Δημιουργία ολοήμερου συμβάντος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το συμβάν είναι μια δραστηριότητα που διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες. Παραδείγματα συμβάντος αποτελούν μια εμπορική έκθεση, ένα σεμινάριο ή οι διακοπές.

Σε αυτό το άρθρο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα

Δημιουργία ενός συμβάντος

Αλλαγή ενός συμβάντος

Ορισμός περιοδικού συμβάντος

Ορισμός απόρρητου συμβάντος

Ορισμός ή κατάργηση υπενθύμισης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα

Συνήθως ένα συμβάν παρουσιάζεται μία φορά και μπορεί να διαρκέσει μία ημέρα ή αρκετές ημέρες. Ένα ετήσιο συμβάν, όπως κάποια γενέθλια ή μια επέτειος, λαμβάνει χώρα ετησίως σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Συμβάντα και ετήσια συμβάντα δεν καταλαμβάνουν μπλοκ χρόνου στο ημερολόγιό σας. Αυτά τα συμβάντα εμφανίζονται ως πανό. Μια ολοήμερη συνάντηση εμφανίζει το χρόνο σας ως απασχολημένο κατά την προβολή από άλλα άτομα. Κάποιο συμβάν ή ετήσιο συμβάν εμφανίζει το χρόνο σας ως διαθέσιμο.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός συμβάντος

 1. Στο Ημερολόγιο, στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα στοιχεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ολοήμερο συμβάν.

 2. Στο πλαίσιο Θέμα, πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

 3. Στο πλαίσιο Θέση, πληκτρολογήστε το χώρο συνάντησης.

 4. Για να υποδείξετε σε άλλα πρόσωπα που προβάλλουν το ημερολόγιό σας ότι βρίσκεστε εκτός γραφείου και όχι διαθέσιμος, στη λίστα Συμβάν, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτός γραφείου, στη λίστα Εμφάνιση ως.

  Εντολή εμφάνισης χρόνου ως "Εκτός γραφείου"

 5. Εάν το συμβάν διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα, αλλάξτε τις τιμές στα πλαίσια Ώρα έναρξης καιΏρα λήξης

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

Συμβουλή: Σε Προβολή ημέρας/εβδομάδας/μήνα, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα ένα συμβάν κάνοντας διπλό κλικ στη σκούρα περιοχή κάτω από την επικεφαλίδα ημερομηνίας της ημέρας του συμβάντος.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή ενός συμβάντος

 1. Ανοίξτε τη συνάντηση, το συμβάν ή τη σύσκεψη που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε τις επιλογές ενός στοιχείου που δεν είναι μέρος μιας σειράς   

   • Στην καρτέλα Συνάντηση, αλλάξτε τις επιλογές, όπως θέμα, θέση, ώρα έναρξης και ώρα λήξης, όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

  • Για να αλλάξετε τις επιλογές όλων των στοιχείων μιας σειράς   

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Να ανοίξουν όλες οι εμφανίσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Παράθυρο διαλόγου "Άνοιγμα περιοδικού στοιχείου"

   2. Στην καρτέλα Συνάντηση, αλλάξτε την επιλογή θέμα ή θέση, όπως απαιτείται.

   3. Για να αλλάξετε τις επιλογές περιοδικότητας, στο μενού Ενέργειες, κάντε κλικ στην εντολή Περιοδικότητα, αλλάξτε την ώρα έναρξης, την ώρα λήξης, το μοτίβο περιοδικότητας ή το διάστημα επανάληψης, όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

  • Για να αλλάξετε τις επιλογές ενός στοιχείου που είναι μέρος σειράς   

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα αυτής της εμφάνισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   2. Στην καρτέλα Συνάντηση, αλλάξτε το θέμα, τη θέση, την ώρα έναρξης ή την ώρα λήξης, όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

