Δημιουργία μιας τοποθεσίας του SharePoint Designer 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το θέμα εξηγεί τον τρόπο χρήσης επιλογών του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία για τη δημιουργία μιας τοποθεσίας Microsoft SharePoint και παρέχει επίσης οδηγίες για την επιλογή ενός προτύπου τοποθεσίας.

Για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία SharePoint, πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή που χρησιμοποιείτε.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια τοποθεσία του SharePoint ή τη δευτερεύουσα τοποθεσία;

Τον τύπο του προτύπου πρέπει να επιλέξω;

Δημιουργία μιας τοποθεσίας του SharePoint

Τι είναι μια τοποθεσία ή δευτερεύουσα τοποθεσία SharePoint;

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία SharePoint, είναι χρήσιμο να κατανοήσετε σε ποιο σημείο της ιεραρχίας βρίσκεται η τοποθεσία σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις ακόλουθες τρεις έννοιες SharePoint:

 • Τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου    Η προεπιλεγμένη, τοποθεσία ανώτατου επιπέδου που παρέχεται από ένα διακομιστή Web. Για να ανοίξετε την τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου, καταχωρείτε το URL του διακομιστή — για παράδειγμα, http://My_server — χωρίς να καθορίζετε όνομα σελίδας ή δευτερεύουσα τοποθεσία. Οι διαχειριστές μεταβαίνουν σε αυτήν την τοποθεσία για να αλλάξουν ρυθμίσεις που αφορούν ολόκληρη τη συλλογή της τοποθεσίας.

 • Δευτερεύουσα τοποθεσία    Μια πλήρης τοποθεσία Web που είναι αποθηκευμένη σε έναν επώνυμο δευτερεύοντα κατάλογο της τοποθεσίας Web ανώτατου επιπέδου. Κάθε δευτερεύουσα τοποθεσία είναι δυνατόν να έχει δικαιώματα διαχείρισης, ελέγχου και αναζήτησης, τα οποία είναι ανεξάρτητα από την τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου και τις υπόλοιπες δευτερεύουσες τοποθεσίες. Μια δευτερεύουσα τοποθεσία είναι δυνατόν να περιέχει επίσης δικές της δευτερεύουσες τοποθεσίες. Επειδή κάθε τοποθεσία που βρίσκεται κάτω από την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου είναι στην πραγματικότητα μια δευτερεύουσα τοποθεσία, κάθε δευτερεύουσα τοποθεσία συνήθως ονομάζεται απλά τοποθεσία. Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία, καταχωρείτε το URL του διακομιστή και οποιεσδήποτε δευτερεύουσες τοποθεσίες — για παράδειγμα, http://My_server/My_site — χωρίς να καθορίζετε όνομα σελίδας.

 • Συλλογή τοποθεσιών    Πρόκειται για ένα σύνολο τοποθεσιών Web σε ένα διακομιστή Web, οι οποίες έχουν τον ίδιο κάτοχο και κοινές ρυθμίσεις διαχείρισης. Κάθε συλλογή τοποθεσιών περιέχει ακριβώς μία τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου και μπορεί επίσης να περιέχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες τοποθεσίες. Σε κάθε διακομιστή Web είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές συλλογές τοποθεσιών.

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία SharePoint, συνήθως δημιουργείτε μια δευτερεύουσα τοποθεσία στην τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου ή σε μια υπάρχουσα δευτερεύουσα τοποθεσία. Μέσω του προγράμματος περιήγησης, στη σελίδα "Δημιουργία τοποθεσίας SharePoint", μπορείτε να δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία μόνο για την τρέχουσα τοποθεσία. Με το Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να δημιουργήστε μια δευτερεύουσα τοποθεσία για κάθε τοποθεσία για την οποία έχετε τα απαιτούμενα δικαιώματα.

Οι χρήστες που δεν έχουν δικαιώματα διαχειριστή μπορούν να δημιουργήσουν τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου, εκτός αν ο διαχειριστής του διακομιστή ενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Αυτόματη δημιουργία τοποθεσίας" του Windows SharePoint Services 3.0. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου και νέες συλλογές τοποθεσιών, χωρίς να απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή στο διακομιστή Web. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή σας.

Στην ακόλουθη εικόνα, η τοποθεσία My_site είναι μία από τις δύο δευτερεύουσες τοποθεσίες της τοποθεσίας Web ανώτατου επιπέδου που ονομάζεται My_server. Η τοποθεσία My_site έχει επίσης δύο δικές της δευτερεύουσες τοποθεσίες. Η τοποθεσία My_server και οι τέσσερις δευτερεύουσες τοποθεσίες αποτελούν μια ενιαία συλλογή τοποθεσιών.

