Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δημοσίευση ενημερωμένης έκδοσης ενός προτύπου φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας που έχετε αλλάξει, το InfoPath μπορεί να ενημερώσει το πρότυπο φόρμας (αρχείο .xsn) και τυχόν υπάρχουσες φόρμες (αρχεία .xml) που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Από προεπιλογή, το InfoPath αντικαθιστά αυτόματα την παλαιότερη έκδοση του προτύπου φόρμας με την πιο πρόσφατη έκδοση. Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο ενημέρωσης που προτιμάτε για υπάρχουσες φόρμες χρήστη.

Σε αυτό το άρθρο

Βοήθεια για την αποτροπή απώλειας δεδομένων σε υπάρχουσες φόρμες χρήστη

Δημοσίευση ένα ενημερωμένο πρότυπο φόρμας

Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξετε εάν θέλετε να ενημερώσετε τους προτύπων φόρμας

Βοήθεια για την αποτροπή απώλειας δεδομένων σε υπάρχουσες φόρμες χρήστη

Εάν πρέπει να ενημερώσετε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας, μπορείτε να το αλλάξετε δημοσιεύσετε ξανά και αναδιανομή σε χρήστες. Ωστόσο, ορισμένοι τύποι αλλαγών ενδέχεται να μην σας από την πρόσβαση στα δεδομένα σε ολοκληρωμένες φόρμες που βασίζονται στο αρχικό πρότυπο φόρμας.

Εάν κάνετε μια αλλαγή σε ένα πρότυπο φόρμας που ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή σφάλματα σε φόρμες που έχουν συμπληρωθεί ήδη, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Θα δείτε το μήνυμα συχνά όταν προσθέτετε νέες, τα απαιτούμενα πεδία σε ένα πρότυπο φόρμας ή όταν μπορείτε να μετονομάσετε ή να καταργήσετε πεδία ή ομάδες από το πρότυπο φόρμας.

Μήνυμα σφάλματος που προειδοποιεί τους σχεδιαστές φορμών για ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων

Όταν λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, εάν κάντε κλικ στην επιλογή Ναι και συνεχίσετε με τις αλλαγές σας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα σε υπάρχουσες φόρμες μετά τη δημοσίευση το ενημερωμένο πρότυπο φόρμας. Σε ορισμένα σενάρια, αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό. Θα πρέπει να αποφασίσετε τι λειτουργεί για την περίπτωσή σας.

Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση των δεδομένων που έχετε ήδη που συλλέγονται από τους χρήστες, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες όταν κάνετε αλλαγές στο αρχικό πρότυπο φόρμας:

 • Μην μετονομάζετε τα υπάρχοντα πεδία και ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 • Μην μετακινήσετε τα υπάρχοντα πεδία και ομάδες γύρω από στην προέλευση δεδομένων.

 • Μην διαγράφετε τα υπάρχοντα πεδία και ομάδες από την προέλευση δεδομένων. Μπορείτε να διαγράψετε στοιχεία ελέγχου από το πρότυπο φόρμας χωρίς να προκαλεί προβλήματα, με την προϋπόθεση ότι μπορείτε να αφήσετε του στοιχείου ελέγχου του αντίστοιχου πεδίου ή ομάδας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση ένα ενημερωμένο πρότυπο φόρμας

Ας υποθέσουμε ότι σκοπεύετε να κάνετε αλλαγές σε ένα πρότυπο φόρμας που υπάρχει ήδη στην εταιρεία σας. Εάν αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν αλλαγή του προτύπου φόρμας υποκείμενη προέλευση δεδομένων, χρειάζεστε έναν τρόπο για την αποτελεσματική ενημέρωση προηγουμένως δημοσιευμένης έκδοσης του προτύπου φόρμας, για να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν την ενημερωμένη έκδοση. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τι θέλετε να συμβεί με τις υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται στο αρχικό πρότυπο φόρμας.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας που θέλετε να ενημερώσετε.

 2. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο πρότυπο φόρμας.

 3. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 4. Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εκδόσεων.

  Σε αυτό το σημείο, πρέπει να καθορίσετε τι θέλετε να γίνει με τις υπάρχουσες φόρμες (αρχεία .xml) που έχουν συμπληρωθεί με χρήση του αρχικού προτύπου φόρμας.

