Δημιουργία συγχώνευσης καταλόγων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ο Publisher έχει την ικανότητα σύνδεσης σε μια προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων, ένα υπολογιστικό φύλλο ή ακόμα κι ένα αρχείο κειμένου, καθώς και την ικανότητα χρήσης των δεδομένων για την εύκολη δημιουργία ενός καταλόγου των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη συγχώνευση καταλόγων, για να δημιουργήσετε καταλόγους, άλμπουμ φωτογραφιών ή οποιονδήποτε άλλο τύπο δημοσίευσης, που εμφανίζει ένα ή περισσότερα στοιχεία σε κάθε σελίδα.

Πώς λειτουργεί η συγχώνευση καταλόγων

Σχεδιασμός του καταλόγου σας

Δημιουργήστε ένα πρότυπο δημοσίευσης

Σύνδεση με προέλευση δεδομένων

Εισαγωγή πεδίων συγχώνευσης

Ολοκλήρωση, εκτύπωση και αποθήκευση της δημοσίευσής σας στον κατάλογο

Πώς λειτουργεί η συγχώνευση καταλόγων

Η συγχώνευση καταλόγων είναι παρόμοια με τη συγχώνευση αλληλογραφίας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συγχώνευση καταλόγων, δημιουργείτε μια δημοσίευση προτύπου συγχώνευσης καταλόγων και, στη συνέχεια, συνδυάζετε το πρότυπο με πληροφορίες από μια προέλευση δεδομένων, προκειμένου να δημιουργήσετε συγχωνευμένες σελίδες.

Η προέλευση δεδομένων συνδυάζεται με ένα πρότυπο συγχώνευσης για τη δημιουργία σελίδων καταλόγων

Αρχείο προέλευσης δεδομένων με πληροφορίες εγγραφών, όπως ονόματα και περιγραφές στοιχείων 1.

2 καταλόγου συγχώνευση πρότυπο δημοσίευσης με περιοχή συγχώνευσης καταλόγων και να συγχωνεύσετε τα πεδία που έχουν σύμβολα κράτησης θέσης για πληροφορίες εγγραφών.

3 Resulting συγχώνευση σελίδες που εμφανίζει πολλές εγγραφές ανά σελίδα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συγχώνευση καταλόγων σας ως νέα δημοσίευση ή μπορείτε να την προσθέσετε στο τέλος μιας υπάρχουσας δημοσίευσης. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε το πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων σας και να το χρησιμοποιήσετε ξανά, κάθε φορά που ενημερώνετε τις πληροφορίες στην προέλευση δεδομένων σας, για να δημιουργήσετε πρόσθετα σύνολα συγχωνευμένων σελίδων.

Πριν να ξεκινήσετε

Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια συγχώνευση καταλόγων με επιτυχία:

 • Ξεκινήστε τη συγχώνευση καταλόγων σε μια νέα δημοσίευση.

 • Εκτός από σελίδες, όπως τη συνοδευτική σελίδα, τον πίνακα περιεχομένων και τις φόρμες παραγγελίας, παραχωρήστε στον εαυτό σας μια σελίδα για τα πεδία συγχώνευσης, ακόμα κι αν ο κατάλογός σας ενδέχεται να έχει πολλές σελίδες μόλις δημιουργήσετε το συγχωνευμένο έγγραφο.

 • Εγκαταστήστε το πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων με τις διαστάσεις σελίδων που θέλετε να έχουν οι τελικές συγχωνευμένες σελίδες σας.

 • Εάν σκοπεύετε να προσθέσετε τις συγχωνευμένες σελίδες που δημιουργείτε στο τέλος μιας υπάρχουσας δημοσίευσης, βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων σας ταιριάζει με την υπάρχουσα δημοσίευση ως προς τα εξής:

  • Μέγεθος σελίδας (ύψος και πλάτος)

  • Προβολή σελίδας (φύλλο μίας σελίδας ή δύο σελίδων)

  • Τύπος δημοσίευσης (Web ή εκτύπωση)

  • Σειρά σελίδας (αριστερά προς δεξιά ή δεξιά προς αριστερά)

Αρχή της σελίδας

Σχεδιασμός του καταλόγου σας

Πριν να ξεκινήσετε τη συγχώνευση καταλόγων σας, σκεφτείτε τι είδους πληροφορίες θέλετε να περιλαμβάνονται στις τελικές συγχωνευμένες σελίδες.

