Δημιουργία σύσκεψης ή συνάντησης στο Outlook για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Outlook, μια σύσκεψη είναι ένα συμβάν που περιλαμβάνει άλλα άτομα και μπορεί να περιλαμβάνει πόρους, όπως αίθουσες διασκέψεων. Για να προγραμματίσετε μια σύσκεψη στο Outlook, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πρόσκληση την οποία θα στείλετε σε άτομα. Οι απαντήσεις στις προσκλήσεις σε σύσκεψη εμφανίζονται στα Εισερχόμενά σας.

Μια συνάντηση στο Outlook είναι ένα συμβάν που δεν περιλαμβάνει την πρόσκληση άλλων προσώπων ή τη δέσμευση πόρων.

Δημιουργία σύσκεψης

 1. Στο κάτω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερολόγιο.

  Κάντε κλικ στο στοιχείο "Ημερολόγιο"

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύσκεψη.

  Η επιλογή "Σύσκεψη" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ σε ένα χρονικό διάστημα στην προβολή ημέρας, εβδομάδας ή μήνα. Η ημερομηνία και η ώρα που επιλέγετε εισάγονται αυτόματα σε ένα παράθυρο νέας συνάντησης. Στη συνέχεια, για να μετατρέψετε τη συνάντηση σε σύσκεψη, στην καρτέλα Συνάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση.

 3. Για να στείλετε την πρόσκληση από ένα λογαριασμό που δεν είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός σας, κάντε κλικ σε ένα λογαριασμό στο αναδυόμενο μενού Από, επάνω από το πλαίσιο Προς.

 4. Στο πλαίσιο Προς, πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων ή των πόρων που θα συμπεριλάβετε για τη σύσκεψη.

 5. Στο πλαίσιο Θέμα, πληκτρολογήστε μια περιγραφή της σύσκεψης.

 6. Εάν γνωρίζετε τα στοιχεία για την αίθουσα της σύσκεψης, πληκτρολογήστε τα στο πλαίσιο Τοποθεσία, διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση αίθουσας στην κορδέλα. (Ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση αίθουσας διασκέψεων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εύρεση αίθουσας.)

  Κορδέλα του Outlook με επισημασμένο το κουμπί "Εύρεση αίθουσας"

 7. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Εμφάνιση του μενού Ζώνη ώρας μενού για το συμβάν

  Στην καρτέλα Οργάνωση σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Ζώνες ώρας.

  Η επιλογή "Ζώνες ώρας" επισημαίνεται στην καρτέλα "Σύσκεψη οργάνωσης"

  Προσθήκη συνημμένων στη σύσκεψη

  Στο μενού Σύσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Συνημμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Μετατροπή της σύσκεψης σε περιοδικό συμβάν

  Στην καρτέλα Οργάνωση σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Περιοδικότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μοτίβο περιοδικότητας.

  Η επιλογή "Περιοδικότητα" επισημαίνεται στην καρτέλα "Οργάνωση σύσκεψης".

  Δείτε εάν οι προσκεκλημένοι σας είναι διαθέσιμοι (μόνο για λογαριασμούς του Exchange)

  Στην καρτέλα Οργάνωση σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματισμός.

  Εμφανίζεται το εικονίδιο "Προγραμματισμός" στην καρτέλα "Σύσκεψη" του διοργανωτή.

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Προγραμματισμός, εμφανίζεται το τμήμα παραθύρου Βοηθός προγραμματισμού στο κάτω μέρος της πρόσκλησης. Εάν δεν εμφανίζονται πληροφορίες διαθεσιμότητας στο παράθυρο Βοηθός προγραμματισμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το λογαριασμό σας στο Exchange στο αναδυόμενο μενού Από στο επάνω μέρος της πρόσκλησης.

