Δημιουργία παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα χωρίς επίβλεψη σε ένα περίπτερο ή κέντρο πληροφοριών σε μια εμπορική έκθεση ή σε ένα συνέδριο, ή μπορείτε να την αποθηκεύσετε ως βίντεο και να τη στείλετε σε έναν πελάτη.

Για να ρυθμίσετε μια παρουσίαση του PowerPoint να εκτελείται αυτόματα, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στην περιοχή Τύπος προβολής, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να επιτρέψετε στα άτομα που παρακολουθούν την παρουσίασή σας να έχουν τον έλεγχο της διαδοχής των διαφανειών, επιλέξτε Παρουσίαση από ομιλητή (πλήρης οθόνη).

  • Για να κάνετε την παρουσίαση σε ένα παράθυρο, όπου ο έλεγχος της διαδοχής των διαφανειών δεν είναι διαθέσιμος στα άτομα που παρακολουθούν, επιλέξτε Προβολή με συμμετοχή του χρήστη (παράθυρο).

  • Για επανάληψη της παρουσίασής σας μέχρι τα άτομα που παρακολουθούν να πιέσουν το πλήκτρο Esc, επιλέξτε Προβολή σε κέντρο πληροφοριών (πλήρης οθόνη).

   Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου του PowerPoint που εκτελείται αυτόματα

Όταν επιλέγετε τους ακόλουθους τύπους εμφάνισης: Παρουσίαση από ομιλητή (πλήρης οθόνη) και Προβολή σε κέντρο πληροφοριών (πλήρης οθόνη), συνιστάται να κάνετε δοκιμή και να καταγράψετε τους χρονισμούς για εφέ και διαφάνειες.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Χρονισμός παρουσίασης με δοκιμή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το χρονόμετρο της παρουσίασης ξεκινά αμέσως μόλις επιλέξετε Χρονισμός παρουσίασης με δοκιμή.

  Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Δοκιμή και το πλαίσιο Χρόνος διαφάνειας αρχίζει τη χρονομέτρηση της παρουσίασης.

  Εμφανίζει το πλαίσιο χρονισμών εγγραφής για το PowerPoint
  Η γραμμή εργαλείων "Δοκιμή"

  1 Επόμενο (μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια)

  2 Παύση

  εικόνα επεξήγησης 3 Χρόνος διαφάνειας

  Εικόνα επεξήγησης 4 Επανάληψη

  5 Συνολικός χρόνος παρουσίασης

 2. Καθώς χρονομετράτε την παρουσίασή σας, μπορείτε να κάνετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες από τη γραμμή εργαλείων Δοκιμή:

  • Για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, επιλέξτε Επόμενο.

  • Για να διακόψετε προσωρινά την καταγραφή του χρόνου, επιλέξτε Παύση.

  • Για να ξεκινήσετε ξανά την καταγραφή του χρόνου μετά την παύση, επιλέξτε Παύση.

  • Για να ορίσετε ένα ακριβές χρονικό διάστημα εμφάνισης μιας διαφάνειας, πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο Χρόνος διαφάνειας.

  • Για να ξεκινήσετε ξανά την καταγραφή του χρόνου για την τρέχουσα διαφάνεια, επιλέξτε Επανάληψη.

 3. Αφού ορίσετε το χρόνο για την τελευταία διαφάνεια, σε ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος της παρουσίασης και σας ζητείται να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε τους καταγεγραμμένους χρονισμούς των διαφανειών, επιλέξτε Ναι.

  • Για να απορρίψετε τους καταγεγραμμένους χρονισμούς των διαφανειών, επιλέξτε Όχι.

   Εμφανίζεται η Προβολή ταξινόμησης διαφανειών με το χρόνο κάθε διαφάνειας για την παρουσίασή σας.

Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή μιας αφήγησης, ο υπολογιστή σας πρέπει να διαθέτει κάρτα ήχου, μικρόφωνο και σύνδεση μικροφώνου, εάν το μικρόφωνο δεν αποτελεί μέρος του υπολογιστή σας.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, κάντε κλικ στο βέλος στο κουμπί Καταγραφή προβολής παρουσίασης.

  Εμφανίζει το κουμπί "Καταγραφή παρουσίασης" στο PowerPoint

 2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Έναρξη εγγραφής από την αρχή

  • Έναρξη εγγραφής από την τρέχουσα διαφάνεια

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Καταγραφή προβολής παρουσίασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αφηγήσεις και δείκτης λέιζερ και, εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρονισμοί διαφανειών και κινήσεων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εγγραφής.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Για παύση της αφήγησης, στο μενού συντόμευσης Εγγραφή στην προβολή Παρουσίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Παύση. Για να συνεχιστεί η αφήγηση, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχιση εγγραφής.

  • Παύση καταγραφής αφήγησης

 5. Για να τερματίσετε την εγγραφή της προβολής παρουσίασης, κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος προβολής.

