Δημιουργία φόρμας περιήγησης

Δημιουργία φόρμας περιήγησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η Access περιλαμβάνει ένα στοιχείο ελέγχου περιήγησης που διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων φόρμες και εκθέσεις στη βάση δεδομένων σας. Μια φόρμα περιήγησης είναι απλώς μια φόρμα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου περιήγησης. Οι φόρμες περιήγησης είναι μια εξαιρετική Προσθήκη οποιαδήποτε βάση δεδομένων επιφάνειας εργασίας. Σε αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε μια φόρμα περιήγησης και πώς μπορείτε να ορίσετε μορφοποίηση και επιλογές εμφάνισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο δεν ισχύει για εφαρμογές web της Access. Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας εφαρμογής Access για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση εφαρμογές web της Access.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία φόρμας περιήγησης

Προσθήκη φόρμας ή αναφοράς σε φόρμα περιήγησης

Επεξεργασία της ετικέτας στο επάνω μέρος της φόρμας περιήγησης

Επεξεργασία της λεζάντας φόρμας

Εφαρμογή θέματος του Office σε μια βάση δεδομένων

Αλλαγή του χρώματος ή του σχήματος ενός κουμπιού περιήγησης

Ορισμός της φόρμας περιήγησής σας ως προεπιλεγμένης φόρμας προβολής

Δημιουργία φόρμας περιήγησης

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φόρμα περιήγησης.

 2. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Φόρμες, κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ της φόρμας περιήγησης που θέλετε.

  Η Access δημιουργεί τη φόρμα, προσθέτει σε αυτήν το στοιχείο ελέγχου περιήγησης και εμφανίζει τη φόρμα σε προβολή διάταξης.

Επάνω μέρος του εγγράφου

Προσθήκη φόρμας ή αναφοράς σε φόρμα περιήγησης

 1. Εάν το παράθυρο περιήγησης δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το πλήκτρο F11 για να το εμφανίσετε.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η φόρμα περιήγησης είναι ανοιχτή σε προβολή διάταξης, κάνοντας δεξί κλικ στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης.

 3. Σύρετε με το ποντίκι τη φόρμα ή την αναφορά από το τμήμα περιήγησης στο κουμπί [Προσθήκη νέου].

  Η Access θα δημιουργήσει το νέο κουμπί περιήγησης και θα εμφανίσει τη φόρμα ή την αναφορά στο παράθυρο αντικειμένου.

Επάνω μέρος του εγγράφου

Επεξεργασία της ετικέτας στο επάνω μέρος της φόρμας περιήγησης

Όταν δημιουργείτε μια νέα φόρμα περιήγησης, από προεπιλογή, η Access προσθέτει την ετικέτα "Φόρμα περιήγησης" στην κεφαλίδα της φόρμας. Για να επεξεργαστείτε αυτήν την ετικέτα:

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή διάταξης, κάνοντας δεξί κλικ σε αυτήν στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης.

 2. Κάντε κλικ μία φορά στην ετικέτα στην κεφαλίδα φόρμας για να την επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ για να τοποθετήσετε το δρομέα στην ετικέτα.

 3. Επεξεργαστείτε την ετικέτα σύμφωνα με τις ανάγκες σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Επάνω μέρος του εγγράφου

Επεξεργασία της λεζάντας φόρμας

Η λεζάντα φόρμας είναι το κείμενο που εμφανίζεται στην καρτέλα εγγράφου επάνω από τη φόρμα (ή στον τίτλο του παραθύρου, εάν έχετε ρυθμίσει τη βάση δεδομένων να εμφανίζει τα αντικείμενα ως επικαλυπτόμενα παράθυρα). Για να επεξεργαστείτε τη λεζάντα φόρμας:

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή διάταξης, κάνοντας δεξί κλικ σε αυτήν στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην κεφαλίδα φόρμας κοντά στο επάνω μέρος της φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες φόρμας.