 8. Όταν ολοκληρώσετε την πρόσκλησή σας, στην καρτέλα Οργάνωση σύσκεψης, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

  Ομάδα αποστολής

  Σημειώσεις: 

  • Από προεπιλογή, οι νέες συσκέψεις έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Αίτηση αποκρίσεων. Εάν έχετε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, οι απαντήσεις από τους συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται όταν ανοίγετε τη σύσκεψη από το ημερολόγιο και βλέπετε τις πληροφορίες του Βοηθού προγραμματισμού.

  • Εάν έχετε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, η κατάσταση που επιλέγετε για ένα συμβάν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το συμβάν εμφανίζεται σε άλλα άτομα, όταν προβάλουν το ημερολόγιό σας. Εάν δεν αλλάξετε την κατάσταση, το Outlook θα σας εμφανίζει ως "Απασχολημένος" κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Για να επιλέξετε μια κατάσταση όπως "Διαθέσιμος" ή "Εκτός γραφείου", από την καρτέλα Οργάνωση σύσκεψης, κάντε κλικ στο μενού Εμφάνιση ως.

Δημιουργία συνάντησης

 1. Στο κάτω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερολόγιο.

  Κάντε κλικ στο στοιχείο "Ημερολόγιο"

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Συνάντηση.

  Η επιλογή "Συνάντηση" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια συνάντηση στο ημερολόγιο κάνοντας διπλό κλικ σε ένα χρονικό διάστημα στην προβολή ημέρας, εβδομάδας ή μήνα. Η ημερομηνία και η ώρα που επιλέγετε εισάγονται αυτόματα σε ένα παράθυρο νέου συμβάντος.

 3. Πληκτρολογήστε το Θέμα και την Τοποθεσία και κάντε ένα από τα εξής:

  Για

  Κάντε το εξής

  Εμφάνιση του μενού Ζώνη ώρας μενού για το συμβάν

  Στην καρτέλα Συνάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ζώνες ώρας.

  Η επιλογή "Ζώνες ώρας" επισημαίνεται στην καρτέλα "Σύσκεψη οργάνωσης"

  Ορισμός της συνάντησης ως περιοδικής

  Στην καρτέλα Συνάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιοδικότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μοτίβο περιοδικότητας.

  Η επιλογή "Περιοδικότητα" επισημαίνεται στην καρτέλα "Οργάνωση σύσκεψης".

  Μετατροπή της συνάντησης σε σύσκεψη με την πρόσκληση άλλων ατόμων

  Στην καρτέλα Συνάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση.

  Το εικονίδιο πρόσκλησης στην καρτέλα διοργανωτή της σύσκεψης.

 4. Στην καρτέλα Συνάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.

Δημιουργία σύσκεψης

 1. Στο κάτω μέρος στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερολόγιο  Κουμπί προβολής ημερολογίου .

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύσκεψη.

  "Κεντρική" καρτέλα Ημερολογίου, ομάδα 1

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ σε ένα χρονικό διάστημα στην προβολή ημέρας, εβδομάδας ή μήνα. Η ημερομηνία και η ώρα που επιλέγετε εισάγονται αυτόματα σε ένα παράθυρο νέας συνάντησης. Στη συνέχεια, για να μετατρέψετε τη συνάντηση σε σύσκεψη, στην καρτέλα Συνάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση.

 3. Για να στείλετε την πρόσκληση από ένα λογαριασμό που δεν είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός σας, κάντε κλικ σε ένα λογαριασμό στο αναδυόμενο μενού Από.

 4. Στο πλαίσιο Προς, πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων ή των πόρων που θα συμπεριλάβετε για τη σύσκεψη.

  Για να αναζητήσετε επιπλέον επαφές, στη δεξιά πλευρά του πλαισίου Προς, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα αναζήτησης επαφών .

 5. Στο πλαίσιο Τοποθεσία, πληκτρολογήστε μια περιγραφή ή μια τοποθεσία.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Για να επιλέξετε από μια λίστα με αίθουσες που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, κάντε κλικ στο  Δωμάτια που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα στη δεξιά πλευρά του πλαισίου Τοποθεσία.

