Δημιουργία τοποθεσιών και δευτερευουσών τοποθεσιών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία από την Κεντρική διαχείριση, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια συλλογή τοποθεσιών. Οι δευτερεύουσες τοποθεσίες δημιουργούνται μέσα σε τοποθεσίες και δευτερεύουσες τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου και δεν είναι δυνατή η δημιουργία τους εντός της Κεντρικής διαχείρισης.

Οι τοποθεσίες Web στις εφαρμογές Web του SharePoint οργανώνονται σε συλλογές τοποθεσιών. Κάθε συλλογή τοποθεσιών έχει μια τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου. Αυτή η τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου έχει πολλαπλές δευτερεύουσες τοποθεσίες, για όσα επίπεδα χρειάζονται ανάλογα με τις ανάγκες. Όταν δημιουργείτε μια συλλογή τοποθεσιών, δημιουργείται αυτόματα μια τοποθεσία ανώτερου επιπέδου. Κάθε συλλογή τοποθεσιών μπορεί να έχει μόνο μία τοποθεσία ανώτερου επιπέδου.

Η ιεραρχία των τοποθεσιών και δευτερευουσών τοποθεσιών ανώτερου επιπέδου επιτρέπει, για παράδειγμα, στους χρήστες να έχουν μια κύρια τοποθεσία εργασίας για μια ομάδα ή τμήμα και ατομικές τοποθεσίες εργασίας ή κοινόχρηστες τοποθεσίες για έργα. Οι τοποθεσίες και δευτερεύουσες τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα ελέγχου για δυνατότητες και ρυθμίσεις που αφορούν τις τοποθεσίες. Ο διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών μπορεί να ελέγχει ρυθμίσεις και δυνατότητες τόσο για την τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου όσο και για οποιεσδήποτε δευτερεύουσες τοποθεσίες υπάρχουν σε αυτήν. Για παράδειγμα, εκτός από τις τυπικές εργασίες διαχείρισης για μια οποιαδήποτε τοποθεσία, ο διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών μπορεί:

 • Να προσθέσει, να διαγράψει ή να αλλάξει τους διαχειριστές μιας συλλογής τοποθεσιών.

 • Να διαχειριστεί άλλες τοποθεσίες στην ιεραρχία συλλογής τοποθεσιών.

 • Να προβάλλει στατιστικά στοιχεία χρήσης και εκχώρηση χώρου αποθήκευσης

 • Να διαχειριστεί τον Κάδο Ανακύκλωσης της συλλογής τοποθεσιών.

 • Να διαχειριστεί συλλογές Τμημάτων Web, πρότυπων και ροών εργασίας.

 • Να διαχειριστεί τις δυνατότητες που υπάρχουν διαθέσιμες στη συλλογή τοποθεσιών.

 • Να ρυθμίσει παραμέτρους, όπως τοπικές ρυθμίσεις, για την τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Ο διαχειριστής μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας μπορεί να ελέγξει τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες μόνο για αυτήν τη δευτερεύουσα τοποθεσία και ο διαχειριστής της επόμενης προς τα κάτω δευτερεύουσας τοποθεσίας μπορεί να ελέγξει τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες μόνο για αυτήν τη δευτερεύουσα τοποθεσία. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας μπορεί:

 • Να προσθέσει, να διαγράψει ή να αλλάξει τα δικαιώματα χρήστη, εάν έχουν οριστεί μοναδικά δικαιώματα.

 • Να προβάλει δεδομένα ανάλυσης χρήσης.

 • Να αλλάξει τις τοπικές ρυθμίσεις.

 • Να διαχειριστεί την κύρια σελίδα, τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας και τις συλλογές στηλών τοποθεσίας.

 • Να διαχειριστεί συζητήσεις Web και προειδοποιήσεις.

 • Να αλλάξει το όνομα, την περιγραφή και το θέμα της τοποθεσίας καθώς και την οργάνωση της κεντρικής σελίδας.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τους χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης.

Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών

 1. Στην επάνω γραμμή περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εφαρμογών.

 2. Στη σελίδα "Διαχείριση εφαρμογών", στην ενότητα Διαχείριση τοποθεσίας SharePoint, επιλέξτε Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών.

 3. Στη σελίδα "Δημιουργία συλλογής τοποθεσιών", στην ενότητα Εφαρμογή Web, εάν η εφαρμογή Web στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τη συλλογή τοποθεσιών δεν είναι επιλεγμένη, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή της εφαρμογής Web από το μενού Εφαρμογή Web.

  • Στη σελίδα "Επιλογή εφαρμογής Web, επιλέξτε την εφαρμογή Web στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τη συλλογή τοποθεσιών.

 4. Στην ενότητα Τίτλος και περιγραφή, πληκτρολογήστε τον τίτλο και την περιγραφή της συλλογής τοποθεσιών.

 5. Στην ενότητα Διεύθυνση τοποθεσίας Web, στην περιοχή Διεύθυνση URL, επιλέξτε τη διαδρομή που θα χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση URL (π.χ. μια συμπεριλαμβανόμενη διαδρομή όπως /sites/ ή ο ριζικός κατάλογος, /).

  Εάν επιλέξετε μια διαδρομή που συμπεριλαμβάνει ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ, όπως /sites/, πρέπει να πληκτρολογήσετε επίσης το όνομα της τοποθεσίας που θα χρησιμοποιείται στη διεύθυνση URL της τοποθεσίας σας.

  Σημείωση: Οι διαθέσιμες διαδρομές για την επιλογή URL λαμβάνονται από τη λίστα των διαχειριζόμενων διαδρομών που έχουν καθοριστεί ως συμπεριλήψεις μπαλαντέρ.

 6. Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, στη λίστα Επιλογή προτύπου, επιλέξτε ένα πρότυπο για την τοποθεσία ανώτερου επιπέδου.

  Όταν επιλέγετε ένα πρότυπο, στην ενότητα Επιλογή προτύπου εμφανίζεται μια περιγραφή για το συγκεκριμένο πρότυπο.

 7. Στην ενότητα Κύριος διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (στη μορφή ΤΟΜΕΑΣ\όνομα_χρήστη) για το χρήστη που θα οριστεί ως διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών.

 8. Αν θέλετε να προσδιορίσετε ένα χρήστη ως δευτερεύοντα κάτοχο της νέας τοποθεσίας Web ανώτερου επιπέδου (προτείνεται), στην ενότητα Δευτερεύων διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τον δευτερεύοντα διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών.

 9. Αν χρησιμοποιείτε όρια μεγέθους για να περιορίσετε τη χρήση πόρων για συλλογές τοποθεσιών, στην ενότητα Πρότυπο ορίων μεγέθους, επιλέξτε ένα πρότυπο από τη λίστα Επιλέξτε ένα πρότυπο ορίου μεγέθους.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×