 • Θέλετε να περιλαμβάνονται σε λίστα ονόματα και τιμές στοιχείων;

 • Θέλετε να συμπεριλάβετε μια περιγραφή για κάθε στοιχείο;

 • Θέλετε να συμπεριλάβετε μια εικόνα για κάθε στοιχείο;

Σχεδιασμός της προέλευσης δεδομένων σας

Αφού αποφασίσετε το είδος των πληροφοριών που θέλετε να συμπεριλάβετε στον κατάλογό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε την προέλευση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε για τη συγχώνευση καταλόγων σας. Εάν έχετε ήδη μια προέλευση δεδομένων, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στη συγχώνευση.

Η συγχώνευση καταλόγων του Publisher μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες μορφές προελεύσεων δεδομένων. Εάν δεν έχετε ήδη μια προέλευση δεδομένων, την οποία θα χρησιμοποιήσετε για τη συγχώνευσή σας, μπορείτε να την δημιουργήσετε στον Publisher. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε μια προέλευση δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel ή σε έναν πίνακα του Microsoft Office Word.

Τα πεδία δεδομένων που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που αντιστοιχούν στα πεδία συγχώνευσης που εισάγετε στο πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων.

Όταν ρυθμίσετε την προέλευση δεδομένων σας, δημιουργήστε μια στήλη για κάθε τύπο πληροφοριών, όπως το όνομα στοιχείου, τον αριθμό αποθέματος και την τιμή. Κάθε σειρά ή εγγραφή αντιστοιχεί σε πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο.

Σημαντικό  Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο προέλευσης δεδομένων περιλαμβάνει ένα πεδίο δεδομένων ή μια στήλη, για κάθε είδος των πληροφοριών που θα μπορείτε να συγχωνεύσετε. Ανάλογα με τον τύπο του αρχείου προέλευσης δεδομένων, μπορείτε ίσως να κάνετε ορισμένες αλλαγές στα δεδομένα αφού συνδέεστε στον Publisher, αλλά είναι καλύτερη για να οριστικοποιήσετε τις πληροφορίες πριν να ξεκινήσετε.

Εάν σκοπεύετε να συγχωνεύσετε φωτογραφίες στις σελίδες του καταλόγου σας, πρέπει να συμπεριλάβετε μια στήλη για την διαδρομή κάθε αρχείου εικόνας που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. Μην συμπεριλαμβάνετε τις πραγματικές εικόνες ή εικόνες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε την προέλευση δεδομένων σας στον Publisher, μπορείτε να το κάνετε αφού δημιουργήσετε τη δημοσίευση προτύπου.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας δημοσίευσης προτύπου

Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε τη δημοσίευση προτύπου συγχώνευσης καταλόγων, όπου θα σχεδιάσετε τη διάταξη των τελικών συγχωνευμένων σελίδων σας. Όταν ολοκληρώσετε τη συγχώνευση, θα χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων, για να δημιουργήσετε συγχωνευμένες σελίδες, τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε ως νέα δημοσίευση ή να προσθέσετε στο τέλος μιας υπάρχουσας δημοσίευσης.

Το πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων πρέπει να έχουν την ίδια διάταξη (μέγεθος και προσανατολισμό σελίδας) που θέλετε για τις τελικές συγχωνευμένες σελίδες. Επίσης, αυτό θα πρέπει να περιέχουν οποιοδήποτε κείμενο ή γραφικά που θέλετε να εμφανίζεται σε κάθε σελίδα της δημοσίευσής σας τελικό, για παράδειγμα, μια εικόνα φόντου ή το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου της εταιρείας σας. Αυτή είναι η καλύτερη τέλος, χρησιμοποιώντας μια κύρια σελίδα για αυτά τα στοιχεία του προτύπου συγχώνευσης.

Εάν σκοπεύετε να προσθέσετε τις συγχωνευμένες σελίδες σας στο τέλος μιας υπάρχουσας δημοσίευσης, βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων σας ταιριάζει με την υπάρχουσα δημοσίευση ως προς τα εξής:

 • Μέγεθος σελίδας (ύψος και πλάτος)

 • Προβολή σελίδας (φύλλο μίας σελίδας ή δύο σελίδων)

 • Τύπος δημοσίευσης (Web ή εκτύπωση)

 • Σειρά σελίδας (αριστερά προς δεξιά ή δεξιά προς αριστερά)

Δημιουργία του προτύπου συγχώνευσης καταλόγων

 1. Επιλέξετε ένα πρότυπο δημοσίευσης, το οποίο είναι κατάλληλο για τον κατάλογό σας.

