Δημιουργία μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το άρθρο αυτό εξηγεί τι είναι οι διατάξεις σελίδας δημοσίευσης και τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται με τις σελίδες δημοσίευσης, τις κύριες σελίδες και τους τύπους περιεχομένου. Το άρθρο αυτό σας δείχνει επίσης πώς θα δημιουργήσετε έναν τύπο περιεχομένου μιας διάταξης σελίδας και μια διάταξη σελίδας, καθώς και τον τρόπο χρήσης του προγράμματος περιήγησης για τη δημιουργία νέας σελίδας δημοσίευσης που βασίζεται στη νέα διάταξη σελίδας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να δημιουργήσετε μια διάταξη σελίδας δημοσίευσης,η τοποθεσία σας πρέπει να βρίσκεται σε διακομιστή που εκτελεί το Microsoft Office SharePoint Server 2007 και η δημοσίευση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου στη συλλογή τοποθεσίας. Επίσης, για να δημιουργήσετε τύπους περιεχομένου, πρέπει να έχετε δικαιώματα σύνταξης για την συγκεκριμένη αρχική τοποθεσία για να δημιουργήσετε μια διάταξη σελίδας απευθυνθείτε στο διαχειριστή του διακομιστή σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι η δημοσίευση;

Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου διάταξης σελίδας

Δημιουργία μιας διάταξης σελίδας

Δημιουργία μιας σελίδας δημοσίευσης από τη νέα διάταξη σελίδας

Τι είναι η δημοσίευση

Το Office SharePoint Server 2007 διευκολύνει τους χρήστες στην αποστολή εγγράφων σε βιβλιοθήκες εγγράφων και την προσθήκη πινάκων πληροφοριών σε λίστες. Ωστόσο, όταν θέλετε να δημοσιεύσετε περισσότερες πληροφορίες και χωρίς καλή δομή σε μια μορφή ιστοσελίδας και θέλετε να μπορούν οι κάτοχοι περιεχομένου να παράγουν τις σελίδες οι ίδιοι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σελίδες δημοσίευσης για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία σελίδας με βάση το πρόγραμμα περιήγησης, από εξουσιοδοτημένους υποστηρικτές. Για παράδειγμα, σε μια ομάδα που διαχειρίζεται μια τοποθεσία Web είναι πιο εύκολο για τους ανταποκριτές να υποβάλλουν άρθρα αν μπορούν να τα εισάγουν μέσω των προγραμμάτων περιήγησης στο Web που διαθέτουν. Ταυτόχρονα, αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για την τυποποίηση των πληροφοριών που υποβάλλει ο κάθε συντάκτης.

Κάθε σελίδα δημοσίευσης είναι συσχετισμένη με μια διάταξη σελίδας. Η διάταξη σελίδας ελέγχει την εμφάνιση και την αισθητική των σελίδων δημοσίευσης που δημιουργούνται από αυτή. Επίσης,ορίζει τα πεδία στα οποία οι υποστηρικτές μπορούν να εισάγουν περιεχόμενο άρθρων διαφόρων τύπων, όπως τίτλους άρθρων, γραφικά, παραπομπές και κείμενο χωρίς δομή.

Οι σελίδες δημοσίευσης χρησιμοποιούν τη δυνατότητα δημοσίευσης στο Office SharePoint Server 2007. Η δημοσίευσης αυτοματοποιεί τη διαδικασία ροής εργασιών, διευκολύνοντας τη χρήση του προγράμματος περιήγησης για τη δημιουργία νέων σελίδων που είναι βασισμένες σε μια διάταξη σελίδας. Όταν η σελίδα δημιουργείται και γίνεται η επεξεργασία της, ο κάτοχος περιεχομένου την υποβάλλει για αναθεώρηση. Όταν ο αναθεωρητής εγκρίνει το άρθρο και το δημοσιεύσει, η σελίδα είναι πλέον ορατή σε άλλους χρήστες στην τοποθεσία.

