Δημιουργία μιας τοποθεσίας

Πριν να δημιουργήσετε μια τοποθεσία, πρέπει να καθορίσετε αν θέλετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία μέσα στην υπάρχουσα δομή τοποθεσίας ή μια νέα τοποθεσία ανώτερου επιπέδου. Αυτό το άρθρο προσφέρει βασικές πληροφορίες για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε. Εάν χρειάζεστε πρόσθετες οδηγίες ή αν πρέπει να δημιουργήσετε πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες ή τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου, συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Απόφαση για τη δημιουργία μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας ή μιας τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου

Δημιουργία μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας στην υπάρχουσα τοποθεσία

Δημιουργία μιας τοποθεσίας με χρήση της δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης

Άλλοι τρόποι δημιουργίας τοποθεσιών

Μια τοποθεσία είναι μια ομάδα σχετιζόμενων ιστοσελίδων, όπου η ομάδα σας μπορεί να συνεργάζεται σε έργα, να πραγματοποιεί συσκέψεις και να κάνει κοινή χρήση πληροφοριών. Η επιχείρησή σας μπορεί να χρησιμοποιεί δευτερεύουσα τοποθεσία και τοποθεσία ανώτατου επιπέδου για τη διαίρεση του περιεχομένου τοποθεσίας σε διακριτές τοποθεσίες ξεχωριστής διαχείρισης. Για παράδειγμα, η επιχείρησή σας ενδέχεται να θέλει ξεχωριστές τοποθεσίες για κάθε προϊόν ή περιοχή.

Οι τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου μπορούν να έχουν πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι δευτερεύουσες τοποθεσίες μπορούν να έχουν επίσης πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες. Ολόκληρη η δομή μιας τοποθεσίας Web ανώτερου επιπέδου και όλες οι δευτερεύουσες τοποθεσίες της ονομάζεται συλλογή τοποθεσιών.

Το αν μπορείτε να δημιουργείτε τοποθεσίες και δευτερεύουσες τοποθεσίες εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρησή σας έχει ρυθμίσει τις τοποθεσίες της και τα δικαιώματα δημιουργίας τοποθεσιών. Κάποιες επιχειρήσεις χρειάζεται να ασκούν αυστηρό έλεγχο σχετικά με τα άτομα που μπορούν να δημιουργούν τοποθεσίες ή σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο δημιουργίας τοποθεσιών. Άλλες επιχειρήσεις επιτρέπουν στους χρήστες μεγαλύτερη πρόσβαση και ελευθερία για τη δημιουργία τοποθεσιών, όταν χρειάζεται.

Δευτερεύουσα τοποθεσία

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία μέσα στην υπάρχουσα δομή τοποθεσίας, αν έχετε επίπεδο δικαιωμάτων σχεδίασης. Από προεπιλογή, μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία χρησιμοποιεί τη διεύθυνση URL της γονικής τοποθεσίας ως πρώτο μέρος της διεύθυνσης URL που διαθέτει. Σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία μπορούν να μεταβιβαστούν τα δικαιώματα και η πλοήγηση της υπάρχουσας τοποθεσίας, αλλά μπορείτε επίσης να καθορίσετε μοναδικά δικαιώματα και πλοήγηση. Για παράδειγμα, μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία χρησιμοποιεί την υπάρχουσα επάνω γραμμή συνδέσεων και την κεντρική σελίδα από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να καθορίσετε να χρησιμοποιεί δική της επάνω γραμμή συνδέσεων και κεντρική σελίδα.

Επάνω γραμμή συνδέσεων

Η επάνω γραμμή συνδέσεων εμφανίζεται ως μία ή περισσότερες καρτέλες με υπερ-σύνδεση στο επάνω μέρος όλων των σελίδων. Για παράδειγμα, αν η τοποθεσία σας έχει όνομα "Σχεδιασμός συνεδρίου", οι συνδέσεις προς την τοποθεσία "Σχεδιασμός συνεδρίου" μπορούν να εμφανίζονται στην επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας, ώστε τα άτομα που επισκέπτονται τη γονική τοποθεσία να μπορούν να βρουν εύκολα την τοποθεσία "Σχεδιασμός συνεδρίου".

