Δημιουργία στήλης διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Δημιουργία στήλης διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων σάς επιτρέπει να ελέγχετε τις πληροφορίες που καταχωρούνται σε μια στήλη από άλλους χρήστες. Οι χρήστες επιλέγουν τους όρους ή τις φράσεις που καταχωρούν στη στήλη από ένα προκαθορισμένο σύνολο διαχειριζόμενων όρων.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας αυτής της διαδικασίας. Η βιβλιοθήκη εγγράφων στην εικόνα διαθέτει μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων με το όνομα "Εντοπισμός ECM". Για να καταχωρήσει τιμές στη στήλη, ο χρήστης επεξεργάζεται τις ιδιότητες για ένα στοιχείο στη βιβλιοθήκη (σε αυτήν την περίπτωση, το στοιχείο είναι ένα υπολογιστικό φύλλο). Το όνομα της στήλης διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων, Εντοπισμός ECM, είναι η ετικέτα για ένα πεδίο στη σελίδα ιδιοτήτων. Για να δουν μια λίστα όρων, οι χρήστες απλώς κάνουν κλικ στο εικονίδιο ετικετών.

Μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν προκαθορισμένες τιμές που καταχωρούν στη στήλη χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες εγγράφου.

Όταν ορίζετε μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον σύνολο όρων ή μπορείτε να προσθέσετε ένα σύνολο όρων ειδικά για το σκοπό. Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο σύνολο όρων, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση ένα νέο σύνολο όρων

Δημιουργία τοποθεσίας, λίστας ή βιβλιοθήκης διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στηλών

Σημαντικό: Για να δημιουργήσετε στήλες τοποθεσίας ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους τους, πρέπει να είστε Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών. Για να δημιουργήσετε στήλες για λίστες ή βιβλιοθήκες, πρέπει να έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων "Διαχείριση λιστών". Οι κάτοχοι τοποθεσιών διαθέτουν από προεπιλογή το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών".

 1. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη για λίστες και βιβλιοθήκες, ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη τοποθεσίας. Δημιουργία της στήλης, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

 2. Δημιουργία μιας στήλης τοποθεσίας για διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα

  1. Στην αρχική σελίδα, επιλέξτε το στοιχείο Περιεχόμενα τοποθεσίας.

  2. Στη σελίδα "περιεχόμενα τοποθεσίας", κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Ρυθμίσεις" του Office 365 Ρυθμίσεις.

  3. Στην περιοχή Συλλογές προγράμματος σχεδίασης Web, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες τοποθεσίας.

  4. Στη σελίδα "Στήλη τοποθεσίας", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  5. Στη σελίδα "Νέα στήλη τοποθεσίας", στην ενότητα Όνομα και τύπος, πληκτρολογήστε το όνομα της στήλης

 3. Δημιουργία στήλης σε λίστα ή βιβλιοθήκη για διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα

  1. Μεταβείτε στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη στήλη.

  2. Στην καρτέλα της Κορδέλας Λίστα ή Βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης, ανάλογα.

  3. Στην ενότητα Στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στήλης.

  4. Στη σελίδα Δημιουργία στήλης, στην ενότητα Όνομα και τύπος, πληκτρολογήστε το όνομα της στήλης.

 4. Στην ενότητα Ο τύπος πληροφοριών σε αυτήν τη στήλη είναι, επιλέξτε Διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα.

 5. Στην ενότητα Ομάδα, επιλέξτε ή δημιουργήστε μια ομάδα για τη στήλη.

 6. Στην ενότητα Πρόσθετες ρυθμίσεις στηλών, πληκτρολογήστε μια περιγραφή και καθορίστε εάν απαιτείται τιμή. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε εάν θέλετε να επιβάλετε μοναδικές τιμές για αυτήν τη στήλη.

 7. Στην ενότητα Πεδίο πολλών τιμών, καθορίστε εάν θέλετε να επιτρέπετε πολλαπλές τιμές στη στήλη.

  Σημαντικό: Εάν επιτρέψετε τη χρήση πολλαπλών τιμών στη στήλη, οι χρήστες δεν θα μπορούν να ταξινομούν τα περιεχόμενα της στήλης.

 8. Στην ενότητα Μορφή εμφάνισης, καθορίστε εάν θέλετε να εμφανίζεται μόνο η ετικέτα όρων ή ο όρος και η πλήρης διαδρομή του στην ιεραρχία του συνόλου όρων.

