Δημιουργία μιας σελίδας περιεχομένου από μια κύρια σελίδα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα περιεχομένου από μια υπάρχουσα κύρια σελίδα. Με αυτό τον τρόπο, η νέα σελίδα έχει την ίδια εμφάνιση και αισθητική με τις υπόλοιπες σελίδες στην τοποθεσία σας που είναι συνημμένες στην ίδια κύρια σελίδα.

Από προεπιλογή, όταν δημιουργείτε μια σελίδα περιεχομένου από μια κύρια σελίδα, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των περιοχών περιεχομένου στη σελίδα περιεχομένου. Για να προσθέσετε περιεχόμενο στη σελίδα περιεχομένου, πρέπει πρώτα να εντοπίσετε την περιοχή στην οποία θέλετε να προσθέσετε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της κύριας περιοχής περιεχομένου που περιέχει το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου σας, και έπειτα πρέπει να φροντίσετε ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία της.

Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια Ζώνη τμημάτων Web, πρέπει να την εισάγετε σε μια σελίδα περιεχομένου. Οι Ζώνες τμημάτων Web δεν εισάγονται σε κύρια σελίδα.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια σελίδα περιεχομένου;

Δημιουργία μιας σελίδας περιεχομένου από μια κύρια σελίδα

Εντοπίστε το σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου

Προσθήκη προσαρμοσμένου περιεχομένου στο πλαίσιο κράτησης θέσης περιεχομένου

Τι είναι η σελίδα περιεχομένου;

Οι σελίδες περιεχομένου είναι σελίδες του ASP.NET που έχουν την κανονική επέκταση ονόματος αρχείου .aspx. Επίσης, κάθε σελίδα περιεχομένου περιέχει μια οδηγία @page, που ορίζει την κύρια σελίδα στην οποία είναι συνημμένη η σελίδα περιεχομένου. Ακολουθεί ένα παράδειγμα οδηγίας σελίδας @page:

<%@ Page MasterPageFile="~masterurl/default.master" %>

Η σελίδα περιεχομένου δεν είναι μια έγκυρη αυτόνομη σελίδα — πρέπει να αναφέρεται σε μια κύρια σελίδα για να λαμβάνει τη διάταξη σελίδας. Τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου στη σελίδα περιεχομένου αντικαθιστούν τα στοιχεία ελέγχου ContentPlaceholder στην κύρια σελίδα.

Από προεπιλογή, μια τοποθεσία περιλαμβάνει πολλές σελίδες περιεχομένου — όπως η σελίδες προβολής λίστας, οι σελίδες φόρμας λίστας και οι σελίδες Τμημάτων Web  — που περιέχουν το περιεχόμενο που θα εμφανίζεται στο κύριο σώμα της σελίδας. Όταν ένας επισκέπτης της σελίδας ζητά μια σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης, η σελίδα περιεχομένου συγχωνεύεται με μια κύρια σελίδα για να παραγάγει τη σελίδα που βλέπει ο χρήστης μέσω του προγράμματος περιήγησης. Κάθε σελίδα περιεχομένου χρησιμοποιεί την ίδια δομή σελίδας και κοινές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται από την κύρια σελίδα στην οποία είναι συνημμένη.

Στο Windows SharePoint Services 3.0, η σελίδα Default.master εφαρμόζεται σε όλες τις προεπιλεγμένες σελίδες περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων:

 • Default.aspx

 • Προεπιλεγμένες σελίδες περιεχομένου — που συμπεριλαμβάνουν τις σελίδες lItems.aspx, DispForm.aspx, NewForm.aspx και EditForm.aspx — που περιέχουν προβολές και φόρμες λίστας

 • Προεπιλεγμένες σελίδες περιεχομένου  — που περιλαμβάνουν τις σελίδες Upload.aspx και WebFldr.aspx — που περιέχουν προβολές και φόρμες για βιβλιοθήκες εγγράφων.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας σελίδας περιεχομένου από μια κύρια σελίδα.