 2. Στην καρτέλα εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή σελίδων καταλόγων.
  Έναρξη συγχώνευσης σελίδων καταλόγου

 3. Σελίδες καταλόγου θα δημιουργηθεί με έναν προεπιλεγμένο περιοχής συγχώνευσης καταλόγων και θα εμφανιστεί η καρτέλα Εργαλεία καταλόγου στην κορδέλα. Προς το παρόν, μπορείτε να τοποθετήσετε την Περιοχή συγχώνευσης καταλόγωνόπως που θέλετε στη σελίδα και προσθέστε το κείμενο ή εικόνες που θέλετε να εμφανίζονται σε κάθε σελίδα του καταλόγου σας. Το μικρότερο μέγεθος στην περιοχή συγχώνευσης, τον κατάλογο περισσότερα στοιχεία μπορούν να συγχωνευτούν στη σελίδα. Για παράδειγμα, μια περιοχή 2 "x 2" Συγχώνευση θα επαναληφθεί περισσότερες φορές από μια περιοχή συγχώνευσης 4 "x 4". Μην ανησυχείτε πάρα πολύ γρήγορα ακριβώς δεξιά μπορείτε να επιστρέψετε και να επεξεργαστείτε αυτά τα στοιχεία ανά πάσα στιγμή.

  Συμβουλή  Μην ρυθμίσετε τις παραμέτρους της περιοχής συγχώνευσης καταλόγων αυτήν τη στιγμή, περιμένετε να γίνει ώρα για να εισαγάγετε τα πεδία συγχώνευσης και να χρησιμοποιήσετε ένα από τα σχέδια έτοιμο από τη συλλογή διάταξη.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση στην προέλευση δεδομένων σας

Αφού μορφοποιήσετε τη σελίδα προτύπου συγχώνευσης καταλόγων, το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε ή να εντοπίσετε την προέλευση δεδομένων και να συνδέσετε τη σελίδα στην προέλευση δεδομένων σας. Η επιλογή που θα κάνετε μετά εξαρτάται από το εάν έχετε ήδη μια προέλευση δεδομένων ή εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα στον Publisher.

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία καταλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λίστα και κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε πληκτρολόγηση νέας λίστας, εάν πρέπει να δημιουργήσετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων για τη συγχώνευση.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση υπάρχουσας λίστας, εάν έχετε ήδη ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν κατάλογο των επαφών σας, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογή από επαφές του Outlook.

Πληκτρολόγηση νέας λίστας

 1. Στο παράθυρο διαλόγου νέα λίστα προϊόντων, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες για το πρώτο στοιχείο ή εγγραφή, που θέλετε να συμπεριλάβετε στον κατάλογό σας.

  Εάν θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες — για παράδειγμα, εάν δεν είναι όπως εικόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή στηλών και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 2. Αφού πληκτρολογήσετε όλες τις πληροφορίες για την πρώτη εγγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή νέα καταχώρηση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες για την επόμενη εγγραφή. Συνεχίστε μέχρι να πληκτρολογήσετε πληροφορίες για όλες τις εγγραφές που θέλετε να συμπεριλάβετε.

 3. Μόλις ολοκληρωθεί η νέα λίστα σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση λίστας διευθύνσεων, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Χρήση υπάρχουσας λίστας

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, εντοπίστε και κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε.

  Από προεπιλογή, το Publisher αποθηκεύει αρχεία προέλευσης δεδομένων στο φάκελο προσωπικά αρχεία προέλευσης δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να μεταβείτε στο φάκελο προσωπικά αρχεία προέλευσης δεδομένων για να εντοπίσετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Ανάλογα με τον τύπο της προέλευσης δεδομένων που επιλέγετε, άλλα παράθυρα διαλόγου μπορεί να εμφανιστεί ζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι ένα φύλλο εργασίας του Excel που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις πολλές καρτέλες, που πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα που περιέχει τις πληροφορίες που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επιλογή από Επαφές του Outlook

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή επαφών, κάντε κλικ στη λίστα επαφών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή προφίλ, επιλέξτε το σωστό προφίλ για τις επαφές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη περισσότερων λιστών

