Δημιουργία νέου χώρου εργασίας στο SharePoint Workspace 2010

Μπορείτε να δημιουργήσετε χώρους εργασίας για το συγχρονισμό περιεχομένου του SharePoint στον τοπικό σας υπολογιστή. Αυτοί οι χώροι εργασίας προορίζονται για αποκλειστικά προσωπική σας χρήση. Αυτοί οι χώροι εργασίας ονομάζονται χώροι εργασίας του SharePoint. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε χώρους εργασίας που χρησιμοποιούν εργαλεία για την κοινή χρήση περιεχομένου με άλλα άτομα που συμμετέχουν στο χώρο εργασίας ως προσκεκλημένα μέλη. Αυτοί οι χώροι εργασίας ονομάζονται χώροι εργασίας του Groove (το Microsoft SharePoint Workspace παλαιότερα ονομαζόταν Microsoft Office Groove). Τέλος, μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε "κοινόχρηστους φακέλους", δηλαδή ένα ειδικό τύπο χώρου εργασίας που σας επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου ενός φακέλου στο σύστημα αρχείων των Windows.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο χώρο εργασίας του SharePoint ξεκινώντας από μια τοποθεσία του SharePoint σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, από τη γραμμή εκκίνησης του SharePoint Workspace ή από την προβολή Backstage. Όταν δημιουργείτε το χώρο εργασίας του SharePoint, μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιηθεί λήψη όλων των υποστηριζόμενων λιστών και βιβλιοθηκών ή επιλεγμένων λιστών και βιβλιοθηκών. Η λήψη όλων των λιστών και βιβλιοθηκών είναι ευκολότερη αλλά απαιτείται περισσότερος χρόνος συγκριτικά με τη λήψη επιλεγμένων λιστών και βιβλιοθηκών.

Σημείωση: 

Σημείωση:  Οι χώροι εργασίας του SharePoint μπορούν να συγχρονιστούν μόνο με τοποθεσίες που εκτελούνται σε Microsoft SharePoint Server 2010 ή νεότερη έκδοση, Microsoft SharePoint Foundation 2010, διακομιστές SharePoint Online 2010 ή νεότερη έκδοση.

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να κάνετε τα εξής:

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint, ξεκινώντας από τοποθεσία του SharePoint

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint, ξεκινώντας από τοποθεσία του SharePoint

Όταν δημιουργείτε ένα χώρο εργασίας του SharePoint από μια τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε, προαιρετικά, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του χώρου εργασίας ώστε αρχικά να γίνει λήψη στοιχείων από όλες ή μόνο από επιλεγμένες λίστες και βιβλιοθήκες. Μπορείτε:

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint πραγματοποιώντας λήψη στοιχείων από όλες τις λίστες και τις βιβλιοθήκες

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint πραγματοποιώντας λήψη στοιχείων από επιλεγμένες λίστες και βιβλιοθήκες

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint πραγματοποιώντας λήψη στοιχείων μόνο από μια συγκεκριμένη λίστα

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint πραγματοποιώντας λήψη στοιχείων μόνο από μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint πραγματοποιώντας λήψη στοιχείων από όλες τις λίστες και τις βιβλιοθήκες

Αυτός είναι ο απλούστερος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα χώρο εργασίας του SharePoint. Ωστόσο, μπορεί επίσης να απαιτηθεί κάποιος χρόνος ανάλογα με τον αριθμό των λιστών και των βιβλιοθηκών, καθώς και με τον αριθμό των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές τις λίστες και τις βιβλιοθήκες, στην επιλεγμένη τοποθεσία του SharePoint.

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, μεταβείτε στην τοποθεσία του SharePoint που θέλετε να συγχρονίσετε με ένα χώρο εργασίας του SharePoint.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός με την εφαρμογή SharePoint Workspace.
  Εντολή "Συγχρονισμός με την εφαρμογή SharePoint Workspace" στο μενού "Ενέργειες τοποθεσίας"

  Σημείωση:  Εάν δεν μπορείτε να δείτε το μενού "Ενέργειες τοποθεσίας", πιθανότατα βλέπετε μια τοποθεσία του SharePoint 2013. Σε αυτήν την περίπτωση, για να δημιουργήσετε το χώρο εργασίας πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint, ξεκινώντας από τη γραμμή εκκίνησης ή την προβολή Backstage.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συγχρονισμός με την εφαρμογή SharePoint Workspace κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την πρόοδο του συγχρονισμού, για να σας κρατήσει ενημερωμένους σχετικά με την πρόοδο λήψης από την τοποθεσία του SharePoint στο χώρο εργασίας του SharePoint.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε Άνοιγμα χώρου εργασίας ή Κλείσιμο.

