Δημοσίευση ως PDF ή XPS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πολλά από τα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ή δημοσίευσης σε μορφή Portable Document Format (PDF) ή XML Paper Specification (XPS) που επίσης σάς επιτρέπει να ελέγχετε τι να αποθηκεύσετε ή να δημοσιεύσετε, όπως όταν εκτυπώνετε. Μπορείτε να επιλέξετε αυτές τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογές (ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αλλαγή στο Microsoft Office Publisher 2007) στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Πρόσβαση

Excel

Το PowerPoint

Ο Publisher

Το Visio

Το Word

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή Έγγραφο XPS.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές για να εμφανίσετε τα ακόλουθα στοιχεία.

  Στην περιοχή Εύρος:

  • Όλες     Κάντε κλικ για τη δημοσίευση όλων των εγγραφών στη βάση δεδομένων.

  • Επιλεγμένες εγγραφές     Κάντε κλικ για δημοσίευση μόνο των εγγραφών που έχουν επιλεχθεί.

  • Σελίδα(ες)     Κάντε κλικ για τη δημοσίευση εγγραφών που βρίσκονται στο ίδιο εύρος καθορισμένων σελίδων. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε την αρχική και την τελική σελίδα στα πλαίσια Από και Έως.

   Στην περιοχή Συμπερίληψη μη εκτυπώσιμων πληροφοριών:

  • Ετικέτες δομής εγγράφου για δυνατότητα πρόσβασης      Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή, ώστε το αρχείο που έχει δημιουργηθεί να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες. Απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να είναι το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο και προτιμήστε να μην συμπεριλάβετε δεδομένα που βοηθούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, εάν απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο δεδομένα που δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να εκτελούν ευκολότερα περιήγηση στο αρχείο.

   Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο PDF, στην περιοχή Επιλογές PDF:

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμβατότητα με ISO 19005-1 (PDF/A), εάν θέλετε το αρχείο PDF να έχει αυτή τη μορφή.

   Πώς μπορώ να αποφασίσω εάν θέλετε να επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου;

   Ορισμένοι λόγοι για την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Χρειάζεται να υποβάλετε το έγγραφο σε μια κρατική υπηρεσία που απαιτεί αυτή τη μορφή.

   • Χρειάζεστε το αρχείο για μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση και θέλετε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εμφανίζεται στο μέλλον με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται σήμερα.

    Ορισμένοι λόγοι για την απαλοιφή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Η εμφάνιση του αρχείου είναι σημαντική, και θέλετε το αρχείο PDF να εμφανίζεται όσο περισσότερο γίνεται σαν το αρχικό έγγραφο. Οι δυνατότητες σχεδίασης, όπως τα εφέ και η δυνατότητα διαφάνειας, είναι ενεργοποιημένες.

   • Το μέγεθος του αρχείου είναι σημαντικό. Θέλετε να κάνετε το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή Έγγραφο XPS.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές για να εμφανίσετε τα ακόλουθα στοιχεία.

  Στην περιοχή Εύρος σελίδων:

  • Όλες     Κάντε κλικ για τη δημοσίευση όλων των σελίδων πληροφοριών στο βιβλίο εργασίας.

  • Σελίδα(ες)     Κάντε κλικ για τη δημοσίευση των καθορισμένων σελίδων του βιβλίου εργασίας. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε την αρχική και την τελική σελίδα στα πλαίσια Από και Έως.

   Στην περιοχή Δημοσίευση τίνος:

  • Επιλογή     Κάντε κλικ για τη δημοσίευση των επιλεγμένων κελιών στο ενεργό φύλλο εργασίας.

  • Ενεργό ή ενεργά φύλλο(α)     Κάντε κλικ για τη δημοσίευση του επιλεγμένου ή των επιλεγμένων φύλλων εργασίας.

  • Ολόκληρο βιβλίο εργασίας     Κάντε κλικ για τη δημοσίευση όλων των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας.

  • Πίνακας     Κάντε κλικ για τη δημοσίευση του επιλεγμένου πίνακα.