 3. Στο παράθυρο εργασιών "Φύλλο ιδιοτήτων", στην καρτέλα Όλες, επεξεργαστείτε την ιδιότητα Λεζάντα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Επάνω μέρος του εγγράφου

Εφαρμογή θέματος του Office σε μια βάση δεδομένων

Τα θέματα του Office παρέχουν έναν γρήγορο τρόπο για να αλλάξετε όλα τα χρώματα και τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται σε μια βάση δεδομένων. Αυτά τα θέματα εφαρμόζονται σε όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, όχι μόνο σε αυτά που έχετε επί του παρόντος ανοιχτά.

 1. Ανοίξτε μια φόρμα ή έκθεση σε προβολή διάταξης, κάνοντας δεξί κλικ σε αυτήν στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ομάδα Θέματα για να εφαρμόσετε διαφορετικά θέματα χρωμάτων και γραμματοσειρών στη βάση δεδομένων.

 3. Για να αλλάξετε μόνο τα χρώματα χωρίς να επηρεαστούν οι γραμματοσειρές, επιλέξτε ένα στοιχείο από τη συλλογή Χρώματα.

 4. Για να αλλάξετε μόνο τις γραμματοσειρές χωρίς να επηρεαστούν τα χρώματα, επιλέξτε ένα στοιχείο από το συλλογή γραμματοσειρών.

 5. Για να αλλάξετε και τα χρώματα και τις γραμματοσειρές, επιλέξτε ένα στοιχείο από τη συλλογή Θέματα. Σε αυτήν τη συλλογή, μπορείτε να δείτε μια ζωντανή προεπισκόπηση του θέματος, μετακινώντας το ποντίκι επάνω από το θέμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα θέμα για να εφαρμοστεί.

Επάνω μέρος του εγγράφου

Αλλαγή του χρώματος ή του σχήματος ενός κουμπιού περιήγησης

Τα γρήγορα στυλ σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε γρήγορα το χρώμα ή το σχήμα των κουμπιών περιήγησης. Μπορείτε να εφαρμόσετε μοναδικά στυλ σε κάθε κουμπί ή να εφαρμόσετε το ίδιο στυλ σε όλα τα κουμπιά.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή διάταξης, κάνοντας δεξί κλικ σε αυτήν στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης.

 2. Επιλέξτε το κουμπί ή τα κουμπιά περιήγησης που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Χρησιμοποιήστε τις εντολές της ομάδας Μορφοποίηση στοιχείων ελέγχου για να εφαρμόσετε τα στυλ που θέλετε.

Επάνω μέρος του εγγράφου

Ορισμός της φόρμας περιήγησής σας ως προεπιλεγμένης φόρμας προβολής

Επειδή η φόρμα περιήγησης χρησιμοποιείται συχνά ως πίνακας επιλογών ή “αρχική σελίδα” σε μια βάση δεδομένων, είναι λογικό να εμφανίζεται από προεπιλογή κάθε φορά που ανοίγεται η βάση δεδομένων. Επίσης, επειδή το παράθυρο περιήγησης της Access δεν είναι διαθέσιμο στα προγράμματα περιήγησης, ο καθορισμός μιας προεπιλεγμένης φόρμας εμφάνισης Web αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων Web.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να ορίσετε τη φόρμα περιήγησής σας ως προεπιλεγμένη φόρμα προβολής.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, στην περιοχή Βοήθεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 3. Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη φόρμα που εμφανίζεται όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων στην Access, στην περιοχή Επιλογές εφαρμογής, επιλέξτε τη φόρμα από τη λίστα Εμφάνιση φόρμας.

 4. Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη φόρμα που εμφανίζεται όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή SharePoint, στην περιοχή Επιλογές εφαρμογής, επιλέξτε τη φόρμα από τη λίστα Εμφάνιση φόρμας Web.

Επάνω μέρος του εγγράφου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×