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint πραγματοποιώντας λήψη στοιχείων από επιλεγμένες λίστες και βιβλιοθήκες

Μπορείτε να αποφασίσετε ποιες λίστες και βιβλιοθήκες θα κάνετε λήψη όταν θα έχει δημιουργηθεί ο χώρος εργασίας του SharePoint. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο εάν σας ενδιαφέρουν μόνο στοιχεία από επιλεγμένες λίστες και βιβλιοθήκες.

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, μεταβείτε στην τοποθεσία του SharePoint που θέλετε να συγχρονίσετε με ένα χώρο εργασίας του SharePoint.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός με την εφαρμογή SharePoint Workspace.
  Εντολή "Συγχρονισμός με την εφαρμογή SharePoint Workspace" στο μενού "Ενέργειες τοποθεσίας"

  Σημείωση:  Εάν δεν μπορείτε να δείτε το μενού "Ενέργειες τοποθεσίας", πιθανότατα βλέπετε μια τοποθεσία του SharePoint 2013. Σε αυτήν την περίπτωση, για να δημιουργήσετε το χώρο εργασίας πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint, ξεκινώντας από τη γραμμή εκκίνησης ή την προβολή Backstage.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συγχρονισμός με την εφαρμογή SharePoint Workspace, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων .

  Για κάθε επιλεγμένη βιβλιοθήκη, μπορείτε να επιλέξετε Όλα τα στοιχεία (προεπιλογή), Μόνο κεφαλίδες ή Χωρίς περιεχόμενο.

  Με την επιλογή Μόνο κεφαλίδες πραγματοποιείται λήψη μόνο των ιδιοτήτων του εγγράφου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να εργαστείτε με λίγα, επιλεγμένα έγγραφα από μια μεγάλη βιβλιοθήκη εγγράφων. Έτσι μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο καθώς δεν πραγματοποιείται λήψη ολόκληρης της βιβλιοθήκης. Για να πραγματοποιήσετε λήψη του περιεχομένου των επιλεγμένων εγγράφων, κάντε κλικ στην καρτέλα Συγχρονισμός και έπειτα στην επιλογή Λήψη περιεχομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ σε μεμονωμένα έγγραφα για να πραγματοποιήσετε λήψη των περιεχομένων τους.

  Για κάθε επιλεγμένη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε Όλα τα στοιχεία (προεπιλογή) ή Χωρίς περιεχόμενο.

  Συμβουλή:  Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε λίστα ή βιβλιοθήκη για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή λήψης.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των παραμέτρων λήψης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την πρόοδο του συγχρονισμού, για να σας κρατήσει ενημερωμένους σχετικά με την πρόοδο λήψης από την τοποθεσία του SharePoint στο χώρο εργασίας του SharePoint.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε Άνοιγμα χώρου εργασίας ή Κλείσιμο.

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint πραγματοποιώντας λήψη στοιχείων μόνο από μια συγκεκριμένη λίστα

Ορισμένες φορές μπορεί να θέλετε να συγχρονίσετε μόνο μια συγκεκριμένη λίστα σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint με τον υπολογιστή σας. Αυτό είναι εφικτό και σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε χρόνο καθώς δεν θα πραγματοποιήσετε λήψη στοιχείων από άλλες λίστες του SharePoint.

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, μεταβείτε στην τοποθεσία του SharePoint που θέλετε να συγχρονίσετε με ένα χώρο εργασίας του SharePoint.

 2. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να συγχρονίσετε με τον υπολογιστή σας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα στην περιοχή Εργαλεία λίστας.

 4. Στην κορδέλα του SharePoint, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός με την εφαρμογή SharePoint Workspace.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ξεκινήσετε τη λήψη της λίστας στο χώρο εργασίας.

 6. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε Άνοιγμα χώρου εργασίας ή Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint πραγματοποιώντας λήψη στοιχείων μόνο από μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη

Ορισμένες φορές μπορεί να θέλετε να συγχρονίσετε μόνο μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint με τον υπολογιστή σας. Αυτό είναι εφικτό και σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε χρόνο καθώς δεν θα πραγματοποιήσετε λήψη στοιχείων από άλλες λίστες του SharePoint.

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, μεταβείτε στην τοποθεσία του SharePoint που θέλετε να συγχρονίσετε με ένα χώρο εργασίας του SharePoint.

 2. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που θέλετε να συγχρονίσετε με τον υπολογιστή σας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη στην περιοχή Εργαλεία βιβλιοθήκης.

 4. Στην κορδέλα του SharePoint, κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός με την εφαρμογή SharePoint Workspace.

  Σημείωση:  Εάν βλέπετε μια τοποθεσία του SharePoint 2013, θα δείτε την επιλογή "Συγχρονισμός βιβλιοθήκης με τον υπολογιστή" αντί της επιλογής "Συγχρονισμός με την εφαρμογή SharePoint Workspace". Σε αυτήν την περίπτωση, για να δημιουργήσετε το χώρο εργασίας πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint, ξεκινώντας από τη γραμμή εκκίνησης ή την προβολή Backstage.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ξεκινήσετε τη λήψη της βιβλιοθήκης στο χώρο εργασίας.