  • Παράβλεψη των περιοχών εκτύπωσης     Κάντε κλικ για την εκτύπωση ολόκληρου του φύλλου εργασίας, ακόμη κι αν στο φύλλο εργασίας έχουν οριστεί περιοχές εκτύπωσης.

   Στην περιοχή Συμπερίληψη μη εκτυπώσιμων πληροφοριών:

  • Ιδιότητες εγγράφου     Όταν επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οι ιδιότητες του εγγράφου συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση που δημοσιεύεται ως PDF ή XPS. Στις ιδιότητες αυτές περιλαμβάνεται ο τίτλος, το θέμα, ο συντάκτης και παρόμοιες πληροφορίες.

   Προστασία προσωπικών δεδομένων

   Για την προστασία του απορρήτου και για να μην χρησιμοποιούνται από κοινού αυτές οι πληροφορίες, απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή και την αλλαγή ιδιοτήτων εγγράφου, θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

  • Ετικέτες δομής εγγράφου για δυνατότητα πρόσβασης      Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή, ώστε το αρχείο που έχει δημιουργηθεί να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες. Απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να είναι το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο και προτιμήστε να μην συμπεριλάβετε δεδομένα που βοηθούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, εάν απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο δεδομένα που δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να εκτελούν ευκολότερα περιήγηση στο αρχείο.

   Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο PDF, στην περιοχή Επιλογές PDF:

  • Συμβατότητα με ISO 19005-1 (PDF/A)     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε το αρχείο PDF να έχει αυτή τη μορφή.

   Πώς μπορώ να αποφασίσω εάν θέλετε να επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου;

   Ορισμένοι λόγοι για την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Χρειάζεται να υποβάλετε το έγγραφο σε μια κρατική υπηρεσία που απαιτεί αυτή τη μορφή.

   • Χρειάζεστε το αρχείο για μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση και θέλετε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εμφανίζεται στο μέλλον με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται σήμερα.

    Ορισμένοι λόγοι για την απαλοιφή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Η εμφάνιση του αρχείου είναι σημαντική, και θέλετε το αρχείο PDF να εμφανίζεται όσο περισσότερο γίνεται σαν το αρχικό έγγραφο. Οι δυνατότητες σχεδίασης, όπως τα εφέ και η δυνατότητα διαφάνειας, είναι ενεργοποιημένες.

   • Το μέγεθος του αρχείου είναι σημαντικό. Θέλετε να κάνετε το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο.

   Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο XPS, στην περιοχή Επιλογές εγγράφου XPS:

  • Διατήρηση των περιορισμένων δικαιωμάτων στο XPS     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εξασφαλίσετε ότι ένα βιβλίο εργασίας που διαθέτει προστασία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) διατηρεί τις ρυθμίσεις IRM μετά από τη μετατροπή σε XPS. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο XPS. Οι ρυθμίσεις IRM διατηρούνται για κάθε έγγραφο XPS που δημιουργείτε, εκτός εάν καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή Έγγραφο XPS.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για να εμφανιστούν τα παρακάτω στοιχεία.

  Στην περιοχή Εύρος:

  • Όλες      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση όλων των διαφανειών στην παρουσίαση.

  • Τρέχουσα διαφάνεια      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση μόνο της διαφάνειας που προβάλλεται αυτή τη στιγμή.

  • Επιλογή      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση των επιλεγμένων διαφανειών.

  • Προσαρμοσμένη εμφάνιση      Εάν έχετε δημιουργήσει μία ή περισσότερες προσαρμοσμένες παρουσιάσεις που προβάλλουν επιλεγμένες διαφάνειες, κάντε κλικ για τη δημοσίευση μόνο των διαφανειών που βρίσκονται στη συγκεκριμένη προσαρμοσμένη παρουσίαση.

  • Διαφάνεια(ες)      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση του καθορισμένου εύρους διαφανειών. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επιλέξετε την αρχική και την τελική σελίδα στα πλαίσια Από και Έως.