  • Εάν υπάρχει λογαριασμός του Microsoft Exchange, για να αναζητήσετε αίθουσες στον κατάλογο του οργανισμού σας, στη δεξιά πλευρά του πλαισίου Τοποθεσία, κάντε κλικ στο Άνοιγμα αναζήτησης επαφών .

 6. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Εμφάνιση του μενού Ζώνη ώρας μενού για το συμβάν

Στην καρτέλα Σύσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Ζώνη ώρας.

Καρτέλα "Σύσκεψη", ομάδα 5

Προσθήκη συνημμένων στη σύσκεψη

Στο μενού Σύσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Συνημμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Μετατροπή της σύσκεψης σε περιοδικό συμβάν

Στην καρτέλα Σύσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Περιοδικότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μοτίβο περιοδικότητας.

Καρτέλα "Σύσκεψη", ομάδα 5

Δείτε εάν οι προσκεκλημένοι σας είναι διαθέσιμοι (μόνο για λογαριασμούς του Exchange)

Στην καρτέλα Σύσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματισμός.

Καρτέλα "Σύσκεψη", Προγραμματισμός

Το κουμπί Προγραμματισμός εμφανίζει το τμήμα παραθύρου Βοηθός προγραμματισμού στο κάτω μέρος της πρόσκλησης. Εάν δεν εμφανίζονται πληροφορίες διαθεσιμότητας στο παράθυρο Βοηθός προγραμματισμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το λογαριασμό σας στο Exchange στο αναδυόμενο μενού Από στο επάνω μέρος της πρόσκλησης.

 1. Όταν ολοκληρώσετε την πρόσκλησή σας, στην καρτέλα Σύσκεψη, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

  Ομάδα αποστολής

  Σημειώσεις: 

  • Από προεπιλογή, οι νέες συσκέψεις έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Αίτηση αποκρίσεων. Εάν έχετε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, οι απαντήσεις από τους συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται όταν ανοίγετε τη σύσκεψη από το ημερολόγιο και βλέπετε τις πληροφορίες του Βοηθού προγραμματισμού.

  • Εάν έχετε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, η κατάσταση που επιλέγετε για ένα συμβάν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το συμβάν εμφανίζεται σε άλλα άτομα, όταν προβάλουν το ημερολόγιό σας. Εάν δεν αλλάξετε την κατάσταση, το Outlook θα σας εμφανίζει ως "Απασχολημένος" κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Για να επιλέξετε μια κατάσταση όπως "Διαθέσιμος" ή "Εκτός γραφείου", από την καρτέλα Σύσκεψη, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού Κατάσταση.

Δημιουργία συνάντησης

 1. Στο κάτω μέρος στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερολόγιο  Κουμπί προβολής ημερολογίου .

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Συνάντηση.

  "Κεντρική" καρτέλα Ημερολογίου, ομάδα 1

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια συνάντηση στο ημερολόγιο κάνοντας διπλό κλικ σε ένα χρονικό διάστημα στην προβολή ημέρας, εβδομάδας ή μήνα. Η ημερομηνία και η ώρα που επιλέγετε εισάγονται αυτόματα σε ένα παράθυρο νέου συμβάντος.

 3. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Εμφάνιση του μενού Ζώνη ώρας μενού για το συμβάν

Στην καρτέλα Συνάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ζώνη ώρας.

Καρτέλα "Συνάντηση", ομάδα 4

Ορισμός της συνάντησης ως περιοδικής

Στην καρτέλα Συνάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιοδικότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μοτίβο περιοδικότητας.

Καρτέλα "Συνάντηση", ομάδα 4

Μετατροπή της συνάντησης σε σύσκεψη με την πρόσκληση άλλων ατόμων

Στην καρτέλα Συνάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση.

Καρτέλα "Συνάντηση", "Πρόσκληση"

 1. Στην καρτέλα Συνάντηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.

  Καρτέλα "Συνάντηση", "Αποθήκευση και κλείσιμο"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×