Όταν δημιουργείτε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία, μπορείτε να συμπεριλάβετε τη δευτερεύουσα τοποθεσία σε στοιχεία πλοήγησης της γονικής τοποθεσίας, ώστε τα άτομα να μπορούν να βρουν την τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε τη δευτερεύουσα τοποθεσία στην επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας και στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης της γονικής τοποθεσίας. Η γραμμή γρήγορης εκκίνησης εμφανίζεται στο πλάι των περισσότερων σελίδων με άποψη προς τον χρήστη, ακριβώς κάτω από τη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας.

Γραμμή γρήγορης εκκίνησης

Τοποθεσία ανώτερου επιπέδου

Από προεπιλογή, πρέπει να είστε διαχειριστής για να δημιουργείτε τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου (και τις συλλογές τοποθεσιών που βασίζονται σε τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου), αλλά ο διαχειριστής σας μπορεί να ενεργοποιήσει τη δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, ώστε να επιτρέπεται σε άλλα άτομα η δημιουργία τοποθεσιών ανώτερου επιπέδου. Εάν είναι ενεργοποιημένη η δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, τα άτομα με επίπεδα δικαιωμάτων πλήρους ελέγχου, σχεδίασης, συμβολής και ανάγνωσης μπορούν να δημιουργούν τοποθεσίες. Σε μα τοποθεσία ανώτερου επιπέδου δεν είναι δυνατό να μεταβιβαστεί πλοήγηση ή δικαιώματα από άλλη τοποθεσία. Παρέχει τα δικά της στοιχεία πλοήγησης και δικαιώματα, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τα δικαιώματα. Όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία ανώτερου επιπέδου, οι συνδέσεις προς αυτήν την τοποθεσία δεν προστίθενται αυτόματα σε άλλη τοποθεσία. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αργότερα τα στοιχεία πλοήγησης άλλων τοποθεσιών, ώστε να κατευθύνονται προς την τοποθεσία σας.

Σημείωση: Από προεπιλογή, οι νέες τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου και οι συλλογές τοποθεσιών τους δημιουργούνται σε έναν κατάλογο τοποθεσιών, που βασίζεται στη διαδρομή του διακομιστή. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL για μια τοποθεσία που ονομάζεται Τοποθεσία_Α θα ήταν: http://όνομα_διακομιστή/τοποθεσίες/Τοποθεσία_Α/default.aspx. Από προεπιλογή, το όνομα διαδρομής καλείται /τοποθεσίες, αν και το όνομα μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τη γλώσσα της τοποθεσίας. Ένας διαχειριστής μπορεί να αλλάξει το όνομα ή τη θέση αυτής της διαδρομής, καθορίζοντας διαδρομές διαχείρισης. Ωστόσο, όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας τη δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης δεν μπορείτε να αλλάξετε τη διαδρομή των τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Απόφαση για τη δημιουργία μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας ή μιας τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου

Πρέπει να αποφασίσετε αν θα δημιουργήσετε δευτερεύουσες τοποθεσίες μέσα στην ίδια συλλογή τοποθεσιών ή τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου σε ξεχωριστές συλλογές τοποθεσιών. Αυτή η απόφαση εξαρτάται από τον βαθμό ομοιότητας των τοποθεσιών μεταξύ τους, από το αν θέλετε να μπορείτε να τις διαχειρίζεστε ξεχωριστά και από το αν θέλετε να κάνουν κοινή χρήση στοιχείων, όπως πλοήγηση ή αναζήτηση.

Μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών, όλες οι τοποθεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια παρακάτω στοιχεία:

 • Πλοήγηση

 • Τύποι περιεχομένου

 • Ροές εργασίας

 • Ομάδες ασφαλείας

 • Πεδία αναζήτησης σε λίστες

 • Εμβέλεια αναζήτησης

 • Σετ δυνατοτήτων

Επιλέξτε δευτερεύουσες τοποθεσίες μέσα στην ίδια συλλογή τοποθεσιών, όταν:

 • Θέλετε να κάνετε κοινή χρήση πλοήγησης μεταξύ τοποθεσιών.

 • Θέλετε να μεταβιβάζονται σε δευτερεύουσες τοποθεσίες δικαιώματα από γονικές τοποθεσίες.

