Διάγνωση μιας ροής εργασίας SAP για θέματα ρύθμισης παραμέτρων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ως διαχειριστής, μπορείτε να ελέγξετε για προβλήματα ρύθμισης παραμέτρων σε μια ροή εργασίας SAP σε σας ριζική τοποθεσία ροής εργασίας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε εάν ροές εργασίας έχουν ρυθμιστεί σωστά στην τοποθεσία σας πριν να ξεκινήσετε τους.

Μια ροή εργασίας ριζική τοποθεσία είναι μια τοποθεσία στην οποία το Duet Enterprise — είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ροής εργασίας SAP.

  1. Μεταβείτε στη ριζική τοποθεσία ροής εργασίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Ρύθμιση παραμέτρων ροής εργασίας SAP, κάντε κλικ στην επιλογή διάγνωση προβλημάτων ρύθμισης παραμέτρων.
    Σελίδα Διάγνωση ρύθμιση παραμέτρων ροής εργασίας εμφανίζει σε λίστα όλες τις ροές εργασίας που έχουν ρυθμιστεί στην τοποθεσία ροές εργασίας.

  3. Στη σελίδα Ρύθμιση παραμέτρων διάγνωση ροής εργασίας, στη στήλη Όνομα της ροής εργασίας SAP, κάντε κλικ σε ένα όνομα ροής εργασίας για την οποία θέλετε να εκτελέσετε τα Διαγνωστικά του για να επαληθεύσετε θέματα ρύθμισης παραμέτρων.
    Στη σελίδα ροής εργασίας εμφανίζει την κατάσταση της διαφορετικά στοιχεία της ροής εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαφορετικές ενδείξεις για να προσδιορίσετε γρήγορα την κατάσταση.

Δείκτης

Σημασία

Ένδειξη για τη σωστή ρύθμιση παραμέτρων

Η δυνατότητα έχει ρυθμιστεί σωστά για τη ροή εργασίας.

Δείκτης για εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων που θα προκαλέσει την αποτυχία της ροής εργασιών

Η δυνατότητα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για τη ροή εργασίας και μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία της ροής εργασιών.

Δείκτης για εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων που δεν θα προκαλέσει την αποτυχία της ροής εργασιών

Η δυνατότητα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά για τη ροή εργασίας, αλλά αυτό το ζήτημα δεν θα προκαλέσει την αποτυχία της ροής εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα στοιχεία, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Όνομα πεδίου

Περιγραφή

Ανάλυση, εάν η δυνατότητα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

Όνομα εργασίας

Υποδεικνύει το όνομα της εργασίας, όπως εμφανίζεται στο σύστημα του SAP.

Δ/Υ

Εμφανιζόμενο όνομα εργασίας

Υποδεικνύει το όνομα της εργασίας, όπως εμφανίζεται στον SharePoint Server.

Δ/Υ

Γλώσσα

Υποδεικνύει τη γλώσσα στην οποία έχει οριστεί η εργασία.

Δ/Υ

Τοποθεσία εργασίας

Εμφανίζει μια σύνδεση στην τοποθεσία που φιλοξενεί τις εργασίες ροής εργασίας.

Δ/Υ

Τοποθεσία εργασίας είναι ενεργό

Υποδεικνύει εάν η τοποθεσία λειτουργεί τις εργασίες που μόλις δημιουργήσατε

Δ/Υ

Ημερομηνία ενεργοποίησης

Υποδεικνύει την ημερομηνία ενεργοποίησης της εργασίας τοποθεσίας. Η ημερομηνία ενεργοποίησης είναι η ημερομηνία στην οποία θα δρομολογούνται οι εργασίες στην τρέχουσα τοποθεσία.

Δ/Υ

Αποτελέσματα εργασιών

Παραθέτει τα αποτελέσματα έγκυρες που παρουσιάζονται στο χρήστη όταν η εργασία έχει ολοκληρωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το όνομα του κουμπιού για το αποτέλεσμα εργασίας ενδέχεται να είναι διαφορετικές και μπορεί να αλλάξει στο Microsoft SharePoint Designer 2013.

