Δημιουργία τοποθεσίας στον SharePoint Server 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πριν να δημιουργήσετε μια τοποθεσία στο Microsoft Office SharePoint Server 2007, πρέπει να προσδιορίσετε αν θέλετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία μέσα στην υπάρχουσα δομή τοποθεσίας ή σε μια νέα τοποθεσία ανώτατου επιπέδου. Σε αυτό το άρθρο παρέχει βασικές πληροφορίες για να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε. Εάν χρειάζεστε πρόσθετες οδηγίες ή εάν θέλετε να δημιουργήσετε πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες ή τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου, εξετάστε το ενδεχόμενο συμβουλευτικές με το διαχειριστή του διακομιστή σας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Αποφασίστε αν θέλετε να δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία ή μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου

Δημιουργία δευτερεύουσας τοποθεσίας στην υπάρχουσα τοποθεσία

Δημιουργήστε μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου με χρήση της δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης

Άλλοι τρόποι δημιουργίας τοποθεσιών

Επισκόπηση

Μια τοποθεσία είναι μια ομάδα σχετικών ιστοσελίδων όπου την ομάδα σας να συνεργαστούν σε έργα, διεξαγωγή συσκέψεων και κοινή χρήση πληροφοριών. Την εταιρεία σας να χρησιμοποιήσετε τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου και δευτερεύουσες τοποθεσίες για να διαιρέσετε το περιεχόμενο τοποθεσίας σε διακριτές τοποθεσίες ξεχωριστής διαχείρισης. Για παράδειγμα, η εταιρεία σας μπορεί να θέλετε ξεχωριστές τοποθεσίες για κάθε προϊόν ή την περιοχή.

Οι τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου μπορούν να έχουν πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι δευτερεύουσες τοποθεσίες μπορούν να έχουν επίσης πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες. Ολόκληρη η δομή μιας τοποθεσίας Web ανώτερου επιπέδου και όλες οι δευτερεύουσες τοποθεσίες της ονομάζεται συλλογή τοποθεσιών.

Το αν μπορείτε να δημιουργείτε τοποθεσίες και δευτερεύουσες τοποθεσίες εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή σας έχει ρυθμίσει τις τοποθεσίες της και τα δικαιώματα δημιουργίας τοποθεσιών. Κάποιες επιχειρήσεις χρειάζεται να ασκούν αυστηρό έλεγχο σχετικά με τα άτομα που μπορούν να δημιουργούν τοποθεσίες ή σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο δημιουργίας τοποθεσιών. Άλλες επιχειρήσεις επιτρέπουν στους χρήστες μεγαλύτερη πρόσβαση και ελευθερία για τη δημιουργία τοποθεσιών, όταν χρειάζεται.

Δευτερεύουσα τοποθεσία

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία μέσα στην υπάρχουσα δομή τοποθεσίας, αν έχετε επίπεδο δικαιωμάτων σχεδίασης. Από προεπιλογή, μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία χρησιμοποιεί τη διεύθυνση URL της γονικής τοποθεσίας ως πρώτο μέρος της διεύθυνσης URL που διαθέτει. Σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία μπορούν να μεταβιβαστούν τα δικαιώματα και η πλοήγηση της υπάρχουσας τοποθεσίας, αλλά μπορείτε επίσης να καθορίσετε μοναδικά δικαιώματα και πλοήγηση. Για παράδειγμα, μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία χρησιμοποιεί την υπάρχουσα επάνω γραμμή συνδέσεων και την κεντρική σελίδα από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να καθορίσετε να χρησιμοποιεί δική της επάνω γραμμή συνδέσεων και κεντρική σελίδα.

