Δημοσίευση μιας βάσης δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δημοσιεύετε μια βάση δεδομένων Microsoft Office Access 2007 σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, άλλα μέλη της εταιρείας σας, να εργαστείτε με τη βάση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημοσίευση βάσης δεδομένων σας σε μια τοποθεσία του SharePoint

Δημοσιεύστε ξανά μια βάση δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint

Επισκόπηση

Κατά τη δημοσίευση μιας βάσης δεδομένων σε μια τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των δεδομένων με άλλα άτομα που χρησιμοποιούν την τοποθεσία του SharePoint, ενώ εξακολουθείτε να χρησιμοποιήσετε την Access ως προσκήνιο για το φόρμες, εκθέσεις και τα ερωτήματα στη βάση δεδομένων.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εργαστείτε με μια δημοσιευμένη βάση δεδομένων. Εάν είστε σχεδιαστής βάσεων δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις που χρησιμοποιούν τα δεδομένα από την τοποθεσία του SharePoint. Εάν είστε χρήστης βάσεων δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Access για να εισαγάγετε, να προβάλλετε και να αναλύσετε δεδομένα από την τοποθεσία του SharePoint.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια βάση δεδομένων που έχετε ήδη δημιουργήσει ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων από έναν ή περισσότερους πίνακες που είναι συνδεδεμένες με τις λίστες του SharePoint ή σε βιβλιοθήκες. Όταν τα δεδομένα από μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint είναι συνδεδεμένο με έναν πίνακα της Access, μπορείτε να δημιουργήσετε προβολές για αυτές τις λίστες ή βιβλιοθήκες που βασίζονται σε φόρμες, ερωτήματα και εκθέσεις στην Access. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια εφαρμογή της Access που παρακολουθεί τα δεδομένα στην τοποθεσία του SharePoint.

Για παράδειγμα, εάν η τοποθεσία του SharePoint περιλαμβάνει λίστες, που παρακολουθούν θέματα εξυπηρέτησης πελατών και αποθηκεύουν πληροφορίες υπαλλήλων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων στην Access ως προσκήνιο για αυτές τις λίστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα Access για την ανάλυση αυτών των θεμάτων και αναφορές της Access για τη μορφοποίηση και δημοσίευση έγγραφων αναφορών για μια σύσκεψη κατάστασης ομάδας. Εάν τα άτομα έχουν πρόσβαση στους υπολογιστές τους, τα ερωτήματα της Access και αναφορές είναι διαθέσιμες σε το μενού Προβολή μενού ' Προβολή ' στη λίστα του SharePoint. Όταν οι διάφοροι χρήστες προβάλλουν τη λίστα στην τοποθεσία του SharePoint, μπορούν να εντοπίζουν και να ανοίγουν τα ερωτήματα, τις αναφορές και άλλα αντικείμενα της Access κάνοντας κλικ στο μενού Προβολή.

Όταν δημοσιεύετε μια βάση δεδομένων σε μια τοποθεσία του SharePoint για πρώτη φορά, η Access παρέχει μια λίστα με τους διακομιστές Web που σας διευκολύνει να μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να δημοσιεύσετε, όπως μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Μετά τη δημοσίευση της βάσης δεδομένων, Access απομνημονεύει τη θέση, έτσι ώστε δεν χρειάζεται να εντοπίσετε ξανά το διακομιστή όταν δημοσιεύετε τις αλλαγές.

Δημοσίευση μιας βάσης δεδομένων σε μια τοποθεσία του SharePoint είναι διαθέσιμη μόνο για τα αρχεία βάσης δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί με τη μορφή Office Access 2007.

Εργασία με δεδομένα σε μια τοποθεσία του SharePoint

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων που βασίζεται σε μια λίστα του SharePoint, μπορείτε να ξεκινήσετε από τη λίστα του SharePoint. Μπορείτε να κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Microsoft Access το μενού Ενέργειες Εικόνα μενού στη λίστα του SharePoint και, στη συνέχεια, να επιλέξετε τη σύνδεση με τα δεδομένα στην τοποθεσία του SharePoint. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες, εκθέσεις και ερωτήματα για τα δεδομένα, καθώς και τυχόν άλλες λίστες που προσθέτετε στη βάση δεδομένων.

Κατά τη δημοσίευση της βάσης δεδομένων σε μια βιβλιοθήκη στην τοποθεσία του SharePoint, τα αντικείμενα που δημιουργήσατε στην Access είναι διαθέσιμη σε άλλα άτομα για να χρησιμοποιήσετε στο μενού Προβολή για τη λίστα του SharePoint. Όταν τα άτομα ανοίγουν τις προβολές, τα αντικείμενα της Access είναι διαθέσιμες μόνο για ανάγνωση. Για να ενημερώσετε τις προβολές, μπορείτε να ενημερώσετε τα αντίστοιχα αντικείμενα με την επεξεργασία της βάσης δεδομένων που δημοσιεύσατε.

