Δημιουργία στυλ προγράμματος επεξεργασίας HTML

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με την τοποθεσία δημοσίευσης του Microsoft Office SharePoint Server 2007, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να δημιουργήσουν και να ενημερώσουν σελίδες του Web στην τοποθεσία χρησιμοποιώντας μόνο ένα πρόγραμμα περιήγησης του Web. Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος ενός τμήματος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα περιήγησης για να δημοσιεύσει ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες όπως αυτές που φαίνονται στην επόμενη εικόνα, απευθείας στην τοποθεσία του Web.

Σελίδα δημοσίευσης στο πρόγραμμα περιήγησης

Ο προγραμματιστής ή σχεδιαστής μιας τοποθεσίας Web μπορεί να βοηθήσει τους δημιουργούς περιεχομένου να κάνουν τις σελίδες που δημιουργούν να φαίνονται καλύτερες, με τη δημιουργία στυλ που μπορούν να εφαρμοστούν σε τμήματα των σελίδων που προέρχονται από πρότυπα σελίδων. Η δημιουργία προσαρμοσμένων στυλ βοηθά επίσης στην προτυποποίηση της όψης και αίσθησης τέτοιων σελίδων. Σε αυτό το άρθρο υποδεικνύεται ο τρόπος που ένας προγραμματιστής ή σχεδιαστής του Web μπορεί να χρησιμοποιήσει το Microsoft Office SharePoint Designer 2007 για τη δημιουργία προσαρμοσμένων στυλ που μπορούν να εφαρμοστούν σε σελίδες δημοσίευσης που δημιουργούνται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο σε τοποθεσίες που βρίσκονται σε διακομιστή που εκτελεί το Office SharePoint Server 2007. Επιπλέον, η δημοσίευσης θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών. Επίσης, πρέπει να έχετε δικαιώματα σύνταξης για την τοποθεσία ανώτερου επιπέδου για να μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε διατάξεις σελίδας.

Σε αυτό το άρθρο

Τον τρόπο χρήσης του προγράμματος επεξεργασίας HTML σε μια τοποθεσία δημοσίευσης;

Δημιουργία στυλ για το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML

Πώς χρησιμοποιείται το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML σε μια τοποθεσία δημοσίευσης;

Η δημιουργία προσαρμοσμένων στυλ για τις σελίδες δημοσίευσης απαιτεί την κατανόηση ορισμένων βασικών εννοιών του Office SharePoint Server 2007. Ακολουθεί μια γρήγορη ανασκόπηση.

Πώς οι σελίδες δημοσίευσης σχετίζονται με διατάξεις σελίδας;

Οι διατάξεις σελίδας είναι πρότυπα σελίδας που ελέγχουν την εμφάνιση μιας σελίδας, ποια πεδία σελίδας και πεδία περιεχομένου είναι διαθέσιμα και ακριβώς ποια στοιχεία (όπως λίστες και βιβλιοθήκες) θα πρέπει να υπάρχουν στη σελίδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε μια διάταξη σελίδας για αναφορές ταξιδιών, μια άλλη διάταξη σελίδας για άρθρα ειδήσεων και μια τρίτη διάταξη σελίδας για ενημερώσεις σχεδίων. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να δημιουργήσουν νέες σελίδες δημοσίευσης που βασίζονται σε αυτές τις διατάξεις σελίδας. Κάθε σελίδα που δημιουργείται ακολουθεί μια σταθερή μορφή για τον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου που θα περιέχει. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν σελίδες δημοσίευσης στα προγράμματα περιήγησης, όπου μπορούν να επιλέξουν μια διάταξη σελίδας κάθε φορά που δημιουργούν μια σελίδα.

Παράθυρο διαλόγου που εμφανίζει τη λίστα διατάξεων σελίδας δημοσίευσης

Διατάξεις σελίδας μπορούν να υποστούν επεξεργασία στο Office SharePoint Designer 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Προσαρμογή μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης.

