Διάταξη σελίδας με τη χρήση στηλών σε στυλ ενημερωτικού δελτίου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Από προεπιλογή, το Word δημιουργεί κειμένου σε μια μεμονωμένη στήλη που εκτελείται από έναν περιθώριο στο άλλο. Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο σε πολλές στήλες, οι οποίες είναι επίσης γνωστή ως "στήλες Εφημερίδας." Κείμενο συμπληρώνει συνήθως στήλες με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι στήλες, ορίου από μία στήλη σε ένα άλλο μόνο αφού συμπληρώνεται μια στήλη. Εάν θέλετε περισσότερο έλεγχο όπου κατάργηση στηλών, μπορείτε να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο μια αλλαγή στήλης σε μια συγκεκριμένη θέση ή μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις στήλες για να έχετε ίσα μήκη.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές στήλες, κείμενο ρέει συνεχώς από το κάτω μέρος μιας στήλης στο επάνω μέρος της επόμενης στήλης ως εικονογραφημένες κάτω από το στοιχείο.

Σελίδα με κείμενο σε στήλες

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να δημιουργήσετε στήλες σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή στήλες Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό των στηλών που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εφαρμόσετε αλλαγές σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή στήλες Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό των στηλών που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εφαρμόσετε αλλαγές σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή στήλες Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερες στήλες.

 4. Στην περιοχή πλάτος και απόσταση μπορείτε να προσαρμόσετε την απόσταση για κάθε στήλη. Εάν θέλετε στήλες να έχουν διαφορετικά πλάτη, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου ίσο πλάτος στηλών.

 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα εφαρμογή σε, επιλέξτε το επιλεγμένο κείμενο ή ολόκληρο το έγγραφο.

 6. Επιλέξτε OK.

 1. Στο έγγραφο, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια αλλαγή στήλης.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή αλλαγές και, στη συνέχεια, επιλέξτε στήλη από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Εάν το έγγραφό σας έχει στήλες κειμένου που δεν γεμίζουν πλήρως μια σελίδα, μπορείτε να εξισώσετε το μήκος των στηλών σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε το κείμενο να ρέει ομοιόμορφα μεταξύ τους.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Εάν το κείμενό σας δεν είναι ήδη μορφοποιημένο με στήλες, δημιουργήστε τις στήλες.

 3. Κάντε κλικ στον τελευταίο χαρακτήρα στο τέλος των στηλών που θέλετε να προσαρμόσετε.

 4. Στην καρτέλα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή αλλαγές και, στη συνέχεια, στην περιοχή Αλλαγές ενότητας, κάντε κλικ στην επιλογή συνεχούς.

  Το Word εισαγάγει μια συνεχόμενη αλλαγή ενότητας που εξισορροπεί το κείμενο μεταξύ των στηλών.

  Μη ισορροπημένες και ισορροπημένες στήλες

  Μη ισορροπημένες και ισορροπημένες στήλες

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να επιβάλετε να ξεκινά μια νέα σελίδα μετά τις προσαρμοσμένες στήλες, κάντε κλικ μετά τη συνεχόμενη αλλαγή ενότητας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας.

Για να διευκολύνετε τη διάταξη, μπορείτε να εμφανίσετε διάστικτες γραμμές γύρω από τις στήλες, τα περιθώρια σελίδας και τα αντικείμενα. Αυτά τα όρια δεν εκτυπώνονται.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σύνταξης και γλωσσικού ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση στο έγγραφο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου όρια κειμένου.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να δημιουργήσετε στήλες σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στο Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό στηλών που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εφαρμόσετε αλλαγές σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στο Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό στηλών που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εφαρμόσετε αλλαγές σε

  Κάντε το εξής

  Όλο το έγγραφο

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή όλων.

  Ένα μέρος του εγγράφου

  Επιλέξτε το κείμενο.

  Σε μια υπάρχουσα ενότητα

  Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στο Κουμπί στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

 4. Στα πλαίσια Πλάτος, ορίστε το πλάτος των στηλών.

 1. Στο έγγραφο, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια αλλαγή στήλης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλη.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διαμόρφωση σελίδα" του Word

Εάν το έγγραφό σας έχει στήλες κειμένου που δεν γεμίζουν πλήρως μια σελίδα, μπορείτε να εξισώσετε το μήκος των στηλών σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε το κείμενο να ρέει ομοιόμορφα μεταξύ τους.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Εάν το κείμενό σας δεν είναι ήδη μορφοποιημένο με στήλες, δημιουργήστε τις στήλες.

 3. Κάντε κλικ στον τελευταίο χαρακτήρα στο τέλος των στηλών που θέλετε να προσαρμόσετε.

 4. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή και, στη συνέχεια, στην ενότητα Αλλαγές ενοτήτων, κάντε κλικ στην επιλογή Συνεχόμενη.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διαμόρφωση σελίδα" του Word

  Το Word εισαγάγει μια συνεχόμενη αλλαγή ενότητας που εξισορροπεί το κείμενο μεταξύ των στηλών.

  Μη ισορροπημένες και ισορροπημένες στήλες

  Μη ισορροπημένες και ισορροπημένες στήλες

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να επιβάλετε να ξεκινά μια νέα σελίδα μετά τις προσαρμοσμένες στήλες, κάντε κλικ μετά τη συνεχόμενη αλλαγή ενότητας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας.

Για να διευκολύνετε τη διάταξη, μπορείτε να εμφανίσετε διάστικτες γραμμές γύρω από τις στήλες, τα περιθώρια σελίδας και τα αντικείμενα. Αυτά τα όρια δεν εκτυπώνονται.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σύνταξης και γλωσσικού ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή.

 3. Στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όρια κειμένου.

Δείτε επίσης

Έλεγχος σελιδοποίησης

Εισαγωγή, διαγραφή ή αλλαγή μιας αλλαγής ενότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×