Δημιουργία τύπου περιοχής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι κύριες σελίδες διευκολύνουν την εφαρμογή συνεπής εμφάνισης και αισθητικής σε πολλές σελίδες στην τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0 ή την τοποθεσία Microsoft Office SharePoint Server 2007. Οι κύριες σελίδες ορίζουν επίσης τις περιοχές σε μια σελίδα, στις οποίες οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ή να επεξεργαστούν περιεχόμενο, ενώ αμποδίζουν τις αλλαγές στην υπόλοιπη σελίδα. Οι κύριες σελίδες διευκολύνουν τον κάτοχο μιας τοποθεσίας να διαμορφώσει σελίδες και στη συνέχεια να επιτρέψει σε άλλα μέλη της ομάδας τους να προσθέσουν περιεχόμενο ή να πραγματοποιήσουν αλλαγές χωρίς να ανησυχούν ότι θα πραγματοποιήσουν σφάλματα που θα προκαλέσουν προβλήματα σε άλλους.

Οι κύριες σελίδες περιέχουν στοιχεία κράτησης θέσης περιεχομένου που ορίζουν τα σημεία της σελίδας, στα οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές οι χρήστες. Οι περιοχές μέσα στα στοιχεία κράτησης θέσης ονομάζονται περιοχές περιεχομένου. Με τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής", μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους περιοχής και στη συνέχεια, να εκχωρήσετε έναν τύπο περιοχής σε μια περιοχή περιεχομένου. Για παράδειγμα, ένας τύπος περιοχής μπορεί να ορίζει ότι οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν στην περιοχή περιεχομένου μόνο κείμενο. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις κύριες σελίδες, η δυνατότητα Ρυθμίσεις συμβολής παρέχει τη δυνατότητα σε έναν κάτοχο τοποθεσίας να ορίσει όχι μόνο το σημείο στη σελίδα όπου θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές αλλά και ποιοι τύποι αλλαγών επιτρέπονται στο συγκεκριμένο σημείο.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είστε κάτοχος μιας εσωτερικής τοποθεσίας SharePoint στην εταιρεία σας. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα σχεδίασης της εταιρείας για να δημιουργήσετε μια ενοποιημένη εμφάνιση και αισθητική σε όλες τις σελίδες της τοποθεσίας και θέλετε να μπορούν όλοι οι κάτοχοι περιεχομένου να συμβάλλουν με περιεχόμενο στη σελίδα χωρίς να επηρεάζουν τη σχεδίαση της τοποθεσίας ή το περιεχόμενό της.

Αναπτύσσετε το Microsoft Office SharePoint Designer 2007 και προσθέτετε περιοχές περιεχομένου στις κύριες σελίδες. Επίσης, καθορίζετε τον τύπο περιοχής για κάθε περιοχή περιεχομένου — δηλαδή, καθορίζετε αν οι χρήστες θα μπορούν να προσθέσουν μόνο συγκριμένους τύπους περιεχομένου, όπως μόνο κείμενο, χωρίς εικόνες ή υπερσυνδέσεις. Με τον τρόπο αυτό, το μόνο που έχουν να κάνουν οι χρήστες είναι να ανοίξουν τη σελίδα και να προσθέσουν τις κατάλληλες πληροφορίες στις περιοχές περιεχομένου.

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μιας περιοχής περιεχομένου, τον τρόπο δημιουργίας ενός τύπου περιοχής και στη συνέχεια, τον τρόπο εκχώρησης του τύπου περιοχής στην περιοχή περιεχομένου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής", η τοποθεσία SharePoint πρέπει να βρίσκεται σε ένα διακομιστή που εκτελεί το Windows SharePoint Services 3.0 ή το Office SharePoint Server 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι οι τύποι περιοχής;

Δημιουργία περιοχής περιεχομένου

Δημιουργία τύπου περιοχής

Παράκαμψη των ρυθμίσεων ομάδας συμβαλλόντων για μια περιοχή περιεχομένου

Εκχώρηση ενός τύπου περιοχής σε μια περιοχή περιεχομένου

Τι είναι οι τύποι περιοχής;

Με το Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κύριες σελίδες για να ορίσετε περιοχές σε μια σελίδα όπου οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές. Με τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής", μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους περιοχής που ορίζουν τους τύπους αλλαγών που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μια περιοχή περιεχομένου.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η ομάδα "Συντάκτες περιεχομένου" πρέπει να ενημερώνουν τακτικά πληροφορίες σε σελίδες της τοποθεσίας SharePoint. Μπορείτε να δημιουργήσετε συγκεκριμένες περιοχές περιεχομένου σε σελίδες όπου οι συντάκτες περιεχομένου μπορούν να προσθέσουν περιεχόμενο. Στις υπόλοιπες περιοχές της σελίδας δεν είναι δυνατή η επεξεργασία,που σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα τυχαία.

Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο περιεχομένου που μπορούν οι χρήστες να προσθέσουν στις περιοχές περιεχομένου — για παράδειγμα, αν το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι κείμενο ή κείμενο και εικόνες. Οι τύποι περιεχομένου που μπορούν οι χρήστες να προσθέσουν σε μια περιοχή περιεχομένου ορίζονται από έναν τύπο περιοχής.