Από πού προέρχεται η μορφοποίηση των διατάξεων σελίδας;

Οι διατάξεις σελίδας λαμβάνουν τη μορφοποίησή τους από κύριες σελίδες οι οποίες είναι πρότυπα σελίδας που ορίζουν περιοχές κοινόχρηστου περιεχομένου (όπως επικεφαλίδες, υποσέλιδα και αριστερή περιοχή περιήγησης) και χρησιμοποιούν φύλλα στυλ για τον έλεγχο την μορφοποίησης κειμένου, υπερ-συνδέσεων, κελιών, πινάκων και πολλών άλλων στοιχείων. Οι διατάξεις σελίδας μπορούν επίσης να λάβουν πληροφορίες από φύλλα στυλ που εφαρμόζονται απευθείας σε αυτές. Για παράδειγμα, μια διάταξη σελίδας μπορεί να λάβει τους αρχικούς κανόνες μορφοποίησης από μια κύρια σελίδα, αλλά μπορείτε πάντα να προσαρτήσετε πρόσθετα φύλλα στυλ στη διάταξη σελίδας για να ορίσετε ακριβέστερα τη μορφοποίηση των σελίδων που δημιουργούνται από αυτή. Για παράδειγμα, η κύρια σελίδα στην οποία βασίζεται μια διάταξη σελίδας μπορεί να καθορίζει ότι όλο το κανονικό κείμενο έχει τη γραμματοσειρά Verdana αλλά μπορείτε να προσαρτήσετε ένα φύλλο στυλ στη διάταξη σελίδας που καθορίζει ότι όλες οι προσαρτημένες σελίδες χρησιμοποιούν τη γραμματοσειρά Arial για τη γραμματοσειρά κανονικού κειμένου. Το σύνολο της μορφοποίησης και σήμανσης σε μια σελίδα δημοσίευσης — εκτός από τα πεδία περιεχομένου — προέρχεται απευθείας από τη διάταξη από την οποία δημιουργήθηκε.

Πώς εκτελείται η επεξεργασία περιεχομένου σε σελίδες δημοσίευσης;

Όταν δημιουργείτε μια σελίδα δημοσίευσης, μπορείτε να τη δημιουργήσετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Μετά τη δημιουργία της σελίδας, για να την επεξεργαστείτε, προβάλετέ τη στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

Μενού 'Ενέργειες τοποθεσίας' με την εντολή 'Επεξεργασία σελίδας'

Αφού ανοίξει η σελίδα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εντολή Επεξεργασία περιεχομένου για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML για την επεξεργασία τυχόν πεδίων εμπλουτισμένου κειμένου.

Εντολή 'Επεξεργασία περιεχομένου' σε ανοιχτή σελίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα πεδία που δεν διαθέτουν εμπλουτισμένο κείμενο, έχουν τα δικά τους προγράμματα επεξεργασίας — π.χ. ένα πεδίο ημερομηνίας έχει το δικό του πρόγραμμα επεξεργασίας.

Το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML ανοίγει, προκειμένου να μπορέσετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε περιεχόμενο, να αλλάξετε μη αυτόματα γραμματοσειρές και μορφοποίηση ή να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων άλλων επιλογών. Για να εφαρμόσετε ένα στυλ σε κείμενο, επιλέγετε το κείμενο, κάνετε κλικ στην επιλογή Στυλ και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κλικ που θέλετε να εφαρμόσετε.

Πρόγραμμα επεξεργασίας HTML που εμφανίζει τη λίστα Στυλ

Από πού προέρχονται τα στυλ του προγράμματος επεξεργασίας HTML;

Τα στυλ που είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα επεξεργασίας HTML προέρχονται από δύο φύλλα στυλ που βρίσκονται στον κατάλογο _layouts της τοποθεσίας ή της δευτερεύουσας τοποθεσίας σας:

 • Το φύλλο στυλ HtmlEditorCustomStyles.css ορίζει τη μορφοποίηση για προσαρμοσμένα στυλ και βρίσκεται στη θέση:

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorCustomStyles.CSS

 • Το φύλλο στυλ HtmlEditorTableFormats.css καθορίζει τη μορφοποίηση για πίνακες και βρίσκεται στη θέση:

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorTableFormats.CSS

Επειδή αυτά τα φύλλα στυλ βρίσκονται στον προστατευμένο κατάλογο _layouts στην τοποθεσία σας, δεν μπορείτε να τα τροποποιήσετε στο Office SharePoint Designer 2007. Ωστόσο, μπορείτε να παρακάμψετε τα στυλ σε αυτά τα φύλλα στυλ εφαρμόζοντας πρόσθετα στυλ στη διάταξη σελίδας που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία σελίδων δημοσίευσης.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία στυλ για το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα στυλ για το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML ανοίγοντας την τοποθεσία στο Office SharePoint Designer 2007 και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω διαδικασίες.

Εντοπισμός και άνοιγμα της διάταξης σελίδας

Εάν ήδη δημιουργήσατε μια διάταξη σελίδας και τώρα θέλετε να δημιουργήσετε νέα στυλ ώστε να είναι διαθέσιμα για χρήση στο πρόγραμμα επεξεργασίας HTML στο πρόγραμμα περιήγησης, αρχίζετε με τον εντοπισμό και το άνοιγμα της διάταξης σελίδας. Μπορείτε να ανοίξετε τη διάταξη σελίδας κάνοντας διπλό κλικ είτε στην ίδια τη διάταξη σελίδας ή σε κάποια σελίδα δημοσίευσης που έχει δημιουργηθεί από αυτήν τη διάταξη σελίδας.