   Στην περιοχή Επιλογές δημοσίευσης:

  • Αντικείμενο δημοσίευσης      Επιλέξτε τι είναι αυτό που θέλετε να δημοσιεύσετε: Διαφάνειες, Σημειώσεις ακροατηρίου, Σελίδες σημειώσεωνή Προβολή διάρθρωσης.

  • Διαφάνειες ανά σελίδα      Επιλέξτε πόσες διαφάνειες θέλετε να εκτυπωθούν σε κάθε σελίδα.

  • Πλαίσιο διαφανειών      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε η κάθε δημοσιευμένη διαφάνεια να περικλείεται από ένα πλαίσιο.

  • Συμπερίληψη κρυφών διαφανειών      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε οι κρυμμένες διαφάνειες να δημοσιευθούν.

  • Συμπερίληψη σχολίων και σήμανσης με μελάνι     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δημοσιεύσετε το έγγραφο με ορατά τα σχόλια και τη σήμανση με μελάνι.

  • Διάταξη     Όταν οι διαφάνειες δημοσιεύονται ως σημειώσεις ακροατηρίου, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια ή Κατακόρυφα για να καθορίσετε τη σειρά με την οποία οι διαφάνειες θα εμφανίζονται στο χαρτί.

   Στην περιοχή Συμπερίληψη μη εκτυπώσιμων πληροφοριών:

  • Ιδιότητες εγγράφου      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, προκειμένου οι ιδιότητες του εγγράφου να συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση που δημοσιεύεται ως PDF ή XPS. Στις ιδιότητες αυτές περιλαμβάνεται ο τίτλος, το θέμα, ο συντάκτης και παρόμοιες πληροφορίες.

   Προστασία προσωπικών δεδομένων

   Για την προστασία του απορρήτου και για να μην χρησιμοποιούνται από κοινού αυτές οι πληροφορίες, απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή και την αλλαγή ιδιοτήτων εγγράφου, θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

  • Ετικέτες δομής εγγράφου για δυνατότητα πρόσβασης      Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή, ώστε το αρχείο που έχει δημιουργηθεί να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες. Απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να είναι το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο και προτιμήστε να μην συμπεριλάβετε δεδομένα που βοηθούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, εάν απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο δεδομένα που δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να εκτελούν ευκολότερα περιήγηση στο αρχείο.

   Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο PDF, στην περιοχή Επιλογές PDF:

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμβατότητα με ISO 19005-1 (PDF/A), εάν θέλετε το αρχείο PDF να έχει αυτή τη μορφή.

   Πώς μπορώ να αποφασίσω εάν θέλετε να επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου;

   Ορισμένοι λόγοι για την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Χρειάζεται να υποβάλετε το έγγραφο σε μια κρατική υπηρεσία που απαιτεί αυτή τη μορφή.

   • Χρειάζεστε το αρχείο για μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση και θέλετε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εμφανίζεται στο μέλλον με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται σήμερα.

    Ορισμένοι λόγοι για την απαλοιφή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Η εμφάνιση του αρχείου είναι σημαντική, και θέλετε το αρχείο PDF να εμφανίζεται όσο περισσότερο γίνεται σαν το αρχικό έγγραφο. Οι δυνατότητες σχεδίασης, όπως τα εφέ και η δυνατότητα διαφάνειας, είναι ενεργοποιημένες.

   • Το μέγεθος του αρχείου είναι σημαντικό. Θέλετε να κάνετε το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο.

  • Κείμενο bitmap όταν οι γραμματοσειρές δεν ενσωματώνονται      Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι σχετικό σε περιπτώσεις όπου δεν διαθέτετε τα δικαιώματα να ενσωματώσετε μία ή περισσότερες από τις γραμματοσειρές στο έγγραφό σας. Σε αυτή την περίπτωση:

   • Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου     Το πρόγραμμα αντικαθιστά τις γραμματοσειρές με απεικονίσεις bitmap. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα αρχείο που είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίζεται όπως το σχεδιάσατε. Για κάποιους που προβάλλουν ή εκτυπώνουν το αρχείο, το κείμενο ενδέχεται να έχει μια πιο πρόχειρη εμφάνιση σε υψηλότερη ανάλυση.