Το Office SharePoint Designer 2007 έχει τρεις προεπιλεγμένους τύπους περιοχής: Μόνο κείμενο, Κείμενο και εικόνες και Κείμενο,διάταξη και εικόνες. Οι τύποι αυτοί σας επιτρέπουν να εκχωρήσετε τους ακριβώς καθορισμένους τύπους περιοχής σε περιοχές περιεχομένου στις σελίδες της τοποθεσίας SharePoint. Για παράδειγμα, μπορείτε να τροποποιήσετε τον τύπο περιοχής Κείμενο και εικόνες για να περιορίσετε το πλήθος των εικόνων που μπορεί ένας χρήστης να προσθέσει σε μια περιοχή περιεχομένου.

Διαχείριση τύπων περιοχής

Με το Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους προεπιλεγμένους τύπους περιοχής ως έχουν, να τους τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε τους δικούς σας τύπους περιοχής. Σε κάθε περιοχή περιεχομένου σε μια σελίδα μπορεί να έχει εκχωρηθεί ένας διαφορετικός τύπος περιοχής, συνεπώς να έχετε μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση της κύριας σελίδας και των περιοχών περιεχομένου.

Μπορείτε επίσης να έχετε μεγάλη ευελιξία στο να αποφασίσετε ποιες ομάδες συμβαλλόντων που αφορά έναν τύπο περιοχής. Ένας τύπος περιοχής μπορεί να ισχύουν για όλες τις ομάδες συμβαλλόντων ή μόνο τις ομάδες που επιλέγετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων παράκαμψη για μια περιοχή περιεχομένου.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία περιοχής περιεχομένου

Η σελίδα default.master μιας τοποθεσίας του Windows SharePoint Services 3.0 περιέχει πολλά στοιχεία κράτησης θέσης περιεχομένου, όπως τα στοιχεία PlaceHolderSiteName και PlaceHolderTopNavBar. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία κράτησης θέσης περιεχομένου χρησιμοποιούνται ήδη για συγκεκριμένους σκοπούς από το Windows SharePoint Services 3.0, συνεπώς δεν πρέπει να τα τροποποιήσετε ή να τα καταργήσετε. Όμως, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε στοιχεία κράτησης θέσης περιεχομένου σε μια κύρια σελίδα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είστε διαχειριστής τοποθεσίας και έχετε δύο ομάδες χρηστών που χρειάζονται να προσθέσουν περιεχόμενο σε νέες σελίδες στην τοποθεσία. Οι ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν νέες σελίδες μόνο από τη σελίδα default.master. Τώρα, θέλετε να διαμορφώσετε τη σελίδα default.master με δύο περιοχές περιεχομένου όπου οι χρήστες αυτοί θα μπορούν να προσθέσουν περιεχόμενο στις σελίδες που δημιουργούν. Συνεπώς πραγματοποιείτε την παρακάτω διαδικασία για να εισάγετε δύο στοιχεία κράτησης θέσης περιεχομένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι περιοχές περιεχομένου μπορούν να προστεθούν μόνο σε κύριες σελίδες.

 1. Στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε την τοποθεσία, την κύρια σελίδα της οποίας θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Εάν η Λίστα φακέλων δεν είναι ορατή στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Λίστα φακέλων.

 3. Στη Λίστα φακέλων, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στο φάκελο _catalogs για να τον αναπτύξετε, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στο φάκελο masterpage (Συλλογή κύριων σελίδων) και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη σελίδα default.master.

 4. Εάν δεν είναι ορατή η γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα, στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές εργαλείων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κύρια σελίδα.

 5. Στη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα, στη λίστα Περιοχές, κάντε κλικ στο στοιχείο PlaceHolderMain για να επιλέξετε το συγκεκριμένο στοιχείο κράτησης θέσης.

  Το στοιχείο κράτησης θέσης PlaceHolderMain βρίσκεται στο κύριο μέρος της σελίδας default.master. Θέλετε να προσθέσετε δύο νέες περιοχές περιεχομένου κάτω από αυτό.

 6. Με επιλεγμένο το στοιχείο PlaceHolderMain, πιέστε το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ για να μετακινήσετε το δρομέα ακριβώς έξω από την περιοχή και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε μια γραμμή κάτω από το στοιχείο PlaceHolderMain.

  Πριν από την εισαγωγή των στοιχείων κράτησης θέσης περιεχομένου, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν απλό πίνακα με δύο στήλες, ώστε να μπορείτε τα τοποθετήσετε τα στοιχεία κράτησης θέσης δίπλα-δίπλα στη σελίδα.

 7. Από το μενού Πίνακας, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή πίνακα.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, στην περιοχή Μέγεθος, πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο Γραμμές, αφήστε την τιμή 2 στο πλαίσιο Στήλες και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Εάν το παράθυρο Εργαλειοθήκη δεν είναι ορατό στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Εργαλειοθήκη.

