Δημιουργία φόρμας με καρτέλες

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτή η [τεχνική] επιτρέπεται να λαμβάνουν πολλά πεδία που θα είχε σε μία οθόνη και να χωρίσετε προς τα κάτω σε πολλές οθόνες μικρές μέσα στην ίδια εγγραφή.
~ Πελάτης του office, μέσω του Office.com άρθρο σχολίων

Η προσθήκη καρτελών σε μια φόρμα μπορεί να την κάνει πιο οργανωμένη και πιο εύχρηστη, ειδικά εάν η φόρμα περιέχει πολλά στοιχεία ελέγχου. Με την τοποθέτηση σχετικών στοιχείων ελέγχου σε ξεχωριστές σελίδες του στοιχείου ελέγχου καρτέλας, μπορείτε να την κάνετε λιγότερη περίπλοκη και πιο εύχρηστη για την εργασία με τα δεδομένα.

Μια φόρμα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου καρτέλας

Για να προσθέσετε καρτέλες σε μια φόρμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Στοιχείο ελέγχου καρτέλας". Κάθε σελίδα ενός στοιχείου ελέγχου καρτέλας ενεργεί ως κοντέινερ για άλλα στοιχεία ελέγχου, όπως πλαίσια κειμένου, σύνθετα πλαίσια ή κουμπιά εντολών. Οι παρακάτω διαδικασίες δείχνουν τον τρόπο για να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου καρτέλας σε μια φόρμα.

Σημείωση: Σε όλες τις ακόλουθες διαδικασίες υποθέστε ότι μια φόρμα έχει ήδη δημιουργηθεί και ότι η φόρμα είναι ανοιχτή σε Προβολή σχεδίασης. Για να εμφανίσετε μια φόρμα σε Προβολή σχεδίασης, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στη φόρμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή σχεδίασης

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη στοιχείου ελέγχου καρτέλας σε μια φόρμα

Μετακίνηση υπαρχόντων στοιχείων ελέγχου σε μια σελίδα καρτέλας

Σύρετε τα πεδία από το παράθυρο εργασιών λίστα πεδίων σε μια σελίδα καρτέλας

Προσθήκη άλλων στοιχείων ελέγχου σε μια σελίδα καρτέλας

Προσθήκη νέας καρτέλας

Αναδιάταξη καρτελών

Μετονομασία μιας καρτέλας

Διαγραφή μιας καρτέλας

Προσθήκη στοιχείου ελέγχου καρτέλας σε μια φόρμα

 1. Από την καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία καρτέλας, κάντε κλικ στο εργαλείο Στοιχείο ελέγχου καρτέλας.

 2. Κάντε κλικ στη φόρμα όπου θέλετε να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου καρτέλας.

Η Access τοποθετεί το στοιχείο ελέγχου καρτέλα στη φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση υπαρχόντων στοιχείων ελέγχου σε μια καρτέλας

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου που θέλετε να μετακινήσετε στην καρτέλα. Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία ελέγχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία ελέγχου που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην εντολή Αποκοπή.

 3. Κάντε κλικ στο κείμενο ετικέτας στην καρτέλα που αντιστοιχεί στη σελίδα στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα στοιχεία ελέγχου. Ένα πλαίσιο επιλογής εμφανίζεται στην καρτέλα.

  Σημείωση: Εάν το πλαίσιο επιλογής δεν εμφανίζεται στην καρτέλα, τα στοιχεία ελέγχου δεν θα επισυναφθούν σωστά στην καρτέλα όταν εκτελέσετε το επόμενο βήμα.

 4. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επικόλληση.

Η Access τοποθετεί το στοιχείο ελέγχου ή στοιχεία ελέγχου στην καρτέλα. Για να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία ελέγχου συνδέονται σωστά με την καρτέλα, κάντε κλικ στην άλλη καρτέλα στο στοιχείο ελέγχου καρτέλας. Τα στοιχεία ελέγχου που μόλις επικολλήσατε πρέπει να εξαφανιστούν και κατόπιν να εμφανιστούν ξανά όταν κάνετε κλικ στην αρχική καρτέλα.