 1. Στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε την τοποθεσία που περιέχει τη διάταξη σελίδας που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στη Λίστα φακέλων, εντοπίστε μια σελίδα που χρησιμοποιεί τη διάταξη σελίδας στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο στυλ και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη σελίδα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι σελίδες δημοσίευσης αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες στην τοποθεσία. Κάνοντας διπλό κλικ σε μια σελίδα δημοσίευσης είναι ένας γρήγορος τρόπος για να βρείτε και να ανοίξετε τη διάταξη σελίδας στην οποία είναι προσαρτημένη η σελίδα δημοσίευσης. Εάν ήδη γνωρίζετε το όνομα της διάταξης σελίδας για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στη διάταξη σελίδας αντί για τη σελίδα.

  Λίστα φακέλων με μήνυμα σχετικά με την επεξεργασία της σελίδας ή της διάταξης σελίδας

  Επειδή η επεξεργασία των σελίδων δημοσίευσης είναι δυνατή μόνο μέσω του προγράμματος περιήγησης, ένα μήνυμα σας ρωτά εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης ή να επεξεργαστείτε την υποκείμενη διάταξη σελίδας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία διάταξης σελίδας.

  Ανοίγει η διάταξη σελίδας.

Παράκαμψη ενός υπάρχοντος στυλ

Εάν θέλετε να παρακάμψετε ένα υπάρχον στυλ, μπορείτε να αντιγράψετε το υπάρχον στυλ από το φύλλο στυλ HtmlEditorCustomStyles.css ή HtmlEditorTableFormats.css σε ένα άλλο φύλλο στυλ που χρησιμοποιείται από τη σελίδα και, στη συνέχεια, να τροποποιήσετε το στυλ. Επειδή τα φύλλα στυλ στον κατάλογο _layouts εφαρμόζονται πρώτα, τα στυλ σε οποιοδήποτε άλλο φύλλο στυλ που χρησιμοποιείται από τη διάταξη σελίδας παρακάμπτουν τα στυλ από τα φύλλα στυλ HtmlEditorCustomStyles.css ή HtmlEditorTableFormats.css.

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης του Web, μεταβείτε στη θέση των φύλλων στυλ από τα οποία θέλετε να αντιγράψετε ένα ή περισσότερα στυλ πληκτρολογώντας μία από τις παρακάτω θέσεις στη γραμμή Διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης:

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorCustomStyles.CSS

  —Ή—

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorTableFormats.CSS

 2. Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας ρωτάει τι θέλετε να κάνετε με το αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  Το φύλλο στυλ ανοίγει στο Office SharePoint Designer 2007.

 3. Επιλέξτε το στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε, κάντε δεξιό κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή στο μενού συντόμευσης.

  Φύλλο στυλ με ανοιγμένο το μενού συντόμευσης και επιλεγμένη την εντολή Αντιγραφή

 4. Ενώ βρίσκεστε στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε (ή επιστρέψτε) τη διάταξη σελίδας για την οποία θέλετε να παρακάμψετε το στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές στο παράθυρο εργασιών Διαχείριση στυλ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το παράθυρο εργασιών Διαχείριση στυλ δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση στυλ στο μενού Παράθυρα εργασιών.

 5. Φροντίστε να επιλέξετε Εμφάνιση στυλ που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα σελίδα.

  Μενού 'Επιλογές' με επιλεγμένη την εντολή 'Εμφάνιση στυλ που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα σελίδα'

 6. Στο παράθυρο εργασιών Διαχείριση στυλ, κάντε διπλό κλικ σε ένα από τα φύλλα στυλ που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη σελίδα, όπως pageLayout.css, για να το ανοίξετε για επεξεργασία.

  Κάθε φύλλο στυλ που εφαρμόζεται στην τρέχουσα σελίδα εμφανίζεται ως ενότητα επικεφαλίδας στη λίστα Στυλ CSS στο παράθυρο εργασιών Διαχείριση στυλ. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στην επικεφαλίδα για οποιοδήποτε φύλλο στυλ, προκειμένου να επεξεργαστείτε αυτό το φύλλο στυλ.

 7. Μεταβείτε στο κάτω μέρος του φύλλου στυλ, κάντε δεξιό κλικ στο σημείο που θέλετε να επικολλήσετε το στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση στο μενού συντόμευσης.

