Δημοφιλείς επιλογές

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Καλύτερες επιλογές για την εργασία με το Excel

Εμφάνιση μικρή γραμμή εργαλείων την επιλογή     Εμφανίζεται η μικρή γραμμή εργαλείων, όταν επιλέγετε κείμενο. Η μικρή γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης με εργαλεία μορφοποίησης.

Ενεργοποίηση προεπισκόπησης σε πραγματικό χρόνο     Επιλέξτε για να κάνετε προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων των επιλεγμένων επιλογών στο φύλλο εργασίας.

Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα     Επιλεγμένο από προεπιλογή, εμφανίζει ο προγραμματιστής καρτέλα στην κορδέλα, η οποία είναι ένα στοιχείο από το Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Καρτέλα "Προγραμματιστής" περιλαμβάνει μακροεντολής και εργαλεία σύνταξης φόρμας, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με την XML. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου για να αποκρύψετε την καρτέλα προγραμματιστής.

Να χρησιμοποιείται πάντα ClearType     Επιλεγμένο από προεπιλογή, αυτή η επιλογή απενεργοποιεί εφαρμογή της πρέπει να κάνετε πιο ευανάγνωστο το κείμενο. Εάν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να επανεκκινήσετε όλα τα προγράμματα του Microsoft Office για τη ρύθμιση για να τεθούν σε ισχύ.

Σημειώσεις: 

  • Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα του Office.

  • Σε υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows XP, όταν ενεργοποιείται αυτή η επιλογή υπερισχύει της ρύθμισης ClearType των Windows. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows Vista.

Συνδυασμός χρωμάτων    Μπορείτε να αλλάξετε το συνδυασμό χρωμάτων του προγράμματος. Επιλέξτε το συνδυασμό χρωμάτων που θέλετε στο πλαίσιο Συνδυασμού χρωμάτων.

Συμβουλή οθόνης στυλ     Ενεργοποιήστε μια επιλογή από το πλαίσιο για να επιλέξετε τον τρόπο για να εμφανίσετε τις συμβουλές οθόνης. Επιλέξτε Εμφάνιση περιγραφών δυνατοτήτων σε συμβουλές οθόνης για να εμφανίσετε τα ονόματα των κουμπιών και χρήσιμων πληροφοριών, χωρίς εμφάνιση περιγραφών δυνατοτήτων σε συμβουλές οθόνης για να εμφανίσετε μόνο ονόματα κουμπιών και χωρίς εμφάνιση συμβουλών οθόνης για να αποκρύψετε τις συμβουλές οθόνης.

Δημιουργία λιστών για χρήση σε ταξινομήσεις και ακολουθίες συμπλήρωσης     Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προσαρμοσμένων λιστών για να προσθέσετε λίστες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ταξινομήσετε τα δεδομένα εύκολα και να συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά του φύλλου εργασίας.

Κατά τη δημιουργία νέων βιβλίων εργασίας

Χρήση αυτής της γραμματοσειράς     Επιλέξτε τη γραμματοσειρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για νέα φύλλα και βιβλία εργασίας. Αυτή η γραμματοσειρά εφαρμόζεται όταν κάνετε επανεκκίνηση του Excel και δημιουργήστε ένα νέο φύλλο εργασίας ή βιβλίου εργασίας.

Μέγεθος γραμματοσειράς     Καθορίζει το μέγεθος της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς.

Προεπιλεγμένη προβολή για νέα φύλλα     Επιλέξτε την προβολή που θέλετε να εμφανιστεί από προεπιλογή, όταν ξεκινάτε το Excel στο Excel. Μπορείτε να επιλέξετε Κανονική προβολή, Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας ή Προβολή διάταξης σελίδας.

Συμπεριλάβετε τόσα φύλλα     Ορίζει τον αριθμό των φύλλων εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε όταν δημιουργείτε ένα νέο βιβλίο εργασίας.

Προσαρμογή του δικού σας αντιγράφου του Office

Όνομα χρήστη     Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο " όνομα " για να αλλάξετε το όνομα χρήστη.

Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το Office     Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις γλώσσας για να Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας επεξεργασίας για το 2007 Microsoft Office system.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×