 6. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε Άνοιγμα χώρου εργασίας ή Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία χώρου εργασίας του SharePoint, ξεκινώντας από τη γραμμή εκκίνησης ή την προβολή Backstage

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint Workspace.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν περιλαμβάνεται στη λίστα, κάντε κλικ στην τοποθεσία SharePoint από την οποία θέλετε να κάνετε λήψη περιεχομένου.

  • Εάν η τοποθεσία SharePoint που θέλετε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web της τοποθεσίας στο πλαίσιο "Θέση".

   Για να αποφύγετε τα τυπογραφικά λάθη, μπορείτε να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης Web της τοποθεσίας SharePoint από ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

 3. Εάν θέλετε να κάνετε λήψη όλων των υποστηριζόμενων λιστών και βιβλιοθηκών, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Εάν θέλετε να κάνετε λήψη επιλεγμένων λιστών και βιβλιοθηκών, κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση παραμέτρων....

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων, αλλάξτε τις ρυθμίσεις λήψης, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, για κάθε λίστα ή βιβλιοθήκη, κάνοντας κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού στη στήλη "Περιεχόμενο".

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την πρόοδο του συγχρονισμού, για να σας κρατήσει ενημερωμένους σχετικά με την πρόοδο λήψης από την τοποθεσία του SharePoint στο χώρο εργασίας του SharePoint.

 7. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε Άνοιγμα χώρου εργασίας ή Κλείσιμο.

  Εάν έχετε ήδη λάβει στοιχεία μόνο από επιλεγμένες λίστες και βιβλιοθήκες, μπορείτε να λάβετε τις άλλες λίστες και τις βιβλιοθήκες αργότερα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέου χώρου εργασίας του Groove

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χώρο εργασίας του Groove από τη γραμμή εκκίνησης ή από την Προβολή Backstage.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χώρος εργασίας του Groove.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χώρο εργασίας.

 3. Για να αλλάξετε την έκδοση του χώρου εργασίας για το νέο χώρο εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την έκδοση που θέλετε από το αναπτυσσόμενο μενού.

  Η έκδοση του χώρου εργασίας καθορίζει τη λίστα των εργαλείων που θα είναι διαθέσιμα για προσθήκη στο χώρο εργασίας. Επίσης, ορίζει απαιτήσεις έκδοσης για άτομα που μπορεί να γίνουν μέλη του χώρου εργασίας. Για παράδειγμα, τα άτομα που εξακολουθούν να εκτελούν το Office Groove 2007 μπορούν να γίνουν μέλη μόνο σε χώρους εργασίας που περιέχουν εργαλεία της έκδοσης 2007 (ή προηγούμενης έκδοσης).

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Το SharePoint Workspace δημιουργεί το χώρο εργασίας του Groove και σας εμφανίζει ως το αρχικό μέλος με το ρόλο του Διευθυντή. Τώρα μπορείτε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε εργαλεία του χώρου εργασίας και να προσκαλέσετε άλλους να γίνουν μέλη.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέου χώρου εργασίας από πρότυπο

Εάν έχετε αποθηκεύσει έναν υπάρχοντα χώρο εργασίας του Groove ως πρότυπο ή έχετε πρόσβαση σε πρότυπα χώρου εργασίας του Groove που έχουν δημιουργηθεί από άλλους, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως βάση για νέους χώρους εργασίας.

 1. Μεταβείτε στην Προβολή Backstage και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Χώρος εργασίας από πρότυπο.

  Εάν το αρχείο του προτύπου χώρου εργασίας είναι αποθηκευμένο στο φάκελο Πρότυπα χώρου εργασίας του Groove στο φάκελο Τα έγγραφά μου (προεπιλεγμένη θέση), μπορείτε να το επιλέξετε από το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση. Εάν είναι αποθηκευμένο σε άλλο φάκελο, θα πρέπει να μεταβείτε στο φάκελο από το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση και στη συνέχεια να το επιλέξετε.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέου χώρου εργασίας από αρχειοθήκη

Γενικά, η δημιουργία ενός χώρου εργασίας του Groove από αρχειοθήκη εξυπηρετεί για την επαναφορά του χώρου εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Αποθήκευση χώρου εργασίας ως αρχειοθήκης και Άνοιγμα χώρου εργασίας από αρχειοθήκη.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κοινόχρηστο φάκελο απευθείας στην Εξερεύνηση των Windows ή στη γραμμή εκκίνησης του SharePoint Workspace. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο φάκελο από ένα φάκελο που ήδη συγχρονίζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία κοινόχρηστου φακέλου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×