Διαγραφή λίστας στο SharePoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν μια λίστα δεν είναι πλέον απαραίτητη στο SharePoint, μπορείτε να το διαγράψετε. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ κατάργηση στη λίστα μόνο από μια μεμονωμένη σελίδα ή από την τοποθεσία πλήρως. Εάν διαγράψετε μια λίστα κατά λάθος, μπορείτε να τον επαναφέρετε από τον Κάδο Ανακύκλωσης.

Για να διαγράψετε μια λίστα, πρέπει να έχετε τουλάχιστον δικαιώματα σχεδίασης για την τοποθεσία. Για να δημιουργήσετε μια λίστα SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας λίστας στο SharePoint.

Ενημέρωση 25 Ιανουαρίου 2017 ευχαριστήριο σχόλιατων πελατών.

Διαγραφή λίστας εντελώς από SharePoint Online

 1. Μεταβείτε στη λίστα που θέλετε να διαγράψετε εντελώς.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Γραναζιού σε σχήμα κουμπιού "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας.

  Μενού "Ρυθμίσεις" με επισήμανση ρυθμίσεις λίστας
 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αυτής της λίστας.

  Παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις λίστας με διαγραφή αυτής της λίστας επισημασμένο
 4. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαγραφή λίστας από μια σελίδα στο SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν διαγράφει τη λίστα από μια τοποθεσία. Διαγράφει τη λίστα μόνο από τη σελίδα.

 1. Στη σελίδα όπου θέλετε να διαγράψετε τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  Επεξεργασία της σελίδας

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στη λίστα που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στη λίστα εφαρμογή τμήμα ρυθμίσεις με διαγραφή επισημασμένο
 3. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε Αποθήκευση ως πρόχειρου ή Αποθήκευση και δημοσίευση.

Διαγραφή λίστας πλήρως στο SharePoint Server 2016 ή SharePoint Server 2013

 1. Μεταβείτε στη λίστα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας.

  Ρυθμίσεις λίστας στην κορδέλα
 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αυτής της λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Διαγραφή αυτής της λίστας στην περιοχή δικαιώματα και διαχείριση

  Σημείωση: Εάν είναι απενεργοποιημένες Ρυθμίσεις λίστας ή Διαγραφή αυτής της λίστας δεν είναι στη σελίδα Ρυθμίσεις λίστας, ενδέχεται να μην έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ή να διαγράψετε τη λίστα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή λίστας από μια σελίδα του SharePoint Server 2010

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν διαγράφει τη λίστα από μια τοποθεσία. Διαγράφει τη λίστα μόνο από τη σελίδα.

 1. Στη σελίδα όπου θέλετε να διαγράψετε τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  Επεξεργασία της σελίδας

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στη λίστα που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Διαγραφή τμήματος εφαρμογής από το μενού ρυθμίσεις τμήμα εφαρμογής
 3. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε Αποθήκευση ως πρόχειρου ή Αποθήκευση και δημοσίευση.

Διαγραφή λίστας πλήρως στο SharePoint Server 2010

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να διαγράψετε μια λίστα από μια τοποθεσία.

 1. Μεταβείτε στη λίστα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας.

  Κουμπί Ρυθμίσεις λίστας στην κορδέλα σελίδας
 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αυτής της λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Διαγραφή αυτής της λίστας στην περιοχή δικαιώματα και διαχείριση

  Σημείωση: Εάν είναι απενεργοποιημένο Ρυθμίσεις λίστας ή Διαγραφή αυτής της λίστας δεν είναι στη σελίδα Ρυθμίσεις λίστας, ίσως δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ή να διαγράψετε τη λίστα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή λίστας στο SharePoint Server 2007

 1. Εάν η λίστα δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση.

  Εάν το όνομα της λίστας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας.

 2. Το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , επιλέξτε Ρυθμίσεις λίστας.

  Από το κουμπί "Ρυθμίσεις", κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας

  Σημείωση: Για έρευνες, στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις έρευνας. Για τους πίνακες συζητήσεων, στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πίνακα συζητήσεων.

 3. Στην περιοχή δικαιώματα και διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αυτής της λίστας.

  Στις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αυτής της λίστας στη δεύτερη στήλη

  Σημείωση: Για έρευνες, επιλέξτε Διαγραφή αυτής της έρευνας αντί για αυτό. Για τους πίνακες συζητήσεων, επιλέξτε Διαγραφή αυτού του πίνακα συζητήσεων αντί για αυτό.

 4. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί OK Εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε τη λίστα.

Συμβουλή: Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης της τοποθεσίας σας, ίσως μπορείτε να ανακτήσετε μια λίστα που διαγράψατε κατά λάθος, χρησιμοποιώντας τον Κάδο Ανακύκλωσης.

Αρχή της σελίδας

Για να μάθετε ποια έκδοση του SharePoint που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στο θέμα

Ποια έκδοση του SharePoint χρησιμοποιώ;.

Επαναφορά ενός στοιχείου λίστας με χρήση του Κάδου Ανακύκλωσης

Ανάλογα με τον τρόπο εσείς ή ο διαχειριστής σας έχει ρυθμιστεί στην τοποθεσία, μπορείτε να επαναφέρετε τη λίστα από τον Κάδο Ανακύκλωσης SharePoint για έως 90 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κάδο Ανακύκλωσης, ανατρέξτε στο θέμα Επαναφορά στοιχείων στον Κάδο Ανακύκλωσης μιας τοποθεσίας του SharePoint.

Εάν έχετε απενεργοποιήσει Κάδου Ανακύκλωσης του SharePoint, δείτε πώς μπορείτε να επαναφέρετε από το Ανακύκλωσης δεύτερης φάσης Ανακύκλωσης στο Επαναφορά διαγραμμένων στοιχείων από τον Κάδο Ανακύκλωσης συλλογής τοποθεσιών.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα σε αυτό το άρθρο; Εάν Ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Εάν δεν ήταν χρήσιμο, γνωρίζετε πείτε μας τι έχει προκαλεί σύγχυση ή λείπει. Συμπεριλάβετε έκδοση του SharePoint, λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ελέγξετε ξανά τα στοιχεία, πληροφορίες για την προσθήκη και ενημέρωση σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×