Στάδια της διαδικασίας δημοσίευσης

1. Ένας προγραμματιστής Web δημιουργεί και προσαρμόζει τη διάταξη σελίδας στο Office SharePoint Designer 2007.

2. Ένας κάτοχος περιεχομένου δημιουργεί μια νέα σελίδα, που βασίζεται σε μία από τις διαθέσιμες διατάξεις σελίδας (στο πρόγραμμα περιήγησης).

3. Ο κάτοχος περιεχομένου ολοκληρώνει τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης και στη συνέχεια, την υποβάλλει για έγκριση.

4. Ένας εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος έγκρισης επεξεργάζεται και στη συνέχεια εγκρίνει ή απορρίπτει το άρθρο.

5. Με την έγκριση, το άρθρο δημοσιεύεται.

Για να καθορίσετε ποιο περιεχόμενο ανήκει σε οποιαδήποτε διάταξη σελίδας μπορείτε να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας τύπο περιεχομένου. Ένας τύπος περιεχομένου ορίζει τα πεδία, στα οποία οι συντάκτες εισάγουν περιεχόμενο. Με τη χρήση του τύπου περιεχομένου μπορείτε να επιλέξετε ποια πεδία σελίδας και ποια πεδία περιεχομένου θα είναι διαθέσιμα σε μια διάταξη σελίδας και για το λόγο αυτό,ποια πεδία θα είναι διαθέσιμα σε σελίδες δημοσίευσης που δημιουργούνται από αυτή τη διάταξη σελίδας για να εισάγουν περιεχόμενο οι κάτοχοι περιεχομένου. Τα πεδία σελίδας ορίζουν το περιεχόμενο που πρέπει να εμφανίζεται σε μια σελίδα, ποια μετα-δεδομένα είναι συσχετισμένα με τη σελίδα και με ποιο τύπο στοιχείου ελέγχου θα πρέπει να εμφανίζεται κάθε πεδίο (όπως μία γραμμή κειμένου, μια υπερ-σύνδεση ή μια εικόνα).Τα πεδία περιεχομένου ορίζουν το περιεχόμενο στη σελίδα που πρέπει να παρέχεται από τον υποστηρικτή. Τα δεδομένα που εισάγονται σε πεδία περιεχομένου αποθηκεύονται σε στοιχεία λίστας SharePoint στη βιβλιοθήκη εγγράφων "Σελίδες". Όταν ένας επισκέπτης προβάλλει τη σελίδα δημοσίευσης, το περιεχόμενο λαμβάνεται από τη λίστα και εμφανίζεται στα στοιχεία ελέγχου πεδίου.

Με τη χρήση των σελίδων δημοσίευσης μπορείτε να αυτοματοποιήσετε την εισαγωγή πληροφοριών και να καθορίσετε ακριβώς τον τρόπο εμφάνισης των πληροφοριών αυτών. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τη δημοσίευση

Στοιχείο και περιγραφή

Πού πραγματοποιείται η δημιουργία ή η επεξεργασία του

Παράδειγμα

Σελίδα δημοσίευσης    Αυτή είναι μια σελίδα που δημιουργείται από μια διάταξη σελίδας δημοσίευσης και αποθηκεύεται στη βιβλιοθήκη εγγράφων στην τοποθεσία ή τη δευτερεύουσα τοποθεσία.

Μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης

Ο ανταποκριτής πραγματοποιεί περιήγηση στην τοποθεσία και έπειτα, κάνει κλικ στην επιλογή Σελίδα δημοσίευσης στο μενού "Δημιουργία σελίδας". Ο ανταποκριτής πρέπει να επιλέξει μια διάταξη σελίδας για να ορίσει την εμφάνιση και την οργάνωση της σελίδας.