Άνω γραμμή σύνδεσης

Η επάνω γραμμή συνδέσεων εμφανίζεται ως μία ή περισσότερες καρτέλες με υπερ-σύνδεση στο επάνω μέρος όλων των σελίδων. Για παράδειγμα, αν η τοποθεσία σας έχει όνομα "Σχεδιασμός συνεδρίου", οι συνδέσεις προς την τοποθεσία "Σχεδιασμός συνεδρίου" μπορούν να εμφανίζονται στην επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας, ώστε τα άτομα που επισκέπτονται τη γονική τοποθεσία να μπορούν να βρουν εύκολα την τοποθεσία "Σχεδιασμός συνεδρίου".

Όταν δημιουργείτε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία, μπορείτε να συμπεριλάβετε τη δευτερεύουσα τοποθεσία σε στοιχεία πλοήγησης της γονικής τοποθεσίας, ώστε τα άτομα να μπορούν να βρουν την τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε τη δευτερεύουσα τοποθεσία στην επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας και στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης της γονικής τοποθεσίας. Η γραμμή γρήγορης εκκίνησης εμφανίζεται στο πλάι των περισσότερων σελίδων με άποψη προς τον χρήστη, ακριβώς κάτω από τη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας.

Γρήγορη εκκίνηση

Τοποθεσία ανώτερου επιπέδου

Από προεπιλογή, πρέπει να είστε διαχειριστής για να δημιουργείτε τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου (και τις συλλογές τοποθεσιών που βασίζονται σε τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου), αλλά ο διαχειριστής σας μπορεί να ενεργοποιήσει τη δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, ώστε να επιτρέπεται σε άλλα άτομα η δημιουργία τοποθεσιών ανώτερου επιπέδου. Εάν είναι ενεργοποιημένη η δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, τα άτομα με επίπεδα δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου, σχεδίασης, συμβολής και ανάγνωσης μπορούν να δημιουργούν τοποθεσίες. Σε μα τοποθεσία ανώτερου επιπέδου δεν είναι δυνατό να μεταβιβαστεί πλοήγηση ή δικαιώματα από άλλη τοποθεσία. Παρέχει τα δικά της στοιχεία πλοήγησης και δικαιώματα, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τα δικαιώματα. Όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία ανώτερου επιπέδου, οι συνδέσεις προς αυτήν την τοποθεσία δεν προστίθενται αυτόματα σε άλλη τοποθεσία. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αργότερα τα στοιχεία πλοήγησης άλλων τοποθεσιών, ώστε να κατευθύνονται προς την τοποθεσία σας.

Σημείωση: Από προεπιλογή, νέες τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου και την τοποθεσία τους συλλογές δημιουργούνται σε έναν κατάλογο τοποθεσιών που βασίζεται σε τη διαδρομή του διακομιστή. Για παράδειγμα, θα είναι η διεύθυνση URL για μια τοποθεσία που ονομάζεται Τοποθεσία_Α: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Από προεπιλογή, το όνομα της διαδρομής καλείται/τοποθεσίες, παρόλο που το όνομα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα της τοποθεσίας. Ένας διαχειριστής μπορεί να αλλάξει το όνομα ή τη θέση της διαδρομής καθορίζοντας διαχειριζόμενες διαδρομές. Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία με χρήση της δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, ωστόσο, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη διαδρομή των τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Αποφασίστε αν θέλετε να δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία ή μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου

Πρέπει να αποφασίσετε αν θα δημιουργήσετε δευτερεύουσες τοποθεσίες μέσα στην ίδια συλλογή τοποθεσιών ή τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου σε ξεχωριστές συλλογές τοποθεσιών. Αυτή η απόφαση εξαρτάται από τον βαθμό ομοιότητας των τοποθεσιών μεταξύ τους, από το αν θέλετε να μπορείτε να τις διαχειρίζεστε ξεχωριστά και από το αν θέλετε να κάνουν κοινή χρήση στοιχείων, όπως πλοήγηση ή αναζήτηση.

Μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών, όλες οι τοποθεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια παρακάτω στοιχεία:

 • Πλοήγηση

 • Τύποι περιεχομένου

 • Ροές εργασίας

 • Ομάδες ασφαλείας

 • Πεδία αναζήτησης σε λίστες

 • Εμβέλεια αναζήτησης

 • Σετ δυνατοτήτων

Επιλέξτε δευτερεύουσες τοποθεσίες μέσα στην ίδια συλλογή τοποθεσιών, όταν:

 • Θέλετε να κάνετε κοινή χρήση πλοήγησης μεταξύ τοποθεσιών.

 • Θέλετε να μεταβιβάζονται σε δευτερεύουσες τοποθεσίες δικαιώματα από γονικές τοποθεσίες.

 • Θέλετε να κάνετε κοινή χρήση λιστών μεταξύ τοποθεσιών.

 • Θέλετε να κάνετε κοινή χρήση στοιχείων σχεδίασης (όπως θέματα ή στυλ) μεταξύ τοποθεσιών.

Επιλέξτε τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου σε ξεχωριστές συλλογές τοποθεσιών, όταν:

 • Χρειάζεστε ξεχωριστή ασφάλεια για διαφορετικές τοποθεσίες.

  Σημείωση: Αν και μπορείτε να έχετε ξεχωριστά δικαιώματα για μια δευτερεύουσα τοποθεσία, ενδέχεται κάποιες φορές να θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κοινοί χρήστες και δικαιώματα μεταξύ δύο τοποθεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ξεχωρίζετε τις συλλογές τοποθεσιών.

 • Ενδέχεται να πρέπει να μετακινηθεί η συλλογή τοποθεσιών σε διαφορετική βάση δεδομένων στο μέλλον.

 • Θέλετε να μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε μόνο τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 • Θέλετε να μπορείτε να περιορίζετε την εμβέλεια μιας ροής εργασίας μόνο στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 • Θέλετε να έχετε ξεχωριστή εμβέλεια αναζήτησης μόνο για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας στην υπάρχουσα τοποθεσία

Πριν από τη δημιουργία μιας τοποθεσίας, βεβαιωθείτε ότι είστε στο σημείο της τοποθεσίας όπου θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας".

  Συμβουλή: Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού εναλλακτικά για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

 1. Στην περιοχή Ιστοσελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες και χώροι εργασίας.

 2. Στην ενότητα Τίτλος και περιγραφή, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για την τοποθεσία σας. Ο τίτλος απαιτείται.

  Ο τίτλος εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας και εμφανίζεται σε στοιχεία πλοήγησης που βοηθούν τους χρήστες να βρουν και να ανοίξουν την τοποθεσία.

 3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή του σκοπού της τοποθεσίας σας στο πλαίσιο Περιγραφή. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

  Η περιγραφή εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας και βοηθάει τους χρήστες να κατανοήσουν τον σκοπό της τοποθεσίας σας.

 4. Στην ενότητα Διεύθυνση τοποθεσίας Web, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL για την τοποθεσία σας. Το πρώτο μέρος παρέχεται για εσάς.

  Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα με την ενημέρωση ή την τροποποίηση της τοποθεσίας, μην εισαγάγετε κάποιον από τους παρακάτω ειδικούς χαρακτήρες ως μέρος της διεύθυνσης Web.

  Ειδικοί χαρακτήρες προς αποφυγή

  Προδιαγραφή ial χαρακτήρες για να αποφύγετε

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε και μετά επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο τοποθεσίας.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα τοποθεσίας, ανατρέξτε στο άρθρο προεπιλεγμένων προτύπων τοποθεσίας.

 6. Στην ενότητα Δικαιώματα, επιλέξτε αν θέλετε να παρέχετε πρόσβαση στους ίδιους χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη γονική τοποθεσία ή σε ένα μοναδικό σύνολο χρηστών.

  Εάν κάνετε κλικ στην επιλογήΧρήση μοναδικών δικαιωμάτων, μπορείτε αργότερα να ρυθμίσετε δικαιώματα, αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή πληροφοριών στην τρέχουσα σελίδα.

