Δημιουργία μοντέλου δεδομένων στο Excel

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ένα μοντέλο δεδομένων είναι μια νέα προσέγγιση για την ενσωμάτωση δεδομένων από πολλούς πίνακες, αποτελεσματική δημιουργία μια σχεσιακή προέλευση δεδομένων μέσα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Μέσα από το Excel, τα μοντέλα δεδομένων που χρησιμοποιούνται με διαφάνεια, παρέχοντας δεδομένα σε μορφή πίνακα που χρησιμοποιείται σε Συγκεντρωτικούς πίνακες, συγκεντρωτικά γραφήματα, και αναφορές Power View. Πριν από την καταδύσεις σε λεπτομέρειες, που μπορεί να θέλετε να θυμίζει και παρακολουθήστε ένα βίντεο, ή για να εκτελέσετε μας Οδηγό εκμάθησης στο λήψη & μετασχηματισμός και το Power Pivot.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τα μοντέλα δεδομένων στο Excel 2013. Ωστόσο, το ίδιο μοντελοποίηση και δεδομένων Power Pivot δυνατοτήτων που έχουν εισαχθεί στο Excel 2013 εφαρμοστούν επίσης στις Excel 2016. Υπάρχει αποτελεσματικά μικρή διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις εκδόσεις του Excel.

Τις περισσότερες φορές, μπορεί να μην γνωρίζετε καν ότι το μοντέλο υπάρχει. Στο Excel, το μοντέλο δεδομένων απεικονίζεται ως μια συλλογή από πίνακες σε μια λίστα πεδίων. Για να εργαστείτε με το μοντέλο απευθείας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο Power Pivot στο Microsoft Excel 2013.

Κατά την εισαγωγή σχεσιακών δεδομένων, η δημιουργία μοντέλου γίνεται αυτόματα όταν επιλέγετε πολλούς πίνακες:

 1. Στο Excel, επιλέξτε Δεδομένα > Λήψη εξωτερικών δεδομένων για την εισαγωγή δεδομένων από την Access ή άλλη σχεσιακή βάση δεδομένων που περιέχει πολλούς σχετικούς πίνακες.

 2. Excel σάς ζητά να επιλέξετε έναν πίνακα. Επιλέξτε Ενεργοποίηση επιλογής πολλών πινάκων.

  Παράθυρο διαλόγου "Επιλογή πίνακα"

 3. Επιλέξτε δύο ή περισσότερους πίνακες και κάντε κλικ στις επιλογές Επόμενο και Τέλος.

 4. Στην Εισαγωγή δεδομένων, ενεργοποιήστε την επιλογή απεικόνισης δεδομένων που θέλετε, όπως έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα σε ένα νέο φύλλο, και δημιουργήστε την αναφορά σας.

Τώρα, έχετε ένα μοντέλο δεδομένων που περιέχει όλους τους πίνακες που εισαγάγατε. Επειδή ενεργοποιήσατε την επιλογή αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, το μοντέλο αναπαρίσταται στη Λίστα πεδίων που θα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα

Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το μοντέλο; Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε Συγκεντρωτικούς Πίνακες, Συγκεντρωτικά Γραφήματα και αναφορές Power View στο ίδιο βιβλίο εργασίας. Μπορείτε να το τροποποιήσετε, προσθέτοντας ή καταργώντας πίνακες και, αν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο Power Pivot, μπορείτε να επεκτείνετε το μοντέλο προσθέτοντας υπολογιζόμενες στήλες, υπολογιζόμενα πεδία, ιεραρχίες και KPI.

Όταν δημιουργείτε ένα μοντέλο δεδομένων, η επιλογή απεικόνισης είναι σημαντική. Μπορείτε να επιλέξετε Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, Συγκεντρωτικό Γράφημα ή Αναφορά Power View για την απεικόνιση των δεδομένων. Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να εργαστείτε με όλους τους πίνακες συνολικά. Αν είχατε επιλέξει Πίνακας, κάθε πίνακας θα εισαγόταν σε ξεχωριστό φύλλο. Σε αυτήν τη ρύθμιση, οι πίνακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά, αλλά η χρήση όλων των πινάκων μαζί απαιτεί έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα ή μια αναφορά Power View.

Σημειώσεις: 

 • Τα μοντέλα δημιουργούνται έμμεσα όταν εισάγετε δύο ή περισσοτέρους πίνακες ταυτόχρονα στο Excel.

 • Τα μοντέλα δημιουργούνται ρητά κατά τη χρήση του προσθέτου Power Pivot για την εισαγωγή δεδομένων. Στο πλαίσιο του προσθέτου, το μοντέλο αντιπροσωπεύεται σε μια διάταξη σε καρτέλες, όπου κάθε καρτέλα περιέχει δεδομένα σε μορφή πίνακα. Ανατρέξτε στο θέμα λήψη δεδομένων με χρήση του προσθέτου Power Pivotγια να μάθετε τα βασικά στοιχεία για εισαγωγή δεδομένων με μια βάση δεδομένων SQL Server.

