Δημιουργία πίνακα περιεχομένων στο Word για Mac

Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων που είναι εύκολο να διατηρείται ενημερωμένος, εφαρμόστε στυλ επικεφαλίδων στο κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων. Στη συνέχεια, το Word θα δημιουργήσει έναν αυτόματο πίνακα περιεχομένων με βάση αυτές τις επικεφαλίδες.

Εφαρμογή στυλ επικεφαλίδας

Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων και στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ σε ένα στυλ επικεφαλίδας, όπως Επικεφαλίδα 1.

Στην κορδέλα, κάντε κλικ σε ένα στυλ επικεφαλίδας

Επαναλάβετε για όλο το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στον πίνακα περιεχομένων.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Το Word χρησιμοποιεί τις επικεφαλίδες του εγγράφου σας για να δημιουργήσει έναν αυτόματο πίνακα περιεχομένων με δυνατότητα ενημέρωσης, όταν αλλάζετε το κείμενο, τη σειρά ή το επίπεδο των επικεφαλίδων.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα περιεχομένων – συνήθως κοντά στην αρχή του εγγράφου.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Αναφορές > Πίνακας περιεχομένων και στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ Αυτόματος πίνακας περιεχομένων από τη λίστα.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιήσετε ένα στυλ Μη αυτόματος πίνακας περιεχομένων, το Word δεν θα χρησιμοποιήσει τις επικεφαλίδες σας για να δημιουργήσει έναν πίνακα περιεχομένων και δεν θα μπορείτε να τον ενημερώνετε αυτόματα. Αντίθετα, το Word θα χρησιμοποιήσει κείμενο κράτησης θέσης για να δημιουργήσει την εμφάνιση ενός πίνακα περιεχομένων ώστε να μπορείτε να πληκτρολογήσετε με μη αυτόματο τρόπο κάθε καταχώρηση στον πίνακα περιεχομένων.

  Στην καρτέλα "Αναφορές", κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας περιεχομένων" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ αυτόματου πίνακα περιεχομένων από τη συλλογή

Εάν θέλετε να μορφοποιήσετε ή να προσαρμόσετε τον πίνακα περιεχομένων σας, μπορείτε να το κάνετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, τον αριθμό των επιπέδων επικεφαλίδας και να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι διακεκομμένες γραμμές ανάμεσα στις καταχωρήσεις και στους αριθμούς σελίδων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων με μη αυτόματο τρόπο. Οι πίνακες περιεχομένων που δημιουργούνται με μη αυτόματο τρόπο είναι ορισμένες φορές χρήσιμοι για σύντομα έγγραφα που δεν πρόκειται να αλλάξουν ή όταν οι επικεφαλίδες του εγγράφου δεν χρησιμοποιούν τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδας. Ένας πίνακας περιεχομένων που δημιουργήθηκε με μη αυτόματο τρόπο απαιτεί περισσότερη εργασία για την ενημέρωσή του από έναν αυτόματο πίνακα περιεχομένων, επειδή πρέπει να ενημερώνεται με μη αυτόματο τρόπο κάθε φορά που προσθέτετε, αλλάζετε ή καταργείτε επικεφαλίδες ή σελίδες στο έγγραφό σας.

Αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Προσθήκη πίνακα περιεχομένων

 1. Στο έγγραφό σας, εφαρμόστε στυλ επικεφαλίδων (Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 και ούτω καθεξής, έως Επικεφαλίδα 9) στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στον πίνακα περιεχομένων.

  Εάν δεν βλέπετε το στυλ επικεφαλίδας που θέλετε, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Στυλ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

  Συμβουλή: Για να μην εμφανίζεται ο τίτλος του εγγράφου στον πίνακα περιεχομένων, μην χρησιμοποιήσετε το στυλ "Επικεφαλίδα 1" για τον τίτλο. Εφαρμόστε το στυλ "Τίτλος", "Τίτλος βιβλίου" ή άλλο στυλ στον τίτλο αντί για ένα στυλ επικεφαλίδας.

 2. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα περιεχομένων.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να τοποθετήσετε τον πίνακα περιεχομένων σε ξεχωριστή σελίδα ή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς αριθμούς σελίδων για τον πίνακα περιεχομένων από το υπόλοιπο έγγραφο, τοποθετήστε τον πίνακα περιεχομένων σε ξεχωριστή ενότητα προσθέτοντας αλλαγές ενότητας πριν και μετά τον πίνακα περιεχομένων.

 3. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 4. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Πίνακας περιεχομένων, κάντε κλικ στη σχεδίαση πίνακα περιεχομένων που θέλετε.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Πίνακας περιεχομένων"

Αλλαγή του αριθμού επιπέδων στον πίνακα περιεχομένων

Από προεπιλογή, ένας πίνακας περιεχομένων έχει τρία επίπεδα επικεφαλίδων. Ωστόσο, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό των επιπέδων που εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων.

 1. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Πίνακας περιεχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Πίνακας περιεχομένων"

 2. Στην καρτέλα Πίνακας περιεχομένων, στο πλαίσιο Εμφάνιση επιπέδων, πληκτρολογήστε τον αριθμό των επιπέδων που θέλετε να εμφανίζονται (έως 9) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε τον επιλεγμένο πίνακα περιεχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Ενημέρωση του πίνακα περιεχομένων

Μπορείτε να ενημερώσετε τον πίνακα περιεχομένων, εάν κάνετε αλλαγές στο έγγραφό σας. Μπορείτε να ενημερώσετε είτε ολόκληρο τον πίνακα περιεχομένων είτε μόνο τους αριθμούς σελίδων.

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στον πίνακα περιεχομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση πεδίου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης."

  Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης" αντί για αριθμούς σελίδων στον πίνακα περιεχομένων, αυτό υποδεικνύει ότι το έγγραφο άλλαξε μετά την ενημέρωση του πίνακα περιεχομένων ή ότι ο κώδικας πεδίου είναι κατεστραμμένος. Ο πίνακας περιεχομένων δεν είναι συγχρονισμένος με το έγγραφο και πρέπει να ενημερωθεί.

Διαγραφή πίνακα περιεχομένων

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα περιεχομένων.

 2. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Πίνακας περιεχομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση πίνακα περιεχομένων από το μενού συντόμευσης.

  Μενού συντόμευσης "Πίνακας περιεχομένων"

Προσαρμογή της μορφοποίησης του πίνακα περιεχομένων

Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ για κάθε επίπεδο του πίνακα περιεχομένων, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν το φύλλο στυλ σας απαιτεί διαφορετική μορφοποίηση για τον πίνακα περιεχομένων από αυτή που παρέχεται στα ενσωματωμένα πρότυπα, μπορείτε να αλλάξετε το στυλ γραμματοσειράς, τις εσοχές, τις κουκκίδες οδηγού στηλοθέτη και άλλα χαρακτηριστικά.

 1. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Πίνακας περιεχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Πίνακας περιεχομένων"

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε τις κουκκίδες οδηγού στηλοθέτη, στο αναδυόμενο μενού Οδηγός στηλοθέτη, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας περιεχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 3. Στο πλαίσιο Στυλ, κάντε κλικ στο επίπεδο του πίνακα περιεχομένων που θέλετε να αλλάξετε (για παράδειγμα, ΠΠ 1 για το επίπεδο 1).

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε στη γραμματοσειρά, το μέγεθος γραμματοσειράς, το χρώμα γραμματοσειράς και ούτω καθεξής.

  Για να αλλάξετε τις εσοχές, το διάστημα παραγράφων και άλλα χαρακτηριστικά, στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο είδος της αλλαγής που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα αναδυόμενα μενού για να ορίσετε τις επιλογές σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη χρήση πεζών-κεφαλαίων, στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μικρά κεφαλαία ή Όλα κεφαλαία.

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για κάθε επίπεδο του πίνακα περιεχομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

 6. Όταν το πλαίσιο Προεπισκόπηση εμφανίζει σωστά το στυλ που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αποθήκευση του στυλ του πίνακα περιεχομένων ως προτύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη μορφοποίηση του πίνακα περιεχομένων σε μελλοντικά έγγραφα αποθηκεύοντάς τον ως πρότυπο στο φάκελο "Τα πρότυπά μου". Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε το πρότυπο από τη Συλλογή εγγράφων και να εισαγάγετε τον πίνακα περιεχομένων χρησιμοποιώντας το μενού "Εισαγωγή".

 1. Στο έγγραφο στο οποίο θέλετε να βασίσετε το πρότυπο, κάντε τυχόν αλλαγές στα στυλ που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 2. Διαγράψτε το κείμενο και τα γραφικά που δεν θέλετε να εμφανίζονται στα νέα έγγραφα.

 3. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως.

 4. Στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο του Word (.dotx).

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το νέο πρότυπο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Αν δεν επιλέξετε μια διαφορετική θέση, το Word αποθηκεύει το αρχείο προτύπου στον παρακάτω φάκελο: /Χρήστες/όνομα χρήστη/Βιβλιοθήκη/Υποστήριξη εφαρμογών/Microsoft/Office/Πρότυπα χρήστη/Τα πρότυπά μου/.

  Σημειώσεις: 

  • Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο με βάση το πρότυπο, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από πρότυπο. Στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στην επιλογή Τα πρότυπά μου και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο πρότυπο που θέλετε.

  • Για να εισαγάγετε έναν πίνακα περιεχομένων με βάση το πρότυπό σας, στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Ευρετήριο και πίνακες και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Μορφές, κάντε κλικ στην επιλογή Από πρότυπο.

Μη αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα περιεχομένων.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να τοποθετήσετε τον πίνακα περιεχομένων σε ξεχωριστή σελίδα ή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς αριθμούς σελίδων για τον πίνακα περιεχομένων από το υπόλοιπο έγγραφο, τοποθετήστε τον πίνακα περιεχομένων σε ξεχωριστή ενότητα προσθέτοντας αλλαγές ενότητας πριν και μετά τον πίνακα περιεχομένων.

 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 3. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Πίνακας περιεχομένων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα στυλ πίνακα περιεχομένων, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" και, στη συνέχεια, στην περιοχή Μη αυτόματος πίνακας περιεχομένων, κάντε κλικ στη σχεδίαση που θέλετε.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Πίνακας περιεχομένων"

  Σημείωση: Εάν εμφανιστεί ένα σφάλμα που αναφέρει ότι το Word δεν βρήκε καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων, αυτό σημαίνει ότι έχετε επιλέξει ένα στυλ αυτόματου πίνακα περιεχομένων και δεν υπάρχουν μορφοποιημένες επικεφαλίδες που να χρησιμοποιούν κάποιο από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδας. Επαναλάβετε το βήμα 3 και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια σχεδίαση μη αυτόματου πίνακα περιεχομένων.

 4. Πληκτρολογήστε τις επικεφαλίδες και τους αριθμούς σελίδας στον πίνακα περιεχομένων έτσι ώστε να συμφωνούν με το σημείο που εμφανίζονται στο έγγραφό σας.

 5. Για να προσθέσετε πρόσθετα στοιχεία, αντιγράψτε μια υπάρχουσα καταχώρηση και, στη συνέχεια, επικολλήστε τη στη θέση που θέλετε στον πίνακα περιεχομένων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×