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία λίστες στην συγχώνευση καταλόγων σας, μπορείτε να προσθέσετε λίστες.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία λίστας και, στη λίστα προϊόντων συγχώνευση καταλόγου, στην περιοχή Προσθήκη στη λίστα προϊόντων, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογή υπάρχουσας λίστας, επιλογή από επαφές του Outlook ή πληκτρολογήστε μια νέα λίστα.
  Publisher θα σας ζητηθεί να διορθώσετε το πρόβλημα διαφορές μεταξύ των πεδίων σε διάφορες λίστες προέλευσης ανοίγοντας την προσθήκη στη λίστα προϊόντων παράθυρο διαλόγου.

 2. Στο πλαίσιο Προσθήκη σε λίστα προϊόντων παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε ένα πεδίο που δεν είναι επιλεγμένο στη στήλη ταιριάζει, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχεί στη πεδίων της λίστας προϊόντων με αντιστοιχισμένα πεδία λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συμφωνία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ταίριασμα πεδίων, βεβαιωθείτε ότι το πεδίο που επιλέξατε παρατίθεται στην περιοχή αντιστοίχιση σε πεδίο λίστας προϊόντων ή επιλέξτε άλλο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο πεδίο στη λίστα παραληπτών για να δημιουργήσετε ένα ταίριασμα, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε στη νέα λίστα (η αριστερή λίστα στο παράθυρο Προσθήκη στο παράθυρο διαλόγου λίστας παραληπτών), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Προστίθεται πεδία εμφανίζονται στην περιοχή νέα πεδία που θα προστεθεί στη λίστα παραληπτών

Επιλέξτε τα έγγραφα που θέλετε να συμπεριλάβετε

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία λίστας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου λίστας προϊόντων συγχώνευση καταλόγου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις εγγραφές που θέλετε να συμπεριλάβετε και καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου δίπλα στις εγγραφές που θέλετε να εξαιρέσετε.

   Συμβουλή  Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μόνο ορισμένα εγγραφές στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή όλων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις εγγραφές που θέλετε.

  • Φιλτράρετε τη λίστα σας με βάση ένα συγκεκριμένο κριτήριο κάνοντας κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επικεφαλίδα της στήλης του στοιχείου, βάσει του οποίου θέλετε να φιλτράρετε και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην τιμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως φίλτρο.

   • (Κενά) εμφανίζει όλες τις εγγραφές στις οποίες το αντίστοιχο πεδίο είναι κενό.

   • (Μη κενά) εμφανίζει όλες τις εγγραφές στις οποίες το αντίστοιχο πεδίο περιέχει πληροφορίες.

    Σημείωση  Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων περιέχει εγγραφές που μοιράζονται τις ίδιες πληροφορίες και υπάρχουν δέκα ή λιγότερες μοναδικές τιμές στη στήλη, μπορείτε να φιλτράρετε σύμφωνα με συγκεκριμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων είναι μια λίστα των ιδιοτήτων προς πώληση και υπάρχουν πολλές εγγραφές αυτήν τη λίστα λέξη Αθήνα ως πόλη/περιοχή, μπορείτε να φιλτράρετε λέξη Αθήνα.

    Παράθυρο διαλόγου λίστα προϊόντων συγχώνευσης καταλόγων εμφανίζει μόνο τις καθορισμένες εγγραφές. Για να εμφανίσετε ξανά όλες τις εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή (όλα).

  • Ταξινόμηση στοιχείων στη λίστα, κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα στήλης του στοιχείου που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εμφανίσετε τη λίστα αλφαβητικά κατά πόλη/περιοχή, κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης πόλη/περιοχή.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πεδίων συγχώνευσης

Τώρα πρέπει να τακτοποιήσετε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίσετε στη δημοσίευσή σας. Για να ορίσετε τη διάταξη της σελίδας, προσθέστε πεδία συγχώνευσης στην περιοχή συγχώνευσης καταλόγων. Κάθε πεδίο συγχώνευσης αντιπροσωπεύει μια στήλη στην προέλευση δεδομένων σας και η περιοχή συγχώνευσης καταλόγων εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι πληροφορίες σε μια εγγραφή.

