Δημιουργία προέκτασης εκτύπωσης για τη δημοσίευσή σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Προέκταση εκτύπωσης είναι μια μικρή επικάλυψη από την περιοχή εκτύπωσης πέρα από την άκρη μιας εκτυπωμένης σελίδας που χρησιμοποιείται για να βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εκτύπωσης εκτείνεται προς το άκρο του χαρτιού.

Οι περισσότεροι εκτυπωτές αρχική ούτε ο Publisher είναι η καλύτερη επιλογή για την εκτύπωση με προέκτασης εκτύπωσης. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε το εφέ της προέκτασης αλλάζοντας το μέγεθος του χαρτιού, αλλαγή θέσης γραφικά, και, στη συνέχεια, είτε με μη αυτόματο τρόπο περικοπή της σελίδας ή αποστολή του αρχείου σε επαγγελματικό εκτυπωτή. Παρακάτω περιγράφονται και τις δύο επιλογές.

Εκτύπωση σε εκτυπωτή οικίας και trim

Για να δημιουργήσετε ένα εφέ προέκτασης εκτύπωσης στην αρχική εκτυπωτή, πρέπει να ρυθμίσετε τη δημοσίευσή σας για να εκτυπώσετε σε ένα φύλλο χαρτιού που είναι μεγαλύτερο από την τελική σελίδα της δημοσίευσης που θέλετε.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή μέγεθος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Διαμόρφωση σελίδας ", στην περιοχή της σελίδας, επιλέξτε τις διαστάσεις που θέλετε. Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος σελίδας, εισαγάγετε τις αλλαγές σας στα πλαίσια πλάτος και Ύψος και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα μέγεθος χαρτιού που είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της σελίδας τελική δημοσίευση.

  Παράθυρο διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας"

 3. Τοποθετήστε το αντικείμενο ή το γραφικό, έτσι ώστε να εκτείνεται πέρα από τις άκρες της σελίδας της δημοσίευσης.

  Αντικείμενο μεγαλύτερο από τη σελίδα

  Το αντικείμενο 1

  2 τη σελίδα της δημοσίευσης

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Εκτύπωση, κάντε κλικ στο μενού για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εξόδου για προχωρημένους.

  Επιλέξτε ρυθμίσεις εξόδου για προχωρημένους

 5. Στην καρτέλα σημάδια και προεκτάσεις εκτύπωσης, στην περιοχή σημάδια εκτυπωτή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου σημάδια περικοπής.

 6. Στην περιοχή προεκτάσεις εκτύπωσης, επιλέξτε να επιτρέπεται προέκταση εκτύπωσης και σημάδια προέκτασης εκτύπωσης.

 7. Εκτύπωση της δημοσίευσής σας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να θυμάστε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μεγαλύτερο μέγεθος χαρτιού για να επιτρέψετε προέκτασης εκτύπωσης και σημάδια προέκτασης εκτύπωσης.

 8. Αποκοπή του χαρτιού στο οποίο προορίζεται μέγεθος της δημοσίευσης, χρησιμοποιώντας τα σημάδια περικοπής ως οδηγούς.

  Περικοπή του χαρτιού στο σωστό μέγεθος

Αποστολή σε επαγγελματικό εκτυπωτή

Για να δημιουργήσετε το εφέ προέκτασης εκτύπωσης στον Publisher για να στείλετε μια επαγγελματική εκτυπωτή, πρέπει να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού, μετακινήστε το αντικείμενα ή τα γραφικά του άκρου της σελίδας και, στη συνέχεια, επιστρέψετε χαρτιού σε αυτό είναι το αρχικό μέγεθος πριν να στείλετε το αρχείο σας σε εκτυπωτή.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή μέγεθος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Διαμόρφωση σελίδας ", στην περιοχή της σελίδας, πληκτρολογήστε ένα νέο πλάτος και ύψος που είναι λίγο μεγαλύτερο από το μέγεθος της σελίδας με εσοχή του εγγράφου σας.

  Για παράδειγμα, για το έγγραφο που είναι 8.5 "x 11", εισαγάγετε ένα πλάτος του 8,75 "και το ύψος της 11,25".