Συμβουλή: Στο Ημερολόγιο, μπορείτε να σύρετε τη συνάντηση, το συμβάν ή τη σύσκεψη σε διαφορετική ημερομηνία. Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε το θέμα επιλέγοντας το συμβάν, κάνοντας κλικ στο κείμενο περιγραφής και πληκτρολογώντας τις αλλαγές σας. Μπορείτε να αλλάξετε ένα συμβάν σε συνάντηση και να δεσμεύσετε το χρόνο της συνάντησης στο ημερολόγιό σας, απενεργοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου Ολοήμερο συμβάν και πληκτρολογώντας την ώρα έναρξης και λήξης της συνάντησης. Καθώς αυτό το συμβάν ορίζεται με διάρκεια 24 ώρες, από μεσάνυχτα σε μεσάνυχτα, με την απενεργοποίηση αυτού του πλαισίου ελέγχου μπορείτε να καθορίσετε συγκεκριμένες ώρες.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός περιοδικού συμβάντος

 1. Ανοίξτε το συμβάν που θέλετε να ρυθμίσετε ως περιοδικό.

 2. Στην καρτέλα Συναντήσεις, στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στην εντολή Περιοδικότητα.

 3. Κάντε κλικ στη συχνότητα της περιοδικότητας — Ημερήσια, Εβδομαδιαία, Μηνιαία, Ετήσια — που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές για τη συχνότητα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός απόρρητου συμβάντος

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε το συμβάν που θέλετε να κάνετε ιδιωτικό.

 2. Στην καρτέλα Συνάντηση, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιωτικό.

  Εντολή "Ιδιωτικό" στην ομάδα "Ετικέτες"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν θα πρέπει να βασίζεστε στη δυνατότητα "Ιδιωτικό" για να εμποδίζετε άλλα άτομα να αποκτούν πρόσβαση στις λεπτομέρειες ενός συμβάντος, μιας επαφής ή μιας εργασίας. Για να βεβαιωθείτε ότι τα άλλα άτομα δεν έχουν δυνατότητα ανάγνωσης του στοιχείου που έχετε επισημάνει ως ιδιωτικό, μην τους εκχωρείτε δικαιώματα ανάγνωσης για τους φακέλους "Ημερολόγιο", "Επαφές" και "Εργασίες". Ένα άτομο στο οποίο έχουν παραχωρηθεί δικαιώματα ανάγνωσης για πρόσβαση στους φακέλους σας μπορεί να χρησιμοποιήσει μεθόδους προγραμματισμού ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προβάλει τις λεπτομέρειες ενός ιδιωτικού στοιχείου. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Ιδιωτικό" μόνο όταν κάνετε κοινή χρήση φακέλων με άτομα που εμπιστεύεστε.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός ή κατάργηση υπενθύμισης

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για όλα τα νέα συμβάντα που δημιουργείτε   

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  3. Στην περιοχή Επιλογές ημερολογίου, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματα τις υπενθυμίσεις για νέα συμβάντα, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Προεπιλεγμένη υπενθύμιση.

  4. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, εισαγάγετε το χρονικό διάστημα πριν από το συμβάν κατά το οποίο θα εμφανίζεται η υπενθύμιση.

 • Για υπάρχοντα συμβάντα   

  1. Ανοίξτε το συμβάν ή τη σειρά, εάν το συμβάν είναι περιοδικό.

  2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια υπενθύμιση, στην καρτέλα Συνάντηση, στην ομάδα Επιλογές, στη λίστα Υπενθύμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Καμία ή στο χρονικό διάστημα που θέλετε να λάβετε ειδοποίηση πριν από το συμβάν.

  3. Για να προσαρμόσετε τον ήχο που αναπαράγεται κατά την εμφάνιση μιας υπενθύμισης, στη λίστα Υπενθύμιση, στο τέλος της, κάντε κλικ στο στοιχείο Ήχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να αναπαράγεται. Μια ώρα υπενθύμισης πρέπει να επιλεγεί πριν να εμφανιστεί η εντολή Ήχος.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×