Τακτοποιείτε την περιοχή συγχώνευσης καταλόγων με τον τρόπο που θέλετε και, στη συνέχεια, καθορίζετε πόσες φορές επαναλαμβάνεται η περιοχή συγχώνευσης σε κάθε σελίδα. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να εμφανίσετε τέσσερα στοιχεία σε κάθε σελίδα. Κάθε στοιχείο θα εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο, ανάλογα με τον τρόπο που τακτοποιείτε την περιοχή συγχώνευσης καταλόγων. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος κάθε στοιχείου και μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της περιοχής συγχώνευσης καταλόγων.

Σημαντικό   Εάν εισαγάγετε πεδία συγχώνευσης εκτός της περιοχής συγχώνευσης καταλόγων, δεν θα επαναληφθούν όταν ολοκληρώσετε τη συγχώνευση.

Επιλογή διάταξης περιοχής συγχώνευσης

 1. Στην ομάδα "Διάταξη", κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε μία από τις συλλογές έτοιμο σχεδίασης.
   Επιλογές διάταξης συγχώνευσης καταλόγων

  • Επιλέξτε τον αριθμό των γραμμών και στηλών σε κάθε σελίδα στις γραμμές και στήλες αναπτυσσόμενη λίστα.
   Γραμμές και στήλες διάταξης συγχώνευσης καταλόγων

Εισαγωγή πεδίων συγχώνευσης κειμένου στην περιοχή συγχώνευσης καταλόγων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί πεδίο κειμένου και κάντε κλικ στο πρώτο πεδίο συγχώνευσης που θέλετε να εισαγάγετε.
  Εισαγωγή πεδίων κειμένου σε μια συγχώνευση καταλόγων

 2. Στην περιοχή συγχώνευσης καταλόγων, επιλέξτε το πεδίο συγχώνευσης και, στη συνέχεια, μετακινήστε και αλλάξτε το μέγεθος του πεδίου συγχώνευσης κάνοντας τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε το πεδίο συγχώνευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το πεδίο συγχώνευσης μέχρι ο δείκτης αλλάζει το δείκτη του ποντικιού Μετακίνηση Δείκτης μετακίνησης και, στη συνέχεια, σύρετε το πεδίο συγχώνευσης σε μια νέα θέση.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος του πεδίου συγχώνευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μία από τις λαβές αλλαγής μεγέθους του πλαισίου ή εικόνας πλαισίου κειμένου μέχρι ο δείκτης αλλάζει το δείκτη του ποντικιού αλλαγής μεγέθους Δείκτες μετακίνησης χάρακα και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το κείμενο του πλαισίου ή το πλαίσιο εικόνας είναι το μέγεθος που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ έξω από το πεδίο συγχώνευσης, έτσι ώστε να μην είναι πλέον επιλεγμένο.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3, μέχρι να εισαγάγετε όλα τα πεδία που θέλετε από την προέλευση δεδομένων σας.

Σημαντικό   Τα πεδία έχουν εισαχθεί στο τρέχον σημείο εισαγωγής (εισαγωγής δρομέα που αναβοσβήνει σημείο). Εάν δεν υπάρχει κανένα σημείο εισαγωγής, θα δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο κειμένου και το πεδίο συγχώνευσης που τοποθετείται στο νέο πλαίσιο κειμένου.

Μορφοποίηση των πεδίων συγχώνευσης κειμένου

Μπορείτε να μορφοποιήσετε τα συγχωνευμένα δεδομένα καταλόγου μορφοποιώντας τα πεδία συγχώνευσης στο πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων σας. Μπορείτε να χειριστείτε αυτά τα πεδία όπως κάθε πλαίσιο κειμένου και μπορείτε να συμπεριλάβετε μη συγχωνευμένο κείμενο, μορφοποίηση καθώς και τα συγχωνευμένα στοιχεία.

 1. Στο πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων, επιλέξτε το πεδίο που περιέχει τις πληροφορίες που θέλετε να μορφοποιήσετε συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλόντων χαρακτήρων πεδίου συγχώνευσης («« »»).

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία πλαισίου κειμένου, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Εισαγωγή πεδίων συγχώνευσης εικόνας στην περιοχή συγχώνευσης καταλόγων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "εικόνα" και κάντε κλικ στο πρώτο πεδίο συγχώνευσης που θέλετε να εισαγάγετε.