 7. Στην ενότητα Πλοήγηση, επιλέξτε αν θέλετε η νέα δευτερεύουσα τοποθεσία να είναι ορατή στην πλοήγηση της γονικής της τοποθεσίας.

  Μπορείτε να κάνετε αυτήν την τοποθεσία εμφανίζονται στη Γρήγορη εκκίνηση, την επάνω γραμμή συνδέσεων ή και τα δύο. Γρήγορη εκκίνηση εμφανίζει στο πλάι ενοτήτων και στη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας. Την επάνω γραμμή συνδέσεων εμφανίζεται ως μία ή περισσότερες καρτέλες με υπερ-σύνδεση στο επάνω μέρος όλων των σελίδων.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την ενότητα περιήγησης σε αυτήν τη σελίδα, δυνατότητες δημοσίευσης μπορεί να ενεργοποιηθεί στην τοποθεσία σας (και τη γονική τοποθεσία). Για να εμφανίσετε την τοποθεσία σας στο παράθυρο περιήγησης της γονικής τοποθεσίας, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις περιήγησης στη γονική τοποθεσία (ανατρέξτε στο άρθρο Ρύθμιση παραμέτρων στοιχείων περιήγησης στη σελίδα Ρυθμίσεις περιήγησης τοποθεσίας).

 8. Στην ενότητα Μεταβίβαση πλοήγησης, καθορίστε αν θέλετε να μεταβιβάζεται στην τοποθεσία η επάνω γραμμή συνδέσεων από τη γονική τοποθεσία ή αν θα έχει το δικό της σύνολο συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων.

  Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης το αν θα εμφανίζεται η νέα τοποθεσία ως μέρος της πλοήγησης πορείας της γονικής τοποθεσίας. Η πλοήγηση πορείας παρέχει ένα σύνολο υπερσυνδέσεων που επιτρέπουν στους χρήστες της τοποθεσίας να πλοηγούνται γρήγορα προς τα επάνω στην ιεραρχία των τοποθεσιών μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών, όπως "Σχεδιασμός συνεδρίου". Κατά την πλοήγηση προς τα κάτω στην ιεραρχία της τοποθεσίας, η πλοήγηση πορείας εμφανίζεται στη σελίδα στην οποία έχετε πλοηγηθεί. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι, η δευτερεύουσα τοποθεσία δεν θα περιέχει την πλοήγηση πορείας της γονικής τοποθεσίας.

 9. Στην ενότητα Κατηγορίες τοποθεσιών, επιλέξτε εάν θέλετε αυτής της νέας τοποθεσίας να είναι ορατές στον κατάλογο τοποθεσιών της γονικής τοποθεσίας.

  Μπορείτε να επιλέξετε από προεπιλογή κατηγορίες, όπως Τεχνολογίας πληροφοριώνπωλήσεων και τιμολογίων. Μπορείτε να δείτε τις νέες κατηγορίες που δημιουργήθηκε από άλλο μέλος της εταιρείας σας (ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη ή αλλαγή κατηγοριών στον κατάλογο τοποθεσιών).

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την ενότητα Κατηγορίες τοποθεσίας σε αυτήν τη σελίδα, οι δυνατότητες δημοσίευσης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στην τοποθεσία σας (και τη γονική τοποθεσία). Για να εμφανίσετε την τοποθεσία σας στον κατάλογο τοποθεσιών, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις περιήγησης στη γονική τοποθεσία (ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη σύνδεσης σε μια υπάρχουσα τοποθεσία).

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Εάν καθορίσατε ότι θέλετε η δευτερεύουσα τοποθεσία να έχει τα ίδια δικαιώματα με τη γονική της τοποθεσία, η νέα τοποθεσία δημιουργείται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Εάν καθορίσατε μοναδικά δικαιώματα εμφανίζεται η σελίδα "Ρύθμιση ομάδων για αυτήν την τοποθεσία", όπου μπορείτε να ρυθμίσετε ομάδες για τη δευτερεύουσα τοποθεσία.

