της εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένες γραμμές ή να κάνετε κλικ και να σύρετε για να επιλέξετε ένα συνεχόμενο σύνολο γραμμών ή, να πατήσετε το πλήκτρο CTRL και να κάνετε κλικ στο κουμπί του ποντικιού για να επιλέξετε πολλές μη συνεχόμενες γραμμές.

  Η Access τοποθετεί ένα περίγραμμα γύρω από ολόκληρη την εγγραφή (ολόκληρη τη γραμμή) ή το μπλοκ των επιλεγμένων εγγραφών.

 3. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  -ή-

  Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  -ή-

  Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων και επιλέξτε Διαγραφή εγγραφής.

  Εάν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων, τοποθετήστε το δρομέα σε ένα πεδίο της εγγραφής. Στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο στοιχείο Διαγραφή και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή εγγραφής.

  Σημείωση: Σε αυτό το σημείο, η Access ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε την εγγραφή, επειδή αυτή συσχετίζεται με άλλα δεδομένα. Εάν δείτε αυτό το μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπί OK και μεταβείτε στην ενότητα Διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών από μια βάση δεδομένων με χρήση ενός ερωτήματος διαγραφής, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 4. Όταν η Access σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Διαγραφή μη συσχετισμένων εγγραφών με τη χρήση ενός ερωτήματος διαγραφής

Όταν χρησιμοποιείτε ένα ερώτημα διαγραφής για να καταργήσετε δεδομένα, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία τόσο για τις μη συσχετισμένες όσο και για τις συσχετισμένες εγγραφές: πρώτα δημιουργείτε ένα ερώτημα επιλογής, κατόπιν φροντίζετε να βεβαιωθείτε ότι επιστρέφει μόνο τις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε και, τέλος, μετατρέπετε το ερώτημα επιλογής σε ερώτημα διαγραφής. Οι πληροφορίες και τα βήματα της επόμενης ενότητας εξηγούν τον τρόπο διαγραφής μη συσχετισμένων εγγραφών.

Διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών από μια βάση δεδομένων με χρήση ενός ερωτήματος διαγραφής

Η διαδικασία διαγραφής συσχετισμένων εγγραφών ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα.

 • Σχεδιάστε τη διαγραφή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να διαγράψετε τα δεδομένα, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι άλλοι χρήστες έχουν κλείσει οποιαδήποτε αντικείμενα που χρησιμοποιούν τους πίνακες που επηρεάζονται και, στη συνέχεια, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

 • Αλλάξτε τη σχέση μεταξύ των πινάκων που περιλαμβάνονται στη διαγραφή. Συγκεκριμένα, ενεργοποιήστε τις επιλογές Ακεραιότητα αναφορών και Διαδοχική διαγραφή συσχετισμένων εγγραφών. Αυτό επιτρέπει στη διαγραφή να πραγματοποιήσει διαδοχική διαγραφή σε όλους τους πίνακες που επηρεάζονται και να καταργήσει όλα τα σχετικά δεδομένα.

 • Δημιουργήστε ένα ερώτημα επιλογής και, στη συνέχεια, προσθέστε κριτήρια, ανάλογα με τις ανάγκες, μέχρι το ερώτημα να επιστρέψει το σωστό σύνολο εγγραφών.

 • Μετατρέψτε το ερώτημα επιλογής σε ερώτημα διαγραφής και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το για να διαγράψετε τα δεδομένα.

Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και εκτέλεση ερωτήματος διαγραφής για μια πλήρη επεξήγηση αυτής της διαδικασίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×