Δημιουργία μοντέλου βάσης δεδομένων (γνωστό και ως διάγραμμα σχέσης οντότητας)

Δημιουργία μοντέλου βάσης δεδομένων (γνωστό και ως διάγραμμα σχέσης οντότητας)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με το πρότυπο του μοντέλου βάσης δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μοντέλο ή να πραγματοποιήσετε αποσυμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα μοντέλο χρησιμοποιώντας τις έννοιες της σχεσιακής ή αντικειμενο-σχεσιακής μοντελοποίησης. Χρησιμοποιείστε το στάμπο σχέσης οντότητας για τη μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων που βασίζονται στο πρότυπο SQL92 και προηγούμενα πρότυπα. Χρησιμοποιείστε το στάμπο σχέσης οντότητας, το οποίο διαθέτει πρόσθετα σχήματα για εργασία με τύπους, για τη μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων που βασίζονται στο πρότυπο SQL99 και προηγούμενα πρότυπα.

Παράδειγμα μοντέλου βάσης δεδομένων

Με το πρότυπο του μοντέλου βάσης δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μοντέλο ή να πραγματοποιήσετε αποσυμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα μοντέλο χρησιμοποιώντας τις έννοιες της σχεσιακής ή αντικειμενο-σχεσιακής μοντελοποίησης. Χρησιμοποιείστε το στάμπο σχέσης οντότητας για τη μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων που βασίζονται στο πρότυπο SQL92 και προηγούμενα πρότυπα. Χρησιμοποιείστε το στάμπο σχέσης οντότητας, το οποίο διαθέτει πρόσθετα σχήματα για εργασία με τύπους, για τη μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων που βασίζονται στο πρότυπο SQL99 και προηγούμενα πρότυπα.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας μοντέλου βάσης δεδομένων και τι μπορείτε να κάνετε με αυτό αφού το δημιουργήσετε.

Δεν μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων μοντέλου δυνατότητες;

Δεν διαθέτουν όλες οι εκδόσεις του Microsoft Visio τη δυνατότητα του μοντέλου βάσης δεδομένων. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες που περιγράφονται στις διεργασίες του συγκεκριμένου άρθρου, το πιο πιθανό είναι να έχετε μια έκδοση του Visio που δεν τις περιλαμβάνει.

 • Το Microsoft Visio Standard δεν περιλαμβάνει το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσεων δεδομένων.

 • Οι εκδόσεις Microsoft Visio Professional και Premium υποστηρίζουν τις δυνατότητες αποσυμπίλησης για το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσεων δεδομένων (δηλαδή, τη δημιουργία μοντέλου στο Visio χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα βάση δεδομένων), αλλά δεν υποστηρίζει την παραγωγή κώδικα από διαγράμματα, γνωστή και ως forward engineering (δηλαδή, τη δημιουργία κώδικα SQL χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο βάσης δεδομένων του Visio).

 1. Για να ξεκινήσετε το διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  Δημιουργία νέου διαγράμματος μοντέλο από την αρχή

  Εάν δεν διαθέτετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα κενό μοντέλο βάσης δεδομένων και να προσθέσετε τους πίνακες και τις σχέσεις σας.

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  2. Επιλέξτε Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό και βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

  3. Στην καρτέλα Βάση δεδομένων, στην ομάδα Διαχείριση, επιλέξτε Επιλογές εμφάνισης.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εγγράφου βάσης δεδομένων, επιλέξτε το σύνολο συμβόλων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και άλλες επιλογές πίνακα και σχέσεων και, στη συνέχεια, πιέστε OK.

  Χρήση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων ως σημείο εκκίνησης

  Εάν διαθέτετε μια βάση δεδομένων, την οποία θέλετε να μοντελοποιήσετε ώστε να την κατανοείτε καλύτερα ή να τη χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης για ένα νέο μοντέλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό αποσυμπίλησης για να εξαγάγετε το σχήμα ή τη δομή της βάσης δεδομένων και να δομήσετε ένα νέο μοντέλο.

  Πριν από την εκκίνηση του οδηγού:

  1. Εάν πραγματοποιείτε αποσυμπίληση σε ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel, πριν από την εκκίνηση του οδηγού θα πρέπει να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας και να ονομάσετε την ομάδα (ή περιοχή) των κελιών που περιέχει τις επικεφαλίδες στηλών. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα φύλλα εργασίας, απλώς ονομάστε την ομάδα των κελιών στηλών σε κάθε φύλλο εργασίας. Αυτές οι περιοχές στον οδηγό αντιμετωπίζονται σαν πίνακες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο ονομασίας μιας περιοχής κελιών, ανατρέξτε στο θέμα στη Βοήθεια για το Excel με τίτλο "Προσδιορισμός αναφορών ή περιοχών ονομασμένων κελιών".