 11. Εάν εμφανιστεί η σελίδα "Ρύθμιση ομάδων για αυτήν την τοποθεσία", πρέπει να καθορίσετε αν θέλετε να δημιουργήσετε νέες ομάδες ή να χρησιμοποιήσετε υπάρχουσες ομάδες για επισκέπτες, μέλη και κατόχους αυτής της τοποθεσίας. Σε κάθε ενότητα, κάντε τα εξής:

  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας ομάδας, είτε αποδεχτείτε το όνομα που δημιουργείται αυτόματα για τη νέα ομάδα του SharePoint είτε πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και μετά προσθέστε τα άτομα που θέλετε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο σημείου ελέγχου για να επιβεβαιώσετε τυχόν ονόματα που πληκτρολογείτε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του βιβλίου διευθύνσεων για να εκτελέσετε αναζήτηση στον κατάλογο για περισσότερα ονόματα.

   Στην ενότητα Επισκέπτες σε αυτήν την τοποθεσία, μπορείτε επίσης να προσθέσετε όλους τους χρήστες στους οποίους εκτελέστηκε έλεγχος ταυτότητας στην ομάδα "Επισκέπτες", το οποίο παρέχει στα μέλη της ομάδας δικαιώματα ανάγνωσης του περιεχομένου στην τοποθεσία σας, από προεπιλογή.

  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Χρήση μιας υπάρχουσας ομάδας, επιλέξτε από τη λίστα την ομάδα του SharePoint που θέλετε.

   Εάν έχετε πολλές ομάδες του SharePoint, η λίστα ενδέχεται να είναι συντετμημένη. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για να δείτε μια πλήρη λίστα ή στην επιλογή Λιγότερα για να κάνετε σύντμηση της λίστας.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας τοποθεσίας με χρήση της δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης

Πριν να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία με χρήση της δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, πρώτα πρέπει ένας διαχειριστής να ενεργοποιήσει την επιλογή "Δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης" στην κεντρική διαχείριση του SharePoint.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, εμφανίζεται μια ανακοίνωση με σύνδεση για τη δημιουργία μιας τοποθεσίας στη λίστα Ανακοινώσεις της τοποθεσίας. Εάν δεν βλέπετε την ανακοίνωση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση URL αυτοεξυπηρέτησης για τη δημιουργία τοποθεσιών.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσιών.

  Εάν βρίσκεστε σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία της τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου, κάντε κλικ στην κεντρική σελίδα στην επάνω γραμμή συνδέσεων ή στην πρώτη τοποθεσία στην ιεραρχίας της πλοήγησης πορείας. Για παράδειγμα, εάν η πορεία είναι Τοποθεσία Ομάδας>Μάρκετινγκ>Έργα, επειδή είστε στη σελίδα "Έργα", για τη σελίδα της τοποθεσίας "Μάρκετινγκ" κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσία Ομάδας.

 2. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου, κοιτάξετε τη λίστα Ανακοινώσεις.

  Εάν δεν βλέπετε μια ανακοίνωση για δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης στην κεντρική σελίδα, εμφανίστε την πλήρη λίστα κάνοντας κλικ στην επιλογή Ανακοινώσεις. Εάν δεν βλέπετε τη λίστα Ανακοινώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και μετά εκτελέστε αναζήτηση για Ανακοινώσεις στην περιοχή Λίστες.

  Συμβουλή: Ως εναλλακτική λύση για να χρησιμοποιώντας τη λίστα ανακοινώσεων, μπορείτε να εισαγάγετε μια διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης και να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης. Από προεπιλογή, η σελίδα δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης ονομάζεται Scsignup.aspx. Με αυτό το όνομα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση URL http://<servername>/_layouts/Scsignup.aspx (όπου < όνομα_διακομιστή > είναι το όνομα του διακομιστή σας) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα. Μεταβείτε στο επόμενο βήμα (που σχετίζονται με ανακοινώσεις) Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο.