   • Εάν απαλείψετε το πλαίσιο ελέγχου     Το πρόγραμμα δημιουργεί το αρχείο έτσι ώστε εάν το άτομο που το διαβάζει διαθέτει τη γραμματοσειρά, χρησιμοποιείται αυτή η γραμματοσειρά. Εάν δεν τη διαθέτει, η γραμματοσειρά αντικαθίσταται.

    Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο XPS, στην περιοχή Επιλογές εγγράφου XPS:

  • Διατήρηση περιορισμένων δικαιωμάτων στο XPS      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εξασφαλίσετε ότι μια παρουσίαση που διαθέτει προστασία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) διατηρεί τις ρυθμίσεις IRM μετά από τη μετατροπή σε XPS. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο XPS. Οι ρυθμίσεις IRM διατηρούνται για κάθε έγγραφο XPS που δημιουργείτε, εκτός εάν καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή Έγγραφο XPS.

 3. Για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές δημοσίευσης, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή.

 4. Καθορισμός του τρόπου εκτύπωσης ή διανομής της δημοσίευσης      Επιλέξτε Ελάχιστο μέγεθος, Τυπικόή Εκτύπωση υψηλής ποιότητας. Ανάλογα με τον τρόπο που η δημοσίευσή σας θα εκτυπωθεί ή θα διανεμηθεί, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί αλγόριθμοι συμπίεσης για τη βελτιστοποίηση της δημοσίευσης.

 5. Για προχωρημένους      Κάντε κλικ για να εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές.

  Στην περιοχή Εικόνες:

  • Έγχρωμες εικόνες και διαβάθμισης του γκρι      Επιλέξτε αριθμούς στις λίστες Μείωση μεγέθους σε και όταν είναι μεγαλύτερη από. Η μείωση μεγέθους μειώνει τις κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) μιας εικόνας, ώστε να μειωθεί το μέγεθος του αρχείου.

  • Γραμμικό σχέδιο (1-bit)      Επιλέξτε αριθμούς στις λίστες Μείωση μεγέθους σε και όταν είναι μεγαλύτερη από. Η μείωση μεγέθους μειώνει το dpi μιας εικόνας, ώστε να μειωθεί το μέγεθος του αρχείου.

   Στην περιοχή Έλεγχος σχεδίασης:

  • Προειδοποίηση για χρήση διαφάνειας και χρώματος    Όταν επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, προειδοποιείστε πριν από τη δημοσίευση του εγγράφου εάν τα γραφικά χρησιμοποιούν διαφάνειες ή χρώματα σύνδεσης Κόκκινου-Πράσινου-Μπλε (RGB) που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε ορισμένες διαδικασίες εκτύπωσης.

   Στην περιοχή Συμπερίληψη μη εκτυπώσιμων πληροφοριών:

  • Ιδιότητες εγγράφου      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, προκειμένου οι ιδιότητες του εγγράφου να συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση που δημοσιεύεται ως PDF ή XPS. Στις ιδιότητες αυτές περιλαμβάνεται ο τίτλος, το θέμα, ο συντάκτης και παρόμοιες πληροφορίες.

   Προστασία προσωπικών δεδομένων

   Για την προστασία του απορρήτου και για να μην χρησιμοποιούνται από κοινού αυτές οι πληροφορίες, απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή και την αλλαγή ιδιοτήτων εγγράφου, θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

  • Ετικέτες δομής εγγράφου για δυνατότητα πρόσβασης      Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή, ώστε το αρχείο που έχει δημιουργηθεί να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες. Απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να είναι το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο και προτιμήστε να μην συμπεριλάβετε δεδομένα που βοηθούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, εάν απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο δεδομένα που δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να εκτελούν ευκολότερα περιήγηση στο αρχείο.

   Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο PDF, στην περιοχή Επιλογές PDF:

  • Συμβατότητα με ISO 19005-1 (PDF/A)      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε το αρχείο PDF να έχει αυτή τη μορφή.