Δ/Υ

Σχήμα δεδομένων ενσωματωμένου επιχειρήσεις

Εμφανίζει το σχήμα τα εταιρικά δεδομένα ενσωματωμένο στην εργασία

Δ/Υ

Εκτεταμένες εταιρικές ιδιότητες

Εμφανίζει τις σύνθετες ιδιότητες που θα είναι διαθέσιμες στο χρήστη όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους μιας εργασίας ροής εργασίας στο SharePoint Designer.

Δ/Υ

Δημοσίευση ροής εργασίας του SharePoint

Υποδεικνύει εάν η ροή εργασίας δημοσιεύεται ή όχι.

Δημοσίευση της ροής εργασίας στο SharePoint Designer. Για να το κάνετε:

  1. Στο SharePoint Designer, ανοίξτε τη ροή εργασίας.

  2. Προαιρετικό: Κάντε όποιες αλλαγές εάν είναι απαραίτητο.

  3. Στην καρτέλα " ροής εργασίας " στην κορδέλα, στην ομάδα " Αποθήκευση ", κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Τελικό σημείο υπηρεσίας συνδεσιμότητας επιχειρήσεις που καθορίζεται

Εμφανίζει τις ιδιότητες αναγνώρισης του τελικού σημείου υπηρεσία συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων.

Δ/Υ

Επικύρωση τελικού σημείου υπηρεσίας συνδεσιμότητας επιχειρήσεις

Υποδεικνύει εάν το μοντέλο υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων έχει ρυθμιστεί σωστά ή όχι.

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του μοντέλου υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων στην τοποθεσία του Duet Enterprise.

Δικαιώματα τοποθεσίας ροής εργασίας

Υποδεικνύει εάν τα δικαιώματα της τοποθεσίας της ροής εργασίας έχουν ρυθμιστεί σωστά ή όχι.

Διαγραφή της τοποθεσίας Duet Enterprise

—ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ—

Τροποποίηση πρόσβαση στα δεδομένα που δημιουργεί τη ροή εργασίας, έτσι ώστε μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να προβάλουν και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα.

Ομάδες του SharePoint που δημιουργήθηκε

Υποδεικνύει εάν τις απαιτούμενες ομάδες του SharePoint έχουν δημιουργηθεί με επιτυχία ή όχι.

Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Duet Enterprise - ροή εργασίας SAP και, στη συνέχεια, ενεργοποίηση της δυνατότητας ξανά στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

Δικαιώματα ομάδας του SharePoint

Υποδεικνύει εάν τις απαιτούμενες ομάδες του SharePoint έχουν σωστά δικαιώματα ή όχι.

Ρυθμίστε μια άλλη τοποθεσία για αυτόν τον τύπο ροής εργασίας.

Δικαιώματα λίστας εργασιών

Υποδεικνύει εάν τα δικαιώματα της λίστας εργασιών έχουν ρυθμιστεί σωστά ή όχι.

Βεβαιωθείτε ότι δεν μεταβιβάζονται τα δικαιώματα για τη λίστα εργασιών ροών εργασίας

Duet Enterprise συνεργασίας δυνατότητα ενεργοποιηθεί

Υποδεικνύει εάν η δυνατότητα Duet Enterprise συνεργασίας είναι ενεργή ή όχι.

Δ/Υ

Duet Enterprise αναφοράς τη δυνατότητα ενεργοποιηθεί

Υποδεικνύει εάν η δυνατότητα Duet Enterprise αναφοράς είναι ενεργή ή όχι.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναφοράς, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη δυνατοτήτων αναφοράς σε τοποθεσία του Duet Enterprise.

Στη λίστα πρόσβασης χρήστη έχει ρυθμιστεί

Υποδεικνύει εάν είναι διαθέσιμη η λίστα που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση πρόσβασης χρήστη σε ροές εργασίας ή όχι.

Πρέπει να απενεργοποιήσετε το Duet Enterprise-ροής εργασίας SAP δυνατοτήτων και, στη συνέχεια, ενεργοποίηση της δυνατότητας ξανά στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

Εκκαθάριση ρύθμιση

Υποδεικνύει τον αριθμό των ημερών που ολοκληρωμένες εργασίες διατηρούνται σε αυτήν την τοποθεσία πριν από τη διαγραφή.

Δ/Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×