 10. Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στην επικεφαλίδα Στοιχεία ελέγχου ASP.NET για να επεκτείνετε την ενότητα.

  Στοιχείο ελέγχου χαρακτήρα κράτησης θέσης περιεχομένου στην εργαλειοθήκη

 11. Από την Εργαλειοθήκη, σύρετε ένα στοιχείο ContentPlaceHolder μέσα σε κάθε ένα από τα δύο κελιά στον πίνακα που δημιουργήσατε.

  από προεπιλογή, τα νέα στοιχεία κράτησης θέσης περιεχομένου που προσθέτετε σε μια σελίδα ονομάζονται ContentPlaceHolder1, ContentPlaceHolder2, κ.λπ. Θα πρέπει να μετονομάσετε τα στοιχεία κράτησης θέσης ώστε το όνομά τους να ταιριάζει περισσότερο με το σκοπό τους.

 12. Για να μετονομάσετε το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης, κάντε δεξιό κλικ επάνω του και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση περιοχών περιεχομένου του Microsoft ASP.NET από το μενού συντόμευσης.

 13. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση περιοχών περιεχομένου, στη στήλη Όνομα, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ContentPlaceHolder1, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Όνομα περιοχής και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το κουμπί Μετονομασία είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον κάνετε διπλό κλικ στο όνομα ενός στοιχείου κράτησης θέσης περιεχομένου. Τα ονόματα περιοχής περιέχουν κενά διαστήματα. Εάν πληκτρολογήσετε ένα κενό διάστημα στο πλαίσιο Όνομα περιοχής, το κουμπί Μετονομασία δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Μετονομασία, ενδέχεται να δείτε ένα μήνυμα προειδοποίησης. Επειδή δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη σελίδες περιεχομένου από αυτή την κύρια σελίδα, οι οποίες χρησιμοποιούν τα νέα στοιχεία κράτησης θέσης περιεχομένου, μπορείτε να τα μετονομάσετε χωρίς να διακόψετε τίποτα. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να μετονομάσετε τα δύο νέα στοιχεία κράτησης θέσης LeftColumnForText και RightColumnForImage.

 14. Εφόσον μετονομάσετε τις νέες περιοχές περιεχομένου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Η σελίδα default.master έχει δύο νέες περιοχές περιεχομένου.

  Νέες περιοχές περιεχομένου σε κύρια σελίδα

 15. Για να αποθηκεύσετε τη σελίδα default.master, από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση. Εναλλακτικά, μπορείτε να πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία τύπου περιοχής

Μια περιοχή περιεχομένου ορίζει το σημείο της σελίδας, στο οποίο μπορούν να προσθέσουν οι χρήστες περιεχόμενο. Ο τύπος περιοχής ορίζει τον τύπο περιεχομένου που μπορεί να προστεθεί σε μια περιοχή περιεχομένου. Κάθε περιοχή περιεχομένου σε μια σελίδα μπορεί να έχει διαφορετικό τύπο περιοχής εκχωρημένο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους προεπιλεγμένους τύπους περιοχής ή να δημιουργήσετε τους προσωπικούς σας.

Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε δύο περιοχές περιεχομένου με την ονομασία LeftColumnForText και RightColumnForImage. Για την περιοχή με το όνομα LeftColumnForText, θέλετε μια ομάδα συμβαλλόντων να προσθέτει μόνο κείμενο, άρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο τύπο περιοχής που ονομάζεται Μόνο κείμενο. Για την περιοχή με το όνομα RightColumnForImage, θέλετε μια άλλη ομάδα συμβαλλόντων να προσθέτει μόνο μια εικόνα και η εικόνα αυτή πρέπει να βρίσκεται ήδη στην τρέχουσα τοποθεσία. Κανείς από τους προεπιλεγμένους τύπους περιοχής δεν το καθορίζει αυτό, αλλά μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε έναν νέο τύπο περιοχής.

 1. Στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε την τοποθεσία του SharePoint.

 2. Στο μενού Τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συμβολής.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συμβολής, στην περιοχή Διαχείριση τύπων περιοχής, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

 4. Στην περιοχή Γενικά, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον τύπο περιοχής στο πλαίσιο Όνομα περιοχής. Αυτή η τιμή απαιτείται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το όνομα εμφανίζεται στη λίστα των τύπων περιοχής στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συμβολής και το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση περιοχών περιεχομένου. Αυτό το όνομα εμφανίζεται επίσης στην ετικέτα οποιασδήποτε περιοχής περιεχομένου που εκχωρούνται σε αυτόν τον τύπο περιοχής. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν την ετικέτα και το όνομα όταν προσθέτουν περιεχόμενο, ώστε να είναι χρήσιμο για αυτό το όνομα για να περιγράψετε τον τύπο περιεχομένου που επιτρέπει σε αυτόν τον τύπο περιοχής. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο τύπο περιοχής που ονομάζεται Μητρώου προσαρμοσμένηιόντων για εικόνα.