Συλλογή τοποθεσιών που περιλαμβάνει μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου και δευτερεύουσες τοποθεσίες

Αρχή της σελίδας

Ποιον τύπο προτύπου πρέπει να επιλέξω;

Στην καρτέλα Τοποθεσία Web του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία, υπάρχουν δύο προεπιλεγμένες κατηγορίες προτύπων τοποθεσιών Web: Γενικά και Πρότυπα του SharePoint.

Τα πρότυπα και των δύο κατηγοριών δημιουργούν τοποθεσίες Web με δυνατότητα υποστήριξης λειτουργιών ASP.NET, και όλα τα πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διακομιστή που εκτελεί Windows SharePoint Services 3.0, αλλά μόνο τα πρότυπα του παράγουν κατηγορία Πρότυπα του SharePoint Web των τοποθεσιών που ήδη Συμπεριλάβετε περιεχόμενο συνεργασίας του SharePoint όπως τμήματα Web και λίστες του SharePoint και βιβλιοθήκες εγγράφων. Αυτού του περιεχομένου μπορούν να προστεθούν με μη αυτόματο τρόπο σε τοποθεσίες Web που δημιουργείτε με τη χρήση προτύπων στην κατηγορία Γενικά, αλλά δεν περιλαμβάνεται αυτόματα στο αυτών των τοποθεσιών.

Ο τύπος προτύπου που επιλέγετε εξαρτάται από την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε:

 • Πρότυπα του SharePoint    Τοποθεσίες του SharePoint που βασίζονται σε τεχνολογία ASP.NET, προσφέρουν ισχυρών, ευέλικτη υποστήριξη επικοινωνίας και συνεργασίας. Πιο παραδοσιακή στατική τοποθεσίες Web που δεν βασίζονται σε ASP.NET μπορεί να παρέχουν μια αποτελεσματική χώρου διοργάνωσης για μονόδρομη παρουσιάσεων, αλλά που δεν υποστηρίζουν την ταξινόμηση της πραγματικής συνεργασίας που Windows SharePoint Services 3.0 και επιτρέπουν ASP.NET 2.0.

 • Γενικά    Τα δύο πρότυπα αυτής της κατηγορίας παράγουν πολύ βασικές τοποθεσίες Web, οι οποίες αποτελούν ένα καλό σημείο για να ξεκινήσετε όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία από την αρχή. Οι τοποθεσίες Web που δημιουργούνται από αυτά τα πρότυπα έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης λειτουργιών συνεργασίας SharePoint, αλλά δεν περιλαμβάνουν αυτόματα οποιαδήποτε στοιχεία συνεργασίας SharePoint. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να προστεθούν αργότερα με μη αυτόματο τρόπο, κατά τη διαδικασία προσαρμογής.

  Η επιλογή Οδηγός εισαγωγής τοποθεσίας Web σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία Web μέσω της εισαγωγής αρχείων είτε από μια υπάρχουσα τοποθεσία Web είτε από ένα φάκελο του υπολογιστή σας ή του δικτύου σας — αλλά σημειώστε ότι ο "Οδηγός εισαγωγής τοποθεσίας Web" δεν είναι δυνατό να αντιγράψει ή να μετακινήσει περιεχόμενο του SharePoint, όπως λίστες ή βιβλιοθήκες. Επομένως, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για την εισαγωγή μιας υπάρχουσας τοποθεσίας του SharePoint.

 • Τα πρότυπα τοποθεσίας μου    Η κατηγορία αυτή εμφανίζεται μόνο εάν αποθηκεύετε ένα πακέτο Web (αρχείο .fwp) στο φάκελο προτύπων Web χρήστη στον υπολογιστή σας, που βρίσκεται από προεπιλογή σε έναν από τους ακόλουθους φακέλους:

  • Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003    C:\Documents και Ρυθμίσεις\όνομα χρήστη name\Application Data\Microsoft\SharePoint Designer\Webs

  • Τα Windows Vista    C:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\SharePoint Designer\Webs

   Όπως με ένα πρότυπο τοποθεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πακέτο Web για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Web από. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την εξαγωγή ενός πακέτου Web, ανατρέξτε στο θέμα Εξαγωγή ή εισαγωγή ενός πακέτου Web.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία τοποθεσίας SharePoint

Για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία του SharePoint, πρέπει να είστε μέλος μιας ομάδας τοποθεσιών που διαθέτει το δικαίωμα "Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών". Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνεται από προεπιλογή στο επίπεδο δικαιωμάτων "Πλήρης έλεγχος". Εάν δεν διαθέτετε το κατάλληλο δικαίωμα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

 1. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε την εντολή Δημιουργία και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσία Web.

