Δημιουργία του φύλλου κατανομής του χρόνου μου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα φύλλο κατανομής χρόνου για να παρακολουθείτε τις εργασίες, τα έργα και χρόνος εκτός έργου.

Σημείωση: Ο διαχειριστής του διακομιστή σας ορίζει τις περιόδους αναφοράς για το Microsoft Office Project Web Access. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φύλλο κατανομής χρόνου μόνο για μια ορισμένη χρονική περίοδο αναφοράς. Η σελίδα Κέντρο φύλλου κατανομής χρόνου αντικατοπτρίζει όλες τις χρονικές περιόδους αναφοράς που είναι διαθέσιμες για τη δημιουργία φύλλων κατανομής χρόνου.

 1. Στο στοιχείο "Γρήγορη εκκίνηση", στην ενότητα Η εργασία μου, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο φύλλων κατανομής χρόνου.

 2. Στη στήλη Όνομα φύλλου κατανομής χρόνου, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη σύνδεση Κάντε κλικ για τη δημιουργία για μια περίοδο αναφοράς και κατόπιν κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του νέου φύλλου κατανομής χρόνου:

  • Δημιουργία με προεπιλεγμένη ρύθμιση      Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε το νέο φύλλο κατανομής χρόνου με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που έχουν αναγνωριστεί από το διαχειριστή του διακομιστή σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες, έργα και εργασίες εκτός έργου.

  • Δημιουργία με εργασίες      Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε το νέο φύλλο κατανομής χρόνου με όλες τις εργασίες που σας έχουν ανατεθεί για την επιλεγμένη περίοδο αναφοράς.

  • Δημιουργία με έργα      Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε το νέο φύλλο κατανομής χρόνου με όλα τα έργα που έχουν αντιστοιχιστεί σε εσάς για την επιλεγμένη περίοδο αναφοράς.

  • Χωρίς αυτόματη συμπλήρωση      Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να δημιουργήσετε το νέο φύλλο κατανομής χρόνου χωρίς γραμμές. Για την αναφορά του χρόνου, χρειάζεται η μη αυτόματη προσθήκη γραμμών στο φύλλο κατανομής χρόνου.

   Σημείωση: Αφού δημιουργήσετε ένα κενό φύλλο κατανομής χρόνου, ακολουθώντας αυτά τα βήματα, πρέπει να προσθέσετε γραμμές στο φύλλο κατανομής χρόνου για να αναφέρετε τις ώρες εργασίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση εργασίας (γραμμής) φύλλου κατανομής χρόνου.

Η ημερομηνία ανάθεσης της εργασίας εμφανίζεται στο φύλλο κατανομής χρόνου με βάση:

 • Τις ρυθμίσεις τις εταιρείας σας     Όταν ορίζετε φύλλα κατανομής χρόνου, ο διαχειριστής του διακομιστή σας μπορεί να επιλέξει ένα μοναδικό σύνολο πεδίων φύλλου κατανομής χρόνου για να καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας σας.

 • Τις επιλογές εμφάνισης     Στο φύλλο κατανομής του χρόνου σας εμφανίζονται συγκεκριμένοι τύποι πληροφοριών που βασίζονται στα Αυτόματα Φίλτρα και σε άλλες προσαρμοσμένες επιλογές.

 • Την επιλεγμένη περίοδο αναφοράς     Στο φύλλο κατανομής του χρόνου σας εμφανίζονται μόνο οι εργασίες που ανήκουν στη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.

Μπορείτε να προσθέσετε στο φύλλο κατανομής χρόνου τον πραγματική εργασία με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους.

Μέθοδος

Περιγραφή

Πώς γίνεται;

Αυτόματη συμπλήρωση με βάση την κατάσταση εργασίας

Όταν δημιουργείτε το φύλλο κατανομής χρόνου μετά την υποβολή της κατάστασης εργασίας στη σελίδα Κέντρο εργασιών, τα δεδομένα που έχετε εισάγει ως κατάσταση θα συμπληρωθούν αυτόματα στο φύλλο κατανομής χρόνου. Αυτή είναι η μέθοδος που συνιστάται για τη συμπλήρωση του φύλλου κατανομής χρόνου.

Δημιουργείτε το φύλλο κατανομής χρόνου μετά την υποβολή της κατάστασης εργασίας στη σελίδα Κέντρο εργασιών.

Εισαγωγή από την κατάσταση εργασίας

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει το φύλλο κατανομής χρόνου, πριν αν προσθέσετε δεδομένα στην κατάσταση εργασίας στη σελίδα Κέντρο εργασιών, μπορείτε εύκολα να εισαγάγετε τα δεδομένα κατάστασης στο φύλλο κατανομής χρόνου. Ο χρόνος που έχετε εισαγάγει στο φύλλο κατανομής χρόνου θα αντικατασταθεί με τα πιο πρόσφατα δεδομένα κατάστασης. Μετά την εισαγωγή των δεδομένων, μπορείτε να τα τροποποιήσετε για να αντανακλούν τον πραγματικό όγκο εργασίας για την περίοδο αναφοράς.

Στη σελίδα Το φύλλο κατανομής του χρόνου μου κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή προόδου εργασίας.

Αντιγραφή από το σχεδιασμένο

Εάν ο πραγματικός όγκος εργασίας σας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς είναι ίδιος ή πολύ παρόμοιος με τον όγκο εργασίας που έχει σχεδιαστεί για αυτή την περίοδο, μπορείτε να αντιγράψετε τον σχεδιασμένο όγκο εργασίας στον πραγματικό όγκο εργασίας στο φύλλο κατανομής χρόνου. Μετά την αντιγραφή των δεδομένων, μπορείτε να τα τροποποιήσετε για να αντανακλούν τον πραγματικό όγκο εργασίας για την περίοδο αναφοράς.

Στη σελίδα Το φύλλο κατανομής του χρόνου μου κάντε κλικ στην εντολή Αντικατάσταση του πραγματικού με το σχεδιασμένο όγκο εργασίας.

Καταχώρηση δεδομένων.

Εάν ο πραγματικός όγκος εργασίας σας δεν απεικονίζεται στη σελίδα Κέντρο εργασιών και δεν ταιριάζει αρκετά με το σχεδιασμένο όγκο εργασίας ώστε να αντιγράψετε αυτές τις τιμές, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον πραγματικό όγκο εργασίας σας απευθείας στο φύλλο κατανομής χρόνου.

Πληκτρολογήστε τον πραγματικό όγκο εργασίας σας στο πλέγμα της σελίδας Το φύλλο κατανομής του χρόνου μου.

Αφού δημιουργήσετε το φύλλο κατανομής χρόνου και εισαγωγή σας πραγματική εργασία, μπορείτε να υποβάλετε το φύλλο κατανομής χρόνου για έγκριση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Υποβολή του φύλλου κατανομής χρόνου.

Γιατί δεν μπορώ να εκτελέσω ορισμένες ενέργειες στο Project Web Access;

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο Project Web Access, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες. Επίσης, αυτό που βλέπετε σε ορισμένες σελίδες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που τεκμηριώνονται εάν διαχειριστή του διακομιστή σας προσαρμοσμένη Project Web Access και δεν έχει αλλάξει προσαρμογή της Βοήθειας, ώστε να ταιριάζει με.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×