 5. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για τον τύπο περιοχής στο πλαίσιο Περιγραφή περιοχής. Αυτή η τιμή είναι προαιρετική.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Είναι χρήσιμο να εισάγετε μια περιγραφή που καθορίζει τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες σε έναν τύπο περιοχής και τι όχι. Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν την περιγραφή του τύπου περιοχής όταν προβάλλουν τις ρυθμίσεις του τύπου περιοχής και η περιγραφή πρέπει να είναι αρκετά κατανοητή και να τους εξηγεί τι μπορούν να κάνουν στο συγκεκριμένο τύπο περιοχής και τι όχι.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις περιοχής, κάντε κλικ σε κάθε κατηγορία στην αριστερή στήλη και στη συνέχεια επιλέξτε τις ρυθμίσεις για τον συγκεκριμένο τύπο περιοχής.

  Επεξεργασία κατηγορίας

  Στην κατηγορία Επεξεργασία, μπορείτε να επιτρέψετε στην ομάδα συμβαλλόντων να επεξεργάζεται κείμενο και άλλα στοιχεία σελίδας στην περιοχή περιεχομένου. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να διακόψετε τη δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου ούτε για τις ομάδες συμβαλλόντων ούτε για τους τύπους περιοχής. Από προεπιλογή, κάθε χρήστης μπορεί να επεξεργάζεται κείμενο και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Μεταβίβαση ιδιοτήτων ομάδας

Για κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε είτε να μεταβιβάσετε τους περιορισμούς επεξεργασίας από ομάδα συμβαλλόντων του τρέχοντος χρήστη, ή για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας και δημιουργία μοναδικών περιορισμών επεξεργασίας μόνο αυτόν τον τύπο περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων παράκαμψη για μια περιοχή περιεχομένου.

 • Μεταβίβαση ρυθμίσεων περιοχής από την ομάδα συμβαλλόντων     Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, στον τύπο περιοχής μεταβιβάζονται οι περιορισμοί επεξεργασίας από την κατηγορία Επεξεργασία της τρέχουσας ομάδας συμβαλλόντων του χρήστη.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, δεν μπορείτε να καθορίσετε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής σε αυτή την κατηγορία.

 • Παράκαμψη των ρυθμίσεων της ομάδας συμβαλλόντων για αυτή την περιοχή      Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής σε αυτή την κατηγορία. Αυτές οι νέες ρυθμίσεις παρακάμπτουν τους περιορισμούς επεξεργασίας από την κατηγορία Επεξεργασία στην Ομάδα συμβαλλόντων του τρέχοντα χρήστη για μια συγκεκριμένη ομάδα ή για όλες τις ομάδες — ωστόσο,μόνο για περιοχές περιεχομένου στις οποίες είναι εκχωρημένος ο τύπος αυτός. Μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων για μια συγκεκριμένη ομάδα ή όλες τις ομάδες. Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ομάδας για μια συγκεκριμένη ομάδα συμβαλλόντων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα ομάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ομάδες χρήστη που έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο Office SharePoint Designer 2007 δεν εμφανίζονται στη λίστα.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία κειμένου μόνο

Επιτρέπει στους χρήστες την προσθήκη και την επεξεργασία μόνο κειμένου στην περιοχή περιεχομένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν κάνετε κλικ σε αυτή την επιλογή, όλες οι διαδοχικές επιλογές στην κατηγορία δεν είναι πλέον διαθέσιμες.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία κειμένου και άλλων στοιχείων και ιδιοτήτων της σελίδας

Επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν και να επεξεργάζονται κείμενο και άλλα στοιχεία σελίδας όπως πίνακες, υπερ-συνδέσεις, κουμπιά, στοιχεία ελέγχου και στοιχεία Web στην περιοχή περιεχομένου. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα στοιχεία και τις ιδιότητες που θέλετε να μπορούν να προσθέτουν και να επεξεργάζονται οι χρήστες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, όλες οι επιλογές που ακολουθούν εκτός από τις επιλογές Εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή στοιχείων Web είναι επιλεγμένες από προεπιλογή.

Μορφοποίηση κατηγορίας

Στην κατηγορία Μορφοποίηση, μπορείτε να επιτρέψετε στην ομάδα συμβαλλόντων να τροποποιεί στοιχεία στις περιοχές περιεχομένου.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Μεταβίβαση ιδιοτήτων ομάδας

Για κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε είτε να μεταβιβάσετε τους περιορισμούς επεξεργασίας από ομάδα συμβαλλόντων του τρέχοντος χρήστη, ή για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας και δημιουργία μοναδικών περιορισμών επεξεργασίας μόνο αυτόν τον τύπο περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων παράκαμψη για μια περιοχή περιεχομένου.

 • Μεταβίβαση ρυθμίσεων περιοχής από την ομάδα συμβαλλόντων     Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, στον τύπο περιοχής μεταβιβάζονται οι περιορισμοί επεξεργασίας από την κατηγορία Επεξεργασία της τρέχουσας ομάδας συμβαλλόντων του χρήστη.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, δεν μπορείτε να καθορίσετε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής σε αυτή την κατηγορία.