 8. Επεξεργαστείτε το στυλ με όποιον τρόπο θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παράθυρο εργασιών Ιδιότητες CSS προσφέρει μια πιο οπτική προσέγγιση στην επεξεργασία του στυλ. Εάν αυτό το παράθυρο εργασιών δεν φαίνεται, στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες CSS.

 9. Για να αποθηκεύσετε το φύλλο στυλ, από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML για την επεξεργασία ενός άρθρου που δημιουργήθηκε από αυτήν τη διάταξη σελίδας, το τροποποιημένο στυλ είναι διαθέσιμο για χρήση και εμφανίζεται στη λίστα Στυλ.

Λίστα 'Στυλ' που εμφανίζει το τροποποιημένο στυλ

Δημιουργία νέου στυλ

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ και να το διαθέσετε στη λίστα Στυλ στο πρόγραμμα επεξεργασίας HTML. Επειδή είναι ευκολότερο να ξεκινήσετε από ένα ήδη υπάρχον στυλ αντί να πληκτρολογήσετε ένα νέο στυλ, η επιλογή αυτή σας δείχνει πώς να το κάνετε αυτό αντιγράφοντας ένα υπάρχον στυλ και, στη συνέχεια, μετονομάζοντάς το.

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης του Web, μεταβείτε στη θέση των φύλλων στυλ από τα οποία θέλετε να αντιγράψετε στυλ πληκτρολογώντας μία από τις παρακάτω θέσεις στη γραμμή Διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης:

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorCustomStyles.CSS

  —Ή—

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorTableFormats.CSS

 2. Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που σας ρωτάει τι θέλετε να κάνετε με το αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. Το φύλλο στυλ ανοίγει στο Office SharePoint Designer 2007.

 3. Επιλέξτε το στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε, κάντε δεξί κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή στο μενού συντόμευσης.

  Φύλλο στυλ με ανοιγμένο το μενού συντόμευσης και επιλεγμένη την εντολή Αντιγραφή

 4. Ενώ βρίσκεστε στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε (ή επιστρέψτε) τη διάταξη σελίδας στην οποία θέλετε να προσθέσετε το νέο στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές στο παράθυρο εργασιών Διαχείριση στυλ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το παράθυρο εργασιών Διαχείριση στυλ δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο μενού Παράθυρα εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση στυλ.

 5. Φροντίστε να επιλέξετε Εμφάνιση στυλ που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα σελίδα.

  Μενού 'Επιλογές' με επιλεγμένη την εντολή 'Εμφάνιση στυλ που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα σελίδα'

 6. Στο παράθυρο εργασιών Διαχείριση στυλ, κάντε διπλό κλικ σε ένα από τα φύλλα στυλ που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη σελίδα, όπως pageLayout.css, για να το ανοίξετε για επεξεργασία.

  Κάθε φύλλο στυλ που εφαρμόζεται στην τρέχουσα σελίδα εμφανίζεται ως ενότητα επικεφαλίδας στη λίστα Css.styles στο παράθυρο εργασιών Διαχείριση στυλ. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στην επικεφαλίδα για οποιοδήποτε φύλλο στυλ, για να το επεξεργαστείτε.

 7. Μεταβείτε στο κάτω μέρος του φύλλου στυλ, κάντε δεξιό κλικ στο σημείο που θέλετε να επικολλήσετε το στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση στο μενού συντόμευσης.

 8. Επεξεργαστείτε το στυλ με όποιον τρόπο θέλετε.

  Θα πρέπει να αλλάξετε το όνομα του στυλ εάν δεν θέλετε να παρακάμψετε το υπάρχον στυλ που αντιγράψατε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε το νέο σας στυλ να ονομαστεί redHeadline, αλλάξτε τον παρακάτω κώδικα CSS.

.ms-rteCustom-ArticleTitle, .ArticleTitle{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Στον εξής.

.ms-rteCustom-redHeadline, .redHeadline{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παράθυρο εργασιών Ιδιότητες CSS προσφέρει μια πιο οπτική προσέγγιση στην επεξεργασία του στυλ. Εάν αυτό το παράθυρο εργασιών δεν είναι ορατό, στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες CSS.

 1. Για να αποθηκεύσετε το φύλλο στυλ, από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

  Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML για την επεξεργασία ενός άρθρου που δημιουργήθηκε από αυτήν τη διάταξη σελίδας, το τροποποιημένο στυλ είναι διαθέσιμο για χρήση και εμφανίζεται στη λίστα Στυλ.

  Λίστα 'Στυλ' που εμφανίζει το τροποποιημένο στυλ

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×