 • Ένα μοντέλο μπορεί να περιέχει έναν μόνο πίνακα. Για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο που βασίζεται σε έναν μόνο πίνακα, επιλέξτε τον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη στο μοντέλο δεδομένων στο Power Pivot. Αυτό μπορείτε να το κάνετε, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες Power Pivot, όπως φιλτραρισμένα σύνολα δεδομένων, υπολογιζόμενες στήλες, υπολογιζόμενα πεδία, KPI και ιεραρχίες.

 • Οι σχέσεις πίνακα μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα, αν εισαγάγετε σχετικούς πίνακες που έχουν σχέσεις πρωτεύοντος και εξωτερικού κλειδιού. Το Excel μπορεί να χρησιμοποιεί συνήθως τις πληροφορίες σχέσεων που εισήχθησαν ως βάση για τις σχέσεις πίνακα στο μοντέλο δεδομένων.

 • Για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο μείωσης του μεγέθους ενός μοντέλου δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μια αποτελεσματική διαχείριση μνήμης μοντέλου δεδομένων με χρήση του Excel 2013 και του προσθέτου Power Pivot.

 • Για περαιτέρω Εξερεύνηση, ανατρέξτε στο θέμα πρόγραμμα εκμάθησης: ανάλυση δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο δεδομένων στο Excel 2013.

Συμβουλή: Το βιβλίο εργασίας σας έχει δεδομένα, αλλά μπορείτε να γνωρίζετε αν περιέχει ένα μοντέλο δεδομένων; Μπορείτε γρήγορα να προσδιορίσετε την κατάσταση μοντέλο με το άνοιγμα του παραθύρου Power Pivot. Εάν εμφάνισης των δεδομένων σε καρτέλες, υπάρχει ένα μοντέλο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μάθετε ποια δεδομένα προέλευσης χρησιμοποιούνται σε ένα μοντέλο δεδομένων βιβλίου εργασίας.

Χρήση ενός μοντέλου δεδομένων σε άλλο Συγκεντρωτικό Πίνακα, Συγκεντρωτικό Γράφημα ή αναφορά Power View

Ένα βιβλίο εργασίας του Excel μπορεί να περιέχει μόνο ένα μοντέλο δεδομένων, αλλά αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε όλο το βιβλίο εργασίας.

 1. Στο Excel, κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Συγκεντρωτικός Πίνακας.

 2. Στην περιοχή "Δημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα", κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εξωτερικού αρχείου προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή σύνδεσης.

 3. Στην περιοχή "Υπάρχουσες συνδέσεις", κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες.

 4. Στην περιοχή "Αυτό το μοντέλο δεδομένων του βιβλίου εργασίας", η επιλογή Πίνακες στο μοντέλο δεδομένων του βιβλίου εργασίας είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και, στη συνέχεια, στο κουμπί OK. Εμφανίζεται η λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, παραθέτοντας όλους τους πίνακες σε αυτό το μοντέλο.

Προσθήκη υπαρχόντων, μη σχετικών δεδομένων σε ένα μοντέλο δεδομένων

Ας υποθέσουμε ότι έχετε εισαγάγει ή αντιγράψει πολλά δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε ένα μοντέλο, αλλά δεν επιλέξατε το πλαίσιο Προσθήκη αυτών των δεδομένων στο Μοντέλο δεδομένων κατά την εισαγωγή. Η προώθηση νέων δεδομένων σε ένα μοντέλο είναι ευκολότερη από ό,τι νομίζετε.

 1. Ξεκινήστε με τα δεδομένα που θέλετε να προσθέσετε στο μοντέλο. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε περιοχή δεδομένων, αλλά η χρήση μιας καθορισμένης περιοχής λειτουργεί καλύτερα.

 2. Επισημάνετε τα κελιά που θέλετε να προσθέσετε ή, αν τα δεδομένα βρίσκονται σε πίνακα ή καθορισμένη περιοχή, τοποθετήστε το δρομέα σε ένα κελί.

 3. Χρησιμοποιήστε μία από αυτές τις προσεγγίσεις για να προσθέσετε τα δεδομένα σας:

 4. Κάντε κλικ στις επιλογές Power Pivot > Προσθήκη στο μοντέλο δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Συγκεντρωτικός Πίνακας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη αυτών των δεδομένων στο Μοντέλο δεδομένων στο παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα".

Περιοχή ή στον πίνακα είναι τώρα προστεθεί στο μοντέλο ως έναν συνδεδεμένο πίνακα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εργασία με τους συνδεδεμένους πίνακες σε ένα μοντέλο, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη των δεδομένων με χρήση του Excel συνδεδεμένων πινάκων στο Power Pivot.

Περιορισμός και επέκταση του μοντέλου δεδομένων στο πρόσθετο Power Pivot

Στο Excel, τα μοντέλα δεδομένων υπάρχουν για να ενισχύουν και να εμπλουτίζουν την εμπειρία αναφοράς, ιδιαίτερα όταν η συγκεκριμένη εμπειρία περιλαμβάνει Συγκεντρωτικούς Πίνακες ή άλλες μορφές αναφορών που προορίζονται για εξερεύνηση και ανάλυση δεδομένων. Ενώ είναι σημαντικά, τα μοντέλα δεδομένων σκόπιμα διατηρούνται στο παρασκήνιο, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε σε αυτό που θέλετε να κάνετε με αυτά.