Διάταξη σελίδας δημοσίευσης    Αυτό είναι ένα πρότυπο σελίδας που ελέγχει ακριβώς πώς θα εμφανίζεται η σελίδα και ακριβώς ποια στοιχεία (όπως λίστες και βιβλιοθήκες) πρέπει να υπάρχουν στη σελίδα. Η διάταξη σελίδας δημοσίευσης μπορεί να είναι συνημμένη σε μια κύρια σελίδα που ορίζει τη διάταξη και τη μορφοποίησή της. Οι διατάξεις σελίδας και οι κύριες σελίδες αποθηκεύονται πάντα στη Συλλογή κύριων σελίδων της τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου.

Το πρόγραμμα περιήγησης ή το Office SharePoint Designer 2007
(Όλη η προσαρμογή πραγματοποιείται στο Office SharePoint Designer 2007.)

Ο σχεδιαστής Web δημιουργεί μια ελκυστική διάταξη σελίδας που μπορούν να επιλέξουν οι ανταποκριτές όταν δημιουργούν μια νέα σελίδα που βασίζεται σε μια σελίδα δημοσίευσης μέσω του προγράμματος περιήγησης. Αυτή η διάταξη σελίδας μπορεί να χρησιμοποιεί γραφικά ή σημειώσεις και να ορίζει ποιοι τύποι περιεχομένου θα χρησιμοποιούνται σε σελίδες που δημιουργούνται με χρήση αυτής της διάταξης σελίδας.

Κύρια σελίδα    Η σελίδα αυτή ορίζει τη διάταξη, τις γραμματοσειρές και τη μορφοποίηση για τις σελίδες που είναι συνημμένες σε αυτή. Οι κύριες σελίδες και οι διατάξεις σελίδας αποθηκεύονται πάντα στη Συλλογή κύριων σελίδων της τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου.

Office SharePoint Designer 2007

Ο σχεδιαστής Web επισυνάπτει μια κύρια σελίδα στη διάταξη της σελίδας δημοσίευσης, ώστε να χρησιμοποιεί η διάταξη την ίδια γραμματοσειρά και μορφοποίηση με την υπόλοιπη τοποθεσία.

Τύπος περιεχομένου    Ελέγχει τον τρόπο εισαγωγής και εμφάνισης του περιεχομένου. Οι τύποι περιεχομένου δημοσίευσης ορίζουν τα πεδία που είναι διαθέσιμα στις σελίδες δημοσίευσης. Οι τύποι περιεχομένου ορίζονται στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου και αποθηκεύονται στο σημείο αυτό στη Συλλογή τύπων περιεχομένου.

Μόνο στο πρόγραμμα περιήγησης

Ο σχεδιαστής Web δημιουργεί έναν τύπο περιεχομένου που ονομάζεται "Άρθρα" και περιλαμβάνει πεδία για το εξής περιεχόμενο: τον τίτλο του άρθρου, το κύριο κείμενο, μια φωτογραφία που έχει σταλεί, μια λεζάντα φωτογραφίας, ένα όνομα φωτογράφου, ένα όνομα προέλευσης και συνδέσεις με περισσότερες πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου διάταξης σελίδας

Ο τύπος περιεχομένου ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο υποστηρικτής θα πρέπει να εισάγει κάθε τύπο περιεχομένου, πώς θα εμφανίζεται το περιεχόμενο αυτό και τον χειρισμό του σε ένα περιβάλλον ροής εργασιών. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο σενάριο όπου μια ομάδα ανταποκριτών υποβάλλει άρθρα για αναθεώρηση από έναν επεξεργαστή, μπορεί να θέλετε να απαιτήσετε την υποβολή ενός Ονόματος επαφής με κάθε άρθρο ή να συσχετίσετε όλα τα άρθρα με μια υπάρχουσα ροή εργασιών. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε νέα πεδία, όπως ένα πεδίο "Όνομα προέλευσης" και να ορίσετε αν το πεδίο αυτό θα είναι κρυφό σε όλες τις φόρμες. Τους τύπους περιεχομένου τους δημιουργείτε με σκοπό να εξασφαλίσετε την υποβολή συγκεκριμένων πληροφοριών με κάθε άρθρο, με τις οποίες είναι συσχετισμένο το άρθρο με μια ροή εργασιών, ότι συμπεριλαμβάνονται πεδία κλειδιά και άλλα.

