Δημιουργία πρόβλεψης στο Excel για Windows

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν έχετε δεδομένα ιστορικού βάσει χρόνου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη. Όταν δημιουργείτε μια πρόβλεψη, το Excel δημιουργεί ένα νέο φύλλο εργασίας που περιέχει και τα δύο έναν πίνακα με τις ιστορικού και τις προβλεπόμενες τιμές και ένα γράφημα που εκφράζει αυτών των δεδομένων. Μια πρόβλεψη μπορούν να σας βοηθήσουν στην πρόβλεψη στοιχεία, όπως οι μελλοντικές πωλήσεις, απόθεμα απαιτήσεις ή καταναλωτή τάσεις.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της πρόβλεψης και τις επιλογές που μπορείτε να αλλάξετε στο τέλος αυτού του άρθρου.

Τμήμα υπολογιστικού φύλλου που δείχνει τον πίνακα με τους προβλεπόμενους αριθμούς και ένα γράφημα πρόβλεψης

Δημιουργία πρόβλεψης

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, εισαγάγετε δύο σειρές δεδομένων που αντιστοιχούν μεταξύ τους:

  • Μια σειρά με καταχωρήσεις ημερομηνίας ή ώρας για τη λωρίδα χρόνου

  • Μια σειρά με τις αντίστοιχες τιμές

   Για αυτές τις τιμές θα γίνει πρόβλεψη σε μελλοντικές ημερομηνίες.

  Σημείωση: Η λωρίδα χρόνου απαιτεί σταθερά χρονικά διαστήματα μεταξύ των σημείων δεδομένων της.Για παράδειγμα, μηνιαία διαστήματα με τιμές στην 1η κάθε μήνα, ετήσια διαστήματα ή αριθμητικά διαστήματα.Δεν υπάρχει πρόβλημα εάν λείπει έως το 30% των σημείων δεδομένων από τη σειρά λωρίδας χρόνου ή εάν υπάρχουν πολλοί αριθμοί με την ίδια χρονική σήμανση στη σειρά λωρίδας χρόνου.Η πρόβλεψη θα παραμείνει ακριβής.Ωστόσο, η σύνοψη των δεδομένων πριν από τη δημιουργία της πρόβλεψης θα παράγει πιο ακριβή αποτελέσματα πρόβλεψης.

 2. Επιλέξτε και τις δύο σειρές δεδομένων.

  Συμβουλή: Εάν επιλέξετε ένα κελί σε μία σειρά, το Excel επιλέγει αυτόματα τα υπόλοιπα δεδομένα.

 3. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα πρόβλεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο πρόβλεψης.

  Κουμπί "Φύλλο πρόβλεψης" στην καρτέλα "Δεδομένα"

 4. Στο πλαίσιο Δημιουργία φύλλου εργασίας πρόβλεψης, επιλέξτε είτε ένα γράφημα γραμμών ή ένα γράφημα στηλών για οπτική αναπαράσταση της πρόβλεψης.

  Στιγμιότυπο οθόνης του παραθύρου διαλόγου "Δημιουργία φύλλου εργασίας πρόβλεψης" με τις επιλογές συμπτυγμένες

 5. Στο πλαίσιο Λήξη πρόβλεψης, επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Το Excel δημιουργεί ένα νέο φύλλο εργασίας που περιέχει και τα δύο έναν πίνακα με τις ιστορικού και τις προβλεπόμενες τιμές και ένα γράφημα που εκφράζει αυτών των δεδομένων.

  Θα βρείτε το νέο φύλλο εργασίας ακριβώς προς τα αριστερά ("μπροστά από") το φύλλο όπου έχετε εισαγάγει στη σειρά δεδομένων.

Προσαρμόστε την πρόβλεψη

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για την πρόβλεψη, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με κάθε μία από τις επιλογές στον παρακάτω πίνακα.

Επιλογές πρόβλεψης

Περιγραφή

Πρόβλεψη έναρξης

Επιλέξτε την ημερομηνία για την πρόβλεψη για να ξεκινήσετε. Όταν επιλέγετε μια ημερομηνία πριν από τη λήξη του ιστορικού δεδομένων, μόνο τα δεδομένα πριν από την ημερομηνία έναρξης χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη (αυτό μερικές φορές αναφέρεται ως "αναδρομική πρόβλεψη").

Συμβουλές: 

 • Έναρξη της πρόβλεψης πριν από το τελευταίο ιστορικό σημείο σας δίνει μια ιδέα για την πρόβλεψη ακρίβεια όπως μπορείτε να συγκρίνετε τις προβλεπόμενες σειρές με τα πραγματικά δεδομένα. Ωστόσο, εάν ξεκινήσετε την πρόβλεψη πολύ νωρίς, την πρόβλεψη που δημιουργούνται απαραίτητα δεν θα αντιπροσωπεύει την πρόβλεψη θα νιώθετε χρησιμοποιώντας όλα τα δεδομένα ιστορικού. Χρήση όλων των δεδομένων σας ιστορικού σάς παρέχει ένα πιο ακριβή πρόβλεψης.

 • Εάν τα δεδομένα σας είναι εποχιακά, συνιστάται η έναρξη της πρόβλεψης πριν από το τελευταίο ιστορικό σημείο.

