Διαίρεση μιας βάσης δεδομένων της Access

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο διαίρεσης κάθε βάσης δεδομένων την οποία χρησιμοποιούν από κοινού πολλά άτομα μέσω ενός δικτύου. Η διαίρεση μιας κοινόχρηστης βάσης δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των επιδόσεών της και να μειώσει τις πιθανότητες καταστροφής του αρχείου της βάσης δεδομένων.

Μετά τη διαίρεση της βάσης δεδομένων, ίσως θελήσετε να μετακινήσετε τη βάση δεδομένων παρασκηνίου ή να χρησιμοποιήσετε μία διαφορετική βάση δεδομένων παρασκηνίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων για να αλλάξετε τη βάση δεδομένων παρασκηνίου που χρησιμοποιείτε.

Σημειώσεις: 

 • Η διαδικασία διαίρεσης μιας βάσης δεδομένων δεν είναι ίδια με τη διαδικασία αρχειοθέτησης μιας βάση δεδομένων. Στο θέμα αυτό δεν επεξηγείται ο τρόπος αρχειοθέτησης δεδομένων. Αρχειοθετείτε δεδομένα εκτελώντας περιοδική μετακίνηση παλαιότερων εγγραφών σε μια διαφορετική βάση δεδομένων, είτε επειδή το μέγεθος του αρχείου βάσης δεδομένων αυξάνει πολύ γρήγορα και προσεγγίζει το όριό του είτε επειδή θέλετε να διατηρήσετε μικρό το αρχείο βάσης δεδομένων και τα δεδομένα σας οργανωμένα με σαφήνεια, κατά χρονική περίοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αρχειοθετήσετε δεδομένα διαιρώντας μια βάση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό άρθρο Αρχειοθέτηση δεδομένων της Access.

 • Αν διαιρέσετε μια βάση δεδομένων web, κανένας πίνακας web στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων δεν θα μετακινηθεί στη βάση δεδομένων παρασκηνίου και δεν θα είναι προσβάσιμος από τη βάση δεδομένων προσκηνίου που θα προκύψει.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Διαίρεση της βάσης δεδομένων

Διανομή της βάσης δεδομένων προσκηνίου

Αλλαγή της βάσης δεδομένων παρασκηνίου που χρησιμοποιείτε

Επισκόπηση

Όταν διαιρείτε μια βάση δεδομένων, την αναδιοργανώνετε σε δύο αρχεία — μια βάση δεδομένων παρασκηνίου, η οποία περιέχει τους πίνακες δεδομένων και μια βάση δεδομένων προσκηνίου, η οποία περιέχει όλα τα άλλα αντικείμενα της βάσης δεδομένων όπως ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις. Κάθε χρήστης αλληλεπιδρά με τα δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα τοπικό αντίγραφο της βάσης δεδομένων προσκηνίου.

Για να διαιρέσετε μια βάση δεδομένων, χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό διαίρεσης βάσεων δεδομένων". Αφού διαιρέσετε τη βάση δεδομένων, θα πρέπει να διανείμετε τη βάση δεδομένων προσκηνίου στους χρήστες.

Προσοχή:  Για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας, εάν η βάση δεδομένων σας έχει πολλά τελικούς χρήστες, συνιστάται να κάνετε κοινή χρήση αντίγραφα μιας βάσης δεδομένων που περιέχει συνδέσεις σε λίστες του SharePoint. Εάν συνδέεστε σε έναν πίνακα που είναι μια λίστα του SharePoint, δημιουργεί μια δυνατότητα για οποιονδήποτε κακόβουλο χρήστη για να αλλάξετε τον προορισμό της σύνδεσης και πιθανώς τροποποίηση δικαιωμάτων στην τοποθεσία του SharePoint, όπως οι πληροφορίες σύνδεσης για τους συνδεδεμένους πίνακες είναι κρυπτογραφημένη.

Πλεονεκτήματα μιας διαιρεμένης βάσης δεδομένων

Τα πλεονεκτήματα μιας διαιρεμένης βάσης δεδομένων είναι τα εξής:

 • Βελτιωμένες επιδόσεις    Η επίδοση της βάσης δεδομένων συνήθως βελτιώνεται σημαντικά επειδή μόνο τα δεδομένα αποστέλλονται στο δίκτυο. Σε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων που δεν είναι διαιρεμένη, τα ίδια τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων — πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, μακροεντολές και λειτουργικές μονάδες — αποστέλλονται μέσω δικτύου, όχι μόνο τα δεδομένα.