Αρχή της σελίδας

Μεταφορά πεδίων από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων" σε μια καρτέλα

 1. Επιλέξτε την καρτέλα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τα πεδία.

 2. Από την καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα πεδίων.

 3. Μεταβείτε στον πίνακα που περιέχει τα πεδία που θέλετε να προσθέσετε.

 4. Σύρετε κάθε πεδίο από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων" στην καρτέλα. Εναλλακτικά, επιλέξτε πολλά πεδία κρατώντας πατημένο το Ctrl ή το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ στα πεδία και, στη συνέχεια, σύρετέ τα όλα ταυτόχρονα στην καρτέλα.

  Σημείωση: Καθώς σύρετε τα πεδία στην καρτέλα, η καρτέλα γίνεται μαύρη για να υποδείξει ότι τα πεδία θα επισυναφθούν σε αυτήν.

 5. Αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

Η Access τοποθετεί το πεδίο ή τα πεδία στην καρτέλα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη άλλων στοιχείων ελέγχου σε μια καρτέλα

Μπορείτε να προσθέσετε άλλους τύπους στοιχείων ελέγχου, όπως εικόνες, κουμπιά εντολών και πλαίσια ελέγχου, στις σελίδες ενός στοιχείου ελέγχου καρτέλας.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα στην οποία θέλετε να προσθέσετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου κάντε κλικ στο εργαλείο για το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε.

 3. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στην σελίδα καρτέλας. Καθώς μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω στη σελίδα, γίνεται μαύρη για να υποδείξει ότι το στοιχείο ελέγχου θα επισυναφθεί σε αυτήν.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα όπου θέλετε να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου.

Η Access τοποθετεί το στοιχείο ελέγχου στην καρτέλα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη νέας καρτέλας

 1. Επιλέξτε μια καρτέλα ή κάντε κλικ στην κενή περιοχή στο επάνω μέρος του στοιχείου ελέγχου καρτέλας για να επιλέξετε ολόκληρο το στοιχείο ελέγχου.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή σελίδας. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου καρτέλας και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή σελίδας.

Η Access προσθέτει μια νέα κενή σελίδα στο τέλος του των υπαρχουσών σελίδων.

Αρχή της σελίδας

Αναδιάταξη καρτελών

 1. Κάντε δεξιό κλικ σε μια καρτέλα ή κάντε δεξιό κλικ στην κενή περιοχή στο επάνω μέρος του στοιχείου ελέγχου καρτέλας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σειρά καρτελών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σειρά καρτελών, επιλέξτε την καρτέλα που θέλετε να μετακινήσετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα επάνω ή στην επιλογή Μετακίνηση προς τα κάτω για να τοποθετήσετε την καρτέλα στη σειρά που θέλετε.

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για άλλες καρτέλες που θέλετε να μετακινήσετε.

Σημείωση: Η εντολή Σειρά καρτελών δεν πρέπει να συγχέεται με την εντολή Σειρά tab. Η εντολή Σειρά tab χρησιμοποιείται για να ορίσετε τη σειρά με την οποία ο δρομέας μετακινείται στα στοιχεία ελέγχου σε μια φόρμα ενώ πατάτε το πλήκτρο Tab.

Αρχή της σελίδας

Μετονομασία μιας καρτέλας

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε να μετονομάσετε.

 2. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών "Φύλλο ιδιοτήτων", πιέστε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί.

 3. Στην καρτέλα Όλες του φύλλου ιδιοτήτων, τροποποιήστε το κείμενο στο πλαίσιο της ιδιότητας Όνομα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή μιας καρτέλας

 • Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή σελίδας.

Η Access διαγράφει την καρτέλα και όλα τα στοιχεία ελέγχου που περιέχει.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×