 • Θέλετε να κάνετε κοινή χρήση λιστών μεταξύ τοποθεσιών.

 • Θέλετε να κάνετε κοινή χρήση στοιχείων σχεδίασης (όπως θέματα ή στυλ) μεταξύ τοποθεσιών.

Επιλέξτε τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου σε ξεχωριστές συλλογές τοποθεσιών, όταν:

 • Χρειάζεστε ξεχωριστή ασφάλεια για διαφορετικές τοποθεσίες.

  Σημείωση: Αν και μπορείτε να έχετε ξεχωριστά δικαιώματα για μια δευτερεύουσα τοποθεσία, ενδέχεται κάποιες φορές να θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κοινοί χρήστες και δικαιώματα μεταξύ δύο τοποθεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ξεχωρίζετε τις συλλογές τοποθεσιών.

 • Ενδέχεται να πρέπει να μετακινηθεί η συλλογή τοποθεσιών σε διαφορετική βάση δεδομένων στο μέλλον.

 • Θέλετε να μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε μόνο τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 • Θέλετε να μπορείτε να περιορίζετε την εμβέλεια μιας ροής εργασίας μόνο στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 • Θέλετε να έχετε ξεχωριστή εμβέλεια αναζήτησης μόνο για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας στην υπάρχουσα τοποθεσία

Πριν από τη δημιουργία μιας τοποθεσίας, βεβαιωθείτε ότι είστε στο σημείο της τοποθεσίας όπου θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα δευτερεύουσα τοποθεσία.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάνε κλικ στην εντολή Δημιουργία στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο της τοποθεσίας".

Συμβουλή: Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού Ενέργειες τοποθεσίας αντί να πραγματοποιήσετε αυτό το βήμα.

 1. Στην περιοχή Ιστοσελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες και χώροι εργασίας.

 2. Στην ενότητα Τίτλος και περιγραφή, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για την τοποθεσία σας. Ο τίτλος απαιτείται.

  Ο τίτλος εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας και εμφανίζεται σε στοιχεία πλοήγησης που βοηθούν τους χρήστες να βρουν και να ανοίξουν την τοποθεσία.

 3. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή του σκοπού της τοποθεσίας σας στο πλαίσιο Περιγραφή. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

  Η περιγραφή εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας και βοηθάει τους χρήστες να κατανοήσουν τον σκοπό της τοποθεσίας σας.

 4. Στην ενότητα Διεύθυνση τοποθεσίας Web, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL για την τοποθεσία σας. Το πρώτο μέρος παρέχεται για εσάς.

  Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα με την ενημέρωση ή την τροποποίηση της τοποθεσίας, μην εισαγάγετε κάποιον από τους παρακάτω ειδικούς χαρακτήρες ως μέρος της διεύθυνσης Web.

  Ειδικοί χαρακτήρες προς αποφυγή

  Ειδικοί χαρακτήρες προς αποφυγή

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε και μετά επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο τοποθεσίας.

  Παραδείγματα κοινών προεπιλεγμένων προτύπων τοποθεσίας

 6. Στην ενότητα Δικαιώματα, επιλέξτε αν θέλετε να παρέχετε πρόσβαση στους ίδιους χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη γονική τοποθεσία ή σε ένα μοναδικό σύνολο χρηστών.

  Εάν κάνετε κλικ στην επιλογήΧρήση μοναδικών δικαιωμάτων, μπορείτε αργότερα να ρυθμίσετε δικαιώματα, αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή πληροφοριών στην τρέχουσα σελίδα.

 7. Στην ενότητα Πλοήγηση, επιλέξτε αν θέλετε η νέα δευτερεύουσα τοποθεσία να είναι ορατή στην πλοήγηση της γονικής της τοποθεσίας.

  Από προεπιλογή, η γραμμή γρήγορης εκκίνησης εμφανίζεται στο πλάι των περισσότερων σελίδων με άποψη προς τον χρήστη, ακριβώς κάτω από τη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας. Η επάνω γραμμή συνδέσεων εμφανίζεται ως μία ή περισσότερες καρτέλες με υπερ-σύνδεση στο επάνω μέρος όλων των σελίδων.