  2. Για καλύτερα αποτελέσματα, ορίστε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης στη βάσης δεδομένων προορισμού όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε την αποσυμπίληση πριν από την εκτέλεση του οδηγού αποσυμπίλησης. Αυτό το βήμα εξασφαλίζει ότι ο οδηγός αντιστοιχίζει σωστά στους τύπους εγγενών δεδομένων και ότι το σύνολο του κώδικα που εξάγεται από τον οδηγό εμφανίζεται σωστά στο παράθυρο του κώδικα.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  4. Επιλέξτε Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό και βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

  5. Στην καρτέλα Βάση δεδομένων, στην ομάδα Μοντέλο, επιλέξτε Αποσυμπίληση.

  6. Στην πρώτη οθόνη του οδηγού αποσυμπίλησης, κάντε τα εξής:

   1. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης της βάσης δεδομένων για το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (DBMS). Εάν δεν έχετε ήδη συσχετίσει το πρόγραμμα οδήγησης της βάσης δεδομένων του Visio με μια συγκεκριμένη προέλευση δεδομένων ODBC, επιλέξτε Διαμόρφωση.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν πραγματοποιείτε αποσυμπίληση σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, επιλέξτε το γενικό πρόγραμμα οδήγησης ODBC.

   2. Επιλέξτε την προέλευση δεδομένων που ενημερώνετε. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη μια προέλευση δεδομένων για την υπάρχουσα βάση δεδομένων, επιλέξτε Δημιουργία για να το κάνετε.

    Κατά τη δημιουργία νέας προέλευσης, το όνομα της προέλευσης προστίθεται στη λίστα Αρχεία προέλευσης δεδομένων.

   3. Όταν οι ρυθμίσεις σας ικανοποιούν, επιλέξτε Επόμενο.

  7. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε οποιοδήποτε παράθυρο διαλόγου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης.

   Για παράδειγμα, στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση αρχείου προέλευσης δεδομένων, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πιέστε OK.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε το γενικό πρόγραμμα οδήγησης ODBC, ενδέχεται να λάβετε μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες αποσυμπίλησης, ίσως, δεν είναι ολοκληρωμένες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα — απλώς επιλέξτε OK και συνεχίστε με τον οδηγό.

  8. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τον τύπο πληροφοριών που θέλετε να εξαγάγετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα (εμφανίζονται με γκρι χρώμα) επειδή δεν υποστηρίζουν όλα τα συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων όλα τα είδη στοιχείων που μπορεί να εξαγάγει ο οδηγός.

  9. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τους πίνακες (και τις προβολές, εάν υπάρχουν) που θέλετε να εξαγάγετε, ή κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων για να πραγματοποιηθεί εξαγωγή όλων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν πραγματοποιείτε αποσυμπίληση σε φύλλο εργασίας του Excel και δεν εμφανίζεται τίποτα σε αυτή τη λίστα, είναι πιθανό να χρειαστεί να ονομάσετε την περιοχή κελιών που περιέχει τις επικεφαλίδες στηλών στο φύλλο εργασίας σας.

  10. Εάν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Αποθηκευμένες διαδικασίες , επιλέξτε τις διεργασίες που θέλετε να εξαγάγετε ή κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων για να πραγματοποιηθεί εξαγωγή όλων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  11. Επιλέξτε εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αποσυμπίληση στοιχείων ώστε να προστεθούν αυτόματα στην τρέχουσα σελίδα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη δημιουργία του σχεδίου από τον οδηγό, ενώ παραθέτει σε λίστα τα στοιχεία της αποσυμπίλησης στο παράθυρο ’Πίνακες και προβολές’. Εάν δεν επιλέξετε την αυτόματη δημιουργία του σχεδίου, μπορείτε να σύρετε τα στοιχεία από το παράθυρο ’Πίνακες και προβολές’ στη σελίδα σχεδίου για να συναρμολογήσετε μη αυτόματα το μοντέλο βάσης δεδομένων.

  12. Ελέγξτε ξανά τις επιλογές σας για να βεβαιωθείτε ότι εξαγάγετε τις πληροφορίες που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.

   Ο οδηγός εξαγάγει τις επιλεγμένες πληροφορίες και εμφανίζει σημειώσεις σχετικά με τη διεργασία εξαγωγής στο παράθυρο ’Έξοδος’.

  Εισαγωγή και τελειοποιήσετε ένα υπάρχον μοντέλο

  Εάν διαθέτετε ένα μοντέλο VisioModeler ή PLATINUM ERwin που υπάρχει ήδη, ίσως μπορείτε να το εισαγάγετε για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσεων δεδομένων του Visio. Αυτή η δυνατότητα περιορίζεται μόνο στο VisioModeler 2.0 ή νεότερη έκδοση αρχείων μοντέλου λεξικού (.imd) και τα αρχεία PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 και 3.52 .erx.

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  2. Επιλέξτε Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Λογισμικό και βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

  3. Στην καρτέλα Βάση δεδομένων, στην ομάδα Μοντέλο, επιλέξτε Εισαγωγή και, στη συνέχεια κάντε κλικ στον τύπο μοντέλου.