Ως ατόμων εργασίας με μια βάση δεδομένων έχει δημοσιευθεί, θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε ένα τοπικό αντίγραφο. Οι αλλαγές αποθηκεύονται τοπικά μέχρι να δημοσιεύσουν τις αλλαγές τους. Αυτό συνήθως ενισχύει τις επιδόσεις και διευκολύνει την ανάκτηση των δεδομένων σε περίπτωση που παρουσιάζεται ένα σφάλμα δικτύου. Όταν κάνετε αλλαγές στα δεδομένα ή τα αντικείμενα, πρέπει να δημοσιεύσετε ξανά τη βάση δεδομένων, πριν από τις αλλαγές που γίνονται διαθέσιμες σε άλλα άτομα.

Η Access παρέχει πολλά κουμπιά που σας επιτρέπουν να εργαστείτε εύκολα με τα δεδομένα από λίστες του SharePoint, για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε τις ειδοποιήσεις και τροποποίηση των στηλών για τις λίστες. Όταν χρησιμοποιείτε την Access για να επεξεργαστείτε τους πίνακες που είναι συνδεδεμένες με τις λίστες του SharePoint σε μια βάση δεδομένων έχει δημοσιευθεί, τα κουμπιά είναι διαθέσιμα στην ομάδα Λίστας του SharePoint στην καρτέλα φύλλο δεδομένων .

Κατά τη δημοσίευση μιας βάσης δεδομένων σε μια τοποθεσία του SharePoint, η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμο σε άτομα με δικαιώματα για να εργαστείτε με την τοποθεσία. Εάν τα άτομα έχουν δικαιώματα για να αλλάξετε τις λίστες στη θέση που δημοσιεύσατε τη βάση δεδομένων, όπως μια βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορούν να ενημερώνουν τη βάση δεδομένων. Εάν τα άτομα έχουν δικαιώματα συμβολής στις λίστες στην τοποθεσία του SharePoint, μπορούν να προσθέσουν δεδομένα στη βάση δεδομένων. Εάν άτομα έχουν το δικαίωμα προβολής των λιστών, μπορούν να προβάλουν τα δεδομένα στη βάση δεδομένων.

Αναδημοσίευση τη βάση δεδομένων

Όταν κάνετε δημοσίευση μιας βάσης δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint και, στη συνέχεια, να κάνετε αλλαγές στα δεδομένα, θα πρέπει να αναδημοσιεύετε τη βάση δεδομένων ώστε να αποθηκευτούν οι πιο πρόσφατες αλλαγές. Όταν κάνετε αναδημοσίευση της βάσης δεδομένων εμφανίζεται ως διαθέσιμη βάση δεδομένων την επόμενη φορά που θα ανοιχτεί η Access.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση βάσης δεδομένων σας σε μια τοποθεσία του SharePoint

Όταν δημοσιεύετε μια βάση δεδομένων, μπορείτε να ξεκινήσετε με μια υπάρχουσα βάση δεδομένων ή να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις λίστες στην τοποθεσία του SharePoint.

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη σε Δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακομιστή διαχείρισης εγγράφων.

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας του SharePoint όπου θέλετε να δημοσιεύσετε τη βάση δεδομένων.

  Αν χρησιμοποιήσατε στην ίδια θέση με την τελευταία φορά που ανοίξατε την Access, η βάση δεδομένων εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου δημοσίευση σε διακομιστή Web .

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η βάση δεδομένων έχει αποθηκευτεί σε μορφή Office Access 2007.

 3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη, όπως μια βιβλιοθήκη εγγράφων, όπου θέλετε να δημοσιεύσετε τη βάση δεδομένων, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Στο πλαίσιο όνομα , πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για τη βάση δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Σημείωση: Όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων από την τοποθεσία του SharePoint, θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε ένα τοπικό αντίγραφο.

Αρχή της σελίδας

Δημοσιεύστε ξανά μια βάση δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint

Αφού κάνετε αλλαγές στα δεδομένα ή τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων, θα πρέπει να το δημοσιεύσετε ξανά στην τοποθεσία του SharePoint. Όταν κάνετε αναδημοσίευση μια βάση δεδομένων, η Access θα αποθηκεύσει την τοποθεσία, ώστε να μην χρειάζεται να περιηγηθείτε σε αυτήν ξανά.

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων για την επεξεργασία που δημοσιεύτηκε σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint, εμφανίζεται μια γραμμή μηνύματος στο επάνω μέρος της βάσης δεδομένων με ένα κουμπί δημοσίευση σε τοποθεσία του SharePoint . Εάν η γραμμή μηνυμάτων δεν είναι διαθέσιμη για κάποιο λόγο — για παράδειγμα, εάν κλείσει η γραμμή μηνυμάτων κατά την οποία εργαζόσασταν — μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές δημοσίευσης στο Κουμπί του Microsoft Office.

 1. Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί δημοσίευση σε τοποθεσία του SharePoint .

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε μια γραμμή μηνυμάτων με ένα κουμπί δημοσίευση σε τοποθεσία του SharePoint , επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη σε Δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακομιστή διαχείρισης εγγράφων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου δημοσίευση σε διακομιστή Web , επιβεβαιώστε ότι η βιβλιοθήκη που εμφανίζεται είναι στη θέση όπου θέλετε να δημοσιεύσετε ξανά.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 4. Όταν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε το αντίγραφο της βάσης δεδομένων στην τοποθεσία, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×