 8. Στην ενότητα Μεταβίβαση πλοήγησης, καθορίστε αν θέλετε να μεταβιβάζεται στην τοποθεσία η επάνω γραμμή συνδέσεων από τη γονική τοποθεσία ή αν θα έχει το δικό της σύνολο συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων.

  Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης το αν θα εμφανίζεται η νέα τοποθεσία ως μέρος της πλοήγησης πορείας της γονικής τοποθεσίας. Η πλοήγηση πορείας παρέχει ένα σύνολο υπερσυνδέσεων που επιτρέπουν στους χρήστες της τοποθεσίας να πλοηγούνται γρήγορα προς τα επάνω στην ιεραρχία των τοποθεσιών μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών, όπως "Σχεδιασμός συνεδρίου". Κατά την πλοήγηση προς τα κάτω στην ιεραρχία της τοποθεσίας, η πλοήγηση πορείας εμφανίζεται στη σελίδα στην οποία έχετε πλοηγηθεί. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι, η δευτερεύουσα τοποθεσία δεν θα περιέχει την πλοήγηση πορείας της γονικής τοποθεσίας.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Εάν καθορίσατε ότι θέλετε η δευτερεύουσα τοποθεσία να έχει τα ίδια δικαιώματα με τη γονική της τοποθεσία, η νέα τοποθεσία δημιουργείται όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Εάν καθορίσατε μοναδικά δικαιώματα εμφανίζεται η σελίδα "Ρύθμιση ομάδων για αυτήν την τοποθεσία", όπου μπορείτε να ρυθμίσετε ομάδες για τη δευτερεύουσα τοποθεσία.

 10. Εάν εμφανιστεί η σελίδα "Ρύθμιση ομάδων για αυτήν την τοποθεσία", πρέπει να καθορίσετε αν θέλετε να δημιουργήσετε νέες ομάδες ή να χρησιμοποιήσετε υπάρχουσες ομάδες για επισκέπτες, μέλη και κατόχους αυτής της τοποθεσίας. Σε κάθε ενότητα, κάντε τα εξής:

  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας ομάδας, είτε αποδεχτείτε το όνομα που δημιουργείται αυτόματα για τη νέα ομάδα του SharePoint είτε πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και μετά προσθέστε τα άτομα που θέλετε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο σημείου ελέγχου για να επιβεβαιώσετε τυχόν ονόματα που πληκτρολογείτε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του βιβλίου διευθύνσεων για να εκτελέσετε αναζήτηση στον κατάλογο για περισσότερα ονόματα.

   Στην ενότητα Επισκέπτες σε αυτήν την τοποθεσία, μπορείτε επίσης να προσθέσετε όλους τους χρήστες στους οποίους εκτελέστηκε έλεγχος ταυτότητας στην ομάδα "Επισκέπτες", το οποίο παρέχει στα μέλη της ομάδας δικαιώματα ανάγνωσης του περιεχομένου στην τοποθεσία σας, από προεπιλογή.

  • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Χρήση μιας υπάρχουσας ομάδας, επιλέξτε από τη λίστα την ομάδα του SharePoint που θέλετε.

   Εάν έχετε πολλές ομάδες του SharePoint, η λίστα ενδέχεται να είναι συντετμημένη. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για να δείτε μια πλήρη λίστα ή στην επιλογή Λιγότερα για να κάνετε σύντμηση της λίστας.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας τοποθεσίας με χρήση της δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης

Πριν να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία με χρήση της δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, πρώτα πρέπει ένας διαχειριστής να ενεργοποιήσει την επιλογή "Δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης" στην κεντρική διαχείριση του SharePoint.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, εμφανίζεται μια ανακοίνωση με σύνδεση για τη δημιουργία μιας τοποθεσίας στη λίστα Ανακοινώσεις της τοποθεσίας. Εάν δεν βλέπετε την ανακοίνωση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση URL αυτοεξυπηρέτησης για τη δημιουργία τοποθεσιών.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσιών.