  4. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου για το μοντέλο που θέλετε να εισαγάγετε ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο μοντέλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

  5. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Το Visio εισαγάγει το αρχείο και εμφανίζει την πρόοδο της εισαγωγής στο παράθυρο ’Έξοδος’. Οι πίνακες που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται στο παράθυρο ’Πίνακες και προβολές’.

  6. Στο παράθυρο ’Πίνακες και προβολές’, επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να μοντελοποιήσετε και σύρετέ τους στη σελίδα σχεδίου.

 2. Μετά τη δημιουργία διαγράμματος μοντέλου βάσεων δεδομένων, αρχίζει η εργασία περιορισμού του διαγράμματος. Μπορείτε να προσθέσετε και να προσαρμόσετε πίνακες και προβολές, να δημιουργήσετε σχέσεις και να προσαρμόσετε στήλες και τύπους δεδομένων.

  Πίνακες

  Χρησιμοποιήστε το σχήμα Οντότητα για τη δημιουργία πίνακα στο διάγραμμά σας.

  1. Από το στάμπο Σχέση οντοτήτων ή Σχεσιακό αντικείμενο, σύρετε ένα σχήμα Οντότητα στο σχέδιο.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων.

  3. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Ορισμός και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακα.

  4. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε τύπο δεδομένων.

  5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται για τις στήλες που δεν είναι δυνατό να έχουν τιμές null.

  6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου PK (πρωτεύον κλειδί) για της στήλες που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο κάθε σειρά στον πίνακα της βάσης δεδομένων.

  7. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Ευρετήρια, Εναύσματα, Έλεγχος ή Εκτεταμένο για τη δημιουργία αυτών των προαιρετικών στοιχείων.

  Στήλες

  Χρησιμοποιείστε το παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες στις στήλες, καθώς και τους τύπους δεδομένων και τα πρωτεύοντα κλειδιά.

  1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στο διάγραμμά σας.

  2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες.

  3. Κάντε κλικ στο πρώτο κενό κελί για Φυσικό όνομα και πληκτρολογήστε ένα όνομα.

  4. Για να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων για μια στήλη, επιλέξτε το πεδίο Τύπος δεδομένων της στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων από τη λίστα ή πληκτρολογήστε τον τύπο δεδομένων στη λίστα. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε decimal(8,2) ή char(30).

  5. Για να αποτρέψετε τις κενές τιμές, επιλέξτε το πλαίσιο έλεγχο Απαιτείται.

  6. Για να καθορίσετε ότι η στήλη αποτελεί αποτελεί πρωτεύον κλειδί, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου PK.

  7. Για να εμφανιστούν περισσότερες ιδιότητες στήλης, εκτός από αυτές που εμφανίζονται όταν επιλέγετε την κατηγορία Στήλες, επιλέξτε τη στήλη και κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  Σχέσεις

  Οι σχέσεις χρησιμοποιούν πρωτεύοντα και εξωτερικά κλειδιά για να επιτρέψουν στις βάσεις δεδομένων να αντιστοιχίσουν μια σειρά σε έναν πίνακα με μια σειρά σε έναν συσχετισμένο πίνακα. Αυτές τις σχέσεις μπορείτε να τις εμφανίσετε στο διάγραμμά σας. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε την πληθικότητά τους (για παράδειγμα, ένα -προς-πολλά) και να χρησιμοποιήσετε τη σημειογραφία Crow's feet, τη σχεσιακή σημειογραφία ή τη σημειογραφία IDEF1X για να παρουσιάσετε την πληθικότητα. Δεν μπορείτε να παρουσιάσετε σχέσεις πολλά-προς-πολλά με καμιά από αυτές τις σημειογραφίες στο πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσεων δεδομένων.

  1. Δημιουργία σχέσης ανάμεσα σε πίνακες:

   1. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πίνακες είναι ορατοί στο διάγραμμα. Εάν πραγματοποιείτε αποσυμπίληση στο μοντέλο από υπάρχουσα βάση δεδομένων, ίσως χρειαστεί να σύρετε τον έναν ή και τους δύο πίνακες από το παράθυρο ’Πίνακες και προβολές’ στη σελίδα σχεδίου.

   2. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλετε για την πλευρά του πρωτεύοντος κλειδιού της σχέσης.

   3. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες.

   4. Στο πλέγμα, επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το μοναδικό προσδιορισμό κάθε σειράς στον πίνακα και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου PK για να την ορίσετε ως το πρωτεύον κλειδί.

   5. Από το στάμπο Σχεσιακό αντικείμενο ή Σχέση οντοτήτων, σύρετε ένα σχήμα Σχέση και αποθέστε το σε ένα κενό σημείο της σελίδας.

   6. Συνδέστε το υψηλότερο άκρο στον πίνακα με το γονικό πίνακα.

   7. Συνδέστε το άλλο άκρο με το θυγατρικό πίνακα.