 • Μεγαλύτερη διαθεσιμότητα    Επειδή μόνο τα δεδομένα αποστέλλονται στο δίκτυο, οι συναλλαγές της βάσης δεδομένων, όπως οι επεξεργασίες εγγραφών, ολοκληρώνονται πιο γρήγορα και έτσι τα δεδομένα είναι περισσότερο διαθέσιμα για επεξεργασία.

 • Βελτιωμένη ασφάλεια    Εάν αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων παρασκηνίου σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες ασφαλείας NTFS για την προστασία των δεδομένων σας. Επειδή οι χρήστες έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρασκηνίου, με χρήση συνδεδεμένων πινάκων, είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα από τη βάση δεδομένων προσκηνίου κλοπή ή ως εξουσιοδοτημένος χρήστης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το σύστημα αρχείων χρησιμοποιεί το διακομιστή αρχείων, ζητήστε από το διαχειριστή του συστήματος. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή στο διακομιστή αρχείων, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή msinfo32 για να προσδιορίσετε το σύστημα αρχείων στον εαυτό σας.

  Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την εντολή msinfo32 για να ελέγξω το σύστημα αρχείων;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση, πληκτρολογήστε msinfo32 και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  3. Στην περιοχή Συνοπτική περιγραφή συστήματος, κάντε κλικ στο σύμβολο συν δίπλα στα Στοιχεία.

  4. Στην περιοχή Στοιχεία, κάντε κλικ στο σύμβολο συν δίπλα στο στοιχείο Χώρος αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μονάδες δίσκου. Στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μονάδες δίσκου, στον πίνακα στα δεξιά.

 • Βελτιωμένη αξιοπιστία    σε περίπτωση που ένας χρήστης αντιμετωπίσει πρόβλημα και η βάση δεδομένων κλείσει ξαφνικά, η καταστροφή του αρχείου της βάσης δεδομένων συνήθως περιορίζεται στο αντίγραφο της βάσης δεδομένων προσκηνίου που είχε ανοιχτό ο χρήστης. Επειδή ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που διαθέτει η βάση δεδομένων παρασκηνίου χρησιμοποιώντας συνδεδεμένους πίνακες, είναι μάλλον απίθανο να καταστραφεί το αρχείο της βάσης δεδομένων παρασκηνίου.

 • Ευέλικτο περιβάλλον ανάπτυξης    Επειδή κάθε χρήστης εργάζεται με ένα τοπικό αντίγραφο της βάσης δεδομένων προσκηνίου, κάθε χρήστης μπορεί ανεξάρτητα να αναπτύσσει ερωτήματα, φόρμες, αναφορές και άλλα αντικείμενα βάσης δεδομένων χωρίς να επηρεάζονται οι άλλοι χρήστες. Ομοίως, μπορείτε να αναπτύξετε και να διανείμετε μια νέα έκδοση της βάσης δεδομένων προσκηνίου χωρίς να διακόπτεται η πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων παρασκηνίου.

Αρχή της σελίδας

Προτού ξεκινήσετε

Πριν τη διαίρεση μιας βάσης δεδομένων, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Θα πρέπει πάντα να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας μιας βάσης δεδομένων πριν τη διαιρέσετε. Αν διαιρέσατε μια βάση δεδομένων και στη συνέχεια αποφασίσετε ότι δεν θέλατε να τη διαιρέσετε, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική από το αντίγραφο ασφαλείας.

 • Η διαίρεση μιας βάσης δεδομένων μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα. Θα πρέπει να ειδοποιείτε τους χρήστες έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων κατά τη διαίρεση. Αν κάποιος χρήστης αλλάζει δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαίρεσης, οι αλλαγές δεν θα αντιστοιχιστούν στη βάση δεδομένων παρασκηνίου.