  Εάν βρίσκεστε σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία της τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου, κάντε κλικ στην κεντρική σελίδα στην επάνω γραμμή συνδέσεων ή στην πρώτη τοποθεσία στην ιεραρχίας της πλοήγησης πορείας. Για παράδειγμα, εάν η πορεία είναι Τοποθεσία Ομάδας>Μάρκετινγκ>Έργα, επειδή είστε στη σελίδα "Έργα", για τη σελίδα της τοποθεσίας "Μάρκετινγκ" κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσία Ομάδας.

 2. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου, κοιτάξετε τη λίστα Ανακοινώσεις.

  Εάν δεν βλέπετε μια ανακοίνωση για δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης στην κεντρική σελίδα, εμφανίστε την πλήρη λίστα κάνοντας κλικ στην επιλογή Ανακοινώσεις. Εάν δεν βλέπετε τη λίστα Ανακοινώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και μετά εκτελέστε αναζήτηση για Ανακοινώσεις στην περιοχή Λίστες.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ήδη μια διεύθυνση URL για δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε τη διεύθυνση URL απευθείας στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης, χωρίς να εντοπίσετε πρώτα την ανακοίνωση δημιουργίας τοποθεσίας.

 3. Στην ανακοίνωση με τίτλο Δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, κάντε κλικ στη διεύθυνση URL για δημιουργία μιας νέας τοποθεσίας Web. Εάν δεν βλέπετε τη διεύθυνση URL, κάντε κλικ στην ανακοίνωση για να την ανοίξετε εντελώς.

  Από προεπιλογή, η ανακοίνωση ονομάζεται Δημιουργία τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, αλλά ο διαχειριστής σας ενδέχεται να την έχει προσαρμόσει.

 4. Στη σελίδα "Νέα τοποθεσία του SharePoint", στην ενότητα Τίτλος και περιγραφή, πληκτρολογήστε έναν τίτλο για την τοποθεσία σας. Ο τίτλος απαιτείται.

  Ο τίτλος εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας και εμφανίζεται σε στοιχεία πλοήγησης που βοηθούν τους χρήστες να βρουν και να ανοίξουν την τοποθεσία.

 5. Στην ενότητα Τίτλος και περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή του σκοπού της τοποθεσίας σας στο πλαίσιο Περιγραφή. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

  Η περιγραφή εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας και βοηθάει τους χρήστες να κατανοήσουν τον σκοπό της τοποθεσίας σας.

 6. Στην ενότητα Διεύθυνση τοποθεσίας Web, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL για την τοποθεσία σας. Το πρώτο μέρος παρέχεται για εσάς.

  Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα με την ενημέρωση ή την τροποποίηση της τοποθεσίας, μην εισαγάγετε κάποιον από τους παρακάτω ειδικούς χαρακτήρες ως μέρος της διεύθυνσης Web.

  Ειδικοί χαρακτήρες προς αποφυγή

  Ειδικοί χαρακτήρες προς αποφυγή

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Στην ενότητα Επιλογή προτύπου, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε και μετά επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο τοποθεσίας.

  Παραδείγματα κοινών προεπιλεγμένων προτύπων τοποθεσίας

  • Τοποθεσία ομάδας     Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί η ομάδα για τη δημιουργία, την οργάνωση και τη κοινή χρήση πληροφοριών. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη εγγράφων και βασικές λίστες, όπως Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, Επαφές και Συνδέσεις.

  • Κενή τοποθεσία     Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία με κενή κεντρική σελίδα την οποία θα προσαρμόσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web, συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, για να προσθέσετε αλληλεπιδραστικές λίστες ή άλλες δυνατότητες.

  • Τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων     Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία η οποία θα βοηθάει τα άτομα της ομάδας σας να συνεργάζονται σε έγγραφα. Αυτό το πρότυπο παρέχει μια βιβλιοθήκη εγγράφων για την αποθήκευση του πρωτεύοντος εγγράφου και των αρχείων υποστήριξης, μια λίστα Εργασίες για την αντιστοίχιση εκκρεμών εργασιών και μια λίστα Συνδέσεις για πόρους που σχετίζονται με το έγγραφο.

  • Τοποθεσία Wiki     Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία όπου οι χρήστες θα μπορούν να προσθέτουν, να επεξεργάζονται και να συνδέουν τοποθεσίες στο Web εύκολα και γρήγορα.