 2. Στο πλαίσιοΚαθορίστε τη θέση για τη νέα τοποθεσία Web, πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τη νέα τοποθεσία, συμπεριλαμβάνοντας ένα όνομα για την τοποθεσία.

  Καρτέλα 'Τοποθεσία Web' του παραθύρου διαλόγου 'Δημιουργία'

  Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε http://My_SerΈκδοση/Η_τοποθεσία_μου ως τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας του SharePoint.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από προεπιλογή, το Office SharePoint Designer 2007 υποδεικνύει τόσο τη θέση όσο και το όνομα της νέας τοποθεσίας, με βάση την τοποθεσία που ανοίξατε πιο πρόσφατα. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση, το όνομα ή και τα δύο.

 3. Στο τελευταίο από αριστερά παράθυρο, κάντε κλικ στην κατηγορία του προτύπου που θέλετε να δημιουργήσετε.

  Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Πρότυπα SharePoint, γίνεται ανάκτηση της λίστας διαθέσιμων προτύπων από το διακομιστή. Σε αυτό το σημείο, ίσως σας ζητηθεί να καταχωρήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο διακομιστή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανάκτηση της λίστας των διαθέσιμων προτύπων τοποθεσίας SharePoint γίνεται από τον τρέχοντα διακομιστή. Κατά τη σύνδεση σε άλλον διακομιστή, ενδέχεται να δείτε περισσότερα, λιγότερα ή διαφορετικά πρότυπα, ανάλογα με το ποια πρότυπα έχουν καθοριστεί ως διαθέσιμα από το διαχειριστή του διακομιστή.

 4. Στο κεντρικό παράθυρο, κάντε κλικ στο πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία της τοποθεσίας σας.

 5. Στην περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε τη νέα τοποθεσία στην υπάρχουσα τοποθεσία — με τη μορφή φακέλων της τρέχουσας τοποθεσίας και όχι ως ξεχωριστή τοποθεσία — επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη στην τρέχουσα τοποθεσία Web. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε ήδη ανοιχτή μια τοποθεσία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επειδή αυτή η επιλογή εφαρμόζει το επιλεγμένο πρότυπο στην τρέχουσα τοποθεσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή μόνο εάν κανένα άλλο πρότυπο δεν έχει εφαρμοστεί ήδη. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία που δημιουργείτε από το πρότυπο "Τοποθεσία ομάδας" σε μια τοποθεσία που δημιουργήθηκε από το πρότυπο "Κενή τοποθεσία". Σε μια τέτοια περίπτωση, ο μόνος τρόπος για να εφαρμόσετε ένα νέο πρότυπο είναι να διαγράψετε την τοποθεσία και, στη συνέχεια, να την επαναδημιουργήσετε με βάση κάποιο άλλο πρότυπο.

 6. Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κρυπτογραφημένες συνδέσεις, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης (SSL).

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει τον Οδηγό εισαγωγής τοποθεσίας Web στην κατηγορία Γενικά, θα ανοίξει ο "Οδηγός εισαγωγής τοποθεσίας Web". Να θυμάστε ότι ο "Οδηγός εισαγωγής τοποθεσίας Web" χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "Δημοσίευση", στην οποία δεν υπάρχει δυνατότητα αντιγραφής ή μετακίνησης περιεχομένου του SharePoint, όπως λίστες ή βιβλιοθήκες. Επομένως, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για την εισαγωγή μιας τοποθεσίας του SharePoint.

  Η νέα τοποθεσία δημιουργείται στο διακομιστή.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία μέσω του προγράμματος περιήγησης. Για να δημιουργήσετε γρήγορα μια δευτερεύουσα τοποθεσία οποιασδήποτε τοποθεσίας την οποία προβάλετε στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία του μενού Ενέργειες τοποθεσίας και, στη συνέχεια, στην περιοχή Ιστοσελίδες, κάντε κλικ στο στοιχείο Τοποθεσίες και χώροι εργασίας. Επιλέξτε τις δυνατότητες που θέλετε από τη σελίδα "Δημιουργία τοποθεσίας SharePoint" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×