 • Παράκαμψη των ρυθμίσεων της ομάδας συμβαλλόντων για αυτή την περιοχή      Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής σε αυτή την κατηγορία. Αυτές οι νέες ρυθμίσεις παρακάμπτουν τους περιορισμούς επεξεργασίας από την κατηγορία Επεξεργασία στην Ομάδα συμβαλλόντων του τρέχοντα χρήστη για μια συγκεκριμένη ομάδα ή για όλες τις ομάδες — ωστόσο,μόνο για περιοχές περιεχομένου στις οποίες είναι εκχωρημένος ο τύπος αυτός. Μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων για μια συγκεκριμένη ομάδα ή όλες τις ομάδες. Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ομάδας για μια συγκεκριμένη ομάδα συμβαλλόντων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα ομάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ομάδες χρήστη που έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο Office SharePoint Designer 2007 δεν εμφανίζονται στη λίστα.

Να επιτρέπεται η εφαρμογή στυλ CSS

Επιτρέπει στους χρήστες την εφαρμογή στυλ CSS από τα φύλλα στυλ σε περιεχόμενο στην περιοχή περιεχομένου. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

 • Να επιτρέπονται στυλ από οποιοδήποτε φύλλο στυλ στην τοποθεσία     Η επιλογή αυτή παρέχει πρόσβαση σε όλα τα φύλλα στυλ στην τοποθεσία.

 • Να επιτρέπονται στυλ μόνο από αυτά τα φύλλα στυλ     Η επιλογή αυτή παρέχει πρόσβαση μόνο στα φύλλα στυλ που έχετε ορίσει στη λίστα. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να προσθέσετε ένα φύλλο στυλ στη λίστα.

Οι υπόλοιπες επιλογές σε αυτή την κατηγορία επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν τις ιδιότητες γραμματοσειράς, την μορφοποίηση παραγράφων, τις κουκκίδες και την αρίθμηση, τα περιγράμματα και τη σκίαση και τις ιδιότητες σελίδας (όπως πίνακες, υπερ-συνδέσεις, στοιχεία ελέγχου ASP.NET, κουμπιά αλληλεπίδρασης και στοιχεία Web) στην περιοχή περιεχομένου. Κάντε τις κατάλληλες επιλογές για να επιτρέπεται στους χρήστες να τροποποιούν τα στοιχεία στυλ στις περιοχές περιεχομένου.

Κατηγορία εικόνες

Στην κατηγορία Εικόνες, μπορείτε να επιτρέψετε στην ομάδα συμβαλλόντων να εισάγει εικόνες στις περιοχές περιεχομένου.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Μεταβίβαση ιδιοτήτων ομάδας

Για κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε είτε να μεταβιβάσετε τους περιορισμούς επεξεργασίας από ομάδα συμβαλλόντων του τρέχοντος χρήστη, ή για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας και δημιουργία μοναδικών περιορισμών επεξεργασίας μόνο αυτόν τον τύπο περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων παράκαμψη για μια περιοχή περιεχομένου.

 • Μεταβίβαση ρυθμίσεων περιοχής από την ομάδα συμβαλλόντων     Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, στον τύπο περιοχής μεταβιβάζονται οι περιορισμοί επεξεργασίας από την κατηγορία Επεξεργασία της τρέχουσας ομάδας συμβαλλόντων του χρήστη.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, δεν μπορείτε να καθορίσετε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής σε αυτή την κατηγορία.

 • Παράκαμψη των ρυθμίσεων της ομάδας συμβαλλόντων για αυτή την περιοχή      Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής σε αυτή την κατηγορία. Αυτές οι νέες ρυθμίσεις παρακάμπτουν τους περιορισμούς επεξεργασίας από την κατηγορία Επεξεργασία στην Ομάδα συμβαλλόντων του τρέχοντα χρήστη για μια συγκεκριμένη ομάδα ή για όλες τις ομάδες — ωστόσο,μόνο για περιοχές περιεχομένου στις οποίες είναι εκχωρημένος ο τύπος αυτός. Μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων για μια συγκεκριμένη ομάδα ή όλες τις ομάδες. Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ομάδας για μια συγκεκριμένη ομάδα συμβαλλόντων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα ομάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ομάδες χρήστη που έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο Office SharePoint Designer 2007 δεν εμφανίζονται στη λίστα.

Να επιτρέπεται η εισαγωγή εικόνων

Επιτρέπει στους χρήστες στην ομάδα συμβαλλόντων να εισάγουν εικόνες σε περιοχές περιεχομένου. Κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

 • Εικόνες από οποιαδήποτε θέση     Η επιλογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν εικόνες από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσα ή έξω από την τρέχουσα τοποθεσία.

 • Μόνο οι υπάρχουσες εικόνες στην τοποθεσία     Η επιλογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν μόνο εικόνες που βρίσκονται ήδη στην τρέχουσα τοποθεσία.