 3. Στην ανακοίνωση με τίτλο Δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, κάντε κλικ στη διεύθυνση URL για δημιουργία μιας νέας τοποθεσίας Web. Εάν δεν βλέπετε τη διεύθυνση URL, κάντε κλικ στην ανακοίνωση για να την ανοίξετε εντελώς.

  Από προεπιλογή, η ανακοίνωση ονομάζεται Δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, αλλά ο διαχειριστής σας ενδέχεται να την έχει προσαρμόσει.

 4. Στη σελίδα "Νέα τοποθεσία του SharePoint", στην ενότητα Τίτλος και περιγραφή, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για την τοποθεσία σας. Ο τίτλος απαιτείται.

  Ο τίτλος εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας και εμφανίζεται σε στοιχεία πλοήγησης που βοηθούν τους χρήστες να βρουν και να ανοίξουν την τοποθεσία.

 5. Στην ενότητα Τίτλος και περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του σκοπού της τοποθεσίας σας στο πλαίσιο Περιγραφή. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

  Η περιγραφή εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας και βοηθάει τους χρήστες να κατανοήσουν τον σκοπό της τοποθεσίας σας.

 6. Στην ενότητα Διεύθυνση τοποθεσίας Web, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL για την τοποθεσία σας. Το πρώτο μέρος παρέχεται για εσάς.

  Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα με την ενημέρωση ή την τροποποίηση της τοποθεσίας, μην εισαγάγετε κάποιον από τους παρακάτω ειδικούς χαρακτήρες ως μέρος της διεύθυνσης Web.

  Ειδικοί χαρακτήρες προς αποφυγή

  Ειδικοί χαρακτήρες προς αποφυγή

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε και μετά επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο τοποθεσίας.

  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα τοποθεσίας, ανατρέξτε στο άρθρο προεπιλεγμένων προτύπων τοποθεσίας.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Ρύθμιση ομάδων για αυτήν την τοποθεσία", όπου μπορείτε να ορίσετε ομάδες για την τοποθεσία.

 9. Σε κάθε ενότητα της σελίδας "Ρύθμιση ομάδων για αυτήν την τοποθεσία", αποδεχτείτε το όνομα που δημιουργείται αυτόματα για τη νέα ομάδα του SharePoint ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και μετά προσθέστε τα άτομα ή τις ομάδες που θέλετε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο σημείου ελέγχου για να επιβεβαιώσετε τυχόν ονόματα που πληκτρολογείτε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του βιβλίου διευθύνσεων για να εκτελέσετε αναζήτηση στον κατάλογο για περισσότερα ονόματα.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Άλλοι τρόποι δημιουργίας τοποθεσιών

Υπάρχουν άλλοι τρόποι δημιουργίας τοποθεσιών, εάν είστε διαχειριστής ή προγραμματιστής ή εάν έχετε ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web συμβατό με Office SharePoint Server 2007.

 • Δημιουργία τοποθεσιών στην κεντρική διαχείριση του SharePoint    Εάν είστε διαχειριστής διακομιστή, μπορείτε να δημιουργήσετε συλλογές τοποθεσιών με χρήση κεντρικής διαχείρισης του SharePoint. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Βοήθειας της κεντρικής διαχείρισης και το SharePoint Server TechCenter.

 • Δημιουργία τοποθεσιών με χρήση μιας λειτουργίας γραμμής εντολών    Εάν είστε διαχειριστής, μπορείτε να δημιουργήσετε τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας την εντολήεςcreatesitκαι παράμετροι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Βοήθειας της κεντρικής διαχείρισης και το SharePoint Server TechCenter.

 • Δημιουργία τοποθεσιών μέσω προγραμματισμού    Εάν είστε προγραμματιστής, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τοποθεσίες μέσω προγραμματισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Πύλη για προγραμματιστές του SharePoint Server 2007.

 • Δημιουργία τοποθεσιών με ένα συμβατό πρόγραμμα σχεδίασης Web    Εάν έχετε ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web συμβατό με Office SharePoint Server 2007, για παράδειγμα Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τοποθεσίες χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×