Δημιουργία οργανογράμματος

Εάν θέλετε να απεικονίσετε τις σχέσεις αναφοράς στην εταιρεία ή στον οργανισμό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt που χρησιμοποιεί μια διάταξη οργανογράμματος εταιρείας, όπως το Οργανόγραμμα ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Visio για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα. Εάν έχετε το Visio, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και να μάθετε πότε το Visio είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσετε το οργανόγραμμά σας.

Επισκόπηση της δημιουργίας ενός οργανογράμματος

Το οργανόγραμμα απεικονίζει γραφικά τη δομή διαχείρισης μιας εταιρείας, όπως τους διευθυντές τμημάτων και τους με διοικητικούς υπαλλήλους σε μια εταιρεία. Όταν χρησιμοποιείτε ένα γραφικό SmartArt στο Microsoft Excel, το Microsoft Outlook, το Microsoft PowerPoint ή το Microsoft Word, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα και να το συμπεριλάβετε στο φύλλο εργασίας, την παρουσίαση ή το έγγραφο. Για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα γρήγορα και εύκολα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε κείμενο στο οργανόγραμμα και, στη συνέχεια, να ορίσετε να γίνει αυτόματη τοποθέτηση και τακτοποίηση του κειμένου.

Κατά την προσθήκη ενός πλαισίου βοηθού σε μια διάταξη οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, μια κουκκίδα με μια γραμμή υποδεικνύει το πλαίσιο βοηθού στο παράθυρο εργασιών "Κείμενο".

Διάταξη οργανογράμματος με 1 διευθυντή, 2 υφιστάμενους και 1 βοηθό.

Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες διατάξεις ιεραρχίας για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα, το πλαίσιο βοηθού και οι διατάξεις είναι διαθέσιμες μόνο με διατάξεις οργανογράμματος.

Για να προσθέσετε γρήγορα εμφάνιση και φινίρισμα επαγγελματικής σχεδίασης στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ή να εφαρμόσετε ένα στυλ SmartArt στο οργανόγραμμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως λάμψεις, απαλές ακμές ή εφέ 3Δ. Στις παρουσιάσεις του PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο οργανόγραμμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάθε εργασία.

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα με φωτογραφίες των ατόμων στην εταιρεία σας.

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, επιλέξτε SmartArt.

  Κορδέλα ομάδας 'Εικόνες'

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, επιλέξτε Ιεραρχία, κάντε κλικ σε μια διάταξη οργανογράμματος (όπως Οργανόγραμμα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Για να εισάγετε κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο του γραφικού SmartArt και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εφόσον προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

  • Επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, επιλέξτε [Κείμενο] στο παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενό σας.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το παράθυρο "Κείμενο" δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

   Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

Προσθήκη πλαισίου

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το πλαίσιο.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον πλαίσιο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο πλαίσιο.

 3. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην επιλογή Προσθήκη σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά μετά από αυτό, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά πριν από αυτό, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος πριν από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ένα επίπεδο επάνω από το επιλεγμένο πλαίσιο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος επάνω από.

   Το νέο πλαίσιο λαμβάνει τη θέση του επιλεγμένου και το επιλεγμένο πλαίσιο και όλα τα πλαίσια ακριβώς κάτω από αυτό υποβιβάζονται κατά ένα επίπεδο.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ένα επίπεδο κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο, επιλέξτε Προσθήκη σχήματος κάτω από.

   Το νέο πλαίσιο προστίθεται μετά το άλλο πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο.

  • Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο βοηθού, επιλέξτε Προσθήκη Βοηθού.

   Το πλαίσιο βοηθού προστίθεται επάνω από τα υπόλοιπα πλαίσια στο ίδιο επίπεδο στο γραφικό SmartArt, αλλά εμφανίζεται στο παράθυρο Κείμενο μετά από τα υπόλοιπα πλαίσια στο ίδιο επίπεδο.

   Η επιλογή Προσθήκη Βοηθού είναι διαθέσιμη μόνο για διατάξεις οργανογράμματος. Δεν είναι διαθέσιμη για διατάξεις ιεραρχίας, όπως Ιεραρχία.

Σημειώσεις: 

 • Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα πλαίσιο στο γραφικό σχέσεων, πειραματιστείτε με την προσθήκη του σχήματος πριν ή μετά το επιλεγμένο σχήμα για να βρείτε την επιθυμητή θέση του νέου σχήματος. Είναι απλό να διορθώσετε κοινά σφάλματα με τα γραφικά SmartArt.