 2. Στην περιοχή συγχώνευσης καταλόγων, επιλέξτε το πεδίο συγχώνευσης και, στη συνέχεια, μετακινήστε και αλλάξτε το μέγεθος του πεδίου συγχώνευσης κάνοντας τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε το πεδίο συγχώνευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το πεδίο συγχώνευσης μέχρι ο δείκτης αλλάζει το δείκτη του ποντικιού Μετακίνηση Δρομέας μετακίνησης και, στη συνέχεια, σύρετε το πεδίο συγχώνευσης σε μια νέα θέση.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος του πεδίου συγχώνευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μία από τις λαβές στο πλαίσιο κειμένου του πλαισίου ή την εικόνα μέχρι ο δείκτης αλλάζει το δείκτη του ποντικιού αλλαγής μεγέθους Δρομέας αλλαγής μεγέθους και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το κείμενο του πλαισίου ή το πλαίσιο εικόνας είναι το μέγεθος που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ έξω από το πεδίο συγχώνευσης, έτσι ώστε να μην είναι πλέον επιλεγμένο.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3, μέχρι να εισαγάγετε όλα τα πεδία που θέλετε από την προέλευση δεδομένων σας.

Σημαντικό   Τα πεδία έχουν εισαχθεί στο τρέχον σημείο εισαγωγής (εισαγωγής δρομέα που αναβοσβήνει σημείο). Εάν δεν υπάρχει κανένα σημείο εισαγωγής, θα δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο κειμένου και το πεδίο συγχώνευσης που τοποθετείται στο νέο πλαίσιο κειμένου.

Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους της περιοχής συγχώνευσης καταλόγων

Εάν τα πεδία συγχώνευσης που μορφοποιήσατε δεν χωρούν πλέον στην περιοχή συγχώνευσης καταλόγων, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός της.

Σημείωση  Αν αυξήσετε το μέγεθος, ίσως χρειαστεί να χωρά λιγότερα στοιχεία ή εγγραφές, σε κάθε σελίδα.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή περιοχή συγχώνευσης καταλόγων για να το επιλέξετε.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μία από τις λαβές στην περιοχή συγχώνευσης καταλόγων και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι.

 3. Καθορίστε τον αριθμό των στοιχείων που θα πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε σελίδα, πληκτρολογώντας τους αριθμούς που θέλετε για τα στοιχεία προς τα κάτω στη σελίδα και σε ολόκληρη τη σελίδα στη γραμμή εργαλείων διάταξης συγχώνευσης καταλόγων.

Ολοκλήρωση και προεπισκόπηση του προτύπου

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων.

 2. Κάντε κλικ στα βέλη για να προβάλετε κάθε σελίδα των συγχωνευμένων δεδομένων.
  Ομάδα προεπισκόπησης καταλόγων

  Εάν αποφασίσετε να μην συμπεριλάβετε ένα στοιχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο προεπισκόπηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εξαίρεση καταχώρησης στην ομάδα Προεπισκόπηση σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Ολοκλήρωση, εκτύπωση και αποθήκευση της δημοσίευσης καταλόγου σας

Για να ολοκληρώσετε τη συγχώνευση, έχετε τρεις επιλογές:

 • Μπορείτε να εκτυπώσετε άμεσα τη συγχωνευμένη δημοσίευσή σας.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε μια νέα δημοσίευση, η οποία θα περιέχει το συγχωνευμένο περιεχόμενο. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης, όπως ακριβώς θα αλλάζατε οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση στον Publisher.

Συμβουλή  Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε πολλές συγχωνεύσεις καταλόγου σε μια δημοσίευση, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα δημοσίευση για τις συγχωνευμένες σελίδες, όπως μπορεί να υπάρξει μόνο ένα σύνολο σελίδων καταλόγου ανά δημοσίευσης.

 • Μπορείτε να προσθέσετε το συγχωνευμένο περιεχόμενο σε μια υπάρχουσα δημοσίευση.

Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα εμπροσθόφυλλο και ένα οπισθόφυλλο στη δημοσίευσή σας ή εάν θέλετε να προσθέσετε οποιεσδήποτε άλλες σελίδες, πρέπει α δημιουργήσετε μια νέα δημοσίευση ή να προσθέσετε το περιεχόμενό σας σε μια υπάρχουσα δημοσίευση.