 6. Οι καταγεγραμμένοι χρονισμοί της προβολής παρουσίασης αποθηκεύονται αυτόματα και η προβολή παρουσίασης εμφανίζεται σε Προβολή ταξινόμησης διαφανειών με τους χρονισμούς κάτω από κάθε διαφάνεια.

Μπορείτε να εγγράψετε αφήγησης πριν να εκτελέσετε μια παρουσίαση ή μπορείτε να εγγράψετε στη διάρκεια της παρουσίασης και να συμπεριλάβετε σχόλια του ακροατηρίου. Εάν δεν θέλετε αφήγηση σε ολόκληρη την παρουσίασή σας, μπορείτε να εγγράψετε μεμονωμένους ήχους ή σχόλια σε επιλεγμένες διαφάνειες ή αντικείμενα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο εγγραφή παρουσίασης με αφήγησης και χρονισμών διαφανειών.

Με τη χρήση μιας παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα, μπορείτε να επικοινωνήσετε τις πληροφορίες σας χωρίς παρουσιαστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε μια παρουσίαση, να κάνουν αλλαγές σε μια αίθουσα προβολής ή κέντρο πληροφοριών μιας εμπορικής έκθεσης ή συνέδριο ή μπορείτε να στείλετε ένα CD με μια παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα σε ένα πρόγραμμα-πελάτη.

Μπορείτε να κάνετε τα περισσότερα στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμη, ώστε το ακροατήριό σας δεν είναι δυνατό να κάνετε αλλαγές σε παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα. Παρουσιάσεις που εκτελούνται αυτόνομα επανεκκινήστε αφού ολοκληρώσουν και όταν έχουν αδρανείς σε μια διαφάνεια με μη αυτόματο τρόπο για προχωρημένους για περισσότερο από πέντε λεπτά.

Για να συσκευάσετε παρουσίασης που εκτελείται αυτόματα για να εκτελέσετε σε CD, δίκτυο ή τον υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα πακέτο παρουσίασης για CD.

Παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα

Κατά τη σχεδίαση μιας παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα, λαμβάνετε το περιβάλλον στο οποίο θα εμφανίζεται η παρουσίαση υπόψη — για παράδειγμα, εάν το περίπτερου ή το κέντρο πληροφοριών θα είναι σε ένα δημόσιο χώρο που δεν παρακολουθείται ή αν θα υπάρχει διαθέσιμη. Διατηρώντας το περιβάλλον υπόψη, μπορείτε να προσδιορίσετε καλύτερα τα στοιχεία που θα προσθέσετε στην παρουσίασή σας, πόσο έλεγχο για να δώσετε το ακροατήριό σας και ποια βήματα θα ακολουθήσετε για να μην γίνεται εσφαλμένη χρήση.

Επιλογές που θέλετε να λάβετε υπόψη κατά τη σχεδίαση μιας παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Υπερ-συνδέσεις και ενέργεια κουμπιά    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπερ-συνδέσεις για να μετακινηθείτε την παρουσίασή σας ή να μετακινήσετε σε άλλα προγράμματα το ακροατήριό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κουμπιά ενεργειών, τα οποία είναι ενσωματωμένα κουμπιά πλοήγησης που μπορούν να παρέχουν την παρουσίασή σας την εμφάνιση και το οικείο περιβάλλον μιας ιστοσελίδας, με κουμπιά για οικιακή χρήση, βοήθεια, πίσω, στη συνέχεια, και ούτω καθεξής.

 • Φωνητική αφήγηση    Μπορείτε να προσθέσετε εγγραφής αφήγησης που αναπαράγεται με την παρουσίασή σας.

 • Αυτόματη ή μη αυτόματη χρονισμών    Μπορείτε να ρυθμίσετε την παρουσίασή σας για να εκτελέσετε μόνο με τη χρήση αυτόματων χρονισμών ή μπορείτε να ρυθμίσετε την παρουσίασή σας, ώστε το ακροατήριό σας να περιηγηθείτε μέσω του με το δικό τους ρυθμό κάνοντας κλικ στην επιλογή κουμπιά ενεργειών. Εάν ρυθμίσετε την παρουσίασή σας για να εκτελέσετε σε κέντρο πληροφοριών, μπορείτε να κάνετε κλικ μόνο τα αντικείμενα με υπερ-συνδέσεις ή κουμπιά ενεργειών.

Εάν θέλετε το ακροατήριό σας για να μετακινηθείτε ελεύθερα σας παρουσίασης που εκτελείται αυτόνομα, μπορείτε να προσθέσετε υπερ-συνδέσεις ή κουμπιά ενεργειών για την παροχή περιήγησης.

 • Υπερ-συνδέσεις   

  Μπορείτε να προσθέσετε υπερ-συνδέσεις που οδηγούν σε προσαρμοσμένες προβολές, συγκεκριμένες διαφάνειες μέσα στην σας παρουσίαση διαφορετικές παρουσιάσεις, έγγραφα του Microsoft Office Word, φύλλα εργασίας του Microsoft Office Excel, τοποθεσίες στο Internet ή σε ένα intranet ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως κείμενο, σχήματα, πίνακες, γραφήματα και εικόνες.

  Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης.

 • Τα κουμπιά ενεργειών   

  Το PowerPoint περιλαμβάνει έτοιμα κουμπιά ενεργειών που μπορείτε να προσθέσετε στην παρουσίασή σας και ότι μπορείτε να ορίσετε υπερ-συνδέσεις για. Τα κουμπιά ενεργειών περιέχουν σχήματα, όπως αριστερό και δεξιό βέλος. Χρησιμοποιήστε τους όταν θέλετε να συμπεριλάβετε κατανοητά σύμβολα για μετάβαση στην επόμενη, την προηγούμενη, την πρώτη και την τελευταία διαφάνεια. Το PowerPoint διαθέτει επίσης κουμπιά ενεργειών για την αναπαραγωγή ταινίες ή ήχους.

Προσθήκη αφήγησης μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνία πληροφοριών πιο καθαρά στην παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα.

Για την εγγραφή μιας αφήγησης, επιτραπέζιους υπολογιστές απαιτούν κάρτα ήχου, μικρόφωνο και σύνδεση μικροφώνου. Φορητοί υπολογιστές απαιτούν μόνο μικρόφωνο και σύνδεση μικροφώνου. Μπορείτε να εγγράψετε αφήγησης πριν να εκτελέσετε μια παρουσίαση ή μπορείτε να εγγράψετε στη διάρκεια της παρουσίασης και να συμπεριλάβετε σχόλια του ακροατηρίου. Εάν δεν θέλετε αφήγηση σε ολόκληρη την παρουσίασή σας, μπορείτε να εγγράψετε μεμονωμένους ήχους ή σχόλια σε επιλεγμένες διαφάνειες ή αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε χρονομετρείτε την παρουσίασή σας αμέσως μόλις πραγματοποιήσετε το πρώτο βήμα σε αυτήν τη διαδικασία.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Χρονισμός παρουσίασης με δοκιμή.

  Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Δοκιμή και το πλαίσιο Χρόνος διαφάνειας αρχίζει τη χρονομέτρηση της παρουσίασης.

  Παράθυρο διαλόγου "Δοκιμή"
  Η γραμμή εργαλείων "Δοκιμή"

  1 Επόμενο (μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια)

  2 Παύση

  εικόνα επεξήγησης 3 Χρόνος διαφάνειας

  Εικόνα επεξήγησης 4 Επανάληψη

  5 Συνολικός χρόνος παρουσίασης

 2. Καθώς χρονομετρείτε την παρουσίασή σας, πραγματοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες από τη γραμμή εργαλείων Δοκιμή:

  • Για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια, επιλέξτε Επόμενο.

  • Για να διακόψετε προσωρινά την καταγραφή του χρόνου, επιλέξτε Παύση.

  • Για να ξεκινήσετε ξανά την καταγραφή του χρόνου μετά την παύση, επιλέξτε Παύση.

  • Για να ορίσετε ένα ακριβές χρονικό διάστημα εμφάνισης μιας διαφάνειας, πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο Χρόνος διαφάνειας.

  • Για να ξεκινήσετε ξανά την καταγραφή του χρόνου για την τρέχουσα διαφάνεια, επιλέξτε Επανάληψη.

 3. Αφού ορίσετε το χρόνο για την τελευταία διαφάνεια, σε ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος της παρουσίασης και σας ζητείται να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε τους καταγεγραμμένους χρονισμούς των διαφανειών, επιλέξτε Ναι.

  • Για να απορρίψετε τους καταγεγραμμένους χρονισμούς των διαφανειών, επιλέξτε Όχι.

   Εμφανίζεται η Προβολή ταξινόμησης διαφανειών με το χρόνο κάθε διαφάνειας για την παρουσίασή σας.

Ρύθμιση παρουσίασης για να εκτελέσετε σε κέντρο πληροφοριών σας επιτρέπει να ελέγχετε εάν ποντίκι κάντε κλικ οπουδήποτε στην οθόνη οδηγεί στην επόμενη διαφάνεια. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προβληθούν σε συγκεκριμένο ρυθμό την παρουσίασή σας, ρύθμιση αυτόματων χρονισμών και, στη συνέχεια, ορίστε την παρουσίαση για να εκτελέσετε σε κέντρο πληροφοριών. Για να δώσετε στους χρήστες πρόσθετο έλεγχο, μπορείτε να προσθέσετε το παράθυρο περιήγησης, όπως υπερ-συνδέσεις ή κουμπιά ενεργειών, στις διαφάνειές σας.

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στην περιοχή Τύπος προβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σε κέντρο πληροφοριών (πλήρης οθόνη).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν ρυθμίσετε μια παρουσίαση για να εκτελέσετε σε κέντρο πληροφοριών, θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόματων χρονισμών ή περιήγησης υπερ-συνδέσεις. Διαφορετικά, παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα δεν θα προχωρήσει μετά την πρώτη διαφάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με παρουσιάσεις που εκτελούνται αυτόνομα, ανατρέξτε στα θέματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×