    Εάν ο δεύτερος πίνακας δεν περιέχει ήδη μια στήλη με το ίδιο όνομα με το πρωτεύον κλειδί, το μοντέλο την προσθέτει στο δεύτερο πίνακα ως εξωτερικό κλειδί.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν οι γραμμές της σχέσεις εξαφανιστούν, στην καρτέλα Βάση δεδομένων, στην ομάδα Διαχείριση, επιλέξτε Επιλογές εμφάνισης. Στην καρτέλα Σχέσεις, στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σχέσεις.

  2. Ορισμός πληθικότητας της σχέσης:

   1. Κάντε διπλό κλικ στη σχέση.

   2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Διάφορα.

   3. Στην περιοχή Πληθικότητα, επιλέξτε την πληθικότητα που ταιριάζει καλύτερα στη σχέση. Για τις σχέσεις ένα-προς-πολλά, η καλύτερη επιλογή είναι Μηδέν ή περισσότερα ή Ένα ή περισσότερα. Για τις σχέσεις ένα-προς-ένα, η καλύτερη επιλογή είναι Μηδέν ή ένα ή Ακριβώς ένα.

 3. Για να εφαρμόσετε άλλους περιορισμούς στο διάγραμμά σας (όπως η δημιουργία ευρετηρίων, όρων ελέγχου και εναυσμάτων) μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  Δημιουργία ευρετηρίων

  Τα ευρετήρια βελτιώνουν τις επιδόσεις ή την ταχύτητα της βάσης δεδομένων κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος.

  1. Ανοίξτε το διάγραμμα μοντέλου βάσεων δεδομένων.

  2. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στον οποίον θέλετε να προσθέσετε ευρετήριο και στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στη λίστα Κατηγορίες, επιλέξτε Ευρετήρια.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ευρετηρίου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το ευρετήριο και πιέστε OK.

  5. Στη λίστα Τύπος ευρετηρίου, κάντε μια επιλογή για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό ή μη μοναδικό ευρετήριο.

  6. Στη λίστα Διαθέσιμες στήλες, επιλέξτε το όνομα κάθε στήλης που θέλετε να συμπεριλάβετε στο ευρετήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη >.

  7. Στη λίστα Στήλες με ευρετήριο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αύξ. για τη δημιουργία ευρετηρίου με αύξουσα σειρά ταξινόμησης ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για τη δημιουργία ευρετηρίου με φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.

   Το διάγραμμα μοντέλου βάσεων δεδομένου ενημερώνεται.

  Δημιουργία προβολών

  Μπορείτε να σκεφτείτε μια προβολή ως ένα αποθηκευμένο ερώτημα. Οι προβολές είναι ιδιαίτερα βολικές εάν χρειάζεται επανειλημμένα να προσπελάσετε τις ίδιες πληροφορίες από πολλούς πίνακες ή εάν θέλετε να εκθέσετε τα δεδομένα σε χρήστες χωρίς να τους επιτρέπετε να τροποποιήσουν τους ίδιους τους πίνακες.

  Από το στάμπο Σχέση οντοτήτων ή Σχεσιακό αντικείμενο, σύρετε ένα σχήμα Προβολή στη σελίδα σχεδίου.

  Ορισμός σύνθετες ιδιότητες για πίνακες και προβολές

  Ανάλογα με το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (DBMS) που διαθέτετε, ίσως μπορείτε να ορίσετε εκτεταμένες ιδιότητες για πίνακες και προβολές, ώστε να προσδιορίζετε πού έχουν αποθηκευτεί.

  Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα ή την προβολή για τα οποία θέλετε να ορίσετε τις εκτεταμένες ιδιότητες και στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στη λίστα Κατηγορίες, επιλέξτε Εκτεταμένο.

  Δημιουργία όρων ελέγχου

  Χρησιμοποιείστε όρους ελέγχου για να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε μια στήλη βρίσκονται μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν όρο ελέγχου που απαιτεί τα δεδομένα σε μια στήλη με όνομα ’Ηλικία’ να είναι πάνω από 65.

  1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων.

  2. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη στήλη στην οποία θέλετε να προσθέσετε όρο ελέγχου.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

  4. Στην καρτέλα Έλεγχος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες στήλης, καταχωρήστε τους περιορισμούς που θέλετε.

   Ο όρος ελέγχου προστίθεται στο παράθυρο ’Κώδικας’ στην περιοχή Τοπικός κώδικας.

  Δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών και συναρτήσεων που ορίζονται από το χρήστη

  Χρησιμοποιείστε τις αποθηκευμένες διεργασίες και τις λειτουργίες που ορίζονται από το χρήστη για να δημιουργήσετε πακέτα από κώδικες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά για την εκτέλεση των ίδιων ενεργειών επανειλημμένα. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές είναι ότι η λειτουργία που ορίζεται από το χρήστη επιστρέφει τιμή, ενώ η αποθηκευμένη διεργασία εκτελεί κώδικα χωρίς να επιστρέφει τιμή.

  1. Στην καρτέλα Βάση δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κώδικας για να ανοίξει το παράθυρο Κώδικας.

  2. Επιλέξτε Καθολικός κώδικας και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  3. Στην καρτέλα Ιδιότητες που υπάρχει στο Πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα, επιλέξτε το είδος του κώδικα που θέλετε να δημιουργήσετε και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κώδικα.

