Δημιουργία φορμών που συμπληρώνουν οι χρήστες στο Word για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα στο Word ξεκινώντας με ένα πρότυπο ή ένα νέο κενό έγγραφο και προσθέτοντας στοιχεία ελέγχου περιεχομένου, όπως πλαίσια ελέγχου, πλαίσια κειμένου και σύνθετα πλαίσια. Άλλοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Word για να συμπληρώσουν τη φόρμα και, στη συνέχεια, να την εκτυπώσουν, εάν θέλουν.

Σε ένα πλαίσιο κειμένου, οι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν κείμενο. Σε ένα σύνθετο πλαίσιο, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από μια λίστα επιλογών που παρέχετε ή μπορούν να καταχωρήσουν τις δικές τους πληροφορίες.

Βήμα 1: Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

 1. Στο μενού του Word, επιλέξτε Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σύνταξης και γλωσσικού ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή.

 3. Στην περιοχή Κορδέλα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής".

Βήμα 2: Ανοίξτε ένα πρότυπο ή χρησιμοποιήστε ένα κενό έγγραφο

Μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα κενό έγγραφο και να δημιουργήσετε τη δική σας φόρμα. Εναλλακτικά, για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα πρότυπο φόρμας.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από πρότυπο.

 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε φόρμα.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Βήμα 3: Προσθήκη περιεχομένου στη φόρμα

 1. Στο έγγραφο, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου περιεχομένου.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στις επιλογές Πλαίσιο κειμένου, Πλαίσιο ελέγχου ή Σύνθετο πλαίσιο.

 3. Για να ορίσετε συγκεκριμένες ιδιότητες για το στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τις ιδιότητες που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπτυσσόμενων στοιχείων σε ένα σύνθετο πλαίσιο, επιλέξτε το πλαίσιο κράτησης θέσης του σύνθετου πλαισίου, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για κάθε στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε.

Βήμα 4: Προσθήκη κειμένου οδηγιών (προαιρετικά) για ένα πλαίσιο κειμένου

Το κείμενο οδηγιών (για παράδειγμα, "Πληκτρολογήστε όνομα") σε ένα πλαίσιο κειμένου μπορεί να διευκολύνει τη χρήση της φόρμας σας. Από προεπιλογή, δεν εμφανίζεται κείμενο οδηγιών σε ένα πλαίσιο κειμένου, ωστόσο μπορείτε να προσθέσετε.

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κείμενο οδηγιών.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Στο πλαίσιο Προεπιλεγμένο κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο οδηγιών.

 4. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποιημένη η συμπλήρωση είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Βήμα 5: Προστασία της φόρμας

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, επιλέξτε Προστασία φόρμας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να καταργήσετε την προστασία της φόρμας και να συνεχίσετε την επεξεργασία, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Προστασία φόρμας.

 2. Αποθηκεύστε και κλείστε τη φόρμα.

Βήμα 6: Έλεγχος της φόρμας (προαιρετικά)

Εάν θέλετε, μπορείτε να ελέγξετε τη φόρμα προτού τη διανείμετε.

 1. Προστατεύστε τη φόρμα.

 2. Ανοίξτε ξανά τη φόρμα, συμπληρώστε την όπως θα έκανε ένας χρήστης και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε ένα αντίγραφο.

Βήμα 1: Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

 1. Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, κάντε κλικ στο Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Προτιμήσεις κορδέλας.

 2. Στην περιοχή Προσαρμογή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής.

Βήμα 2: Άνοιγμα ενός προτύπου ή ενός εγγράφου στο οποίο θα βασιστεί η φόρμα

Μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα κενό έγγραφο και να δημιουργήσετε τη δική σας φόρμα. Εναλλακτικά, για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα πρότυπο φόρμας.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από πρότυπο.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, αναπτύξτε το στοιχείο Πρότυπα στο Internet και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρμες.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο πρότυπο φόρμας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Βήμα 3: Προσθήκη στοιχείων ελέγχου περιεχομένου στη φόρμα

 1. Στο έγγραφο, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στις επιλογές Πλαίσιο κειμένου, Πλαίσιο ελέγχου ή Σύνθετο πλαίσιο.

 3. Για να ορίσετε συγκεκριμένες ιδιότητες για το στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τις ιδιότητες που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπτυσσόμενων στοιχείων σε ένα σύνθετο πλαίσιο, επιλέξτε το πλαίσιο κράτησης θέσης του σύνθετου πλαισίου, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, προσθέστε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για κάθε στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε.

Βήμα 4: Προσθήκη κειμένου οδηγιών (προαιρετικά)

Το κείμενο οδηγιών (για παράδειγμα, "Πληκτρολογήστε όνομα") σε ένα πλαίσιο κειμένου μπορεί να διευκολύνει τη χρήση της φόρμας σας. Από προεπιλογή, δεν εμφανίζεται κείμενο οδηγιών σε ένα πλαίσιο κειμένου, ωστόσο μπορείτε να προσθέσετε.

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κείμενο οδηγιών.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Στο πλαίσιο Προεπιλεγμένο κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο οδηγιών.

 4. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποιημένη η συμπλήρωση είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Βήμα 5: Προστασία της φόρμας

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία φόρμας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να καταργήσετε την προστασία της φόρμας και να συνεχίσετε την επεξεργασία, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Προστασία φόρμας.

 2. Αποθηκεύστε και κλείστε τη φόρμα.

Βήμα 6: Έλεγχος της φόρμας (προαιρετικά)

Εάν θέλετε, μπορείτε να ελέγξετε τη φόρμα προτού τη διανείμετε.

 1. Προστατεύστε τη φόρμα.

 2. Ανοίξτε ξανά τη φόρμα, συμπληρώστε την όπως θα έκανε ένας χρήστης και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε ένα αντίγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×