Οι τύποι περιεχομένου προστίθενται στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου. Μετά από αυτό, είναι διαθέσιμοι σε όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες σε αυτή τη συλλογή τοποθεσίας. Για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε τύπους περιεχομένου, θα πρέπει να έχετε δικαιώματα σύνταξης στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου. Τα βήματα που ακολουθείτε για τη δημιουργία ενός νέου τύπου περιεχομένου είναι τα εξής:

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Από οποιαδήποτε τοποθεσία ομάδας στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  • Από οποιαδήποτε περιοχή πύλης, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην εντολή Μετάβαση στις ρυθμίσεις τοποθεσίας ανώτερου επιπέδου.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx, όπου η_τοποθεσία_ανώτερου_επιπέδου είναι η διεύθυνση URL για τη βασική τοποθεσία, όπως fabrikamweb για την τοποθεσία http://fabrikamweb.

 3. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα "Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας", στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα για τον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου.

  Αυτό είναι το όνομα που εμφανίζεται στη λίστα τύπων περιεχομένου στο βήμα 6 στην επόμενη ενότητα, Δημιουργία μιας διάταξης σελίδας.

 6. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για αυτόν τον τύπο περιεχομένου.

 7. Στη λίστα Επιλογή γονικού τύπου περιεχομένου από, κάντε κλικ στην εντολή Τύποι περιεχομένου δημοσίευσης.

 8. Στη λίστα Γονικός τύπος περιεχομένου, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδα.

 9. Στην περιοχή Τοποθέτηση αυτού του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας στο, κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουσα ομάδα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου διάταξης σελίδας στη λίστα.

  Σελίδα Νέος τύπος περιεχομένου τοποθεσίας

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να είναι διαθέσιμος ο νέος τύπος περιεχομένου για διατάξεις σελίδας που δημιουργείτε ή προσαρμόζετε στο Office SharePoint Designer 2007, τοποθετήστε τον τύπο περιεχομένου στην ομάδα Τύποι περιεχομένου διάταξης σελίδας, όπου θα είναι εύκολη η εύρεσή του. Η επόμενη ενότητα σας δείχνει πώς χρησιμοποιείται ο νέος τύπο περιεχομένου στο Office SharePoint Designer 2007.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ανοίγει η σελίδα Τύπος περιεχομένου τοποθεσίας.

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στη σελίδα Τύπος περιεχομένου τοποθεσίας, που περιγράφονται παρακάτω για να προσαρμόσετε τον τρόπο εισαγωγής, εμφάνισης ή χειρισμού των πληροφοριών σε ένα περιβάλλον ροής εργασιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει ένα πεδίο τύπου περιεχομένου για κάθε πεδίο που θέλετε να εμφανίζεται στη σελίδα δημοσίευσης.

 • Ρυθμίσεις     Χρησιμοποιήστε τις επιλογές για να κάνετε καθολικές αλλαγές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στην εντολή Ροή εργασιών για να συσχετίσετε μια ροή εργασιών με αυτόν τον τύπο περιεχομένου.

 • Στήλες     Κάντε κλικ στη στήλη Όνομα και στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο πεδίου (όπως υπερ-σύνδεση, πλαίσιο κειμένου ή πλαίσιο επιλογής) ή την κατάστασή του (όπως απαιτούμενο, προαιρετικό ή κρυφό). Οι στήλες που ορίζετε εδώ είναι διαθέσιμες ως πεδία στη σελίδα δημοσίευσης, άρα θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι έχετε κάνει όλες τις ρυθμίσεις που θέλετε. Οι στήλες εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Εργαλειοθήκη, στο Office SharePoint Designer 2007 όταν επεξεργάζεστε τη διάταξη σελίδας. Όταν ανοίξετε τη διάταξη σελίδας στο Office SharePoint Designer 2007, θα δείτε ότι τα απαιτούμενα πεδία εμφανίζονται στη σελίδα, τα πεδία που μεταβιβάζονται από τον τύπο περιεχομένου Σελίδα εμφανίζονται στις ενότητες Πεδία σελίδας της Εργαλειοθήκης και τα πεδία από τον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου που δημιουργήσατε εμφανίζονται στην ενότητα Πεδία περιεχομένου της Εργαλειοθήκης.