 1. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από κύρια σελίδα.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης, να κάνετε δεξιό κλικ στην κύρια σελίδα στη Λίστα φακέλων και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από την κύρια σελίδα, στο μενού συντόμευσης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή κύριας σελίδας, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Κάντε κλικ στην Προεπιλεγμένη κύρια σελίδα για να χρησιμοποιήσετε την κύρια σελίδα που έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη κύρια σελίδα της τοποθεσίας.

  • Κάντε κλικ στην Προσαρμοσμένη κύρια σελίδα για να χρησιμοποιήσετε την κύρια σελίδα που έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη κύρια σελίδα της τοποθεσίας.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεκριμένη κύρια σελίδα για να χρησιμοποιήσετε μια κύρια σελίδα της επιλογής σας που δεν έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη κύρια σελίδα της τοποθεσίας ή ως προσαρμοσμένη κύρια σελίδα. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε και να επιλέξετε την κύρια σελίδα που θέλετε.

   Σημείωση: Εάν επιλέξετε μια συγκεκριμένη κύρια σελίδα, η κύρια σελίδα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια συλλογή τοποθεσίας με την τρέχουσα τοποθεσία.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Εντοπισμός του στοιχείου ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου

Εφόσον δημιουργήσετε τη σελίδα περιεχομένου, μπορείτε να εντοπίσετε το στοιχείο κράτησης θέσης περιεχομένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένο περιεχόμενο. Η γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα διευκολύνει τον εντοπισμό των στοιχείων κράτησης θέσης περιεχομένου.

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές εργαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε Κύρια σελίδα.

 2. Στη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πλαίσιο Περιοχές και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο κράτησης θέσης στο οποίο θέλετε να προσθέσετε προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

  Για παράδειγμα, εάν σας σελίδα περιεχομένου βασίζεται στη σελίδα default.master σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, ενδέχεται να κάντε κλικ στην επιλογή PlaceHolderMain.

  Το στοιχείο PlaceHolderMain στη γραμμή εργαλείων Κύριας σελίδας

Είναι επιλεγμένο το στοιχείο κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderMain. Σημειώστε τη λέξη (Κύρια) (σε παρενθέσεις) στην καρτέλα του στοιχείου κράτησης θέσης περιεχομένου. Το κείμενο αυτό σας ενημερώνει ότι το περιεχόμενο ανακτάται από την κύρια σελίδα.

Ετικέτα στοιχείου κράτησης θέσης περιεχομένου με την ένδειξη '(Κύρια)'

Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο PlaceHolderMain, στη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα και το στοιχείο κράτησης θέσης PlaceHolderMain δεν εμφανίζεται στη σελίδα, πρέπει να ενεργοποιήσετε την Οπτική βοήθεια. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Οπτική βοήθεια, κάντε κλικ στις επιλογές Κενά κοντέινερ και Ορατό περίγραμμα και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η εντολή Εμφάνιση είναι επίσης επιλεγμένη στο μενού. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη προσαρμοσμένου περιεχομένου στο στοιχείο κράτησης θέσης

Εφόσον εντοπίσετε το στοιχείο κράτησης θέσης περιεχομένου, μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

 • Κάντε κλικ στο σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες περιεχομένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προσαρμοσμένου περιεχομένου.

Για παράδειγμα, εάν πρόκειται να προσθέσετε περιεχόμενο στο στοιχείο PlaceHolderMain, η κύρια περιοχή περιεχομένου για τη νέα σελίδα περιεχομένου έχει δυνατότητα επεξεργασίας. Σημειώστε τη λέξη (Προσαρμογή) (σε παρενθέσεις) στην καρτέλα του στοιχείου κράτησης θέσης περιεχομένου. Αυτό σας ενημερώνει ότι το περιεχόμενο είναι προσαρμοσμένο περιεχόμενο μόνο για αυτήν τη σελίδα και ότι δεν ανακτάται από την συνημμένη κύρια σελίδα.

Ετικέτα στοιχείου κράτησης θέσης περιεχομένου με την ένδειξη '(Προσαρμογή)'

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×