 • Για την προσθήκη ενός σχήματος από το παράθυρο Κείμενο:

  1. Στο επίπεδο σχήματος, τοποθετήστε το δρομέα στο τέλος του κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε νέο σχήμα.

  2. Πατήστε το πλήκτρο Enter και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο νέο σχήμα.

  3. Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο βοηθού, πατήστε το πλήκτρο Enter ενώ στο παράθυρο "Κείμενο" είναι επιλεγμένο ένα πλαίσιο βοηθού.

 • Παρόλο που δεν είναι δυνατή η αυτόματη σύνδεση δύο πλαισίων ανώτατου επιπέδου με μια γραμμή σε διατάξεις οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, μπορείτε να μιμηθείτε αυτήν την εμφάνιση μέσω της προσθήκης ενός πλαισίου στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, με τη σχεδίαση μιας γραμμής για τη σύνδεση των πλαισίων.

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο που θέλετε να μετακινήσετε και σύρετε το πλαίσιο στη νέα του θέση. Για να μετακινήσετε ή να "ωθήσετε" το πλαίσιο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

Διαγραφή πλαισίου

Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο Delete.

Για να εμφανιστεί μια διακεκομμένη γραμμή η οποία θα δηλώνει τη σχέση μεταξύ δύο πλαισίων, αλλάξτε το στυλ της γραμμής μεταξύ των δύο πλαισίων.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη γραμμή.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος από το μενού συντόμευσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Τύπος παύλας που θέλετε.

Μια διάταξη με προεξοχή επηρεάζει τη διάταξη όλων των πλαισίων κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο.

 1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο του οργανογράμματος στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε μια διάταξη με προεξοχή.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt , στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, επιλέξτε Διάταξη και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

  • Στο κέντρο όλων των πλαισίων κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο, επιλέξτε Τυπική.

   Οργανόγραμμα με Τυπική διάταξη με προεξοχή

  • Για να τοποθετήσετε το επιλεγμένο πλαίσιο στο κέντρο των πλαισίων που βρίσκονται κάτω από αυτό και να ταξινομήσετε αυτά τα πλαίσια οριζόντια με δύο πλαίσια σε κάθε σειρά, επιλέξτε Και στα δύο.

   Οργανόγραμμα με διάταξη με προεξοχή "Και στα δύο"

  • Για να τοποθετήσετε το επιλεγμένο πλαίσιο στα δεξιά των πλαισίων που βρίσκονται κάτω από αυτό και να στοιχίσετε στα αριστερά αυτά τα πλαίσια κατακόρυφα, επιλέξτε Προεξοχή στα αριστερά.

   Οργανόγραμμα με διάταξη "Προεξοχή στα αριστερά"

  • Για να τοποθετήσετε το επιλεγμένο πλαίσιο στα αριστερά των πλαισίων που βρίσκονται κάτω από αυτό και να στοιχίσετε στα δεξιά αυτά τα πλαίσια κατακόρυφα, επιλέξτε Προεξοχή στα δεξιά.

   Οργανόγραμμα με διάταξη "Προεξοχή στα δεξιά"

Μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος στα πλαίσια του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Από την περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, επιλέξτε Αλλαγή χρωμάτων.

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στο συνδυασμό χρωμάτων που θέλετε.

Συμβουλή: Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας επάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πώς τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος από το μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο παράθυρο Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συμπαγές γέμισμα.

 3. Επιλέξτε Χρώμα Επιλογέας χρώματος και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.

 4. Για να καθορίσετε το ποσοστό διαφάνειας του χρώματος φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως ένα στυλ γραμμής, μια κλίση ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα πλαίσια του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου το στυλ SmartArt θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση και στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο επιθυμητό στυλ SmartArt.

  Για να δείτε περισσότερα στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Αν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

Σημειώσεις: 

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο οργανόγραμμα για να δώσετε έμφαση σε κάθε πλαίσιο, κάθε κλάδο ή κάθε ιεραρχικό επίπεδο.

 1. Κάντε κλικ στο οργανόγραμμα γραφικού SmartArt στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατά κλάδο ένα προς ένα.

  εικόνα καρτέλας Κινήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν αντιγράψετε ένα γραφικό οργανόγραμμα στο οποίο εφαρμόζεται κίνηση με εφαρμοσμένη κίνηση σε άλλη διαφάνεια, η κίνηση αντιγράφεται επίσης.

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×