  Εργαλειοθήκη με τις ενότητες 'Πεδία σελίδας' και 'Πεδία περιεχομένου' εκτεταμένες

 • Προσθήκη από υπάρχουσες στήλες τοποθεσίας     Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε πεδία από μια υπάρχουσα λίστα διαθέσιμων πεδίων.

 • Προσθήκη από νέα στήλη τοποθεσίας     Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε τα δικά σας πεδία δεδομένων (στήλες).

 • Σειρά στηλών     Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία, στους χρήστες που υποβάλλουν πληροφορίες στη φόρμα εισαγωγής.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία διάταξης σελίδας

Τώρα που έχετε δημιουργήσει έναν νέο τύπο περιεχομένου, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάταξη σελίδας από αυτό. Το γεγονός ότι δημιουργήσατε πρώτα έναν προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένου εξασφαλίζει ότι οι σελίδες που δημιουργούνται από αυτή τη διάταξη σελίδα έχουν όλες τις στήλες που ορίσατε διαθέσιμες.

 1. Στο Office SharePoint Designer 2007, ανοίξτε την τοποθεσία Web για κάθε τοποθεσία για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε τη διάταξη σελίδας.

 2. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Περιεχόμενο του SharePoint .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση στο SharePoint.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν υπάρχει η επιλογή στη λίστα, είναι ίσως επειδή η τοποθεσία στην οποία εργάζεστε δεν έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα δημοσίευσης στο Office SharePoint Server 2007. Εάν έχετε δικαιώματα σύνταξης στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα δημοσίευσης για το πρόγραμμα περιήγησης αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Διαχείριση στο μενού του Office SharePoint Designer Τοποθεσία και στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Κεντρική σελίδα διαχείρισης. Στη σελίδα Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Δυνατότητες τοποθεσίας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση, δίπλα στην επιλογή Δημοσίευση στο Office SharePoint Server. Εφόσον πραγματοποιήσετε αυτά τα βήματα, επιστρέψτε στο Office SharePoint Designer 2007 και ξεκινήστε από την αρχή με το βήμα 1, αλλά αυτή τη φορά, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην εντολή Ανανέωση, στο μενού Προβολή μεταξύ των βημάτων 1 και 2.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη σελίδας.

 5. Στην περιοχή Επιλογές, στη λίστα Ομάδα τύπου περιεχομένου, κάντε κλικ στην εντολή Τύποι περιεχομένου διάταξης σελίδας.

 6. Στη λίστα Όνομα τύπου περιεχομένου, κάντε κλικ στον τύπο περιεχομένου που θέλετε.

  Καρτέλα περιεχομένου του SharePoint του παραθύρου διαλόγου 'Δημιουργία' που εμφανίζει την επιλεγμένη διάταξη σελίδας

  Εάν έχετε δημιουργήσει έναν τύπο περιεχομένου στην προηγούμενη ενότητα, και μπορείτε να τοποθετήσετε τον τύπο περιεχομένου στην ομάδα Τύποι περιεχομένου διάταξης σελίδας, θα πρέπει να βλέπετε αυτού του τύπου περιεχομένου σε αυτήν τη λίστα. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο περιεχομένου στην προηγούμενη ενότητα, Δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου διάταξης σελίδας.

 7. Στο πλαίσιο Όνομα διεύθυνσης URL, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη διάταξη σελίδας.

  Αυτό γίνεται το όνομα αρχείου της διάταξης σελίδας. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε MyPageLayout σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του αρχείου της διάταξης σελίδας θα είναι MyPageLayout.aspx.