Αλλά ας υποθέσουμε ότι η εργασία απευθείας στο μοντέλο είναι ακριβώς αυτό που θέλετε να κάνετε. Γνωρίζοντας ότι η λίστα πεδίων βασίζεται σε ένα μοντέλο, ίσως θέλετε να καταργήσετε πίνακες ή πεδία επειδή δεν είναι χρήσιμα στη λίστα. Ίσως θέλετε να δείτε όλα τα υποκείμενα δεδομένα που παρέχει το μοντέλο ή να προσθέσετε KPI, ιεραρχίες και επιχειρηματική λογική. Για όλους αυτούς τους λόγους και για ακόμα περισσότερους, μπορεί να θέλετε να τροποποιήσετε απευθείας το μοντέλο δεδομένων.

Για να τροποποιήσετε ή να διαχειριστείτε το μοντέλο δεδομένων, χρησιμοποιήστε το πρόσθετο σε Power Pivot. Πρόσθετο είναι μέρος του Office Professional Plus έκδοση του Excel 2013, αλλά δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εκκίνηση του Power Pivot στο πρόσθετο του Microsoft Excel.

Διαφορές μεταξύ ενός πίνακα στο Power Pivot και ενός πίνακα σε ένα φύλλο

Στο Power Pivot, δεν μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή σε έναν πίνακα, πληκτρολογώντας απευθείας σε μια νέα γραμμή, όπως στο φύλλο εργασίας του Excel. Αλλά μπορείτε να προσθέσετε γραμμές , χρησιμοποιώντας εντολές επικόλληση και μέσω της ανανέωσης δεδομένων.

Τα δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel είναι συχνά μεταβλητά και ακανόνιστα: δηλαδή, μία γραμμή ίσως να περιέχει αριθμητικά δεδομένα και η επόμενη γραμμή να περιέχει ένα γραφικό ή μια συμβολοσειρά κειμένου. Αντίθετα, ένας πίνακας στο Power Pivot μοιάζει περισσότερο με έναν πίνακα σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, στην οποία κάθε γραμμή έχει τον ίδιο αριθμό στηλών και οι περισσότερες στήλες περιέχουν δεδομένα.

Χρήση του μοντέλου δεδομένων στο Power View

Ένα μοντέλο δεδομένων χρησιμοποιείται ως βάση για μια αναφορά Power View. Χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Power Pivot, μπορείτε να εφαρμόσετε βελτιστοποιήσεις στο μοντέλο που βελτιώνουν την αναφορά Power View. Οι βελτιστοποιήσεις περιλαμβάνουν: τον καθορισμό μιας προεπιλεγμένης λίστας πεδίων, την επιλογή αντιπροσωπευτικών πεδίων ή εικόνων για τον μοναδικό προσδιορισμό συγκεκριμένων γραμμών ή τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται η διαχείριση γραμμών με επαναλαμβανόμενες τιμές (όπως υπάλληλοι ή πελάτες με το ίδιο όνομα) σε μια εφαρμογή αναφορών.

 1. Δημιουργήστε ένα μοντέλο δεδομένων εισάγοντας πολλούς σχετικούς πίνακες.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Power Pivot > Διαχείριση για να ανοίξετε το παράθυρο του Power Pivot.

 3. Επιλέξτε έναν πίνακα και εφαρμόστε βελτιστοποιήσεις:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους > σύνολο προεπιλεγμένων πεδίων. Επιλέξτε τα πεδία που θα πρέπει να εμφανίζονται αυτόματα σε μια αναφορά Power View όταν κάνετε κλικ στο γονικό πίνακα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων σύνολο προεπιλεγμένων πεδίων για αναφορές Power View .

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους > συμπεριφορά πίνακα. Βελτιστοποίηση για αναφορά διατάξεις που ομαδοποίηση δεδομένων. Ομαδοποίηση υπόκειται σε προεπιλεγμένες συμπεριφορές που παράγονται μερικές φορές ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως η ενοποίηση γραμμών που θα πρέπει να παρατίθενται ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων ιδιοτήτων συμπεριφοράς πίνακα για αναφορές Power View .

  3. Κάντε κλικ στις επιλογές Για προχωρημένους > Κατηγορία δεδομένων. Ορισμένες απεικονίσεις αναφορών είναι για συγκεκριμένους τύπους δεδομένων. Για παράδειγμα, αν έχετε έναν πίνακα που βασίζεται στην ώρα ή την ημερομηνία, μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια κατηγορία "Ημερομηνία" που βοηθά το Power View με τις απεικονίσεις που βασίζονται στην ώρα.

 4. Επαναλάβετε για τους υπόλοιπους πίνακες.

 5. Στο Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή > Power View για να ξεκινήσετε μια νέα αναφορά. Ανατρέξτε στο θέμα Power View: Εξερεύνηση, απεικόνιση και παρουσίαση των δεδομένων σας για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×