Περιορισμός του μέγιστου μεγέθους αρχείου εικόνας σε kilobyte σε:

Επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν μόνο εικόνες με μέγεθος αρχείου μικρότερο από το καθορισμένο μέγεθος αρχείου. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και εισάγετε ένα μέγιστο μέγεθος αρχείου για εικόνες σε kilobyte.

Ένα αρχείο εικόνας μικρότερου μεγέθους ενδέχεται να βελτιώσει την ταχύτητα με την οποία φορτώνονται οι σελίδες.

Περιορισμός μέγιστου αριθμού εικόνων που εισάγονται σε:

Περιορίζει τον αριθμό των εικόνων που μπορούν να εισαχθούν στην περιοχή περιεχομένου από τον χρήστη.

Να επιτρέπεται η εισαγωγή και η επεξεργασία συλλογών φωτογραφιών του SharePoint Designer

Επιτρέπει στους χρήστες την εισαγωγή του στοιχείου Web συλλογής φωτογραφιών.

Να επιτρέπεται η εισαγωγή άλλων αρχείων πολυμέσων, όπως βίντεο ή αρχεία Flash

Επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν αρχεία βίντεο ή Flash.

Κατηγορία του SharePoint

Στην κατηγορία SharePoint, μπορείτε να επιτρέψετε την Ομάδα συμβαλλόντων να εργάζεται με περιεχόμενο του SharePoint όπως Τμήματα Web και Προβολές δεδομένων σε περιοχές περιεχομένου.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Μεταβίβαση ιδιοτήτων ομάδας

Για κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε είτε να μεταβιβάσετε τους περιορισμούς επεξεργασίας από ομάδα συμβαλλόντων του τρέχοντος χρήστη, ή για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας και δημιουργία μοναδικών περιορισμών επεξεργασίας μόνο αυτόν τον τύπο περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων παράκαμψη για μια περιοχή περιεχομένου.

 • Μεταβίβαση ρυθμίσεων περιοχής από την ομάδα συμβαλλόντων     Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, στον τύπο περιοχής μεταβιβάζονται οι περιορισμοί επεξεργασίας από την κατηγορία Επεξεργασία της τρέχουσας ομάδας συμβαλλόντων του χρήστη.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, δεν μπορείτε να καθορίσετε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής σε αυτή την κατηγορία.

 • Παράκαμψη των ρυθμίσεων της ομάδας συμβαλλόντων για αυτή την περιοχή      Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής σε αυτή την κατηγορία. Αυτές οι νέες ρυθμίσεις παρακάμπτουν τους περιορισμούς επεξεργασίας από την κατηγορία Επεξεργασία στην Ομάδα συμβαλλόντων του τρέχοντα χρήστη για μια συγκεκριμένη ομάδα ή για όλες τις ομάδες — ωστόσο,μόνο για περιοχές περιεχομένου στις οποίες είναι εκχωρημένος ο τύπος αυτός. Μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων για μια συγκεκριμένη ομάδα ή όλες τις ομάδες. Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ομάδας για μια συγκεκριμένη ομάδα συμβαλλόντων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα ομάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ομάδες χρήστη που έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο Office SharePoint Designer 2007 δεν εμφανίζονται στη λίστα.

Να επιτρέπεται η εισαγωγή, η επεξεργασία και η διαγραφή ζωνών Τμημάτων Web

Επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται με ζώνες με Τμήματα Web σε περιοχές περιεχομένου.

Να επιτρέπεται η εισαγωγή, η επεξεργασία και η διαγραφή Τμημάτων Web

Επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται με Τμήματα Web σε περιοχές περιεχομένου. Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να επιλέξετε και τις παρακάτω επιλογές:

 • Να επιτρέπεται η εισαγωγή, η επεξεργασία και η διαγραφή των Τμημάτων Web εκτός των ζωνών Τμημάτων Web     Η επιλογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται με Τμήματα Web εκτός των ζωνών με Τμήματα Web σε περιοχές περιεχομένου.

 • Να επιτρέπεται η εισαγωγή, η επεξεργασία και η διαγραφή προβολών δεδομένων και φορμών δεδομένων     Η επιλογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται με Προβολές δεδομένων σε περιοχές περιεχομένου.

 1. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή ρυθμίσεων για τον τύπο περιοχής, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ο νέος τύπος περιοχής εμφανίζεται στη λίστα τύπων Διαχείριση τύπων περιοχής, στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συμβολής.

  Τύποι προσαρμοσμένων περιοχών που εμφανίζονται στη λίστα Διαχείριση τύπων περιοχής

  Μπορείτε να δημιουργήσετε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής για διαφορετικές Ομάδες συμβαλλόντων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο περιοχής όπου κάθε χρήστης σε οποιαδήποτε ομάδα συμβαλλόντων θα μπορεί να εισάγει μόνο μία εικόνα και η εικόνα αυτή θα πρέπει να βρίσκεται στην τρέχουσα τοποθεσία. Κάντε πρώτα κλικ στην περιοχή Γενικά και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον τύπο περιοχής — για παράδειγμα, Μία εικόνα μόνο από την τρέχουσα τοποθεσία. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνες. Επειδή θέλετε να εφαρμόζεται αυτός το τύπο περιοχής για όλους τους χρήστες σε όλες τις Ομάδες συμβαλλόντων, κάντε κλικ στην εντολή Παράκαμψη ρυθμίσεων ομάδας για αυτή την περιοχή και στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όλα.