 9. Στην ενότητα Ρυθμίσεις συνόλου όρων, κάντε ένα από τα εξής:

 10. Για να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον σύνολο όρων, επιλέξτε το στοιχείο Χρήση διαχειριζόμενου συνόλου όρων και, στη συνέχεια, αναζητήστε ή μεταβείτε στο όνομα του συνόλου όρων. Αφού επιλέξετε το όνομα του συνόλου όρων, μπορείτε να καθορίσετε εάν θα επιτρέπετε στους χρήστες να συμπληρώνουν τιμές και να ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για τη στήλη.

 11. Για να δημιουργήσετε ένα σύνολο όρων για αυτήν τη στήλη, επιλέξτε Προσαρμογή του συνόλου όρων και πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σύνολο όρων. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία χρησιμοποιώντας όρων ορίστε τη Διαχείριση και ακολουθήστε τα βήματα στο θέμα Ρύθμιση ένα νέο σύνολο όρων.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να διαχειριστείτε μια στήλη μετα-δεδομένων, ακολουθήστε ένα από τα προηγούμενα βήματα για να μεταβείτε στην τοποθεσία σας, βιβλιοθήκη ή τη στήλη της λίστας σελίδα στήλες τοποθεσίας. Σε αυτήν τη σελίδα, κύλιση τις καθορισμένες στήλες και κάντε κλικ σε αυτήν που θέλετε να τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, θα επιστρέψετε στη σελίδα επεξεργασία όπου μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις.

Οι στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων παρέχουν στους χρήστες μια λίστα προκαθορισμένων όρων τους οποίους μπορούν να εφαρμόσουν στο περιεχόμενό τους. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα για να διασφαλίζετε τη συνεπή χρήση όρων σε ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών. Επιπλέον, οι ενημερωμένοι όροι γίνονται αυτόματα διαθέσιμοι στους χρήστες.

Οι στήλες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων έχουν πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά που βοηθούν τους χρήστες να επιλέγουν και να εφαρμόζουν όρους σε περιεχόμενο. Για παράδειγμα, υποστηρίζουν τη δυνατότητα "προ-πληκτρολόγησης", ενώ παράλληλα προσφέρουν αποσαφήνιση όρων, περιγραφές, συνώνυμα και πολύγλωσσες τιμές. Επιπλέον, οι χρήστες δεν χρειάζεται να απομνημονεύουν όλους τους όρους. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν όρους από μια προβολή δέντρου που εμφανίζει την ιεραρχία του συνόλου όρων.

 • Πρόβλεψης    Όταν ένας χρήστης αρχίσει να πληκτρολογήσετε μια τιμή, SharePoint εμφανίζει μια λίστα με όλους τους όρους όρο σχετικό σύνολο που ξεκινούν με τους χαρακτήρες, ο χρήστης έχει πληκτρολογηθεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε πρόβλεψης για να εμφανίσετε το όνομα του συνόλου όρων και τον όρο θέση στην ιεραρχία εκτός από τον όρο ίδια.

  Όταν αρχίζετε να πληκτρολογείτε, σας προτείνονται όροι.

  Οι χρήστες μπορούν να μετακινούν το δείκτη του ποντικιού επάνω στους προτεινόμενους όρους, για να προβάλουν το περιγραφικό κείμενο, ώστε να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Εάν έχουν καθοριστεί συνώνυμα για έναν όρο, οι χρήστες μπορούν να τα εισαγάγουν, ενώ οι σωστοί όροι αντιστοιχίζονται αυτόματα.

 • Επιλέξτε από την ιεραρχία συνόλου όρων    Όταν οι χρήστες Προσθήκη ή αλλαγή των πληροφοριών σε μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων, που έχουν διάφορες επιλογές. Εάν είναι εξοικειωμένοι με το σύνολο όρων, μπορεί απλώς να πληκτρολογήσει τη νέα τιμή στη στήλη. Εάν η δυνατότητα πρόβλεψης προσφέρει τη σωστή τιμή, ο χρήστης να την επιλέξετε μόνο.

  Επίσης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναζήτηση για τον κατάλληλο όρο. Μπορούν να κάνουν κλικ στο εικονίδιο ετικετών δίπλα στο πεδίο διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων και να επιλέξουν μια τιμή από το δέντρο που εμφανίζει την ιεραρχία του συνόλου όρων.

  Μπορείτε να επιλέξετε διαχειριζόμενους όρους από επιλογή στοιχείου ελέγχου δέντρου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×