   Πώς μπορώ να αποφασίσω εάν θέλετε να επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου;

   Ορισμένοι λόγοι για την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Χρειάζεται να υποβάλετε το έγγραφο σε μια κρατική υπηρεσία που απαιτεί αυτή τη μορφή.

   • Χρειάζεστε το αρχείο για μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση και θέλετε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εμφανίζεται στο μέλλον με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται σήμερα.

    Ορισμένοι λόγοι για την απαλοιφή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Η εμφάνιση του αρχείου είναι σημαντική, και θέλετε το αρχείο PDF να εμφανίζεται όσο περισσότερο γίνεται σαν το αρχικό έγγραφο. Οι δυνατότητες σχεδίασης, όπως τα εφέ και η δυνατότητα διαφάνειας, είναι ενεργοποιημένες.

   • Το μέγεθος του αρχείου είναι σημαντικό. Θέλετε να κάνετε το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο.

  • Κείμενο bitmap όταν οι γραμματοσειρές δεν ενσωματώνονται      Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι σχετικό σε περιπτώσεις όπου δεν διαθέτετε τα δικαιώματα να ενσωματώσετε μία ή περισσότερες από τις γραμματοσειρές στο έγγραφό σας. Σε αυτή την περίπτωση:

   • Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου     Το πρόγραμμα αντικαθιστά τις γραμματοσειρές με απεικονίσεις bitmap. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα αρχείο που είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίζεται όπως το σχεδιάσατε. Για κάποιους που προβάλλουν ή εκτυπώνουν το αρχείο, το κείμενο ενδέχεται να έχει μια πιο πρόχειρη εμφάνιση σε υψηλότερη ανάλυση.

   • Εάν απαλείψετε το πλαίσιο ελέγχου     Το πρόγραμμα δημιουργεί το αρχείο έτσι ώστε εάν το άτομο που το διαβάζει διαθέτει τη γραμματοσειρά, χρησιμοποιείται αυτή η γραμματοσειρά. Εάν δεν τη διαθέτει, η γραμματοσειρά αντικαθίσταται.

    Επιλογές εκτύπωσης     Κάντε κλικ για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές εκτύπωσης. Οι περισσότερες από τις ρυθμίσεις σε αυτό το παράθυρο διαλόγου είναι διαθέσιμες και στην καρτέλα Ρυθμίσεις δημοσίευσης και χαρτιού στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση ως PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή Έγγραφο XPS.

 3. Για να εμφανίσετε τα παρακάτω στοιχεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

  Στην περιοχή Εύρος σελίδων:

  • Όλες      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση όλων των σελίδων στο σχέδιο.

  • Τρέχουσα προβολή      Κάντε κλικ για δημοσίευση του τμήματος του σχεδίου που εμφανίζεται στο παράθυρο του προγράμματος.

  • Τρέχουσα σελίδα      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση της σελίδας του σχεδίου που προβάλλεται αυτή τη στιγμή:

   • Εάν η σελίδα είναι σελίδα προσκήνιου, δημοσιεύεται η τρέχουσα σελίδα προσκήνιου και όλες οι σελίδες παρασκήνιου.

   • Εάν η σελίδα είναι σελίδα παρασκήνιου, δημοσιεύεται η σελίδα παρασκήνιου και κάθε σελίδα παρασκήνιου που έχει συνδεθεί με αυτήν.

   • Εάν βρίσκεστε σε λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης, δημοσιεύεται ο τρέχον τίτλος.

  • Επιλογή      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση του τμήματος του σχεδίου που έχει επιλεχθεί. Εάν δεν έχει επιλεχθεί κάποιο τμήμα του σχεδίου, η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

  • Σελίδα(ες)      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση του εύρους σελίδων που επιλέξατε στα πλαίσια Από και Έως. Εάν το σχέδιο αποτελείται από μόνο μία σελίδα, αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.

  • Χρώμα ως μαύρο      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δημοσιεύσετε όλα τα χρώματα ως μαύρο, ώστε να είστε σίγουροι ότι όλα τα σχήματα θα φαίνονται στην εκτύπωση.