Διάστημα εμπιστοσύνης

Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το διάστημα εμπιστοσύνης για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε. Το διάστημα εμπιστοσύνης είναι η περιοχή γύρω από κάθε τιμή προβλεπόμενης τιμής, στο οποίο 95% των μελλοντικών σημείων αναμένεται να κυμαίνεται, με βάση την πρόβλεψη (με κανονική κατανομή). Διάστημα εμπιστοσύνης μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε την ακρίβεια της την πρόβλεψη. Ένα μικρότερο διάστημα σημαίνει περισσότερες εμπιστοσύνης στην πρόβλεψη για το συγκεκριμένο σημείο. Το προεπιλεγμένο επίπεδο εμπιστοσύνης 95% μπορεί να αλλάξει με χρήση στο επάνω ή κάτω βέλος.

Εποχικότητα

Εποχικότητα είναι ένας αριθμός για το μήκος (αριθμός των σημείων) του εποχιακά μοτίβου και εντοπίζεται αυτόματα. Για παράδειγμα, σε έναν κύκλο ετήσιων πωλήσεων, με κάθε σημείο που αντιπροσωπεύει έναν μήνα, την εποχικότητα είναι 12. Μπορείτε να παρακάμψετε τον αυτόματο εντοπισμό, επιλέγοντας Ορισμός με μη αυτόματο τρόπο και, στη συνέχεια, επιλέγοντας έναν αριθμό.

Σημείωση: Κατά τη ρύθμιση της εποχικότητας με μη αυτόματο τρόπο, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε μια τιμή για λιγότερους από 2 κύκλους ιστορικών δεδομένων.Με λιγότερους από 2 κύκλους, το Excel δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα εποχικά στοιχεία.Όταν η εποχικότητα δεν είναι αρκετά σημαντική για ανίχνευση από τον αλγόριθμο, η πρόβλεψη επανέρχεται σε γραμμική τάση.

Εύρος λωρίδας χρόνου

Αλλάξτε την περιοχή που χρησιμοποιείται για τη λωρίδα χρόνου εδώ. Η περιοχή πρέπει να συμφωνεί με την Περιοχή τιμών.

Περιοχή τιμών

Αλλάξτε την περιοχή που χρησιμοποιείται για τη σειρά τιμή εδώ. Η περιοχή πρέπει να είναι ίδια με την Περιοχή λωρίδας χρόνου.

Συμπλήρωση που λείπουν σημεία χρησιμοποιώντας

Για να χειριστείτε τα σημεία που λείπουν, το Excel χρησιμοποιεί παρεμβολή, γεγονός που σημαίνει ότι ένα σημείο που λείπουν θα ολοκληρωθεί ως σταθμισμένων τα γειτονικά σημείων με την προϋπόθεση ότι λείπουν λιγότερα από 30% των σημείων. Για να χειριστείτε τα σημεία που λείπουν ως μηδενικά αντί για αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή μηδενικά στη λίστα.

Αναπαραγωγή συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας

Όταν τα δεδομένα σας περιέχει πολλές τιμές με το ίδιο χρονικής σήμανσης, το Excel θα μέσος όρος των τιμών. Για να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη μέθοδο υπολογισμού, όπως η Διάμεσος, επιλέξτε τον υπολογισμό από τη λίστα.

Συμπεριλάβετε πρόβλεψης στατιστικά στοιχεία

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε επιπλέον στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την πρόβλεψη που περιλαμβάνονται σε ένα νέο φύλλο εργασίας. Αυτή η ενέργεια προσθέτει έναν πίνακα που δημιουργούνται με χρήση του ΠΡΌΒΛΕΨΗ στατιστικών στοιχείων. ETS. ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ λειτουργεί και περιλαμβάνει μέτρα, όπως οι συντελεστές εξομάλυνσης (άλφα, βήτα, γάμμα), και μετρήσεις σφάλματος (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Τύποι που χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε έναν τύπο για να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη, ο τύπος επιστρέφει έναν πίνακα με τα ιστορικά και προβλεπόμενα δεδομένα, καθώς και ένα γράφημα.Η πρόβλεψη προβλέπει μελλοντικές τιμές χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα χρονολογικά δεδομένα και την έκδοση AAA του αλγορίθμου εκθετικής εξομάλυνσης (ETS).

Ο πίνακας μπορεί να περιέχει τις παρακάτω στήλες, τρεις από τις οποίες είναι υπολογιζόμενες στήλες:

 • Στήλη ιστορικού χρόνου (η χρονολογική σειρά δεδομένων)

 • Στήλη ιστορικών τιμών (η σειρά δεδομένων με τις αντίστοιχες τιμές)

 • Στήλη προβλεπόμενων τιμών (υπολογίζονται από τη συνάρτηση FORECAST.ETS)

 • Δύο στήλες που αντιπροσωπεύει το διάστημα εμπιστοσύνης (υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ΠΡΌΒΛΕΨΗΣ. ETS. CONFINT). Αυτές οι στήλες εμφανίζονται μόνο όταν είναι επιλεγμένο το διάστημα εμπιστοσύνης στην ενότητα Επιλογές του πλαισίου...

Λήψη δείγματος βιβλίου εργασίας

Κάντε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση για να κάνετε λήψη ενός βιβλίου εργασίας με το Excel ΠΡΌΒΛΕΨΗΣ. Παραδείγματα συνάρτηση ETS

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Σχετικά θέματα

Συναρτήσεις πρόβλεψης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×