 3. Τοποθετήστε το αντικείμενο ή το γραφικό, έτσι ώστε να εκτείνεται απλώς να τις άκρες της σελίδας της δημοσίευσης.

 4. Αλλάξτε το μέγεθος της σελίδας προς το αρχικό μέγεθος προβλεπόμενο, όπως 8.5″ x 11″. Κατά την εκτύπωση επαγγελματικά, οποιαδήποτε επαφή με την άκρη γραφικά επεκτείνονται πέρα από τη σελίδα της δημοσίευσής σας.

Εκτύπωση σε εκτυπωτή οικίας και trim

Για να δημιουργήσετε ένα εφέ προέκτασης εκτύπωσης στην αρχική εκτυπωτή, πρέπει να ρυθμίσετε τη δημοσίευσή σας για να εκτυπώσετε σε ένα φύλλο χαρτιού που είναι μεγαλύτερο από την τελική σελίδα της δημοσίευσης που θέλετε.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Διαμόρφωση σελίδας ", στην περιοχή της σελίδας, επιλέξτε τις διαστάσεις που θέλετε. Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος σελίδας, εισαγάγετε τις αλλαγές σας στα πλαίσια πλάτος και Ύψος και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα μέγεθος χαρτιού που είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της σελίδας τελική δημοσίευση.

 3. Τοποθετήστε το αντικείμενο ή το γραφικό, έτσι ώστε να εκτείνεται πέρα από τις άκρες της σελίδας της δημοσίευσης.

  Αντικείμενο μεγαλύτερο από τη σελίδα

  Το αντικείμενο 1

  2 τη σελίδα της δημοσίευσης

 4. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Λεπτομέρειες για τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εκτυπωτή για προχωρημένους.

 5. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις σελίδας, στην περιοχή σημάδια εκτυπωτή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου σημάδια περικοπής.

 6. Στην περιοχή προεκτάσεις εκτύπωσης, επιλέξτε να επιτρέπεται προέκταση εκτύπωσης και σημάδια προέκτασης εκτύπωσης.

 7. Εκτύπωση της δημοσίευσής σας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να θυμάστε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μεγαλύτερο μέγεθος χαρτιού για να επιτρέψετε προέκτασης εκτύπωσης και σημάδια προέκτασης εκτύπωσης.

 8. Αποκοπή του χαρτιού στο οποίο προορίζεται μέγεθος της δημοσίευσης, χρησιμοποιώντας τα σημάδια περικοπής ως οδηγούς.

  Περικοπή του χαρτιού στο σωστό μέγεθος

Αποστολή σε επαγγελματικό εκτυπωτή

Για να δημιουργήσετε το εφέ προέκτασης εκτύπωσης στον Publisher για να στείλετε μια επαγγελματική εκτυπωτή, πρέπει να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού, μετακινήστε το αντικείμενα ή τα γραφικά του άκρου της σελίδας και, στη συνέχεια, επιστρέψετε χαρτιού σε αυτό είναι το αρχικό μέγεθος πριν να στείλετε το αρχείο σας σε εκτυπωτή.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαμόρφωση σελίδας

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Διαμόρφωση σελίδας ", στην περιοχή της σελίδας, πληκτρολογήστε ένα νέο πλάτος και ύψος που είναι λίγο μεγαλύτερο από το μέγεθος της σελίδας με εσοχή του εγγράφου σας.

  Για παράδειγμα, για το έγγραφο που είναι 8.5 "x 11", εισαγάγετε ένα πλάτος του 8,75 "και το ύψος της 11,25".

 3. Τοποθετήστε το αντικείμενο ή το γραφικό, έτσι ώστε να εκτείνεται απλώς να τις άκρες της σελίδας της δημοσίευσης.

 4. Αλλάξτε το μέγεθος της σελίδας προς το αρχικό μέγεθος προβλεπόμενο, όπως 8.5″ x 11″. Κατά την εκτύπωση επαγγελματικά, οποιαδήποτε επαφή με την άκρη γραφικά επεκτείνονται πέρα από τη σελίδα της δημοσίευσής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×