  Στην περιοχή Εικόνες, κάντε κλικ στην εντολή Μόνο οι υπάρχουσες εικόνες στην τοποθεσία. Στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός του μέγιστου αριθμού εικόνων που εισάγονται σε και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο. Καταργήστε την επιλογή από όλα τα άλλα πλαίσια ελέγχου. Οι ρυθμίσεις σας θα πρέπει να μοιάζουν με αυτές στην παρακάτω εικόνα.

  Παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις περιοχής με την επιλογή παράκαμψης των επιλεγμένων ρυθμίσεων ομάδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για έναν τύπο περιοχής, στο στοιχείο Μενού τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συμβολής, κάντε κλικ σε έναν τύπο περιοχής και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.

 • Μπορείτε να αντιγράψετε έναν τύπο περιοχής ως συντόμευση για τη δημιουργία τύπων περιοχής με παρόμοιες ρυθμίσεις. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις για έναν τύπο περιοχής, στο στοιχείο Μενού τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συμβολής, κάντε κλικ σε έναν τύπο περιοχής και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή. Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε και να μετονομάσετε το αντίγραφο.

 • Για να καταργήσετε τις ρυθμίσεις για έναν τύπο περιοχής, στο στοιχείο Μενού τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συμβολής, κάντε κλικ σε έναν τύπο περιοχής και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση. Σημειώστε ότι αν καταργήσετε έναν προεπιλεγμένο τύπο περιοχής, μπορείτε να τον επαναφέρετε αν κάνετε κλικ στην εντολή Σύνθετο (εάν η ενότητα δεν είναι ήδη ανοικτή) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων συμβολής, στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συμβολής. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά ενός προσαρμοσμένου τύπου περιοχής.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές στην ενότητα για προχωρημένους του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις συμβολής, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση των ρυθμίσεων συμβολής ως διαχειριστής τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Παράκαμψη των ρυθμίσεων της ομάδας συμβαλλόντων για περιοχή περιεχομένου

Από προεπιλογή, όταν δημιουργείτε ένα νέο τύπο περιοχής, οι περιορισμοί επεξεργασίας και στις τέσσερις κατηγορίες — Επεξεργασία, Μορφοποίηση, Εικόνες, και SharePoint — μεταβιβάζονται από τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι από προεπιλογή, σε οποιαδήποτε περιοχή περιεχομένου στην οποία έχει εκχωρηθεί αυτός το τύπος περιοχής, οι χρήστες μπορούν να κάνουν οτιδήποτε επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων. Όλες οι επιλογές για τον ορισμό των περιορισμών επεξεργασίας στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις περιοχής είναι διαθέσιμες μόνο εφόσον επιλέξετε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων.

Γιατί να θέλετε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων; Επειδή οι τύποι περιοχής σας παρέχουν ένα καλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας και ελέγχου των αλλαγών που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι χρήστες. Οι περιορισμοί επεξεργασίας για μια ομάδα συμβαλλόντων προσδιορίζουν τους τύπους των αλλαγών που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι χρήστες σε ολόκληρη την τοποθεσία. Ωστόσο με έναν τύπο περιοχής μπορείτε να προσδιορίσετε τον τύπο αλλαγών που πραγματοποιούν οι χρήστες σε μια συγκεκριμένη περιοχή περιεχομένου. Οι νέοι τύποι περιοχής δημιουργούνται για να έχετε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής. Από προεπιλογή, σε έναν τύπο περιοχής μεταβιβάζονται οι ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων, άρα θα πρέπει να επιλέξετε την παράκαμψη των ρυθμίσεων της ομάδας συμβαλλόντων σε τουλάχιστον μία κατηγορία για να έχετε περισσότερο έλεγχο σε ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν οι χρήστες σε περιοχές περιεχομένου.

Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε δημιουργήσει προσαρμοσμένες Ομάδες συμβαλλόντων, οι ρυθμίσεις ομάδας των οποίων του επιτρέπουν την εισαγωγή οποιουδήποτε αριθμού εικόνων από οποιαδήποτε τοποθεσία, αλλά μπορεί να έχετε μια περιοχή περιεχομένου όπου θέλετε να περιορίσετε κάθε χρήστη από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκτός από την προσθήκη μιας εικόνας από την τρέχουσα τοποθεσία. Αυτό μπορείτε να το κάνετε δημιουργώντας έναν τύπο περιοχής που παρακάμπτει τις ρυθμίσεις ομάδας συμβαλλόντων για όλες τις άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων ομάδων, όπως εμφανίζονται στην παρακάτω απεικόνιση.

Παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις περιοχής με επιλεγμένη την παράκαμψη των Ρυθμίσεων συμβολής για όλες τις ομάδες

Με έναν τύπο περιοχής μπορείτε επίσης, να επιλέξετε την παράκαμψη μόνο συγκεκριμένων ομάδων, όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση. Αυτό σημαίνει ότι οι τύποι περιοχής σας παρέχουν πολύ μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση της κύριας σελίδας. Μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς ποιες ομάδες συμβαλλόντων μπορούν να κάνουν συγκεκριμένους τύπους αλλαγών σε συγκεκριμένες περιοχές περιεχομένου στη σελίδα.

Παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις περιοχής με επιλεγμένη την παράκαμψη των Ρυθμίσεων συμβολής για συγκεκριμένες ομάδες

Κάθε κατηγορία περιορισμών επεξεργασίας σε έναν τύπο περιοχής μπορεί να λάβει ή να παρακάμψει τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων ανεξάρτητα από όλες τις άλλες κατηγορίες. Για παράδειγμα, οι περιορισμοί επεξεργασίας στην κατηγορία Μορφοποίηση μπορεί να παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις για όλες τις ομάδες, οι περιορισμοί επεξεργασίας στην κατηγορία Εικόνες μπορεί να παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις για μία μόνο ομάδα και οι περιορισμοί επεξεργασίας στην κατηγορία SharePoint μπορεί να λαμβάνουν στοιχεία από τις ρυθμίσεις ομάδας.

Για να δημιουργήσετε έναν τύπο περιοχής που παρακάμπτει τις ρυθμίσεις για μία ή περισσότερες Ομάδες συμβαλλόντων, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις συμβολής.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις συμβολής, στην περιοχή Διαχείριση τύπων περιοχής, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

 3. Στην κατηγορία Γενικά, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα περιοχής. Αυτή η τιμή απαιτείται.

 4. Κάντε κλικ σε μία κατηγορία στην οποία θέλετε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων — για παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ή Εικόνες.

 5. Στην περιοχή Μεταβίβαση ιδιοτήτων ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή Παράκαμψη των ρυθμίσεων της ομάδας συμβαλλόντων για αυτή την περιοχή και, στη συνέχεια, εκτελέστε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων για όλες τις ομάδες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Όλες.

  • Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου μόνο για αυτές τις ομάδες και βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει το πλαίσιο ελέγχου Παντού.

 6. Σε αυτή την κατηγορία, επιλέξτε μοναδικές ρυθμίσεις τύπου περιοχής, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα Δημιουργία τύπου περιοχής.

 7. Για κάθε κατηγορία στην οποία θέλετε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ομάδας, επαναλάβετε τα βήματα 4–7.

Αρχή της σελίδας

Εκχώρηση ενός τύπου περιοχής σε μια περιοχή περιεχομένου

Έχετε προσθέσει στοιχεία κράτησης θέσης περιεχομένου στην κύρια σελίδα για να δημιουργήσετε περιοχές περιεχομένου και έχετε δημιουργήσει τύπους περιοχής. Μπορείτε πλέον να εκχωρήσετε έναν τύπο περιοχής σε μια περιοχή περιεχομένου.

 1. Στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε την τοποθεσία, με την κύρια σελίδα που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Εάν η Λίστα φακέλων δεν είναι ορατή στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Λίστα φακέλων.

 3. Στη Λίστα φακέλων, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στο φάκελο _catalogs για να τον αναπτύξετε, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στη Συλλογή κύριων σελίδων και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην κύρια σελίδα.

 4. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο κράτησης θέσης περιεχομένου στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε έναν τύπο περιοχής και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση των περιοχών περιεχομένου του Microsoft ASP.NET, στο μενού συντόμευσης.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση περιοχών περιεχομένου, εντοπίστε την περιοχή περιεχομένου που θέλετε από τη λίστα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καταχώρηση για τη συγκεκριμένη περιοχή περιεχομένου στη στήλη Τύπος περιοχής.

 6. Στη λίστα Τύπος περιοχής, κάντε κλικ στον τύπο περιοχής που θέλετε να εκχωρήσετε σε αυτή την περιοχή περιεχομένου. Κάθε τύπος περιοχής που είναι διαθέσιμος σε μια τοποθεσία εμφανίζεται στη συγκεκριμένη λίστα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να εκχωρήσετε τον ίδιο τύπο περιοχής σε πολλές περιοχές περιεχομένου, αλλά κάθε περιοχή περιεχομένου μπορεί να έχει μόνο έναν τύπο περιοχής.

  Λίστα διαθέσιμων τύπων περιοχής στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση περιοχών περιεχομένου

  Εφόσον εκχωρήσετε έναν τύπο περιοχής σε μια περιοχή περιεχομένου, μπορείτε εύκολα να επεξεργαστείτε τον τύπο περιοχής, αν κάνετε κλικ στο όνομα της περιοχής περιεχομένου στη λίστα και στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Επεξεργασία τύπου περιοχής. Σημειώστε ότι το κουμπί αυτό είναι διαθέσιμο μόνο για περιοχές περιεχομένου στις οποίες έχει εκχωρηθεί τύπος περιοχής.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×