  4. Στην καρτέλα Κυρίως σώμα, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πιέστε OK.

  Δημιουργία εναυσμάτων

  Τα εναύσματα κάνουν τον κώδικα SQL που καθορίζετε στο έναυσμα να εκτελείται όταν πραγματοποιείται ένα συγκεκριμένο συμβάν στη βάση δεδομένων.

  1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων.

  2. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Εναύσματα και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  3. Στην καρτέλα Ιδιότητες, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έναυσμα.

  4. Στην καρτέλα Κυρίως σώμα, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πιέστε OK.

   Το έναυσμα έχει προστεθεί στο παράθυρο ’Κώδικας’ στην περιοχή Τοπικός κώδικας.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μοντέλο βάσης δεδομένων και τι μπορείτε να κάνετε με το μοντέλο μετά τη δημιουργία του. Για μια γρήγορη εκκίνηση, στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για να λογισμικού και βάσεων δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

Δεν μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων μοντέλου δυνατότητες;

Το πιο πιθανό έκδοση του Microsoft Office Visio δεν περιλαμβάνει τις δυνατότητες που αναζητάτε. Για να μάθετε ποια έκδοση του Visio που έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Visio στο μενού Βοήθεια. Είναι το όνομα της έκδοσης της επάνω γραμμής του κειμένου στο παράθυρο διαλόγου.

 • Microsoft Office Visio Standard δεν περιλαμβάνει το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

 • Microsoft Office Visio Professional υποστηρίζει τις δυνατότητες reverse engineering για το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων (δηλαδή, με τη χρήση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο στο Visio), αλλά δεν υποστηρίζει προώθηση μηχανικής (δηλαδή, με τη χρήση μοντέλου βάσης δεδομένων του Visio για τη δημιουργία κώδικα SQL).

 • Μπορείτε να βρείτε την πλήρη οικογένεια της βάσης δεδομένων δυνατότητες μοντελοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αποσυμπίληση και προώθηση μηχανικής, στο Visio για μεγάλες επιχειρήσεις αρχιτέκτονες. Visio για μεγάλες επιχειρήσεις αρχιτέκτονες συμπεριλαμβάνεται στο MSDN Premium συνδρομή, που είναι διαθέσιμη με το Visual Studio Professional και το Visual Studio Team System βάσει ρόλων εκδόσεις.

 1. Για να ξεκινήσετε το διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  Δημιουργία νέου διαγράμματος μοντέλο από την αρχή

  Εάν δεν διαθέτετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα κενό μοντέλο βάσης δεδομένων και να προσθέσετε τους πίνακες και τις σχέσεις σας.

  1. Στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για να λογισμικού και βάσεων δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

  2. Στο μενού βάσης δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο έγγραφο.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εγγράφου βάσης δεδομένων, επιλέξτε το σύνολο συμβόλων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και άλλες επιλογές πίνακα και σχέσεων και, στη συνέχεια, πιέστε OK.

  Χρήση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων ως σημείο εκκίνησης

  Εάν διαθέτετε μια βάση δεδομένων, την οποία θέλετε να μοντελοποιήσετε ώστε να την κατανοείτε καλύτερα ή να τη χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης για ένα νέο μοντέλο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό αποσυμπίλησης για να εξαγάγετε το σχήμα ή τη δομή της βάσης δεδομένων και να δομήσετε ένα νέο μοντέλο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν από την εκκίνηση του οδηγού:

  1. Εάν είστε αντίστροφη μηχανική ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel, πριν να ξεκινήσετε τον οδηγό πρέπει να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας και ονομάστε το ομάδας (ή την περιοχή) των κελιών που περιέχει τις επικεφαλίδες στηλών. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα φύλλο εργασίας, απλώς όνομα της ομάδας κελιά στηλών σε κάθε φύλλο εργασίας. Αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζονται όπως πίνακες του οδηγού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ονομάσετε μια περιοχή κελιών, ανατρέξτε στο θέμα στο του Microsoft Office Excel Βοήθεια με τίτλο ορίστε καθορισμένα αναφορές κελιών ή περιοχών.

  2. Για καλύτερα αποτελέσματα, ορίστε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης στη βάσης δεδομένων προορισμού όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε την αποσυμπίληση πριν από την εκτέλεση του οδηγού αποσυμπίλησης. Αυτό το βήμα εξασφαλίζει ότι ο οδηγός αντιστοιχίζει σωστά στους τύπους εγγενών δεδομένων και ότι το σύνολο του κώδικα που εξάγεται από τον οδηγό εμφανίζεται σωστά στο παράθυρο του κώδικα.

  3. Στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για να λογισμικού και βάσεων δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

  4. Στο μενού βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποσυμπίληση.