 5. Στη λίστα στην έκδοση αναβάθμιση, στην περιοχή έκδοση προτύπου φόρμας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετατρέψετε αυτόματα παλιές εκδόσεις της φόρμας για να την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη αναβάθμιση υπαρχουσών φορμών. Όταν είναι επιλεγμένο αυτό το στοιχείο, InfoPath δεν ζητά από τους χρήστες να ενημερώσουν υπάρχουσες φόρμες. Αντίθετα, η ενημέρωση γίνεται αυτόματα την επόμενη φορά που ανοίγουν μια υπάρχουσα ή μια νέα φόρμα.

  • Για να γράψετε προσαρμοσμένου κώδικα που χειρίζεται τη διαδικασία της ενημέρωσης για τους χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση προσαρμοσμένου συμβάντος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμβάν OnVersionUpgrade , το οποίο πραγματοποιείται όταν ο αριθμός έκδοσης μιας φόρμας του InfoPath που ανοίγει είναι παλιότερα από τον αριθμό έκδοσης του προτύπου φόρμας στο οποίο βασίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν OnVersionUpgrade , ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για προγραμματιστές του InfoPath.

  • Για να αποτρέψετε την ενημέρωση των φορμών, κάντε κλικ στην επιλογή να μην κάνετε τίποτα (οι υπάρχουσες φόρμες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά). Όταν αυτή η επιλογή, οι χρήστες θα μπορούν να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας ενημερωμένη, αλλά ενδέχεται να μην είναι μπορούν να ανοίξουν υπάρχουσες φόρμες. Εάν έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν υπάρχουσες φόρμες, δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πεδία που προστέθηκε πρόσφατα.

 6. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό δημοσίευσης.

  Όταν οι χρήστες ανοίγουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, να λαμβάνουν αυτόματα τη νέα έκδοση του προτύπου φόρμας. Εάν επιχειρήσουν να ανοίξουν φόρμες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση της παλαιότερης έκδοσης του προτύπου φόρμας, οι αλλαγές που καθορίσατε στο βήμα 5 τεθούν σε ισχύ.

Αρχή της σελίδας

Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξετε εάν θέλετε να ενημερώσετε τους προτύπων φόρμας

Κατά τη δημοσίευση ενημερωμένης έκδοσης ενός προτύπου φόρμας, το InfoPath αντικαθιστά το αντίγραφο του προτύπου φόρμας που είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστές των χρηστών με την πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό συμβαίνει αυτόματα όταν οι χρήστες ανοίγουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας ενημερωμένο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή είναι αυτό που θέλετε να συμβεί. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που ζητά από τους χρήστες για την ενημέρωση του προτύπου φόρμας όταν γίνει διαθέσιμη μια νέα έκδοση.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 2. Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εκδόσεων.

 3. Στην περιοχή έκδοση προτύπου φόρμας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες για να επιλέξετε εάν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση του προτύπου φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, τα δεδομένα για την τιμή μητρώου EnableAutoUpdatePrompt είναι 0 (απενεργοποίηση). Οι χρήστες θα σας ζητηθεί να κάνετε αναβάθμιση φόρμα τους μόνο αν κάποιος διαχειριστής συστήματος έχει αλλάξει τα δεδομένα για την τιμή EnableAutoUpdatePrompt από 0 (απενεργοποιημένη) σε 1 (ενεργοποίηση).

 4. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό δημοσίευσης.

Την επόμενη φορά που ένας χρήστης ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που ζητά από το χρήστη για να αντικαταστήσετε το αντίγραφο του υπάρχοντος προτύπου φόρμας με τη νέα έκδοση. Ο χρήστης, στη συνέχεια, να αποφασίσετε αν θέλετε να το κάνετε. Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου, στη συνέχεια, τα δεδομένα για την τιμή EnableAutoUpdatePrompt είναι πιθανώς 0 (απενεργοποίηση) αντί για 1 (ενεργοποίηση).

Σημείωση: Πριν να ανοίγουν στην πραγματικότητα μια φόρμα, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν εκ των προτέρων την πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου φόρμας συγκεκριμένο (αρχείο .xsn), κάνοντας κλικ στη σύνδεση Λήψη ενημερωμένης έκδοσης αυτής της φόρμας ή Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων φορμών σε αυτή την κατηγορία στο παράθυρο διαλόγου Συμπλήρωση φόρμας. Ακόμα και εάν οι χρήστες έχουν ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου φόρμας στους υπολογιστές τους, οι συνδέσεις παραμένουν ενεργοποιημένες. Σε αυτό το σενάριο, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μία από τις συνδέσεις ενημέρωσης, το InfoPath απλά αποθηκεύει το πιο πρόσφατο πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή του χρήστη ξανά.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×