  Συμβουλή: Αν κάποιος χρήστης αλλάζει δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαίρεσης της βάσης δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε τα νέα δεδομένα στη βάση δεδομένων παρασκηνίου αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

 • Παρόλο που η διαίρεση μιας βάσης δεδομένων είναι ένας τρόπος κοινής χρήσης δεδομένων, οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων θα πρέπει να έχει μια έκδοση της Microsoft Office Access που να είναι συμβατή με τη μορφή αρχείου της βάσης δεδομένων παρασκηνίου. Για παράδειγμα, εάν το αρχείο βάσης δεδομένων παρασκηνίου χρησιμοποιεί τη μορφή αρχείου .accdb, οι χρήστες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της χρησιμοποιώντας Access 2003.

 • Ενδέχεται να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια παλαιότερη μορφή αρχείου Access για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου, εάν χρησιμοποιείτε δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται πλέον. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε σελίδες πρόσβασης δεδομένων (DAPs) Μπορείτε να συνεχίσετε να τους χρησιμοποιήσετε εάν η βάση δεδομένων παρασκηνίου σε παλαιότερη μορφή αρχείου που υποστηρίζει DAPs. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα μορφή αρχείου με τη βάση δεδομένων προσκηνίου, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε τα οφέλη από τη νέα μορφή. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε δεδομένα σε μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων με χρήση της Access 2010 ή νεότερη έκδοση.

Αρχή της σελίδας

Διαίρεση της βάσης δεδομένων

 1. Στον υπολογιστή σας, δημιουργήστε ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων που θέλετε να διαιρέσετε. Ξεκινήστε με το αρχείο βάσης δεδομένων στον τοπικό σκληρό δίσκο,όχι στο κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου. Αν το αρχείο βάσης δεδομένων εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή κοινόχρηστο από την τοπική μονάδα σκληρού δίσκου, μπορείτε να το αφήσετε εκεί που είναι.

 2. Ανοίξτε το αντίγραφο της βάσης δεδομένων που βρίσκεται στον τοπικό σκληρό δίσκο.

 3. Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα Μετακίνηση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων της Access. Ο οδηγός λειτουργίας διαίρεσης βάσεων δεδομένων ξεκινά.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διαίρεση βάσης δεδομένων.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία βάσης δεδομένων παρασκηνίου, καθορίστε ένα όνομα, έναν τύπο αρχείου και μια θέση για το αρχείο βάσης δεδομένων παρασκηνίου.

  Σημειώσεις: 

  • Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης του ονόματος που προτείνει η Access. Διατηρεί το αρχικό όνομα του αρχείου και υποδεικνύει ότι η βάση δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων παρασκηνίου εισάγοντας το _be στο όνομα, ακριβώς πριν την επέκταση του ονόματος αρχείου.

  • Μην αλλάξετε τον τύπο αρχείου εκτός εάν κάποιοι χρήστες θα χρησιμοποιούν μια παλαιότερη έκδοση της Access για πρόσβαση στα δεδομένα.

  • Μπορείτε να εισαγάγετε τη διαδρομή στη θέση δικτύου στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, μπροστά από το όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα, εάν η θέση δικτύου για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου είναι \\server1\share1\ και το όνομα αρχείου για τη βάση δεδομένων παρασκηνίου είναι MyDB_be.accdb, μπορείτε να εισαγάγετε \\server1\share1\MyDB_be.accdb στο πλαίσιο Όνομα αρχείου.

  • Η θέση που επιλέγετε πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους όσους χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων. Επειδή οι αντιστοιχίσεις μονάδας δίσκου μπορεί να διαφέρουν, πρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή UNC της θέσης αντί να χρησιμοποιήσετε ένα αντιστοιχισμένο γράμμα μονάδας δίσκου.

 6. Μετά την ολοκλήρωση του οδηγού, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Η βάση δεδομένων είναι τώρα διαιρεμένη. Η βάση δεδομένων προσκηνίου είναι το αρχείο με το οποίο ξεκινήσατε (το αντίγραφο της αρχικής κοινόχρηστης βάσης δεδομένων) και η βάση δεδομένων παρασκηνίου βρίσκεται στην θέση δικτύου που καθορίσατε στο βήμα 5 της διαδικασίας.

