Δημιουργία περιόδου λειτουργίας

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη δημιουργία περιόδων λειτουργίας. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο εκκίνησης του Easy Assist για τη δημιουργία περιόδων λειτουργίας. Το πλαίσιο εκκίνησης σάς επιτρέπει να δημιουργείτε περιόδους λειτουργίας απευθείας από τον υπολογιστή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε, επίσης να δημιουργήσετε περιόδους λειτουργίας όταν συνδεθείτε στο Live Meeting Manager.

Πριν δημιουργήσετε μια περίοδο λειτουργίας πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Easy Assist Launchpad.

Ρύθμιση παραμέτρων του Easy Assist Launchpad

 1. Εγκαταστήστε το Easy Assist Launchpad στον υπολογιστή σας σύμφωνα με τις οδηγίες του διαχειριστή σας.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα, Microsoft Easy Assist, και έπειτα στο Microsoft Easy Assist Launchpad.

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Λογαριασμός χρήστη, κάτω από την Υπηρεσία Live Meeting, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Στο πλαίσιο κειμένου URL, πληκτρολογήστε το URL της πύλης Easy Assist.

  • Εναλλακτικά, στο πλαίσιο κειμένου URL, πληκτρολογήστε το URL του κέντρου διασκέψεων Live Meeting. Κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση του ακόλουθου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στο λογαριασμό μου και στα πλαίσια κειμένου που παρέχονται, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες σύνδεσής σας.

 4. Για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες σύνδεσής σας, κάντε κλικ στο κουμπί Δοκιμή σύνδεσης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμμετοχή στην τελευταία περίοδο λειτουργίας

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην τελευταία περίοδο λειτουργίας που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την επιλογή Συμμετοχή στην τελευταία περίοδο λειτουργίας στο Easy Assist Launchpad.

 1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Easy Assist Launchpad και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Συμμετοχή στην τελευταία περίοδο λειτουργίας.

Δημιουργία περιόδου λειτουργίας με χρήση του Launchpad

 1. Για να δημιουργήσετε μια περίοδο λειτουργίας χρησιμοποιώντας το Launchpad, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Microsoft Easy Assist στο μενού έναρξης, για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία περιόδου λειτουργίας.

  • Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα προγράμματα, Microsoft Easy Assist, και έπειτα στο Microsoft Easy Assist Launchpad.

 2. Στο πλαίσιο κειμένου Αναγνωριστικό περίπτωσης, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την περίοδο λειτουργίας.

  Σημείωση: Συνιστάται να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό ταυτότητας της περίπτωσης του προβληματικού δελτίου, τον αριθμό συμβάντος, ή τον αριθμό δελτίου ως Θέμα.

 3. Για να ρυθμίσετε τις Επιλογές περιόδου λειτουργίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές περιόδου λειτουργίας. Στο πλαίσιο κειμένου Αριθμός συμμετεχόντων, πληκτρολογήστε τον μέγιστο αριθμό των ατόμων που αναμένετε να παρακολουθήσουν την περίοδο λειτουργίας.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας, μια αναφορά σύνοψης της περιόδου λειτουργίας που περιέχει βασικές πληροφορίες, όπως ο χρόνος και η διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, η αναφορά παρακολούθησης, τα αρχεία που αποστέλλονται κ.ο.κ., αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο πλαίσιο κειμένου Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνοψης

 5. Για να επιτρέψετε την είσοδο σε μεμονωμένους χρήστες που έχουν το αναγνωριστικό σύσκεψης χωρίς να απαιτείται κωδικός εισόδου, επιλέξτε Οι πελάτες μπορούν να συμμετάσχουν στην περίοδο λειτουργίας χωρίς κωδικό εισόδου. Αν ζητήσετε κωδικό εισόδου, ΜΗΝ επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

 6. Για να αποθηκεύσετε τις Επιλογές περιόδου λειτουργίας, κάντε κλικ στο OK.

 7. Για να δημιουργήσετε την περίοδο λειτουργίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία περιόδου λειτουργίας.

 8. Κάντε κλικ στην Πρόσκληση πελάτη, για να στείλτε την πρόσκληση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας.