Συγχώνευση σε μια νέα δημοσίευση

Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τις συγχωνευμένες σελίδες, τις αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση ή εκτυπώστε τις αργότερα, μπορείτε να συλλέξετε και αποθήκευση όλων των συγχωνευμένων σελίδων με μία νέα συγχωνευμένη δημοσίευση που περιέχει τα πραγματικά δεδομένα — για παράδειγμα, ονόματα προϊόντων και τιμές — αντί για πεδία συγχώνευσης.

 1. Στην ομάδα "Συγχώνευση", κάντε κλικ στην επιλογή συγχώνευση νέα εγγραφή.
  Συγχώνευση καταλόγου σε νέα δημοσίευση
  publisher δημιουργεί μια νέα δημοσίευση που μπορείτε να αποθηκεύσετε και να επεξεργαστείτε. Μπορείτε ακόμα να προσθέσετε μπροστά και πίσω συνοδευτικές σελίδες.
  Σημείωση Εάν σκοπεύετε να εκτυπώσετε τον κατάλογο ως φυλλάδιο, βεβαιωθείτε ότι το συνολικό αριθμό των σελίδων είναι πολλαπλάσιο του τέσσερα.

 2. Στο παράθυρο εργασιών "Συγχώνευση καταλόγων", κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αυτής της δημοσίευσης.

 3. Στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 4. Εάν χρειάζεται, αποθηκεύστε, επίσης, τυχόν αλλαγές που κάνατε στο πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων ξανά, για να δημιουργήσετε επιπλέον συγχωνευμένες σελίδες, κάθε φορά που ενημερώνετε τις πληροφορίες στην προέλευση δεδομένων σας.

Προσθήκη σε μια υπάρχουσα δημοσίευση

Εάν έχετε ήδη τοποθετήσει τις συνοδευτικές σελίδες σε μια ξεχωριστή δημοσίευση ή εάν θέλετε να τοποθετήσετε τον κατάλογο στο τέλος μιας μεγαλύτερης δημοσίευσης, μπορείτε άμεσα να προσθέσετε το συγχωνευμένο περιεχόμενό σας.

Πριν να προσθέσετε τις συγχωνευμένες σελίδες σας στο τέλος μιας υπάρχουσας δημοσίευσης, βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων σας ταιριάζει με την υπάρχουσα δημοσίευση ως προς τα εξής:

 • Μέγεθος σελίδας (ύψος και πλάτος)

 • Προβολή σελίδας (φύλλο μίας σελίδας ή δύο σελίδων)

 • Τύπος δημοσίευσης (Web ή εκτύπωση)

 • Σειρά σελίδας (αριστερά προς δεξιά ή δεξιά προς αριστερά)

Σημείωση  Ο Publisher δεν μπορεί να προσθέσει συγχωνευμένες σελίδες σε μια ανοιχτή δημοσίευση. Εάν εργάζεστε στη δημοσίευση στην οποία θέλετε να συγχωνεύσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύστε και κλείστε το πριν να ολοκληρώσετε τη συγχώνευση.

 1. Στην ομάδα "Συγχώνευση", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στις υπάρχουσες.
  Συγχώνευση καταλόγων σε υπάρχουσα δημοσίευση

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα δημοσίευσης, εντοπίστε και επιλέξτε τη δημοσίευση στην οποία θέλετε να προσθέσετε τις συγχωνευμένες σελίδες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Ο Publisher προσθέτει τις συγχωνευμένες σελίδες στο τέλος της υπάρχουσας δημοσίευσης.

  Συμβουλή  Για να αναδιατάξετε τις σελίδες της δημοσίευσής σας ενημερωμένο, κάντε κλικ στη σελίδα που θέλετε να μετακινήσετε στο παράθυρο περιήγησης σελίδας και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

 3. Στην υπάρχουσα δημοσίευση, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις ενημερώσεις σας.

 4. Εάν χρειάζεται, αποθηκεύστε, επίσης, τυχόν αλλαγές που κάνατε στο πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο συγχώνευσης καταλόγων ξανά, για να δημιουργήσετε επιπλέον συγχωνευμένες σελίδες, κάθε φορά που ενημερώνετε τις πληροφορίες στην προέλευση δεδομένων σας.

Εκτύπωση της συγχωνευμένης δημοσίευσής σας

 • Στην ομάδα "Συγχώνευση", κάντε κλικ στην επιλογή εκτύπωση.
  Συγχώνευση καταλόγων στον εκτυπωτή

  Ο Publisher ανοίγει τη σελίδα προς εκτύπωση στην προβολή BackStage.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×