 8. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον τίτλο της διάταξης σελίδας.

  Αυτή θα είναι η διάταξη που εμφανίζεται στη λίστα διαθέσιμων διατάξεων σελίδας όταν δημιουργείτε μια νέα σελίδα δημοσίευσης στη σελίδα "Δημιουργία" στο πρόγραμμα περιήγησης. Θέλετε να δώσετε στη διάταξη σελίδας έναν τίτλο που να αναγνωρίζουν οι χρήστες που δημιουργούν σελίδες δημοσίευσης που βασίζονται σε αυτή τη διάταξη σελίδας.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η διάταξη σελίδας ανοίγει σε προβολή σχεδίασης. Από προεπιλογή, επισυνάπτεται στην προεπιλεγμένη κύρια σελίδα. Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη σελίδας, ανατρέξτε στο άρθρο Προσαρμογή μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι διατάξεις σελίδας τοποθεσίας στο Office SharePoint Server 2007 χρησιμοποιούν την κύρια σελίδα δημοσίευσης, που μπορεί να είναι διαφορετική από τη σελίδα default.master.

  Η νέα διάταξη σελίδας δημιουργείται στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου. Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι δημιουργήθηκε κάνοντας αναζήτηση για τη συλλογή κύριων σελίδων στο http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx όπου η_τοποθεσία_ανώτερου_επιπέδου είναι το όνομα της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου. Η νέα διάταξη σελίδας θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτήν τη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας σελίδας δημοσίευσης από τη νέα διάταξη σελίδας σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα δημοσίευσης που χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη διάταξη σελίδας ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης,περιηγηθείτε σε οποιαδήποτε σελίδα στην τοποθεσία σας.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν υπάρχει η επιλογή στη λίστα, είναι ίσως επειδή η τοποθεσία στην οποία εργάζεστε δεν έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα δημοσίευσης στο Office SharePoint Server 2007. Εάν έχετε δικαιώματα σύνταξης στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα δημοσίευσης για το πρόγραμμα περιήγησης αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Διαχείριση στο μενού του Office SharePoint Designer Τοποθεσία και στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Κεντρική σελίδα διαχείρισης. Στη σελίδα Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Δυνατότητες τοποθεσίας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ενεργοποίηση, δίπλα στην επιλογή Δημοσίευση στο Office SharePoint Server.

 3. Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

 4. Στην περιοχή Ιστοσελίδες, κάντε κλικ στην εντολή Σελίδα δημοσίευσης.

 5. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σελίδα.

  Αυτός είναι ο τίτλος που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του προγράμματος περιήγησης όταν προβάλλετε τη νέα σελίδα.

 6. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για αυτή τη σελίδα. (Το βήμα αυτό είναι προαιρετικό)

 7. Στο πλαίσιο Όνομα URL, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για τη νέα σελίδα.

  Αυτό γίνεται το όνομα αρχείου της διάταξης σελίδας. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε MyPageLayout σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του αρχείου της διάταξης σελίδας θα είναι MyPageLayout.aspx.

 8. Στη λίστα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στο όνομα της διάταξης σελίδας που δημιουργήσατε στην προηγούμενη ενότητα Δημιουργία μιας διάταξης σελίδαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  Η νέα σελίδα έχει δημιουργηθεί. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης ή μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διάταξη σελίδας από την οποία δημιουργήθηκε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Προσαρμογή μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε αυτό το σημείο, η σελίδα έχει δημιουργηθεί, αλλά δεν είναι ορατή στην τοποθεσία μέχρι να δημοσιευτεί. Εάν δεν έχετε τα δικαιώματα για να δημοσιεύσετε τη σελίδα, θα πρέπει να την υποβάλλετε για έγκριση. Με την έγκριση και τη δημοσίευση η σελίδα είναι πλέον ορατή σε όλους τους επισκέπτες.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×