 9. Χρήση του Microsoft Office Live Meeting Manager για τη δημιουργία περιόδου λειτουργίας

  1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και πληκτρολογήστε το URL για την υπηρεσία Microsoft Office Live Meeting.

  2. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

  3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνδεση στο Live Meeting.

  4. Κάτω από το στοιχείο Easy Assist, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία περιόδου λειτουργίας.

  5. Στο πλαίσιο κειμένου Θέμα, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την περίοδο λειτουργίας.

  6. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας, μια αναφορά σύνοψης της περιόδου λειτουργίας που περιέχει βασικές πληροφορίες, όπως ο χρόνος και η διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, η αναφορά παρακολούθησης, τα αρχεία που αποστέλλονται κ.ο.κ., αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο πλαίσιο κειμένου Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνοψης.

  7. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ότι τα χαρακτηριστικά της περιόδου λειτουργίας καλύπτουν τις ανάγκες σας, κάντε κλικ στις Επιλογές περιόδου λειτουργίας.

  8. Στο παράθυρο περιήγησης του πλαισίου διαλόγου Επιλογές περιόδου λειτουργίας, κάντε κλικ στις Λεπτομέρειεςπεριόδου λειτουργίας.

  9. Στο πλαίσιο Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό που χρειάζονται οι χρήστες για να συμμετάσχουν στην περίοδο λειτουργίας σας.

  10. Στο πλαίσιο Κωδικός χρέωσης, πληκτρολογήστε τον κωδικό χρέωσης που σχετίζεται με τη χρήση της υπηρεσίας Live Meeting στον οργανισμό σας.

  11. Στο πλαίσιο Αριθμός συμμετεχόντων, πληκτρολογήστε τον μέγιστο αριθμό των ατόμων που αναμένετε να παρακολουθήσουν την περίοδο λειτουργίας.

  12. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας, μια αναφορά σύνοψης της περιόδου λειτουργίας που περιέχει βασικές πληροφορίες, όπως ο χρόνος και η διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, η αναφορά παρακολούθησης, τα αρχεία που αποστέλλονται κ.ο.κ., αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο πλαίσιο κειμένου Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύνοψης.

  13. Στο παράθυρο περιήγησης του πλαισίου διαλόγου Επιλογές περιόδου λειτουργίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Έλεγχος εισόδου, παράγοντες υποστήριξης, και κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

   Εάν θέλετε το Live Meeting Manager να δημιουργεί αυτόματα έναν αριθμό-κλειδί εισόδου για την περίοδο λειτουργίας σας, επιλέξτε το κουμπί Χρήση Ελέγχου εισόδου δημιουργημένου από το σύστημα. Για να δημιουργήσετε το δικό σας κλειδί εισόδου, πληκτρολογήστε το κλειδί στο πλαίσιο κειμένου Χρήση αυτού του κλειδιού εισόδου.

  14. Στο παράθυρο περιήγησης του πλαισίου διαλόγου Επιλογές περιόδου λειτουργίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Έλεγχος εισόδου, πελάτες, και κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

   Εάν θέλετε το Live Meeting Manager να δημιουργεί αυτόματα ένα κλειδί εισόδου για την περίοδο λειτουργίας σας, επιλέξτε το ραδιοπλήκτρο Χρήση κωδικού εισόδου δημιουργημένου από το σύστημα. Για να δημιουργήσετε το δικό σας κλειδί εισόδου, πληκτρολογήστε το κλειδί στο πλαίσιο διαλόγου Χρήση αυτού του κλειδιού εισόδου.

   Για να επιτρέψετε την είσοδο στους πελάτες που έχουν Αναγνωριστικό περίπτωσης χωρίς να απαιτείται Κωδικός εισόδου, κάντε κλικ στο στοιχείο Ελεύθερη είσοδος.

  15. Για να αποθηκεύσετε τις επιλογές περιόδου λειτουργίας, κάντε κλικ στο OK.

  16. Για να δημιουργήσετε μια περίοδο λειτουργίας, κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

  17. Εναλλακτικά, για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×