  5. Στην πρώτη οθόνη του οδηγού αποσυμπίλησης, κάντε τα εξής:

   1. Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης βάσης δεδομένων του Microsoft Office Visio για το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS). Εάν δεν έχετε ήδη σχετίζεται το πρόγραμμα οδήγησης βάσης δεδομένων του Visio με μια συγκεκριμένη προέλευση δεδομένων ODBC, κάντε κλικ στην επιλογή εγκατάσταση.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν πραγματοποιείτε αποσυμπίληση σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, επιλέξτε το γενικό πρόγραμμα οδήγησης ODBC.

   2. Επιλέξτε την προέλευση δεδομένων που ενημερώνετε. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη μια προέλευση δεδομένων για την υπάρχουσα βάση δεδομένων, επιλέξτε Δημιουργία για να το κάνετε.

    Κατά τη δημιουργία νέας προέλευσης, το όνομα της προέλευσης προστίθεται στη λίστα Αρχεία προέλευσης δεδομένων.

   3. Όταν οι ρυθμίσεις σας ικανοποιούν, επιλέξτε Επόμενο.

  6. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε οποιοδήποτε παράθυρο διαλόγου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης.

   Για παράδειγμα, στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση προέλευσης δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε το γενικό πρόγραμμα οδήγησης ODBC, ενδέχεται να λάβετε μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες αποσυμπίλησης, ίσως, δεν είναι ολοκληρωμένες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα — απλώς επιλέξτε OK και συνεχίστε με τον οδηγό.

  7. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τον τύπο πληροφοριών που θέλετε να εξαγάγετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα (εμφανίζονται με γκρι χρώμα) επειδή δεν υποστηρίζουν όλα τα συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων όλα τα είδη στοιχείων που μπορεί να εξαγάγει ο οδηγός.

  8. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τους πίνακες (και τις προβολές, εάν υπάρχουν) που θέλετε να εξαγάγετε, ή κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων για να πραγματοποιηθεί εξαγωγή όλων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν πραγματοποιείτε αποσυμπίληση σε φύλλο εργασίας του Excel και δεν εμφανίζεται τίποτα σε αυτή τη λίστα, είναι πιθανό να χρειαστεί να ονομάσετε την περιοχή κελιών που περιέχει τις επικεφαλίδες στηλών στο φύλλο εργασίας σας.

  9. Εάν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Αποθηκευμένες διαδικασίες στο βήμα 5, επιλέξτε τις διαδικασίες που θέλετε να εξαγάγετε ή κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων για να εξαγάγετε όλα, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  10. Επιλέξτε εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αποσυμπίληση στοιχείων ώστε να προστεθούν αυτόματα στην τρέχουσα σελίδα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη δημιουργία του σχεδίου από τον οδηγό, ενώ παραθέτει σε λίστα τα στοιχεία της αποσυμπίλησης στο παράθυρο ’Πίνακες και προβολές’. Εάν δεν επιλέξετε την αυτόματη δημιουργία του σχεδίου, μπορείτε να σύρετε τα στοιχεία από το παράθυρο ’Πίνακες και προβολές’ στη σελίδα σχεδίου για να συναρμολογήσετε μη αυτόματα το μοντέλο βάσης δεδομένων.

  11. Ελέγξτε ξανά τις επιλογές σας για να βεβαιωθείτε ότι εξαγάγετε τις πληροφορίες που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.

   Ο οδηγός εξαγάγει τις επιλεγμένες πληροφορίες και εμφανίζει σημειώσεις σχετικά με τη διεργασία εξαγωγής στο παράθυρο ’Έξοδος’.

  Εισαγωγή και τελειοποιήσετε ένα υπάρχον μοντέλο

  Εάν διαθέτετε ένα μοντέλο VisioModeler ή PLATINUM ERwin που υπάρχει ήδη, ίσως μπορείτε να το εισαγάγετε για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσεων δεδομένων του Visio. Αυτή η δυνατότητα περιορίζεται μόνο στο VisioModeler 2.0 ή νεότερη έκδοση αρχείων μοντέλου λεξικού (.imd) και τα αρχεία PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 και 3.52 .erx.

  1. Στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, τοποθετήστε το δείκτη για να λογισμικού και βάσεων δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

  2. Στο μενού βάσης δεδομένων, επιλέξτε Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή < τύπος μοντέλου >.

  3. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου για το μοντέλο που θέλετε να εισαγάγετε ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο μοντέλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Το Visio εισαγάγει το αρχείο και εμφανίζει την πρόοδο της εισαγωγής στο παράθυρο ’Έξοδος’. Οι πίνακες που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται στο παράθυρο ’Πίνακες και προβολές’.

  5. Στο παράθυρο ’Πίνακες και προβολές’, επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να μοντελοποιήσετε και σύρετέ τους στη σελίδα σχεδίου.

 2. Μετά τη δημιουργία διαγράμματος μοντέλου βάσεων δεδομένων, αρχίζει η εργασία περιορισμού του διαγράμματος. Μπορείτε να προσθέσετε και να προσαρμόσετε πίνακες και προβολές, να δημιουργήσετε σχέσεις και να προσαρμόσετε στήλες και τύπους δεδομένων.

  Πίνακες

  Χρησιμοποιήστε το σχήμα Οντότητα για τη δημιουργία πίνακα στο διάγραμμά σας.