  • Συμπερίληψη φόντου      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να συμπεριλάβετε το φόντο στο δημοσιευμένο σχέδιο.

   Στην περιοχή Συμπερίληψη μη εκτυπώσιμων πληροφοριών:

  • Ιδιότητες εγγράφου      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, προκειμένου οι ιδιότητες του εγγράφου να συμπεριλαμβάνονται στη δημοσιευμένη έκδοση PDF ή XPS. Στις ιδιότητες αυτές περιλαμβάνεται ο τίτλος, το θέμα, ο συντάκτης και παρόμοιες πληροφορίες.

   Προστασία προσωπικών δεδομένων

   Για την προστασία του απορρήτου και για να μην χρησιμοποιούνται από κοινού αυτές οι πληροφορίες, απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή και την αλλαγή ιδιοτήτων εγγράφου, θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

  • Ετικέτες δομής εγγράφου για δυνατότητα πρόσβασης      Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή, ώστε το αρχείο που έχει δημιουργηθεί να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες. Απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να είναι το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο και προτιμήστε να μην συμπεριλάβετε δεδομένα που βοηθούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, εάν απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο δεδομένα που δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να εκτελούν ευκολότερα περιήγηση στο αρχείο.

   Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο PDF, στην περιοχή Επιλογές PDF:

  • Συμβατότητα με ISO 19005-1 (PDF/A)      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε το αρχείο PDF να έχει αυτή τη μορφή.

   Πώς μπορώ να αποφασίσω εάν θέλετε να επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου;

   Ορισμένοι λόγοι για την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Χρειάζεται να υποβάλετε το έγγραφο σε μια κρατική υπηρεσία που απαιτεί αυτή τη μορφή.

   • Χρειάζεστε το αρχείο για μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση και θέλετε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εμφανίζεται στο μέλλον με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται σήμερα.

    Ορισμένοι λόγοι για την απαλοιφή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Η εμφάνιση του αρχείου είναι σημαντική, και θέλετε το αρχείο PDF να εμφανίζεται όσο περισσότερο γίνεται σαν το αρχικό έγγραφο. Οι δυνατότητες σχεδίασης, όπως τα εφέ και η δυνατότητα διαφάνειας, είναι ενεργοποιημένες.

   • Το μέγεθος του αρχείου είναι σημαντικό. Θέλετε να κάνετε το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, επιλέξτε PDF ή XPS.

 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή PDF ή Έγγραφο XPS.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως PDF ή XPS, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για να εμφανιστούν τα παρακάτω στοιχεία.

  Στην περιοχή Εύρος σελίδων:

  • Όλες      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση όλων των σελίδων στο έγγραφο.

  • Τρέχουσα σελίδα      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση μόνο της σελίδας στην οποία βρίσκεται το σημείο εισαγωγής.

  • Επιλογή      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση του κειμένου που είναι επιλεγμένο. Εάν δεν έχει επιλεχθεί κάτι στο έγγραφο, η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

  • Σελίδα(ες)      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση του εύρους σελίδων που επιλέξατε στα πλαίσια Από και Έως. Εάν το έγγραφο αποτελείται από μία μόνο σελίδα, η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

   Στην περιοχή Δημοσίευση τίνος:

  • Έγγραφο      Κάντε κλικ για τη δημοσίευση του εγγράφου σε καθαρή κατάσταση, χωρίς σημάδια αναθεώρησης ή σχόλια.

  • Έγγραφο με σήμανση      Κάντε κλικ για δημοσίευση με σημάνσεις αναθεώρησης και τα σχόλια.

   Στην περιοχή Συμπερίληψη μη εκτυπώσιμων πληροφοριών:

  • Δημιουργία σελιδοδεικτών με τη χρήση     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες στο έγγραφο με βάση την επιλογή σας. Εάν το έγγραφο περιλαμβάνει επικεφαλίδες, η επιλογή Επικεφαλίδες είναι διαθέσιμη. Εάν το έγγραφο περιέχει σελιδοδείκτες, η επιλογή Σελιδοδείκτες του Word είναι διαθέσιμη.

