Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το θέμα

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επισκόπηση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath 2007 διανέμοντάς το στους χρήστες σας με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο "Οδηγός δημοσίευσης" δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει ένα αντίγραφο του προτύπου φόρμας, καθώς και τη φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Όταν οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Microsoft Office Outlook 2007 ανοίξουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα απευθείας στο κύριο μέρος του μηνύματος. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του Outlook ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ως συνημμένα τόσο τη φόρμα όσο και το πρότυπο φόρμας στο οποίο βασίζεται. Αυτοί οι χρήστες πρέπει πρώτα να ανοίξουν το συνημμένο με το πρότυπο φόρμας για να εγκαταστήσουν το πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή τους. Κατόπιν, μπορούν να ανοίξουν το συνημμένο με τη φόρμα, το οποίο ανοίγει στο Microsoft Office InfoPath, όπου μπορούν να τη συμπληρώσουν.

Σημείωση ασφαλείας : Υπενθυμίστε στους χρήστες σας ότι πρέπει να ανοίγουν μόνο συνημμένα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δημοσίευση προτύπου φόρμας δεν είναι ίδια με την αποθήκευση ενός προτύπου φόρμας. Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας, τον Οδηγό δημοσίευσης προσθέτει τη θέση δημοσίευσης και τις οδηγίες στο πρότυπο φόρμας επεξεργασίας, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο φόρμας, αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του προτύπου φόρμας, όπως ακριβώς κάνετε όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον Οδηγό δημοσίευσης όταν θέλετε να είναι διαθέσιμες για τους χρήστες σας να συμπληρώνουν του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρειάζεται να κάνετε τα εξής:

  • Εγκαταστήστε το Office Outlook 2007 στον υπολογιστή σας, εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο.

  • Επιβεβαιώστε ότι στο πρότυπο φόρμας έχει ρυθμιστεί επίπεδο ασφαλείας περιορισμού ή πλήρους αξιοπιστίας. Ένα πρότυπο φόρμας στο οποίο έχει ρυθμιστεί επίπεδο ασφαλείας περιορισμού, σημαίνει ότι οι φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στους πόρους του συστήματος στον υπολογιστή του παραλήπτη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν η φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας πρέπει να έχει πρόσβαση στους πόρους συστήματος στον υπολογιστή του παραλήπτη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να ρυθμίσετε στο πρότυπο φόρμας ένα επίπεδο ασφαλείας πλήρους αξιοπιστίας και να υπογράψετε ψηφιακά το πρότυπο φόρμας με πιστοποιητικό από αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με επίπεδο ασφαλείας τομέα σε μια λίστα παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο φόρμας σας δεν έχει τις συνδέσεις δεδομένων ερωτήματος. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας σε μια λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν το πρότυπο φόρμας περιέχει μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος. Εάν θέλετε να εμφανίσετε δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα από την εξωτερική προέλευση δεδομένων σε ένα αρχείο πόρου. Στη συνέχεια, μπορείτε να συμπεριλάβετε αυτό το αρχείο πόρων με το πρότυπο φόρμας.

  • Επιβεβαιώστε ότι οι χρήστες σας έχουν εγκαταστήσει το Office InfoPath 2007 στους υπολογιστές τους.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

  2. Στον "Οδηγό δημοσίευσης", κάντε κλικ στην επιλογή Σε μια λίστα παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

  3. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Όνομα προτύπου φόρμας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρότυπο φόρμας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Το όνομα του προτύπου φόρμας θα εμφανίζεται στη επικεφαλίδα του θέματος του μηνύματος που αποστέλλεται στους παραλήπτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Μετά την ολοκλήρωση της δημοσίευσης του προτύπου φόρμας από τον "Οδηγό δημοσίευσης", θα ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη φόρμα. Μπορείτε να συμπληρώσετε και να στείλετε αυτό το μήνυμα.

Συμβουλή: Στο πλαίσιο Εισαγωγή στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε μια υπενθύμιση για τους χρήστες σας, ότι θα πρέπει να ανοίγουν μόνο συνημμένα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×