  1. Από το στάμπο Σχέση οντοτήτων ή Σχεσιακό αντικείμενο, σύρετε ένα σχήμα Οντότητα στο σχέδιο.

  2. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα για να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων.

  3. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Ορισμός και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακα.

  4. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε τύπο δεδομένων.

  5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτείται για τις στήλες που δεν είναι δυνατό να έχουν τιμές null.

  6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου PK (πρωτεύον κλειδί) για της στήλες που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο κάθε σειρά στον πίνακα της βάσης δεδομένων.

  7. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Ευρετήρια, Εναύσματα, Έλεγχος ή Εκτεταμένο για τη δημιουργία αυτών των προαιρετικών στοιχείων.

  Στήλες

  Χρησιμοποιήστε το παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες για στήλες, συμπεριλαμβανομένων των τύπων δεδομένων και πρωτεύοντα κλειδιά.

  1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στο διάγραμμά σας.

  2. Στο παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή στήλες.

  3. Κάντε κλικ στο πρώτο κενό φυσικό όνομα στο κελί και πληκτρολογήστε ένα όνομα.

  4. Για να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων για μια στήλη, επιλέξτε το πεδίο Τύπος δεδομένων της στήλης και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων από τη λίστα ή πληκτρολογήστε τον τύπο δεδομένων στη λίστα. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε decimal(8,2) ή char(30).

  5. Για να αποτρέψετε τις κενές τιμές, επιλέξτε το πλαίσιο έλεγχο Απαιτείται.

  6. Για να καθορίσετε ότι η στήλη αποτελεί αποτελεί πρωτεύον κλειδί, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου PK.

  7. Για να εμφανιστούν περισσότερες ιδιότητες στήλης, εκτός από αυτές που εμφανίζονται όταν επιλέγετε την κατηγορία Στήλες, επιλέξτε τη στήλη και κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  Σχέσεις

  Οι σχέσεις χρησιμοποιούν πρωτεύοντα και εξωτερικά κλειδιά για να επιτρέψουν στις βάσεις δεδομένων να αντιστοιχίσουν μια σειρά σε έναν πίνακα με μια σειρά σε έναν συσχετισμένο πίνακα. Αυτές τις σχέσεις μπορείτε να τις εμφανίσετε στο διάγραμμά σας. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε την πληθικότητά τους (για παράδειγμα, ένα -προς-πολλά) και να χρησιμοποιήσετε τη σημειογραφία Crow's feet, τη σχεσιακή σημειογραφία ή τη σημειογραφία IDEF1X για να παρουσιάσετε την πληθικότητα. Δεν μπορείτε να παρουσιάσετε σχέσεις πολλά-προς-πολλά με καμιά από αυτές τις σημειογραφίες στο πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσεων δεδομένων.

  1. Δημιουργία σχέσης ανάμεσα σε πίνακες:

   1. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πίνακες είναι ορατοί στο διάγραμμα. Εάν πραγματοποιείτε αποσυμπίληση στο μοντέλο από υπάρχουσα βάση δεδομένων, ίσως χρειαστεί να σύρετε τον έναν ή και τους δύο πίνακες από το παράθυρο ’Πίνακες και προβολές’ στη σελίδα σχεδίου.

   2. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλετε για την πλευρά του πρωτεύοντος κλειδιού της σχέσης.

   3. Στο παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή στήλες.

   4. Στο πλέγμα, επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το μοναδικό προσδιορισμό κάθε σειράς στον πίνακα και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου PK για να την ορίσετε ως το πρωτεύον κλειδί.

   5. Από το στάμπο Σχεσιακό αντικείμενο ή Σχέση οντοτήτων, σύρετε ένα σχήμα Σχέση και αποθέστε το σε ένα κενό σημείο της σελίδας.

   6. Συνδέστε το υψηλότερο άκρο στον πίνακα με το γονικό πίνακα.

   7. Συνδέστε το άλλο άκρο με το θυγατρικό πίνακα.

    Εάν ο δεύτερος πίνακας δεν περιέχει ήδη μια στήλη με το ίδιο όνομα με το πρωτεύον κλειδί, το μοντέλο την προσθέτει στο δεύτερο πίνακα ως εξωτερικό κλειδί.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν γραμμές σχέσης εξαφανίζονται, στο μενού βάσης δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο έγγραφο. Στην καρτέλα " σχέσεις ", στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου " σχέσεις ".

  2. Ορισμός πληθικότητας της σχέσης:

   1. Κάντε διπλό κλικ στη σχέση.

   2. Στο παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή διάφορα.

   3. Στην περιοχή Πληθικότητα, επιλέξτε την πληθικότητα που ταιριάζει καλύτερα στη σχέση. Για τις σχέσεις ένα-προς-πολλά, η καλύτερη επιλογή είναι Μηδέν ή περισσότερα ή Ένα ή περισσότερα. Για τις σχέσεις ένα-προς-ένα, η καλύτερη επιλογή είναι Μηδέν ή ένα ή Ακριβώς ένα.