Περιορισμός αλλαγών στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων προσκηνίου

Για να περιορίσετε τις αλλαγές στη βάση δεδομένων προσκηνίου που διανέμετε, εξετάστε το ενδεχόμενο να την αποθηκεύσετε ως μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο (ένα αρχείο .accde). Ένα μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο είναι ένα αρχείο εφαρμογής βάσης δεδομένων που έχει αποθηκευτεί με όλο τον κώδικα Visual Basic Access (VBA) μεταγλωττισμένο. Σε ένα μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο της Access δεν παραμένει πηγαίος κώδικας VBA. Οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάζουν τη σχεδίαση των αντικειμένων σε ένα αρχείο .accde.

 1. Ανοίξτε το αρχείο βάσης δεδομένων προσκηνίου (.accdb) που θέλετε να αποθηκεύσετε ως μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο (αρχεία .accde).

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Αποθήκευση ως > Δημιουργία ACCDE > Αποθήκευση ως.

  Εάν χρησιμοποιείτε την Access 2007, στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ACCDE.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στο φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Διανομή της βάσης δεδομένων προσκηνίου

Μετά τη διαίρεση της βάσης δεδομένων, διανέμετε τη βάση δεδομένων προσκηνίου στους χρήστες σας, έτσι ώστε να μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων.

Προσοχή:  Για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας, εάν η βάση δεδομένων σας έχει πολλά τελικούς χρήστες, συνιστάται να κάνετε κοινή χρήση αντίγραφα μιας βάσης δεδομένων που περιέχει συνδέσεις σε λίστες του SharePoint. Εάν συνδέεστε σε έναν πίνακα που είναι μια λίστα του SharePoint, δημιουργεί μια δυνατότητα για οποιονδήποτε κακόβουλο χρήστη για να αλλάξετε τον προορισμό της σύνδεσης και πιθανώς τροποποίηση δικαιωμάτων στην τοποθεσία του SharePoint, όπως οι πληροφορίες σύνδεσης για τους συνδεδεμένους πίνακες είναι κρυπτογραφημένη.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες της βάσης δεδομένων και επισυνάψτε στο μήνυμα το αρχείο βάσης δεδομένων προσκηνίου. Συμπεριλάβετε όλες τις οδηγίες που θα διευκολύνουν τους χρήστες σας να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αμέσως τη βάση δεδομένων προσκηνίου.

 • Αποθηκεύστε το αρχείο βάσης δεδομένων προσκηνίου σε μια θέση δικτύου στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες της βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, στείλτε στους χρήστες σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα διευκρινίζει τη θέση δικτύου μαζί με άλλες οδηγίες που ενδέχεται να χρειαστούν για να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

 • Διανείμετε το αρχείο βάσης δεδομένων προσκηνίου χρησιμοποιώντας αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης, όπως ένα CD-ROM ή μια μονάδα δίσκου USB. Εάν εγκαταστήσετε μόνοι σας το αρχείο, μπορείτε να κάνετε δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί. Αν το αρχείο θα πρέπει να το εγκαταστήσουν οι χρήστες, πρέπει να συμπεριλάβετε ένα έγγραφο που να τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν για να το εγκαταστήσουν και με ποιον να επικοινωνήσουν αν συναντήσουν δυσκολίες.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της βάσης δεδομένων παρασκηνίου που χρησιμοποιείτε

Μπορείτε να μεταφέρετε τη βάση δεδομένων παρασκηνίου ή να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική βάση δεδομένων παρασκηνίου χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων.

Εάν θέλετε να μετακινήσετε τη βάση δεδομένων παρασκηνίου, δημιουργήστε πρώτα ένα αντίγραφό της στη νέα θέση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία.

 1. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων.

  Εάν χρησιμοποιείτε την Access 2007, στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων.

 2. Στη Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων, επιλέξτε τους πίνακες που βρίσκονται στην τρέχουσα βάση δεδομένων παρασκηνίου.

  Συμβουλή: Εάν δεν έχετε συνδεθεί με άλλες βάσεις δεδομένων, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να γίνεται πάντα έλεγχος για νέα θέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Περιηγηθείτε και επιλέξτε τη νέα βάση δεδομένων παρασκηνίου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×