  • Τοποθεσία ηλεκτρονικού ημερολογίου     Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία όπου οι χρήστες θα μπορούν να καταχωρούν πληροφορίες και να επιτρέπουν σε άλλους χρήστες να τις σχολιάζουν.

  • Βασικός χώρος εργασίας συσκέψεων     Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία η οποία θα σας βοηθάει στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση των συσκέψεων με την υπόλοιπη ομάδα σας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει τις εξής λίστες: Στόχοι, Συμμετέχοντες, Ημερήσια διάταξη και Βιβλιοθήκη εγγράφων.

  • Κενός χώρος εργασίας συσκέψεων     Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια κενή τοποθεσία χώρους εργασίας συσκέψεων για να τη προσαρμόσετε βάσει των αναγκών σας.

  • Τοποθεσία χώρου εργασίας συσκέψεων λήψης αποφάσεων     Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία ιδανική για αναθεώρηση εγγράφων και καταγραφή αποφάσεων που λήφθηκαν στη σύσκεψη. Το πρότυπο περιλαμβάνει τις εξής λίστες: Στόχοι, Συμμετέχοντες, Ημερήσια διάταξη, Βιβλιοθήκη εγγράφων, Εργασίες και Αποφάσεις.

  • Τοποθεσία χώρου εργασίας συσκέψεων για κοινωνικές εκδηλώσεις     Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία η οποία θα σας βοηθάει στον προγραμματισμό και το συντονισμό κοινωνικών εκδηλώσεων. Το πρότυπο περιλαμβάνει τις εξής λίστες: Συμμετέχοντες, Οδηγίες, Απαραίτητος εξοπλισμός, Συζητήσεις και Βιβλιοθήκη φωτογραφιών.

  • Τοποθεσία χώρου εργασίας συσκέψεων πολλών σελίδων     Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία η οποία παρέχει όλες τις βασικές αρχές για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της σύσκεψής σας με πολλές σελίδες. Το πρότυπο περιέχει τις εξής λίστες: Στόχοι, Συμμετέχοντες και Ημερήσια διάταξη καθώς και δύο κενές σελίδες για να τις προσαρμόσετε βάσει των αναγκών σας.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Ρύθμιση ομάδων για αυτήν την τοποθεσία", όπου μπορείτε να ορίσετε ομάδες για την τοποθεσία.

 9. Σε κάθε ενότητα της σελίδας "Ρύθμιση ομάδων για αυτήν την τοποθεσία", αποδεχτείτε το όνομα που δημιουργείται αυτόματα για τη νέα ομάδα του SharePoint ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και μετά προσθέστε τα άτομα ή τις ομάδες που θέλετε. Κάντε κλικ στο εικονίδιο σημείου ελέγχου για να επιβεβαιώσετε τυχόν ονόματα που πληκτρολογείτε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο του βιβλίου διευθύνσεων για να εκτελέσετε αναζήτηση στον κατάλογο για περισσότερα ονόματα.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Άλλοι τρόποι δημιουργίας τοποθεσιών

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι δημιουργίας τοποθεσιών, αν είστε διαχειριστής ή προγραμματιστής ή αν έχετε ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services.

 • Δημιουργία τοποθεσιών στην Κεντρική διαχείριση του SharePoint    Εάν είστε διαχειριστής διακομιστή μπορείτε να δημιουργείτε συλλογές τοποθεσιών, χρησιμοποιώντας την Κεντρική διαχείριση του SharePoint. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια της Κεντρικής διαχείρισης και στον Οδηγό σχεδιασμού του Windows SharePoint Services.

 • Δημιουργία τοποθεσιών με χρήση μιας λειτουργίας γραμμής εντολών    Εάν είστε διαχειριστής, μπορείτε να δημιουργήσετε τοποθεσίες χρησιμοποιώντας την εντολή createsites και παραμέτρους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια της Κεντρικής διαχείρισης και στον Οδηγό προγραμματισμού των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

 • Δημιουργία τοποθεσιών με προγραμματισμό    Εάν είστε προγραμματιστής, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τοποθεσίες με προγραμματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο για προγραμματιστές των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services.

 • Δημιουργία τοποθεσιών με συμβατό πρόγραμμα σχεδιασμού Web    Εάν έχετε ένα πρόγραμμα σχεδιασμού Web που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σχεδιασμού Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×