 3. Για να εφαρμόσετε άλλους περιορισμούς στο διάγραμμά σας (όπως η δημιουργία ευρετηρίων, όρων ελέγχου και εναυσμάτων) μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  Δημιουργία ευρετηρίων

  Τα ευρετήρια βελτιώνουν τις επιδόσεις ή την ταχύτητα της βάσης δεδομένων κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος.

  1. Ανοίξτε το διάγραμμα μοντέλου βάσεων δεδομένων.

  2. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα ευρετήριο και, στο παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, στη λίστα κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή ευρετήρια.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ευρετηρίου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το ευρετήριο και πιέστε OK.

  5. Στη λίστα Τύπος ευρετηρίου, κάντε μια επιλογή για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό ή μη μοναδικό ευρετήριο.

  6. Στη λίστα Διαθέσιμες στήλες, επιλέξτε το όνομα κάθε στήλης που θέλετε να συμπεριλάβετε στο ευρετήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη >.

  7. Στη λίστα Στήλες με ευρετήριο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αύξ. για τη δημιουργία ευρετηρίου με αύξουσα σειρά ταξινόμησης ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για τη δημιουργία ευρετηρίου με φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.

   Το διάγραμμα μοντέλου βάσεων δεδομένου ενημερώνεται.

  Δημιουργία προβολών

  Μπορείτε να σκεφτείτε μια προβολή ως ένα αποθηκευμένο ερώτημα. Οι προβολές είναι ιδιαίτερα βολικές εάν χρειάζεται επανειλημμένα να προσπελάσετε τις ίδιες πληροφορίες από πολλούς πίνακες ή εάν θέλετε να εκθέσετε τα δεδομένα σε χρήστες χωρίς να τους επιτρέπετε να τροποποιήσουν τους ίδιους τους πίνακες.

  Από το στάμπο Σχέση οντοτήτων ή Σχεσιακό αντικείμενο, σύρετε ένα σχήμα Προβολή στη σελίδα σχεδίου.

  Ορισμός σύνθετες ιδιότητες για πίνακες και προβολές

  Ανάλογα με το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (DBMS) που διαθέτετε, ίσως μπορείτε να ορίσετε εκτεταμένες ιδιότητες για πίνακες και προβολές, ώστε να προσδιορίζετε πού έχουν αποθηκευτεί.

  Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα ή προβολή των οποίων σύνθετες ιδιότητες που θέλετε να ορίσετε και, στο παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, στη λίστα κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή εκτεταμένη.

  Δημιουργία όρων ελέγχου

  Χρησιμοποιείστε όρους ελέγχου για να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε μια στήλη βρίσκονται μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν όρο ελέγχου που απαιτεί τα δεδομένα σε μια στήλη με όνομα ’Ηλικία’ να είναι πάνω από 65.

  1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα για να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων.

  2. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη στήλη στην οποία θέλετε να προσθέσετε όρο ελέγχου.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

  4. Στην καρτέλα Έλεγχος του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες στήλης, πληκτρολογήστε τους περιορισμούς που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας, ανατρέξτε στο θέμα στήλη και τις ιδιότητες πεδίου διαλόγου (καρτέλα ελέγχου).

   Ο όρος ελέγχου προστίθενται στο παράθυρο κώδικα στην περιοχή τοπική κώδικα.

  Δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών και συναρτήσεων που ορίζονται από το χρήστη

  Χρησιμοποιείστε τις αποθηκευμένες διεργασίες και τις λειτουργίες που ορίζονται από το χρήστη για να δημιουργήσετε πακέτα από κώδικες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά για την εκτέλεση των ίδιων ενεργειών επανειλημμένα. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές είναι ότι η λειτουργία που ορίζεται από το χρήστη επιστρέφει τιμή, ενώ η αποθηκευμένη διεργασία εκτελεί κώδικα χωρίς να επιστρέφει τιμή.

  1. Στο μενού βάσης δεδομένων, επιλέξτε την Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κώδικα για να ανοίξετε το παράθυρο κώδικα.

  2. Επιλέξτε Καθολικός κώδικας και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  3. Στην καρτέλα Ιδιότητες που υπάρχει στο Πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα, επιλέξτε το είδος του κώδικα που θέλετε να δημιουργήσετε και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κώδικα.

  4. Στην καρτέλα Κυρίως σώμα, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πιέστε OK.

  Δημιουργία εναυσμάτων

  Τα εναύσματα κάνουν τον κώδικα SQL που καθορίζετε στο έναυσμα να εκτελείται όταν πραγματοποιείται ένα συγκεκριμένο συμβάν στη βάση δεδομένων.

  1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα για να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων.

  2. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Εναύσματα και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  3. Στην καρτέλα Ιδιότητες, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έναυσμα.

  4. Στην καρτέλα Κυρίως σώμα, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πιέστε OK.

   Το έναυσμα έχει προστεθεί στο παράθυρο ’Κώδικας’ στην περιοχή Τοπικός κώδικας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×