  • Ιδιότητες εγγράφου      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, προκειμένου οι ιδιότητες του εγγράφου να συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση που δημοσιεύεται ως PDF ή XPS. Στις ιδιότητες αυτές περιλαμβάνεται ο τίτλος, το θέμα, ο συντάκτης και παρόμοιες πληροφορίες.

   Προστασία προσωπικών δεδομένων

   Για την προστασία του απορρήτου και για να μην χρησιμοποιούνται από κοινού αυτές οι πληροφορίες, απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή και την αλλαγή ιδιοτήτων εγγράφου, θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

  • Ετικέτες δομής εγγράφου για δυνατότητα πρόσβασης      Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή, ώστε το αρχείο που έχει δημιουργηθεί να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο για τους χρήστες με ειδικές ανάγκες. Απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να είναι το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο και προτιμήστε να μην συμπεριλάβετε δεδομένα που βοηθούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, εάν απαλείψτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δεν συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο δεδομένα που δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να εκτελούν ευκολότερα περιήγηση στο αρχείο.

   Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο PDF, στην περιοχή Επιλογές PDF:

  • Συμβατότητα με ISO 19005-1 (PDF/A)      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε το αρχείο PDF να έχει αυτή τη μορφή.

   Πώς μπορώ να αποφασίσω εάν θέλετε να επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου;

   Ορισμένοι λόγοι για την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Χρειάζεται να υποβάλετε το έγγραφο σε μια κρατική υπηρεσία που απαιτεί αυτή τη μορφή.

   • Χρειάζεστε το αρχείο για μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση και θέλετε να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εμφανίζεται στο μέλλον με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται σήμερα.

    Ορισμένοι λόγοι για την απαλοιφή αυτού του πλαισίου ελέγχου:

   • Η εμφάνιση του αρχείου είναι σημαντική, και θέλετε το αρχείο PDF να εμφανίζεται όσο περισσότερο γίνεται σαν το αρχικό έγγραφο. Οι δυνατότητες σχεδίασης, όπως τα εφέ και η δυνατότητα διαφάνειας, είναι ενεργοποιημένες.

   • Το μέγεθος του αρχείου είναι σημαντικό. Θέλετε να κάνετε το αρχείο όσο το δυνατόν μικρότερο.

  • Κείμενο bitmap όταν οι γραμματοσειρές δεν ενσωματώνονται      Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι σχετικό σε περιπτώσεις όπου δεν διαθέτετε τα δικαιώματα να ενσωματώσετε μία ή περισσότερες από τις γραμματοσειρές στο έγγραφό σας. Σε αυτή την περίπτωση:

   • Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου     Το πρόγραμμα αντικαθιστά τις γραμματοσειρές με απεικονίσεις bitmap. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα αρχείο που είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίζεται όπως το σχεδιάσατε. Για κάποιους που προβάλλουν ή εκτυπώνουν το αρχείο, το κείμενο ενδέχεται να έχει μια πιο πρόχειρη εμφάνιση σε υψηλότερη ανάλυση.

   • Εάν απαλείψετε το πλαίσιο ελέγχου     Το πρόγραμμα δημιουργεί το αρχείο έτσι ώστε εάν το άτομο που το διαβάζει διαθέτει τη γραμματοσειρά, χρησιμοποιείται αυτή η γραμματοσειρά. Εάν δεν τη διαθέτει, η γραμματοσειρά αντικαθίσταται.

    Εάν αποθηκεύετε ένα αρχείο XPS, στην περιοχή Επιλογές εγγράφου XPS:

  • Διατήρηση των περιορισμένων δικαιωμάτων στο XPS      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να εξασφαλίσετε ότι ένα έγγραφο που διαθέτει προστασία Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) διατηρεί τις ρυθμίσεις IRM μετά από τη μετατροπή σε XPS. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο XPS. Οι ρυθμίσεις IRM διατηρούνται για κάθε έγγραφο XPS που δημιουργείτε, εκτός εάν καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×